Det digitale hav

Senest opdateret d. 11/4-2018
DHI
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Byggeri og anlæg, Energi og energieffektivitet, Informations- og Kommunikationsteknologi, Klima og miljø og Transport
Jacob Tornfeldt Sørensen
R&D Manager

Det digitale hav grundlægger en ny generation af digitale løsninger baseret på fusion af nye data og avancerede havmodeller. De målrettes grøn vækst i havets store industrier: Energi, skibsfart, havne og vandbygning.

Aktiviteten Det Digital Hav hjælper danske marine virksomheders digitale omstilling ved at udvikle nye ydelser og kompetencer, der transformerer dataudnyttelse. Dette omfatter 1) et nyt cloudbaseret marint datacenter: 2) en ny modelstandard med kombineret datadreven og numerisk modellering, der effektivt skalerer og udnytter skyens beregningskraft; 3) et stærkt samspil mellem fysiske og numeriske modeller i et marint designlaboratorium og 4) adressering af det uudnyttede vækstpotentiale i operationelle services for vedvarende energi, skibsfart, havne og vandbygning.

Nøgleord

85 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Simone La Fontaine (Project Manager, Offshoreenergy.dk)
Fredag d. 20/4-18 kl. 11:16

Et spændende projekt, som helt sikkert vil have relevans for mange aktører i den danske offshore klynge. Offshoreenergy.dk vil bestemt være interesserede i at indgå og støtte op omkring sådan et projekt.

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 20:11

Hej Simone,
Tak for din kommentar!
Godt at høre denne opbakning fra Offshoreenergy.dk på vegne af den mange vigtige aktører I repræsenterer.
Det er oplagt at samarbejde om dette og sikre den bedst mulige værdiskabelse på både den korte og lange bane.

Allan Peter Engsig-Karup (Lektor, DTU Compute)
Søndag d. 22/4-18 kl. 10:12

Kære Jacob,
Spændende og relevant forslag, men undrer mig over at der ikke er lagt op til at DTU Compute er involveret med stærke kompetencer indenfor alle aspekter af det forslag, herunder især artificial intelligence/machine learning, numeriske modellering, high-performance computing, optimal anvendelse af beregningsteknologier (on premise og i skyen), matematisk modellering, software engineering, etc. Læg hertil at DTU Compute kontinuerligt "producerer" et meget stort og stigende antal studerende med teknisk baggrund og evne til at "tænke ud af boksen" baseret på den nyeste viden og det vil kun bliver vigtigere indenfor mange af disse områder i de kommende år.
Mvh
Allan P. Engsig-Karup
Lektor, Scientific Computing
DTU Compute

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 09:03

Kære Allan,
Tak for din kommentar.
Jeg er glad for at læse at du ser tydelige paralleller til forskning og uddannelse på DTU Compute - både hvad angår indhold og relevans. Lad mig forsikre dig om at vi ser DTU Compute som en vigtig samarbejdspartner, og vi sætter stor pris på den viden og de kompetencer kandidater, der kommer fra DTU Compute, har. Emnerne du lister favner bredt og er relevante for DHI også ud over aktiviteterne i Det Digitale Hav. Vi har valgt at adressere udviklingen af en række mindre fagspecifikke emner under særskilte aktiviteter og jeg vil derfor inspirere dig til også at læse aktiviteterne 'Digitalt vand – kunstig intelligens og automation' samt 'Digitale og datadrevne vandverdener', som jeg håber du vil finde interessante. Lad os endelig også under disse aktiviteter høre hvordan det passer sammen med de trends du ser inden for forskning og uddannelse på dit felt.

https://bedreinnovation.dk/digitalt-vand-%E2%80%93-kunstig-intelligens-o...
https://bedreinnovation.dk/digitale-og-datadrevne-vandverdener

Marianne Holmer (Professor, institutleder, Biologisk Institut, Syddansk Universitet)
Søndag d. 22/4-18 kl. 18:40

Spændende projekt. Der er brug for at vi bliver bedre til at håndtere store datasæt fra det marine miljø og ikke mindst udvikle modeller, som kan hjælpe til at forudsige ændringer i fremtiden.
Mvh. Marianne Holmer, Biologisk Institut, SDU

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 09:13

Hej Marianne,
Tak for din kommentar!
Godt at høre din opbakning. Jeg er enig i at modeller er vigtige redskaber til forudsigelser og tolkning af sammenhæng i store marine miljødatasæt. Jeg tror du kunne finde interesse i også at læse aktiviteterne 'Digitalt vandmiljø', 'Digitale vandverdener' og 'Datadreven vækst i vandsektoren', selvom de to sidste tager fat på sit emne mere bredt, men med det marine miljø som vigtigt anvendelsesområde.

https://bedreinnovation.dk/digitalt-havmilj%C3%B8
https://bedreinnovation.dk/digitale-og-datadrevne-vandverdener
https://bedreinnovation.dk/datadreven-v%C3%A6kst-i-vandsektoren

Harry Bingham (Professor, DTU)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 16:47

Meget aktuelt og spændende projekt. Her på DTU-MEK, ser vi frem til at samarbejde med jer omkring numeriske modellering af ikke lineær havbølger og deres interaktion med fast og flydende maritime konstruktioner.

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Mandag d. 14/5-18 kl. 10:04

Hej Harry,
Tusind tak for din kommentar og bekræftelse af aktualiteten af teknologiske services der støtter ikke-lineære havbølger og deres vekselvirkning med flydende legemer. Flydende strukturer og mere detaljeret og prædiktiv beskrivelse af flydende legemers opførsel spiller en stigende rolle når havet anvendes til energiproduktion, madproduktion, infrastruktur og transport.
Mvh Jacob

klavs bundgaard (Gruppeleder, Sweco)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 17:09

Gode og relevante ideer. SWECO ser mange potentialer i disse forslag.
Det er korrekt at de fleste større danske havneprojekter efterhånden ender i en eller anden form for digital 3D model. En kobling med disse er en besnærende tanke som Sweco naturligvis støtter.

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Mandag d. 14/5-18 kl. 10:16

Hej Klavs,
Tak for din kommentar og opbakning til aktiviteten bredt. Integration med 3D modeller af havneprojekter som vigtig anvendelse er nærmest implicit antaget, men vi ønsker netop også at gøre de foreslående services let tilgængelige som del af de processer og redskaber der bruges ved Building Information Modelling. Vi bør i denne aktivitetsplan inddrage viden fra danske aktører såsom SWECO og sikre at udviklingen bevæger sig i retning af denne integration. Det må dog forventes at udviklingsprocessen bliver ret dynamisk og denne aktivitetsplan vil have fokus på fleksible komponenter der kan tilpasses et sådant moving target.
Mvh Jacob

Jørgen Bo Nielsen (CEO, JBN Strategy Consulting)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 11:53

Spændende projekt, som vil bidrage til at Danmark fortsat er helt i front med informationsteknologiske løsninger på det marine område. Jeg håber at I vil lægge vægt på inddragelse af start-ups, som jeg tror vil kunne bidrage væsentligt til at forretningsgøre jeres platform og løsninger. Held og lykke med projektet!

