Digitale og datadrevne vandverdener

Senest opdateret d. 11/4-2018
DHI
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Klima og miljø
Jacob Tornfeldt Sørensen
R&D Manager

Smart udnyttelse af automatisering og dataflows sikrer Danmarks position som fortsat global leder af vandmodellering. Modeller af vand og vandmiljø til havs, i by og til lands bliver let tilgængelige samt vækstskabende for start-ups og SMV’er.

Sigtet er, at Danmark forbliver globalt ledende inden for vandmodellering og derfor går forrest i den formentlig disruptive udvikling frem mod fuldt automatiske vandmodeller eller vandmodelrobotter. Vi ønsker med denne aktivitetsplan at tage føring for dette skift ved som første skridt at skabe teknologi og viden, der gnidningsfrit og semiautomatisk høster værdien af den øgede datastrøm og dermed kraftigt accelererer anvendelsen af automatiserede datadrevne numeriske vandmodeller.

Nøgleord

51 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

klavs bundgaard (Gruppeleder, Sweco)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 17:26

Sweco ser store potentialer i dette forslag. Det er en kanon ide at autoformatere og auto opsætte modeller. Auto kalibrering vil også spare tid. Og hvis man kan autopsætte en eller anden form for skabelon som kan bruges til QA er det også en fin ide. Men husk at man kan automatisere meget. Men den som ikke forstår sin egen model laver nemt fejl. Så hvis jeg skal komme med et godt råd må det være at der skal bevares et tydeligt spor af hvad "robotten" har gjort så man kan forstå de enkelte iterative skridt og man kan se hvor meget der er assimileret for at nå resultatet. Derved kan man stadigt benytte sin systemforståelse til at vurdere om modellen og resultatet er rimeligt. Men fantastisk ide!

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 08:39

Hej Klavs,
Tak for din kommentar!
Vi er glade for at Sweco er enige potentialet. Ja, jeg er enig i dine betragninger. Formålet er at gøre modellering mere effektivt ved at bruge 'robotter' til at udføre trivielle dataprocesseringsskridt og komme med sunde anvendelsesspecifikke modelkonfigurationer m.m.
Det er en glimrende idé at spore dette. Klassisk vil sådan sporing foregå i en log-fil, men med den øgede automatisering foretages der flere valg af algoritmer, og dette for brugere med andre spidskompetencer end modellering. Derfor vil det være naturligt at kommunikere opsætninger mere effektivt. Vi ser frem til fortsat dialog med Sweco og andre model-brugere om hvordan dette bedst sikres.

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 08:42

Svar til Sweco flyttet til svar felt

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 08:42

Flyttet

Michael R. Rasmussen (Professor, Aalborg Universitet)
Mandag d. 14/5-18 kl. 22:28

Numeriske modeller opstod til dels for at svare på nogle spørgsmål, der var for svære eller for omfattende at svare på med målinger eller analytiske løsninger. Det er derfor helt rigtig set at modellerne nu har deres begrænsning og at hvis vi skal videre må data og modeller flyde bedre sammen. Mulighederne for at samle billige målinger op alle steder vil ikke gøre modellerne overflødige - kun bedre. Det er vigtigt at der arbejdes med disse metoder på tværs af vandområdet. Det er også en rigtig fin ide at betragte modelberegninger som en service ydelse, der kan udløse nye produkter og innovation uden for modellerne.

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 08:07

Hej Michael,
Tak for din kommentar og for at dele din indsigt og gode argumentation for vigtigheden af synergien i sammensmeltning af vandmodeller og data. Lad mig bruge lejligheden til at samstemme i at udviklingen på tværs af vandområdet på den ene side giver klart den største udviklingseffektivitet, men lige så vigtigt giver services af tilpas generisk art til at kreativiteten kan tage over hos start-ups, SMV'er og andre parter der skaber vækst og innovation baseret på serviceydelsen.
Mvh Jacob

Peter Rasch (Direktør, InforMetics)
Mandag d. 14/5-18 kl. 23:34

Det er helt rigtigt set at tænke på den næste generation af data, deterministiske modeller og analytiske værktøjer - vægtningen mellem de tre vil afhænger af kvaliteten af de respektive bidrag til sandheden og ikke mindst de svar som der ønskes af systemet. Samarbejdet med slutbrugerne bliver endnu mere centralt, og netop derfor er det vigtigt med en platform hvor de nye modeller kan integreres med eksisterende systemer og tilpasses til front-end løsninger efter behov. Som mindre SMV vil tilgængeligheden på projektbasis være helt central og det er glædeligt at det er tænkt ind fra start og at fleksibiliteten og integrationen til nye løsninger er central. God vind (og vand) til projektet.

