Digital blå vækst for danske kyster og farvande

Senest opdateret d. 14/1-2019
DHI
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Klima og miljø
Kasper Kærgaard
R&D Manager

”Digital blå vækst” grundlægger en ny generation af pålidelige digitale løsninger baseret på fusion af nye data, fleksible modeller og kunstig intelligens. De målrettes vækst langs Danmarks rekreative kyster og grøn vækst i havets store industrier.

Aktiviteten ”Digital blå vækst for danske kyster og farvande” accelererer den digitale omstilling hos danske virksomheder og myndigheder ved at udvikle nye ydelser og kompetencer, der transformerer data og viden til vækst og effektivitet.
De nye teknologiske serviceydelser er:
A. Der skabes en marin datahub med de marine data, der bruges i forbindelse med udvikling af infrastruktur, kystudvikling, energiproduktion til havs, maritim transport m.m. Der udvikles et udvalg af nye digitale analyseredskaber, som hurtigt og effektivt kan bringes i spil hos de SMV’er og start-ups, der leverer services til havs.
B. Tre digitale marine laboratorier: 1) Design-lab baseret på digitale tvillinger, der er modelkopier af DHI’s fysiske modelforsøgsbassiner til agil og effektiv anvendelse ved design. 2) Kombineret numerisk og fysisk design-lab til effektivt design for flydende vindfundamenter. 3) Design-lab til planlægning, screening og visualisering af ideer til kystlandskabsudvikling.
C. Digitale løsninger til udnyttelse af vækstpotentialet for operationelle services for vedvarende energi, skibsfart, havne og vandbygning. Der udvikles operationelle services, som gør effektivt brug af cloudbaseret metocean data til forvaltning af en kommerciel flåde, til styring af havneoperationer samt til vurdering og optimering af kritiske situationer ved operationer til havs.
Aktivitetsplanen understøtter en meget bred målgruppe, der dækker start-ups, SMV’er, store virksomheder og myndigheder. Den repræsenterer en række aktører (rådgivere, entreprenører, projektudviklere, serviceudbydere, reddere, kaptajner, forvaltere m.fl.) spredt ud over mange sektorer, herunder grøn offshore energi, maritim transport, kystforvaltning, vandbygning, turisme, havne, olie og gas, forsikring, finansiering m.m.
Det forventes, at 60 start-ups og SMV’er vil bruge en eller oftest flere af de udviklede services inden for 5 år, at alle rådgivere, som er nuværende MIKE-brugere, vil bruge de foreslåede services langt mere udbredt og integreret end nu, samt at vi via de foreslående digitale løsninger vil se en langt bredere anvendelse af kyst- og havinformation hos beslutningstagerne inden for de nævnte sektorer. Løsningerne er en essentiel del af det digitale grundmateriale, som den forventede vækst i disse multimilliard-sektorer forventes at gennemgå – med Danmark i førerfeltet.

Budget:
2019: 5.100.000 kr.
2020: 5.100.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Digitale kyster

Nøgleord