Det biobaserede samfund

Senest opdateret d. 22/8-2016
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Byggeri og anlæg, Energi og energieffektivitet, Klima og miljø, Materialeteknologi og Sundhed og medicoteknologi
Anne Maria Hansen
Innovationschef

Danmark har potentiale til at blive et stærkt bioøkonomisk vækstcenter, og dermed være blandt frontløberne til at udvikle nye bioøkonomiske værdikæder [Det Nationale Bioøkonomipanel, 2014]. Under Horizon 2020 investerer Europa-Kommissionen massivt i forskning inden for området i forventning om vækst og nye arbejdspladser [http://horizon2020projects.com/societalchallenges/bioeconomy], men erkender samtidig, at det er udfordrende at få implementeret forskningsresultaterne i industrien. For at indfri vækstpotentialet har industrien derfor behov for mange initiativer, som kan støtte udviklingsprocesserne.

I denne aktivitet vil Teknologisk Institut udvikle nye produkter og processer til at demonstrere forretningspotentialet for lovende nye biomasse-værdikæder og kompetencer til at rådgive danske virksomheder om optimal udnyttelse af biomasse, herunder udvikling, produktion og anvendelsen af biobaserede produkter. Målgruppen omfatter producenter af bioenergi, materialer, foder og fødevarer, biomasseproducenter fra landbrug, skovbrug og marine biomasser. En referencegruppe med 16 repræsentanter fra målgruppen har været involveret i udarbejdelsen af aktivitetsplanen.

Budget:
2016: 5.390.000 kr.
2017: 5.390.000 kr.
2018: 5.390.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Det biobaserede samfund

Nøgleord