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 08:21

Hej Peter,
Tusind tak for din kommentar, der pointerer komplementariteten af og samspillet mellem data, modeller og analytics samt den centrale dynamik der opstår i samarbejdet med slutbrugeren. Vi ser frem til med tilgængeligheden af de foreslåede services at kunne støtte InforMetics og andre tilsvarende agile og innovative virksomheder i jagten på fortsat vækst og succes.
Mvh Jacob

Stormflodssikring.dk (Direktør, Stormflodssikring.dk)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 12:01

Vi der sikrer bygninger og områder mod oversvømmelse, er afhængige af de bedste og mest præcise værktøjer til simulering af oversvømmelser fra havet, åer og i byer, men samtidigt skal det også være programmer der er let tilgængelige og økonomisk overkommelige.
Derfor hilser vi jeres forslag meget velkommen, så det ikke kun er superbrugerne hos de store rådgivervirksomheder, der har overskuddet til at beherske disse programmer.

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 15:03

Hej Stormflodssikring.dk,
Tak for din kommentar. Det er en glæde at høre at sigtet i aktiviteten netop støtter en virksomhed som jeres. Den teknologiske udvikling giver netop mulighed for langt mere brugerspecifikke, datadrevne og kosteffektive løsninger til havmodellering, hvilket har til sigte at udbrede brugen af modellering samtidig med at brugeren i flere tilfælde er langt mindre bevidst om at det er numeriske vandmodeller der leverer de svar der efterspørges.
Mvh Jacob

Peter Sinding (Head of Fuel Efficiency, Dampskibsselskabet NORDEN A/S)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 15:40

For DS Norden er adgang til højkvalitets metocean data af meget stor betydning. Både som now- og fore- cast. Høj kvalitets metocean data er en forudsætning for at optimere skibsdriften gennem brændstofbesparelser. IMO senest vedtagne GHG reduktionsmål gør kun disse besparelser mere nødvendige og giver samtidig en konkurrencemæssig fordel til dem der har adgang til god data og gør brug af det.
For DS Norden er det vigtigt at fokus er world wide og ikke begrænset til Danske eller Europæiske farvande.
DS Norden hilser projektet velkomment og ser frem til at benytte de services det vil skabe.
MVH
Peter Sinding

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Fredag d. 18/5-18 kl. 10:21

Hej Peter,
Tak for den din kommentar. Det er glædeligt at høre hvordan den øgede prædiktion af havets tilstand der kan opnås via smart integrationen af data og havmodeller har direkte kommerciel konsekvens for en af Danmarks vigtigste industrier både mht brændstof og drivhusgasudledninger. Vi vil i applikationerne holde fokus på at understøtte geografiske områder hvor det bedst gavner dansk vækst hvilket også rækker ud over Europa.
Mvh Jacob

Thomas Gierlevsen (Project Director & Technical Director, Marine & Coastal Engineering, COWI A/S)
Fredag d. 18/5-18 kl. 10:43

Rigtig spændende initiativer og idéer, som COWI bakker op om. Vi anvender i vores rådgivning på kyst- og havneprojekter verden over jeres software til bestemmelse af bølge-, strøm- og vandstandsforhold mv. og hvis vi som rådgiver ønker at være 'med på beatet' og hele tiden udvikle vores rådgivning, så er det essentielt at de værktøjer vi anvender også er helt up to date og baseret på de seneste teknologier for afvikling, kalibrering og automatisering.

DHI har igennem årerne udviklet verdens førende modelleringsværktøjer. En udvikling der har været præget af, at man løbende har videreudviklet og forbedret modellerne for hver version der er udkommet, og ikke hvilet på laurbæerne. Den voldsomme udvikling indenfor tilgængeligheden og håndteringen af data, kunstig intelligens mv. gør at man nu er klar til at tage næste skidt - frem mod automatiserede modelværktøjer der automatisk udnytter tilgængelige data til modelkalibrering og validering.

Vi støtter op om denne spændende og nødvendige udvikling, og glæder os meget til at følge det.

Med venlig hilsen

Thomas Gierlevsen

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 20:12

Hej Thomas,
Tusind tak for din kommentar, som jeg synes meget flot rammer hele formålet med denne aktivitet. Vi ser frem til i nært samarbejde at holde dampen oppe og være på forkant med udviklingen.
Mvh Jacob

Cathrine Steenberg (Afdelingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 18/5-18 kl. 10:53

Pålidelige data for bølger, strøm og tidevand er en af flere forudsætninger for høj kvalitet af den rådgivning FORCE Technology yder til kunder worldwide gennem brug af vores skibssimulatorer. Hvis disse data samtidig er nemme at få adgang til og til en konkurrencedygtig pris vil det effektivisere de projekter vi gennemfører hos FORCE Technology.
Vi vil derfor gerne støtte lettere adgang til gode data og ser frem til at følge udviklingen i dette projekt.