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Mandag d. 14/5-18 kl. 10:30

Hej Bo,
Tak for kommentaren og opbakningen. Samarbejde med start-ups og SMV'er er helt korrekt essentielt både i udviklingen af målsætninger og som tidlige brugere der kan fokusere, tilpasse og skalere løsninger i højt tempo. Den teknologiske udvikling som denne aktivitetsplan bringer i spil på havet gør det netop muligt for os i langt højere grad at lave teknologiske services, der når denne vigtige målgruppe. DHI har derfor i tillæg til de anvendelsesfokuserede aktiviteter i denne (og andre) aktiviteter, udviklet en række mere generiske aktivitetsplaner der har det dobbelte formål at interagere med start-ups og SMV'er såvel som at være grobund for innovative teknologiske services i bl.a. denne hav-specifikke aktivitet. Jeg deler til din inspiration link disse aktiviteter af mere generisk ny-teknologisk natur:

https://bedreinnovation.dk/datadreven-v%C3%A6kst-i-vandsektoren
https://bedreinnovation.dk/digitale-og-datadrevne-vandverdener
https://bedreinnovation.dk/digital-klimatilpasning
https://bedreinnovation.dk/digitalt-vand-%E2%80%93-kunstig-intelligens-o...

Mvh Jacob

David R. Fuhrman (Associate Professor, DTU Mekanik)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 09:39

Efter min mening, er disse udviklinger meget spændende. Optimale kombinationer af konventionelle numeriske (baseret på styrende ligninger) og data-drevne modeller, eventuelt også kombineret med fysiske eksperimenter, er lovende at øge den samlede marine effektivitet, som det er nødvendigt for samfundet. Etablering af et skybaseret datacenter vil også bidrage til at strømline aktiviteterne i hele Danmark.

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Fredag d. 18/5-18 kl. 10:50

Hej David,
Tak for din kommentar og opbakning til aktivitetsplanen. Bedst fælles udnyttelse af data-drevne, fysiske og nummeriske modeller er anvendelsesspecifik og under konstant forandring med de muligheder digitalisering bringer. Vi ser frem til at arbejde sammen om de vigtige detaljer i dette og til at forbedre tilgængeligheden af både data og modeller.
Mvh Jacob

Erik Damgaard Christensen (Professor, Sektionsleder, Danmarks Tekniske Universitet, DTU-MEK)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 11:01

Kære Jacob
Der er ingen tvivl om at der bliver "kamp" om pladsen på havet i fremtiden til til mange forskellige aktiveteter som søtransport, fiskeri, akvakultur, offshore energi faciliteter og nok også andre anvendelse vi endnu ikke set så meget til. Måske kunne man i nogle tilfælde også forstille sig noget der ligner kolonisering. I den sammenhæng bliver valide data af stor betydning for sikkerhed og den mest skånsomme udnyttelse af havets resourser. At DHI planlægger at videreudvikle DHIs verdenskendte software til fremtidens platform, skyen, kan meget vel understøtte denne udvikling. Det må blive nemmere for kunder at få adgang til avancerede software løsninger. I planen indgår også feltdata. Det er dog et område man kunne forestille sig også kunne få en langt mere betydning i fremtiden, da dataindsamling kunne tænkes mere massivt ind. Det kunne være masseproducerede måleteknologier, eller helt simpel indsamling af data fra de mange aktører offshore og i kystnære områder.
MVH
Erik

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Fredag d. 18/5-18 kl. 11:05

Hej Erik,
Tusind tak for svar, støtte og interessant perspektivering om balanceret udnyttelse af havets areal og ressourcer. Angående feltdata har du fuldkommen ret. Det er et vigtigt område at udnytte og integrere. Vi har stor fokus på at være på forkant med hvilke sensortyper og datakilder der udvikles og kommer tilrådighed, forholde os kritisk til hvor de skaber værdi og herunder hvordan måling bedst integreres med modeller, fysiske model forsøg, andre datakilder og teori. En del af dette er dog mere effektivt håndteret generisk og derfor foreslået i generiske aktivitetsplaner og jeg tror du ville finde det delvist håndteret under aktiviteterne ‘Digitale og datadrevne vandverdener’ og ‘Datadreven vækst i vandsektoren’, hvilke jeg håber at kunne inspirere dig til at læse.
Mvh Jacob

Stormflodssikring.dk (Direktør, Stormflodssikring.dk)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 12:08

Særligt udvikling af jeres "Marine Design Lab" finder jeg relevant. Vi har fået testet mobildæmninger hos jer, men vi løber nu ind i en maksimal højde vi kan teste hos jer og med en begrænsning i antal af bølgemaskiner man kan anvende til fuldskalatest med store bølger. Som det er nu, skal vi til udlandet for at få udført sådanne test.
Derfor håber vi at I vil indtænke disse behov i et design af de fremtidige testfaciliteter.

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Fredag d. 18/5-18 kl. 13:37

Hej Jan,
Tusind tak for din kommentar. Det Marine Design Lab, som vi foreslår at arbejde med, er groft skitseret en smart software udvidelse af de fysiske testfaciliteter. Der kan desværre ikke under denne type udvikling ændres i størrelsen af de fysiske rammer som forsøgende udføres i, men det er netop tanken at integrere de numerisk og fysiske modelfaciliteter og derigennem bl.a. understøtte større dimensioner i fuldskala via den digitale del af det Marine Design Lab. Vi håber derigennem at kunne hjælpe uden at I skal til udlandet.
Mvh Jacob

Nilas Hansen (Vattenfall)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 12:51

Rigtigt fint forslag. Især aktiviteten om at etablere et marint datacenter, hvor data samles, beskrives og klassificeres kan være værdiskabende for især aktører inden for offshore vind idet det kan give bedre forudsigelser af forholdene til havs samtidig med at det kan reducere den tid der normalt kræves for at få udført disse studier. Vi har set på tidligere projekter at indsamling af data kan være tidskrævende. Samtidig stilles der krav fra certificeringsbureauer at der følger en slags kvalitetsstemple med den data som anvendes til design. Ved både at gøre data og hindcast modeller tilgængelige, bidrager dette forslag til at åbne op for markedet inden for studier af forholdene til havs. Jeg mangler dog en beskrivelse af om fokus primært er Danske farvande eller om der også kigges mere globalt.

