Digitale miljøvurderinger og miljøudsigter

Senest opdateret d. 7/5-2021
Aktiv
DHI
Indsatsområdet Grøn teknologi til blå vækst under temaerne Byggeri og anlæg, Klima og miljø og Miljøteknologi og cirkulær økonomi
Anders Chr. Erichsen
Digital Lead

Denne aktivitet vil skabe miljøudsigter og digitale miljøvurderingsværktøjer med nem integration af eksisterende viden, og bygge på kriterier og grænseværdier tilpasset faktiske forhold, forekommende arter og habitater, inklusive naturlige variationer