Digital sikkerhed, tillid og dataetik

Senest opdateret d. 13/7-2021
Alexandra Instituttet
FORCE Technology
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Service og offentlig innovation
Kristian Krämer
Senior Project and Business Development Manager
Gert Læssøe Mikkelsen
Head of Security Lab, PhD

I Danmark har vi tillid til hinanden, virksomheder og det offentlige. Tillid er en forudsætning men også en udfordring for digitalisering. Vi vil udnytte Danmarks styrkeposition som garant for etik, sikkerhed og ansvarlighed og bringe Danmark i front som ansvarlig teknologileverandør.

Danmark er et af de mest digitaliserede lande i verden og samtidig kendetegnet ved, at vi har høj grad af tillid til hinanden. Hvis vi vil fastholde den position, skal de digitale løsninger, vi udvikler, i højere grad bygge på tillid ved både at være cybersikre og transparente. Mange virksomheder efterspørger redskaber, standarder og benchmarks for at kunne sætte moderne løsninger og nye produkter i drift eksempelvis inden for kunstig intelligens. Indsatsen bidrager til, at Danmark kommer i front som teknologileverandør med digitale løsninger baseret på cybersikkerhed, tillid og dataetik. Vi udarbejder metoder og værktøjer, der skaber de bedste rammer for at udvikle gennemsigtig og cybersikker teknologi med udgangspunkt i en tværfaglig tilgang med øje for organisation og markedsbehov.
Dette vil ske via:
- Udvikling af testfaciliteter og -kompetencer inden for både certificering på cybersikkerhedsområdet mhp certificering af ansvarlige AI-løsninger.
- Udvikling af teknologiske services inden for cybersikkerhed i kritisk infrastruktur, herunder brug af AI som værktøj til at opnå dette.
- Udvikling af teknologiske komponenter og rådgivningsværktøjer til at udvikle ansvarlig AI, herunder brug af følsomme data på en sikker måde.
- Udvikling af tværfaglige metoder og procesværktøjer, der fremmer tillid gennem teknologiforståelse og understøtter den organisatoriske implementering af teknologierne.
Resultatkontraktbudget: 7,875 mio. kr. pr. år i perioden 2021-2024.

Aktiviteter for dette indsatsområde

Afsluttet

Ansvarlig udvikling og anvendelse af AI

Målet med aktiviteterne er at skabe grundlag for en kvalificering af teknologiernes potentiale for at skabe reel impact gennem udvikling af metoder og værktøjer og teknologiske kompo-nenter, der styrker tilliden til AI-løsninger.

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Service og offentlig innovation
Alexandra Instituttet
Afsluttet

Sikring af kritiske systemer og kritisk infrastruktur

Både Danmark og andre lande er i gang med at digitalisere kritiske systemer og kritisk infrastruktur og forbinde dem til internettet.

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Service og offentlig innovation
Alexandra Instituttet
Afsluttet

Dansk NLP

Formålet med denne aktivitet er at sikre tillid til AI-løsninger. Dette handler i høj grad også om, at løsningerne anvender et sprog, der forstås af brugerne.

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Service og offentlig innovation
Alexandra Instituttet
Afsluttet

Sikker brug af følsomme data

Målet med aktiviteterne er at kortlægge de udfordringer, danske virksomheder har på data-adgangs- og anonymiseringsfronten samt at afprøve teknologier og værktøjer på dem.

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Service og offentlig innovation
Alexandra Instituttet
Afsluttet

Standarder, test og certificering

Denne aktivitet vil fortsætte og udvide Alexandra Instituttets og FORCE Technology’s involvering i certificering indenfor, og standardisering af, nye avancerede digitale teknologier, og bidrage til de overordnede mål omkring dette i indsatsområdet.

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Service og offentlig innovation
Alexandra Instituttet
FORCE Technology
Afsluttet

Demonstration af anvendelighed og værdiskabelse

Vi initierer udviklingen af en digital test-, demonstrations- og udviklingsfacilitet (TDU), der skal sikre, at danske virksomheder kan skabe forretning og spille ind i danske og europæiske initiativer for sikker og ansvarlig brug af digitale teknologier.

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Service og offentlig innovation
Alexandra Instituttet
FORCE Technology
Aktiv

Sikker brug af følsomme data

Vi vil arbejde med tekniske løsninger inden for sikkerhed og privacy, som kan åbne for muligheder for sikker adgang og rådgivningsydelser derom.

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi
Alexandra Instituttet
Aktiv

Standarder og kritiske systemer

Fortsat standardiseringsarbejde – arbejde i standardiseringsudvalg i Dansk Standard, i EU-regi (f.eks. CEN/CELEC) og internationalt (f.eks. ISO), gennem S-441 udvalget, både som bidrag til og overvågning af relevante standarder.

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi
Alexandra Instituttet
FORCE Technology
Aktiv

Tillidsskabende AI

Målet med denne aktivitet er at indfri målsætningen om at sikre tillid til AI-løsninger. For tillid til teknologien er fundamentalt afgørende for om de kæmpe samfunds- og forretningsmæssige potentialer, som følger med AI-teknologier, kan realiseres.

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi
Alexandra Instituttet
Aktiv

Demonstration af anvendelighed og værdiskabelse

Vi videreudvikler den digitale test-, demonstrations- og udviklingsfacilitet, som skal være med til sikre, at danske virksomheder kan skabe forretning og spille ind i danske og europæiske initiativer for sikker og ansvarlig brug af digitale teknologier.

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi
Alexandra Instituttet
FORCE Technology
Der er ingen aktiviter tilgængelige med den valgte status.