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 07:47

Hej Nilas,
Mange tak for din kommentar og opbakning. Jeg er helt enig i dine betragtninger og mener også at vi hér er midt i en stille men markant transformation af hvor data og særligt kendskab til kvaliteten af data deles og anvendes til design og operationer til havs og med meget vigtig applikation inden for udvikling af offshore vindenergi.
Udvikling af metoderne er generisk og kan derfor bringes i spil hvor som helst det understøtter dansk vækst og arbejdspladser, men der vil nok være fokus på som første anvendelser, at særligt Danmarks og dernæst Europas udbygning af havvindmølleparker understøttes. Håber det svarer dit spørgsmål.
Mvh Jacob

Charlotte Hasager (Seniorforsker, DTU Vindenergi)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 10:58

Hej Jacob,
Det er et yderst vigtigt forskningsområde og de nye digitale muligheder er jo langt fra udnyttet til fulde endnu. Inden for havvindmølle planlægning og koordinering af vindenergi på havet vil de nye teknologiske muligheder give ny muligheder. Det ser jeg et stort potentiale i. Det involverer danske kernekompetencer og erfaring fra det marine område, som jo også et vigtigt globalt eksport område. Mulighederne for at fortsat forbedre havvindmøller mht. placering, operation og sikkerhed vil givetvis kunne styrkes. Derfor er jeg meget interesseret i at supportere projektet gennem samarbejde.
Venlig hilsen
Charlotte

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 08:11

Hej Charlotte,
Tak for din kommentar og perspektivering mht at dette på den ene side binder til den aktive forskning inden for havvind, hvor Danmark er med i den absolutte elite globalt set, og på den anden side adresserer et klart uudnyttet potentiale og dermedsmå og store danske firmaers fortsatte succes og vækst på dette marked. Vi glæder os til sammen med DTU Vindenergi at omsætte ord og tanker til handling og produkter
Mvh Jacob
Mvh

Asbjørn Nordentoft (Business Analyst, MHI Vestas Offshore)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 14:02

Meget spændende forslag! Der er et klart potentialle i at udnytte vertificeret met ocean data på en effektiv og brugervenlig måde. Særligt for offshore wind hvor forecast af accessibility og planlægning af offshore operationer kan være komnpleks og udfordrende.
Et vertificeret og omfattende data warhouse, kombineret med effektive analyseredskaber, kan klart være værdiskabende for mange aktører inden offshore wind.

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 08:26

Hej Asbjørn,
Tusind tak for din kommentar og støtte til aktiviteten. Med den igangværende teknologiske udvikling, der accellererer bruges af heterogene datakilder, systemforståelse, og tilgængelighed via nytænkte brugergrænseflader og arbejdsgange, udgør særligt de operationelle ydelser til offshore vindenergi et område med et fortsat klart uudnyttet potentiale. Det er rigtig værdifuldt for aktiviteten hér at få bekræftet af MHI Vestas Offshore at dette er den rigtige vej at gå.
Mvh Jacob

Hans Otto Kristensen (Direktør, HOK Marineconsult ApS)
Fredag d. 18/5-18 kl. 09:20

Jeg har med interesse læst om forslaget til en ny ydelse i form af beregningsmodeller vedr. vort havmiljø. Skibsfarten er stærkt afhængig af bedst mulige beregningsværktøjer, specielt når problematikkerne bliver komplicerede hvor der kræves stor pålidelighed for at resultatet er det bedst mulige. Jeg hilser derfor det beskrevne forslag velkomment.

Mvh Hans Otto Kristensen, ejer af HOK Marineconsult ApS

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 11:52

Hej Hans Otto,
Tak for din kommentar. Vi see frem til at udvikle vores datasæt og let tilgængelige beregningsmodeller med henblik på anvendelse i skibsfarten således at nøjagtighed kan blive tilvejebragt der hvor den efterspørges. Vi håber og tror at det vil gavne danske maritime SMV’er som HOK Marineconsult.
Mvh Jacob

Thomas Gierlevsen (Project Director & Technical Director, Marine & Coastal Engineering, COWI A/S)
Fredag d. 18/5-18 kl. 10:28

Kære Jacob
Rigtig spændende initiativer og idéer, som vi i COWI kun kan bakke op om. Vi er i vores rådgivning på kyst-, havne- og offshoreprojekter verden over nærmest afhængige af jeres software og numeriske modeller til bestemmelse af bl.a. bølge- , strøm- og vandstandsforhold mv. Som rådgiver ønker at være 'med på beatet' og hele tiden udvikle vores rådgivning, og derfor er det essentielt at de værktøjer, vi anvender også er helt up to date og baseret på de seneste teknologier for modelafvikling, dataindsamling analyser og automatisering - og ikke mindst formidling.

Vi støtter også stærkt op omkring mere dataindsamling og lettere adgang til gode data vi kan anvende i forbindelse med rådgivning og projektering af vandbygningskonstruktioner. Gode data er forudsætningen for en præcis model eller et anvendligt værktøj, der skal danne grundlag for udvikling og optimering af den mest hensigtsmæssige løsning på et givent problem.

Vi glæder os meget til at følge udviklingen og se hvad der kommer ud af det - og ikke mindst til forhåbentlig at få mulighed for at udnytte værktøjer og data i fremtiden.

Held og lykke med det.

mvh

Thomas Gierlevsen

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 08:25

Hej Thomas,
Tusind tak for din kommentar. Jeg er rigtig glad for at høre hvilken nytte i ser i både de nuværende og planlagte modeller værktøjer og data integration. Jeres anvendelse og feedback er inspirerende og vigtigt for hele tiden at holde barren højest.
Vi ser bestemt også frem til samarbejdet!
Mvh Jacob

Cathrine Steenberg (Afdelingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 18/5-18 kl. 10:39

Projektet rummer spændende muligheder for alle, der arbejder med områder, der er afhængige af marine miljødata. På mange måder vil det også være et betydningsfuldt skridt hen imod havets digitale tvilling og de muligheder, dette rummer.

For FORCE Technology som leverandører af bl.a. rådgivning i forbindelse med planlægning og evaluering af navigationsstudier hvor vi kan forudsige besejlingsforhold, vurdere risici og optimere driften baseret på skibssimulatorer vil det specifikt betyde, at vi kan imødekomme kunders efterspørgsel efter øget præcision og fleksibilitet.

I forbindelse med havneprojekter vil dette raffinere optimeringen af udformninger og trafik grundet et mere kvalificeret beslutningsgrundlag hvor risikovurdering udgør et centralt element.

Som brugere af de muligheder projektet åbner for, er vi naturligvis også meget optagede af, hvilke forretningsmodeller der kan udvikles i forbindelse med dette projekt.

FORCE Technology vurderer det som et særdeles relevant projekt og ser frem til et samarbejde om de maritime aktiviteter.

