Det dyrkningstekniske Service Laboratorium

Senest opdateret d. 22/8-2016
Teknologisk Institut (AgroTech)
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Energi, Klima og miljø, Produktionsteknologi og Sundhed & fødevarer
Mads Johnsen
Seniorkonsulent

Formålet er at sikre det danske jordbrugs- og fødevareerhverv en nem adgang til avancerede analyser og metoder, der er bedre, mere præcise og hurtigere end de metoder, der findes i dag. Dette gøres ved at opbygge en nødvendig infrastruktur med et dyrkningsteknologisk servicelaboratorium, der samler og udvikler ydelser indenfor plantebioteknologi, plantepatologi, og afgrødekvalitet. Målgruppen er jordbrugs-sektoren og sektorens leverandører. Aktiviteten bidrager til at løse samfunds-udfordringen med øget global ressourceknaphed og voksende efterspørgsel på fødevarer, foder og bioenergi, der betyder stigende krav om effektivitet i produktionen af fødevarer og andre biologiske produkter.

Budget:
2016: 2.040.000 kr.
2017: 2.040.000 kr.
2018: 2.040.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Det Dyrkningsteknologiske Servicelaboratorium

Nøgleord