Digital platform for marin biosikkerhed

Senest opdateret d. 21/12-2020
Aktiv
DHI
Indsatsområdet Grøn teknologi til blå vækst under temaerne Klima og miljø og Transport
Michael Andersen
Sales Manager

I denne aktivitet udvikles metoder, der kan reducere usikkerheder og markant forbedre vurderinger af risici for spredning af invasive arter med skibstrafik. Disse demonstreres via en cloud-service til samlet håndtering af skibes biosikkerhedsdata.