Mvh Cathrine Steenberg

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 08:37

Hej Cathrine,
Tusind tak for din kommentar og opbakning til aktiviteten.
Anvendelse i havne og ved anløb er vigtige applikationer og et sted hvor det at have en digital twin af både vandet og skibets bevægelser er et vigtigt for optimering af både sikkerhed og kosteffektivitet.
Jeg er glad for at du også nævner forretningsmodeller, for selv om dette ikke direkte er en del af aktiviteten, så er den større tilgængelighed af den teknologiske service såvel som data integrationen helt klart en katalysator for både etablerede virksomheder, men i høj grad også start-ups, SMV’ere og partnerskaber på kryds og tværs i dette rum. Vi ser også frem til samarbejdet på det maritime område.
Mvh Jacob

Martin Løkke (Vice President, Programs & Systems, Terma A/S)
Søndag d. 20/5-18 kl. 09:38

Terma er interesseret i fusion af data og havmodeller i forbindelse med overvågning af skibe og skibstrafik. Overvågningsradarer er følsomme overfor ”clutter” fra havet og viden om sea states, bølgetyper o.a. kan hjælpe med at forbedre radarens performance.
Også i forbindelse med havvindmølleparker er detaljeret kendskab til havets opførsel interessant for at kunne forbedre radardækningen omkring vindmøllerne.
Med denne vinkel er dette projekt interessant for Terma

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 08:48

Hej Martin,
Tak for din kommentar og for at dele to oplagte eksempler på hvordan aktiviteterne bringes i spil i en operationel overvågningskontekst. Det er opløftende og der er bestemt noget at se nærmere på hér!
Mvh Jacob

Bjarne Holm Jakobsen (Miljøkoordinator, Femern A/S)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 12:23

Femern A/S har i forbindelse med anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt et behov for løbende og i near real time at kunne planlægge efter og tage højde for de meteorologiske og hydrografiske forhold i Femern Bælt. Integration af MetOcean data og digitale værktøjer til enkelt og ressourceeffektivt at kunne beskrive, analysere og prognosticere rammevilkår for marine aktiviteter vil være af stor værdi for såvel aktører som myndigheder. Vi ser vores projekt som oplagt bruger de skitserede informationsteknologiske løsniger og som en interessant case til at afprøve de værktøjer, som udviklingsplanen sigter mod at udvikle.

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 07:34

Hej Bjarne,
Tusind tak for din kommentar og støtte til aktiviteterne. Femern Bælts operationer er præcis den type samfundsmæssigt vigtige opgaver der er målsætningen for anvendelse af de udviklede metode - bl.a. til transport og installation af sænketunnelelementer. Vi ser frem til at se aktiviteterne i aktion!
Mvh Jacob

Kasper Ullum (Miljøkonsulent, Danske Havne)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 13:47

’DHI’s projekter: ’Det digitale hav’ og ”Digitale og datadrevne vandverdener” er relevante og ambitiøse ift. at møde fremtidens udfordringerne inden for design, planlægning, drift og optimerings af de danske havne, der pivoterer om integration af data fra forskellige kilder, automation og digitalisering for at drive vækst i anlæg og aktiviteter.

Ved netop afsluttede konference for Danske havne (April 2018), var nogle af hovedemnerne ’data sources’, ’optimering’ og ’digitalisering’. DHI’s forslag til forskningsaktiviteter rammer dette meget præcist ift. at understøtte både transport og infrastruktur udvikling i havne.

Vi ser frem til at følge projekterne og er sikker at dette vil være værdiskabende på den korte og lange bane.’

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 07:27

Hej Kasper,
Tak for din kommentar. I tillæg til vores svar til dig under digitale datadrevne vandverdener, vil jeg hér sige at de marine anvendelser i stigende grad udvikles til også at understøtte og optimere planlægnings og driftsopgaver og at danske havne i denne sammenhæng er vigtige brugere.
Mvh Jacob

Jens Peter Kofoed (Lektor, Sektionsleder, Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 16:30

Oplægget til forskningsprogrammet Det Digitale Hav er spændende og falder godt i tråd med vores samarbejder med DHI, og rummer gode muligheder for udvidelse af disse fremadrettet. Dette gør sig specielt gældende indenfor de sidste to identificerede områder – maritimt designlaboratorium og operationelle services. Qua vores nye bølgelaboratoriefaciliteter imødeser vi meget gerne et samarbejde omkring næste generation af modelforsøg og brug af digital twins. I denne forbindelse kan vores engagement i H2020 projektet DTOcean+, der også opererer med digital twin tanken, være relevant. Igangværende, og planlagte fremtidige, samarbejdsprojekter omkring bølgedata analyse og forecasting ses som meget relevante i forhold til effektivisering af marine operationer – det være sig ifm. O&M af bølgeenergianlæg og vindparker eller marine anlægsoperationer. Vi ser også rige muligheder indenfor (billigere) indsamling af store mængder metocean data, og brug heraf til forbedring af både for- og hindcast data. Dette både som deltager i at indhente og analysere, og som brugere af data fx ifm. designstudier for bølgeenergianlæg, vindparker og andre marine anlæg.

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 09:57

Hej Jens Peter,
Tak for din kommentar og støtte til aktivitetsplanen. Jeg synes du beskriver værdien af udviklingen og samarbejdsmuligheder godt. Lad mig blot tilføje ifm. operationelle services at det her ultimativt (omend ikke fuldt ud inden for denne aktivitet) er målet at gøre selve genereringen af metocean data usynlig for brugeren men med forbedret beskrivelse af nøjagtighed og anvendelighed i specifikke sammenhænge som f.eks. optimering af O&M services for offshore vindparker.
Vi ser frem til samarbejdet!
Mvh Jacob

Kristine Skovgaard Madsen (DMI)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 16:51

Dette initiativ forholder sig konstruktivt til de hurtigt voksende mænger af marine informationer, og er interessant i forhold til DMI’s arbejde med frisættelse af data, herunder oceanografiske og meteorologiske prognoser, og i forhold til udnyttelse af Copernicus Marine Environment Monitoring Service. Vi ser frem til et godt samarbejde.

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 07:52

Hej Kristine,
Tak for din kommentar. Ja, det bliver spændende at skabe en teknologiske ramme for at integrere de snart frisatte data med de eksisterende og kommende modelredskaber der bruges til daglige opgaver i såvel det private som det offentlige. Vi ser også frem til samarbejdet.
Mvh Jacob

Anders Olivarius (CPO & Co-Founder, Portchain)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 10:34

Lovende projekt der kan skabe grobund for udviklingen nye digitale løsninger i det maritime SME/startup miljø. Containerhavne med høj belægningsgrad er under stigende pres for at effektivisere trafik og drift, og samtidig stiller kunderne stadigt højere krav til punktligheden. Det skaber et stort behov for nye, intelligente softwareløsninger, der kan optimere kerneforretningen, og ikke mindst testmiljøer hvor den kritiske digitale infrastruktur kan udvikles og afprøves. Der er flere interessante tiltag i projektet, og forslaget til en ”virtuel havn”, hvor lokale trafik- og vandforhold kan simuleres ned til mindste detalje, vil være værdifuldt for teknologiudviklingen i sektoren

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 12:43

Hej Anders,
Tusind tak for din kommentar.
Der er en forrygende udvikling af nye digitale services i gang på havne og terminalområdet og vi følger med stor interesse jeres bidrag og udvikling hér. Vi mener præcist at udvikling af mere tilgængelig operational tilgang til en virtuel beskrivelse af havnens hydrodynamik skal være en støtte og testmoljø for start-ups og SMV’ers service udvikling og succes.
Mvh Jacob

Kjeld Dahl Sørensen (Tekn chef, Esbjerg Havn)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 16:35

Spændende målsætninger.
Specielt vil jeg forvente at resultaterne af aktiviteterne "Marine Design Lab" og "Operationelle teknologier til effektivisering af marine operationer og havneanløb" kan give grundlag for endnu bedre sparring mellem danske havne og deres rådgivere i fremtiden.

