Digital platform for marin biosikkerhed 2022

Senest opdateret d. 13/1-2022
Aktiv
DHI
Indsatsområdet Grøn teknologi til blå vækst under temaerne Klima og miljø og Transport
Michael Andersen
Director, Vessels

I denne aktivitet udvikles metoder, der kan reducere usikkerheder og markant forbedre vurderinger af risici for spredning af invasive arter med skibstrafik. Disse demonstreres via en cloud-service til samlet håndtering af skibes biosikkerhedsdata.