Digital teknologi til fremme af bæredygtige byer og lokalsamfund

Senest opdateret d. 11/1-2019
Alexandra Instituttet
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi
Martin Møller
Deputy Director

Der udvikles viden, digitale services, interaktivt byrumsinventar og dataanalyser, som hjælper SMV’er med at bidrage til FNs Verdensmål nr. 11 - Udvikling af bæredygtige byer og lokalsamfund. Fokus er på digitale services til det byggede miljø i brug.

Formålet med denne aktivitetsplan er at udvikle viden, digitale services, interaktivt byrumsinventar og dataanalyser til det byggede miljø og dermed gøre danske virksomheder med tilknytning til byggebranchen i stand til at bidrage til FN’s Verdensmål nr. 11 - Udvikling af bæredygtige byer og lokalsamfund. De seneste statistikker viser, at vi i Norden stadigvæk er langt fra at nå FN’s 17 verdensmål (herunder mål nr. 11), så der er gode grunde til en ekstra indsats på den front. Fokus i denne aktivitetsplan er på digitale services til det byggede miljø i brug samt til evaluering af byrum med formålet at kunne skabe bedre og mere relevante løsninger. Teknologiske ydelser, der i højere grad relaterer sig til de fysiske flader og materialebrug (i konstruktionsfasen), udvikles af Teknologisk Institut i en parallel aktivitetsplan under overskriften Build 4.0 – vi har aftalt koordinering og fælles videnspredning med Teknologisk Institut for disse to aktivitetsplaner.
Vi klæder virksomheder på i forhold til at kunne skabe nye typer af digitale løsninger, der kan bidrage til bedre byrum – med merværdi for borgerne. Eksempler kunne være: 1) sensor-baserede og etno¬grafi-ba¬se¬re¬de dataanalyser, der i samspil kan kvalificere, om en byplan (ændring) er bæredygtig (et sup¬ple¬ment til Gehls Public Life Data Protocol ). 2) Interaktivt byrumsinventar – udvidelser af f.eks. bænke, pladser, motionsinstallationer, genbrugscontainere, cykel/bil-parkeringsområder mv., som skaber tryghed, sund¬hed, socialt møde, bæredygtig trafik og forbrug. 3) Digitale services, der styrker borgerinddragelse, aktiv med¬skabelse og vedligehold af byrum og bygninger. Her kan byrumsdisplays og Augmented Reality apps spille en rolle i f.eks. at visualisere planlagte ændringer i et byrum og fremme feedback og ideer fra borgerne. Alexandra Instituttet har erfaring med alle 3 typer digitale løsninger fra forskellige pilot¬projekter, og vi mener, at tiden er moden til at gøre disse typer af teknologier operationelle for de relevante branche¬virksomheder. Der skal nemlig gang i private investeringer for at få sat turbo på at nå verdens¬målene. Omvendt skal virksomhederne klædes på til at udvikle og levere nye digitale løsninger til det byggede miljø for at få andel i et forretningsområde, der estimeres til over 112 trillioner dollars frem mod 2030 .
Vi baserer samarbejdet med branchen på, at Alexandra Instituttet har 7 medarbejdere siddende i BLOX og har et tæt samarbejde med BLOXHUB , der har over 200 medlemsvirksomheder bestående af rådgivende ingeniører, arkitektfirmaer, tech-virksomheder, innovative start-ups og centre med relationer til det byggede miljø. Vi vil benytte denne brede kontaktflade til løbende at involvere relevante aktører (se bedreinnovation.dk), analysere borgernes brug af bygninger og byrum samt til systematisk evaluering af digitale løsninger i bl.a. det urbane prototype lab UNDERBROEN og det omkringliggende område samt tilsvarende områder i andre byer som f.eks. Aarhus, Struer, Kolding og Horsens.
De nye ydelser, som Alexandra Instituttet bringer på markedet er:
1. Rådgivning omkring brug af digital teknologi i forbindelse med design af et lokalområde.
2. Rådgivning om metoder til at samarbejde på tværs af sektorer med udvikling af nye digitale løsninger.
3. Udvikling af et mobilt toolkit der kan benyttes af virksomheder til analyser i forskellige byrumskontekster.
4. Support til strukturerede datadrevne evalueringer og analyser af et lokalområde i brug.
5. Rådgivning om nye business cases og forretningsmodeller.

Budget:
2019: 1.950.000 kr.
2020: 1.950.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Digitale services til bedre brug og forståelse af det byggede miljø

Nøgleord