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 19:47

Hej Kjeld,
Tak for din kommentar og opbakning til vores visioner for design lab og teknologiske services til marine operationer og havneanløb. Vi vil løbende have Esbjerg Havn med indeover så vi sikrer os at det vi laver balanceret rammer jeres og andre danske havnes behov når det er færdigudviklet.
Mvh Jacob

Mads Friis Sørensen (Co-Founder, Direktør, SeaSearch.dk ApS)
Fredag d. 25/5-18 kl. 08:45

Jeres målsætninger er spændende læsning, og jeg kan helt sikkert se en masse synergier med de aktiviteter, som den maritime industry har sat i gang i forbindelse med digitalisering. Optimering af sikkerhed og drift har en høj prioritet og brugen af analyseværktøjer og behandlet data er nøglefaktorer for at nå målet. Jeres aktiviteter vil have en bred indflydelse på det maritime marked, og de kan væer med tli at sikre en førende position i markedet for både brugere og formidlere af data. Jeg vil helt sikkert følge jeres aktiviteter i forbindelse med optimering af havneanløb, dynamisk rute- og energioptimering og autonome skibssystemer. Tak for et spændende og værdiskabende oplæg.

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 07:52

Hej Mads,
Tak for den opbakkende og perspektiverende kommentar. Det er fascinerende at følge og ikke mindst bidrage til den enestående digitale forvandling, som den maritime industri er midt i, og derigennem sikre den stærke danske position på markedet.
Mvh Jacob

Glenda Napier (CEO, Offshoreenergy.dk )
Fredag d. 25/5-18 kl. 12:12

Offshoreenergy.dk bakker op om jeres projekt, da vi ser en relevans i forhold til offshore industrien. Desuden er vi tilfredse med samarbejdet med DHI og med vores fælles aktiviteter.

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 07:55

Hej Glenda,
Tusind tak for kommentaren og støtten. Samarbejdet med Offshoreenergy.dk er både meget velfungerende og vigtigt og vi ser frem til at fortsætte fælles dette.
Mvh Jacob

Marie van Maarschalkerweerd (Seniorkonsulent, Landbrug & Fødevarer)
Fredag d. 25/5-18 kl. 13:00

Rigtig spændende idéer i projektet. Lyder interessant at arbejde hen mod at optimere overvågningen. I den sammenhæng bør det også være enkelt at udvide modelkomplekser med "nye" presfaktorer, i takt med at der kommer data. Eksempelvis som mikroplast, hvor man må forvente (eller i hvert fald håbe), at overvågningen vil blive øget kraftigt i de kommende år.
Det er meget vigtigt, at online modellernes begrænsninger og usikkerheder beskrives grundigt, og at der gøres tydeligt opmærksom på dette. Hvis jeg forstår det ret, skal det i højere grad være muligt selv at anvende modelværktøjerne, altså uden en DHI-eksperts kvalificerede udlægning af resultater i en rapport. Det vil indebære en vis risiko for fejltolkninger, som der må tages højde for.

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 08:09

Hej Marie,
Tak for kommentaren og beskrivelsen af relevansen for overvågning. Du har bestemt ret i at det ér en meget vigtig udfordring at bevare ekspertens kritiske tolkning og usikkerhedsbeskrivelse i en mere tilgængelig version af modelværktøjerne. Det gøres ved at udvikle arbejdsgange der netop holder fokus på dette, men automatiserer de dataprocesseringsopgaver der er modne til det. Det er også vigtigt at beskrive hvad der sker automatisk og som du skriver, usikkerheden på tal og vurderinger.
Det glæder mig at metoderne har værdifuld anvendelse inden for den vigtige danske landbrugs- og fødevareindustri.
Mvh Jacob

Anders Sørrig Mouritzen (Technical Lead, C2Wind)
Fredag d. 25/5-18 kl. 17:37

Virkeligt fint initiativ, hvis resultat vil være umiddelbart anvendeligt for både mine kolleger og mig i vor lille virksomhed, samt for vores kunder og samarbejdspartnere i værdikæden mht. projektering, udvikling, og drift af havmølleparker. Særligt den første centrale aktivitet (Tilgængelige marine metocean data) og dens underpunkt (Automatiserede marine modeller med cloudbaserede løsninger) vil være nyttige i den del af branchen, jeg er bedst bekendt med. Hvis I får brug for mere konkret hjælp, sparring, testbrugere, eller feedback, er I meget velkomne til at ringe eller skrive - eller komme på besøg!
De venligste hilsner fra Anders

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 08:26

Hej Anders,
Tusind tak for din kommentar og klare beskrivelse af nytten for en mindre virksomhed som jeres og offshore vindbranchen som helhed. Det vil helt sikkert være nyttigt at inddrage bl.a. jer i en eller flere af de roller du foreslår og jeg vil bruge din kommentar som inspiration til at definere en tydelig brugerdimension i aktiviteten.
Mvh Jacob

Anders Helkjær (Senior Specialist Coastal Engineering, Sweco A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 08:53

Den fysiske modellering af marin infrastruktur er en integreret og nødvendig del for at opnå et effektivt og optimeret design, fx for bølgebrydere; det bliver spændende at følge projektets fokusering for yderligere at bringe dette i spil ved integrering af fysiske-, numeriske- og datadrevne modeller. Absolut relevant forlsag fra DHI.

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 08:30

Hej Anders,
Tak for din kommentar og støtte. Lad mig bruge denne lejlighed til at takke for din og Swecos input qua vores samarbejde, hvilket har præget idéudviklingen. Vi ser frem til at fortsætte dette og komme med konkrete løsninger til de muligheder integrationen af fysiske, numeriske og datadrevne modeller bringer.
Mvh Jacob

Miquel Pires (Projektchef, NIRAS)
Mandag d. 28/5-18 kl. 16:37

Det er godt at se, at DHI har fokus på et projekt, som skal indsamle, kvalitetssikre og formidle observerede metocean data.
Let adgang til en national database med indsamlede observationer ville have stor værdi for mange af vores projekter, som måske kunne etableres, hvis der var krav om indberetning af observerede data. Vi vil gerne høre mere om den forventede geografiske dækning og opløsning af data.
Vi håber, at data centeret også vil indeholde indsamlede responsdata (condition monitoring) fra eksempelvis vindmøllefundamenter.

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 08:43

Hej Miquel,
Tak for din kommentar og for at dele hvordan data aktiviteten kan hjælpe jer. Vi ønsker at med at tagge data med deres kvalitet ud fra en række kriterier, samle tilgang til relevante data for større sektorer så som de rådgivende ingeniører og gøre disse let tilgængelige. Den geografiske dækning vil være drevet af behovet hos de danske brugere. Det tænkes naturligt at dække Nordeuropa, men også at understøtte danske eksporteventyr. Mht. indsamling af responsdata, så er det bestemt en mulighed, men ofte data som er projektspecifikke, så for denne aktivitetsplan er det et spørgsmål om at inkludere responsdata i databasen, hvilket er understøttet, men måske vigtigere at integrere responsdata med metocean data og analytics deraf. Spændende perspektiv!
Mvh Jacob

Morten Tobias Lind (Head of Section, LICengineering A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 06:20

Et yderst spændende forslag som især vil hjælpe vores SME virksomhed med at få pålidelige data når vi planlægger vindmølle-projekter.
Det er værdifuldt at finde data med kendt validering hurtigt i de indledende faser af projekterne og specielt for udenlandske lokationer hvor "best practice" for data-opsamling oftest er ukendt og validering ikke er foretaget med hindcast data. Ser frem til dette projekts resultater.

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 08:53

Hej Morten,
Tak for kommentaren og opbakningen. Det er rigtig vigtigt for os fortsat at sikre og forbedre aktivitetens værdiskabelse hos SME's og det giver rigtig god mening at have en betydelig udenlandsk dækning af metocean data, der hvor danske virksomheders opgaver og eksport støttes. Vi ser frem til fortsat samarbejde!
Mvh Jacob

Hanne Hinrichsen (Forretningsudviklingschef, DanPilot)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 12:56

Et spændende forslag. En lettere tilgang til kvalitets sikret metocean data, videns deling samt et cloud baseret data center vil give havne og skibsfart et stort løft i forhold til fuldt at kunne udnytte skibes som faciliteternes potentialet.

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 15:06

Hej Hanne,
Tak for din kommentar og godt at høre at aktiviteterne med særligt kvalitetssikrede metocean data er værdifulde for skibe, deres abløb i havne og gennem sejlrender. Vi ser frem til i samarbejde med jer at få bragt den teknologiske service i spil.
Mvh Jacob

Asger Bendix Hansen (Havsans)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 18:03

Som udviklere af billige in-situ instrumenter forventer vi at mængden af tilgængelig data vil øges kraftigt. Forhåbentlig vil vi både få større datamængder fra eksisterende leverandører og desuden data fra nye leverandører. Det datacenter som foreslås i ”Det digitale hav” kunne være en god måde at opnå at de nye store datamængder bliver udnyttet optimalt.
Som flere andre har nævnt, vil mere data give forbedrede modeller. Hvis vi i fremtiden kommer til at indsamle data fra et meget stort antal punkter, vil det ikke være realistisk at kalibrere modellerne manuelt som det ofte gøres i dag. Aktiviteterne vedrørende automatisk kalibrering og dataassimilering som nævnes i forslagene ”Det digitale hav” og ”Digitale og datadrevne vandverdener” er derfor nødvendige for at sikre at de numeriske modeller udnytter tilgængelig data til fulde.

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 15:12

Hej Asger,
Tusind tak for kommentaren og den synergi du beskriver der kan opnås sammen med spændende nye instrumentudviklinger som dem I arbejder med i havsans. Der er oplagte muligheder der skal forfølges!
Mvh Jacob

Ole Larsen (Sektionsleder, Hofor)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 11:37

Jeg synes at projektet er meget interessant og kan tilslutte mig ovenstående kommenterer. Jeg er dog nysgerrig efter hvordan I tænker at forretningsmodellerne bag de de nye ydelser skal se ud - kan du belyse dem?

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 15:29

Hej Ole,
Tak for din kommentar og anerkendelses af værdien bredt. Jeg er rigtig glad for dit spørgsmål om forretningsmodellerne da disse er afgørende for at de teknologiske services bringes i spil og skaber værdi vedvarende. Vi arbejder med en palette af digitale forretningsmodeller, der spænder fra klassiske konsulent ydelser til Freemeum modeller. Grundet diversiteten af ydelserne er det svært at være mere konkret, men som eksempel har den nuværende forretningsmodel for metocean on demand data portalen en kombination af gratis data, subscription baserede services og engangssalg med mængderabat. Det er ingen tvivl om at innovation i forretningsmodellerne skal få hånd i hånd med den teknologiske udvikling og vi er altid åbne over for indspark.
Mvh Jacob

Jon V. Kringelum (R&D Roadmap Coordinator, Ørsted Wind Power)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 16:37

Ørsted ser positivt på det interessante forslag omkring ”Det Digitale Hav”.
For design af fundamenter for havvindmøller spiller operationelle og ekstreme bølger ofte lige stor rolle. For ekstreme bølger er der potentiale i at forbedre modelleringen af både stormenes styrke og enkeltbølgernes egenskaber. Begge stiller store krav til beregningskraft og fysiske modeller. Forslagets vægtede fokus på både cloud-baserede modeller og fysiske forsøgsfaciliteter med stærk instrumentering støttet af computerkraft (Design lab) forventes at være værdiskabende.

Høj kvalitet i beskrivelsen af metocean parametre er af afgørende betydning for design og optimering af havvindenergi. Ikke bare omkring møllerne, med i særdeleshed også for kabelruten. Ørsted ser det derfor som afgørende at ”Det digitale hav” sikrer mulighed for lokal detaljering af modellerne, således at lokale bølge- og strømforhold kan beskrives, selv i områder med komplekse havbundsforhold. Herunder vurderes integrationen mellem fysiske model forsøg og numeriske modeller i forhold til havbundsændringer at stå foran et gennembrud. Noget der markant vil kunne mindske risikoen for utilsigtede kabeleksponeringer.

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 15:40

Hej Jon,
Tusind tak for din støtte via din kommentar, som jeg synes har en vigtig pointe: nok er det vigtigt at udnytte nye digitale muligheder, men det er af helt afgørende betydning at der fortsat leveres høj faglig udvikling på kerneparametrene som F.eks. stormstyrke og kinematisk og laster fra enkelte bølger såvel som innovative metoder til at forstå og beskrive strøm-bølge-struktur-havbundsinteraktion. Vi er glad for at høre at vi ca. har ramt den rette balance! Vi ser frem til fortsat godt samarbejde.
Mvh Jacob

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 15:40

Hej Jon,
Tusind tak for din støtte via din kommentar, som jeg synes har en vigtig pointe: nok er det vigtigt at udnytte nye digitale muligheder, men det er af helt afgørende betydning at der fortsat leveres høj faglig udvikling på kerneparametrene som F.eks. stormstyrke og kinematisk og laster fra enkelte bølger såvel som innovative metoder til at forstå og beskrive strøm-bølge-struktur-havbundsinteraktion. Vi er glad for at høre at vi ca. har ramt den rette balance! Vi ser frem til fortsat godt samarbejde.
Mvh Jacob

Søren Viborg Kristensen (Head of Department, Per Aarsleff A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 17:11

’DHI’s oplæg ’Det digitale hav’ og ”Digitale og datadrevne vandverdener” er relevante og ambitiøse ift. at møde fremtidens udfordringer inden for design, planlægning, udførelse, drift og optimering af marine infrastruktur projekter.

Vi ser bestemt en stor værdi i bedre at udnytte integrationen mellem resultater fra fysiske- og numeriske modeller til optimering af design for havne og kystkonstruktioner. Ydermere kunne vi tænke os at DHI igennem forskningsarbejdet og ved brugen at data fra både fysiske- og numeriske kilder arbejder med risiko og usikkerheder i udførelsesfasen af byggerier. Vi ser meget frem til at følge projekterne og aktive gøre brug af DHI’s forskning i vores design og planlægning af projekter.

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:06

Hej Søren,
Tak for din kommentar. Jeg bider særligt mærke i aktivitetens værdi for sikkerheden under entreprenørers arbejde til havs. Der er også her er klart potentiale for integration i branchens arbejdsrutiner og anden dataindsamling såvel i planlægnings som den operationelle fase.
Mvh Jacob

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 17:40

På vegne af Morten Thorhauge Boolsen (Head of Department, Ports & Geostructures, Rambøll):

DHI’s oplæg ’Det digitale hav’ og ”Digitale og datadrevne vandverdener” er relevante og ambitiøse ift. at møde fremtidens udfordringerne inden for design, planlægning, drift og optimering af marine infrastruktur projekter. For Rambøll er det interessant og nødvendigt at integrationen mellem fysiske-, numeriske- og datadrevene modeller bringes aktivt i spil som et vigtigt led i design fasen.

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:01

Hej Morten,
Tusind tak for din kommentar. Godt at få vigtigheden for planlægning, drift og design af marine infrastrukturprojekter pointeret. Vi ser frem til fortsat samarbejde.
Mvh Jacob

Kim Nielsen (Wave Energy Consultant, Ramboll)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 20:06

Partnerskabet for Bølgekraft finder projektet både relevant og interessant set i relation til vores bestræbelser på at gøre Bølgekraft mere rentabelt. Projektet vil dermed understøtte vores langsigtede strategi som beskrevet på www.wavepartnership.dk
mvh
Kim Nielsen
Formand for Partnerskabet for Bølgekraft

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:57

Hej Kim,
Tak for din kommentar og støtte fra partnerskabet for bølgekraft. Det er en vigtig målgruppe netop at gøre det muligt at tilgå bølgedata men også at ikke eksperter selv kan generere lokale data af højere kvalitet hvor det kræves.
Vi ser frem til fortsat samarbejde.
Mvh Jacob

Marianne Skov (Flood Risk Specialist, Rambøll)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 23:00

Rambøll støtter udviklingen og øget fokus på digitale serviceydelser. Der er et stort potentiale. Data indsamling, -kvalitet, -analyse etc. er derfor essentielt for at forstå, beskrive og kvantificerer processerne.

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:54

Hej Marianne,
Tak for din kommentar og støtte til udviklingen af digitale services. Spændende hvordan ideen med at sikre tilgang til relevante kvalitetsbestemte data virkelig fanger an. Vi ser frem til fortsat samarbejde.
Mvh Jacob

Johan Rønby (Stifter, STROMNING IVS)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:28

STROMNING er en startup virksomhed sat i verden for at levere teknologi i verdensklasse til detaljerede simulering af strømninger med frie overflader (Computational Fluid Dynamics). De softwarekomponenter, som udvikles i STROMNING vil oplagt kunne anvendes i DHI’s cloudløsninger, f.eks. i en numerisk bølgetank til beregninger af ekstrembølgelaster på strukturer til havs.

Det er vigtigt og fremsynet at DHI kaster sig ud i digitaliseringen af sine services. Jeg ser frem til at samarbejde med DHI i denne spændende proces. Nedenfor giver jeg en række kommentarer og råd, som forhåbentlig kan bruges i processen med at konkretisere og kvalificere de foreslåede aktiviteter.

Automatisér intelligent
“God automatisering” er strømlining af workflows med fokus på at spare kostbar tid for ingeniøren, der anvender redskabet. God automatisering er også “idiotsikring”, hvor der klart advares, hvis en model benyttes uden for dens gyldige parameterområde. “Dårlig automatisering” er automatisering, der gætter på hvad man vil og yder misforstået hjælp til at komme i den forkerte retning og skjuler essentielle modelleringsvalg, der er taget i processen (Microsoft Word style “hjælp” til at formatere et tekstdokument, mens man skriver).

Se igennem hypens tåger
Nogle virksomheder vil tabe det igangværende digitaliseringskapløb, fordi de sover i timen og aldrig kommer med på vognen. En anden gruppe tabere vil imidlertid være dem, der investerer alle deres innovationsressourcer i digitalisering for digitaliseringens skyld uden nøje at overveje præcist hvor det f.eks. giver mening at implementere en cloudløsning og hvor det faktisk fungerer bedre, billigere og mere pålideligt at køre et program på en lokal computer. Vinderne bliver dem, der farer med lempe og kan se igennem hypen.

Forstå den nye forretning til bunds
Et vigtigt spørgsmål for DHI og jeres kunder er hvordan cloudteknologi vil forskubbe forretningsmodeller og indtjeningsgrundlag ift. de store cloududbydere, Microsoft, Amazon, Google, etc.? Er der en risiko for, at prisen på en ydelse bliver uforholdsmæssigt forøget af at hardwaren lejes istedet for at ejes af slutbrugeren? Hvis en service består af et kludetæppe af softwarekomponenter fra forskellige leverandører (software ecosystems), hvordan findes så en fornuftig fordelingsnøgle for indtjeningen fra denne service?

Bliv ved at dyrke grundlaget
DHI er stadig verdensmestre i praktisk anvendeligt hydrodynamisk ingeniørsoftware. Hvis alle R&D ressourcer kastes ind i digitaliseringsprocessen, risikerer DHI imidlertid at sakke agterud i den langsomme - måske lidt usexede - men stadige udvikling af numerisk beregningsteknologi. Her har Danmark fortsat brug for DHI som en stærk spiller med tætte bånd til både universitets- og forretningsverdenen.

Med venlig hilsen
Johan Rønby
STROMNING IVS

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:26

Hej Johan,
Tak for en rigtig spændende og god kommentar. Vi følger med stor interesse STROMNINGs vigtige bidrag til CFD området via Open Source koden OpenFOAM som vi ligeledes har bidraget væsentligt til udviklingen af og finder det naturligt at udbygge samarbejdet, der afgjort er komplimentært.
Hype er bestemt en fare vi alle skal passe på, men også turde være agile. Automatisering af modelrutiner er et godt eksempel, hvor den alene ordet forstås utroligt forskelligt afhængig af hvem der hører det. Det er i implementeringen at hypen for alvor skal bekæmpes. Jeg mener at en af de allervigtigste ingredienser er pædagogisk og tiltalende synliggørelse af hvilke arbejdsprocesser der pakkes ind og hvad der foregår bag brugerinterfacet. Det er vigtigt at tiltagene ikke fremmedgør brugeren, mens jeg i øvrigt er enig i dine betragtninger. Jeg mener dig der er en række tilfælde hvor også modelvalg m.m. nok skal kunne deles, men hvor brugeren er tryk ved at services træffer dette valg ud fra kendskab til anvendelsen. Dette vil bringe modellering i anvendelse mange steder der i dag ikke baserer sig den dens muligheder ifm beslutningstegning. Men begrænsninger skal klart kommunikeres. Det svære er bl.a. at finde den rette grænse.
Jeg vil gerne binde dine kommentarer på den nye forretning og faglige styrke sammen, da de hører sammen. Båndene til både universiteterne og forretningen er det knudepunkt vi ønsker at være i, såvel som bindeled mellem komplekse løsninger og tilgængelig og forståelig beslutningsstøtte. Jeg har diskuteret digitale forretningsmodeller ovenfor i svar til Ole Larsen fra HOFOR, men ikke adresserer risikoen for at ydelserne koster mere. Jeg tror ikke jeg kan garantere det ene eller det andet hér, men er enig i at vi skal differentiere udrulningen af cloudbaserede løsninger således at både pris, potentiel omlægning af brugeres arbejdsgange og -glæde m.m. balanceret peger i den rigtige retning. Vi giver ikke slip på at forblive et power house inden for numerisk beregningsteknologi og vil som del af dette sikre stærke partnere og netværk til at opretholde positionen.
Mvh Jacob

Thor Ugelvig Petersen (Head of Ports and Offshore Technology, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:47

På vegne af Torben Løkkegaard (Design Group Manager, ISC):

”Spændende projekter DHI lægger op til, vi ser frem til udbyttet fra de integrerede fysiske-, numeriske og datadrevne modeller; der vil understøtte at rådgivning og design fra DK rådgivere stadig er teknisk i front. ”

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:30

Hej Torben,
Tak for din kommentar. Vi er glad for støtten til at arbejde med hybride (fysisk-numerisk) og datadrevene løsninger til rådgivning og design. Vi glæder os til at samarbejde om at lade det skabe værdi hos jer.
Mvh Jacob

Hans Ohrt (Projektchef, MOE)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 15:16

Projektet Det Digitale Hav vil helt sikkert styrke mulighederne for en bredere anvendelse af hydrodynamisk modellering i planlægning og design af marine og kystnære projekter, og vil dermed markant kunne højne kvaliteten af projekterne, samt bidrage til at estimere miljømæssige konsekvenser mere effektivt og præcist. Der er et stort potentiale forudsat at der etableres en bred opbakning til projektet, og herunder at der også etableres relevante brugerfora og let tilgængelig undervisning.
Det er samtidig vigtigt, at der i relation til mere komplekse økologiske modeller sideløbende gennem relevante feltundersøgelser arbejdes med at fremskaffe den relevante viden og kendskab til de miljømæssige sammenhænge der skaber grundlaget for modellerne og validering af modelresultaterne. Således at det sikres at de modelværktøjer der stilles til rådighed via projektet det digitale hav til stadighed har en høj kvalitet og er baseret på solid praktisk / videnskabelig basis.

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 17:20

Hej Hans,
Tusind tak for din kommentar. Det er glædeligt at høre at aktiviteterne vurderes nyttige i forbindelse med at estimere miljømæssige konsekvenser effektivt og præcist. Jeg hæfter mig desuden ved at der efterspørges brugerfora og tilgængelig undervisning. Det er bestemt altafgørende aspekter vi vil tage med ind i planlægningen - forskningen skal bringes i anvendelse. Desuden er refleksionen over at den grundlæggende sammenhængskraft modeller bidringer fortsat skal styrkes og udvikles interessant og et tema der går igen i de kommentarer vi har modtaget. Der skal balanceres korrekt mellem indhold, tilgængelighed, nøjagtighed og effektivitet. Det tager vi med videre i processen.
Mvh Jacob

Jørgen Bendtsen (Seniorforsker, ClimateLab)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 15:48

Et spændende sæt af ideer og visioner om integration af fremtidens dataflow, modellering og design. Afsnittet omkring "Automatiserede marine modeller med cloudbaserede løsninger" bringer havmodellering fremad ved at bruge platforme med større regnekapacitet og dermed øge modellernes detaljeringsgrad. Det vil give større anvendelsesmuligheder af modelsimuleringer til planlægning og forvaltning af havet og for vores virksomhed, som udfører havmodellering, vil det være interessant at følge disse aktiviteter, som kan sætte nye standarder.
med venlig hilsen
Jørgen Bendtsen, ClimateLab

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 17:25

Hej Jørgen,
Mange tak for din kommentar. Jeg sætter pris på din vurdering af anvendeligheden og vi vil arbejde hårdt på at leve op til ambitionen om at sætte standarden inden for havmodellering. Jeg synes også det er en vigtig pointe at udviklingen har mange generiske elementer der skaber muligheder og inspiration for havmodellering mere bredt og sprede sig til små og mellemstore virksomheder.
Mvh Jacob

Henrik Bredmose (Professor, DTU Vindenergi)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 18:59

Samspillet mellem modeller, data og deres kalibrering er vigtigt og relevant. AI vinder frem alle vegne - og der er brug for at det håndteres sagligt hvor fysikken tages med. Derfor synes jeg godt om termen 'assisted modelling'. Jeg vil foreslå at designingeniøren præsenteres for nogle af de korrelationer og sammenhænge som AI-delen af de nye ydelser har foretaget - netop for at undgå 'garbage in - garbage out'.

Området med modelforsøg, sammenhængende numerisk modellering og hybrid-modellering er rigtigt spændende og der er helt sikkert nye og vigtige muligheder her. DTU Vindenergi deltager meget gerne i dette arbejde, hvor vi allerede sammen har lavet gode resultater indenfor bundfast og flydende offshore vindenergi. Målet må være at sikre at det digitale favner fysikken og ikke blot re-korrelerer den.

Mange hilsner

Henrik

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 21:32

Hej Henrik,
Mange tak for en berigende kommentar. Det er gode forslag du kommer med. Jeg hørte i sidste uge et indlæg fra en NASA forsker, der arbejdede med øget automatisering af Mars-rovere og jeg bed mærke i to konklusioner fra deres arbejde, som jeg genkender: 1) det er utrolig vigtigt grundigt at analysere hvilke potentielle automatiseringer, der skaber mest værdi og så tage fat på disse ordentligt først 2) undervurder ikke vigtigheden af kommunikere med brugerne hvad der automateres, hvorfor og hvordan, således at den menneskelige interaktion tages alvorligt så brugerne ikke fremmedgøres, men også for at give rum til sund fornuft og mulighed for at rulle automatiske beslutninger tilbage. Det kan naturligvis ikke overføres 1:1 til numeriske modeller, men jeg synes det gemmer gode rettesnore.
Vi er desuden rigtig glade for DTU Vindenergis støtte og for den gensidige sparring og interesse i at arbejde videre med hybride modelleringsmetoder til gavn for offshore vindenergi her til lands og i danske aktørers kuffert når der skal bygges kost-effektivt i resten af verden.
Mvh Jacob