Mvh Cathrine Steenberg

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 20:16

Hej Catrine,
Tusind tak for kommentaren. Ja, slutmålet med denne aktivitet er præcis at generere bedre datasæt dér hvor der er brug for dem, hvilket bl.a. vil sige dér hvor skibe færdes til havs og ved anløb til havne. Samspillet med anvendelsen er i fokus og vi ser frem til at forfine dette baseret på jeres og andre 'vand-aktørers' input. Det bliver spændende og vi glæder os.
Mvh Jacob

Dirk Müller (Naturgeograf, phd., Miljø- og Fødevareministeriet )
Fredag d. 18/5-18 kl. 17:57

Lyder spændende og absolut relevant mhp. at øge accept hos dem der skaffer og stiller data til rådighed og som skal holde modelresultater op imod egen faglig ekspertise, og som eventuel i bedste tilfælde alene kender til analytiske værktøjer. Men automatiske løsninger skulle ikke erstatte faglig ekspertise og erfaring hos modellørerne og brugerne. Det er også vigtigt, at klassificere data efter deres pålidelighed og repræsentativitet mhp. struktur og processer, som skal undersøges og beskrives vha. de modeller, som skal drage nytte af disse data. Men må generelt anses som et vigtigt skridt i den rigtige retning.

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 00:18

Hej Dirk,
Tak for en god kommentar.
Når vi tager fat på automatisering af modellering, er formålet at styrke udnyttelsen af den model og domænefaglige viden og erfaring. Der skal skabes gode arbejdsprocesser der bringer brugeren på banen så vi kan forholde os kritisk til data og tolkningen af resultaterne, men gør selve dataprocesseringen langt mindre tidskrævende og med færre fejl (altså delvist automatiseret). Der er simple modelanvendelser, hvor vi allerede i dag kan automatisere modelopbygning nærmest usynligt for brugeren, da det primært er et spørgsmål om at få afklaret anvendelsesdetaljer, integrere allerede tilgængelige datakilder og få sat dataflow i system. Men der er en lang række langt mere komplekse modelanvendelser hvor det virker næsten naivt at tage ordet automatiserede modeller i brug. Der er dog også selv i disse tilfælde tid og robusthed at vinde ved bruge mere strømlinede redskaber og arbejdsprocesser til dele af modelleringen.
Når det gælder data integration er det af allerhøjeste vigtighed at målingers pålidelighed og repræsentativitet kendes og tages højde for. Disse to begreber er begge grundlæggende for data assimilering.
Mvh Jacob

Bjarne Holm Jakobsen (Miljøkoordinator, Femern A/S)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 12:45

Femern A/S står med ansvaret for et udfordrende anlægsprojekt i bygningen af en 18 km lang sænketunnel under Femern Bælt. Formålsbestemt modellering af oceanografiske forhold under automaticeret integration af data fra mange forskellige datakilder er et central værktøj til at begrænse og håndtere de risici der knytter sig til projektet. Femern A/S har allerede i dag et veletableret samarbejde med bl.a. DHI om enkle og ressourceeffektive digitale og near real time datadrevne løsninger for projektets anlægs- og driftsfase, og vi ser stor værdi i DHI's udviklingsplaner set i forhold til såvel projektudviklere, rådgivere og myndigheder.

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 00:26

Hej Bjarne,
Tusind tak for din kommentar der peger på en række vigtige anvendelser men også specifikt at integrationen af data kilder er central men værdi der skabes anvendelsesspecifikt. Anvendelse til håndtering af anlægs- og driftsfasen af sænketunnelen på tværs af Femern Bælt passer perfekt med metodernes potentiale.
Mvh Jacob

Kasper Ullum (Miljøkonsulent, Danske Havne)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 13:48

DHI’s projekter: ’Det digitale hav’ og ”Digitale og datadrevne vandverdener” er relevante og ambitiøse ift. at møde fremtidens udfordringerne inden for design, planlægning, drift og optimerings af de danske havne, der pivoterer om integration af data fra forskellige kilder, automation og digitalisering for at drive vækst i anlæg og aktiviteter.

Ved netop afsluttede konference for Danske havne (April 2018), var nogle af hovedemnerne ’data sources’, ’optimering’ og ’digitalisering’. DHI’s forslag til forskningsaktiviteter rammer dette meget præcist ift. at understøtte både transport og infrastruktur udvikling i havne.

Vi ser frem til at følge projekterne og er sikker at dette vil være værdiskabende på den korte og lange bane.

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 00:33

Hej Kasper,
Tusind tak for din kommentar.
Det er inspirerende hvordan vi fælles tager fat på de muligheder den verserende teknologiske udvikling giver for at løse design, planlægning, drift og optimering af de danske havne. Mens vi på den ene side må arbejde med den grundlæggende metodeudvikling for at være effektive i vores udvikling, er vi på den anden side dybt afhængige af nære samarbejder med Danske Havne og andre aktører for agilt at kunne ramme der hvor de integrerede datadrevne modeller skaber værdi hurtigt. Vi ser frem til samarbejdet!
Mvh Jacob

Anders Olivarius (CPO & Co-Founder, Portchain)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 10:32

Som et startup i det maritime Danmark ser vi gode anvendelsesmuligheder i dette projekt. Præcis forudsigelse af vandforhold er en stor udfordring i planlægningen af havneanløb, og teknologien har længe haltet bagefter. Der er et åbenlyst behov for en uafhængig aktør som DHI til at udvikle de modeller, der kan håndtere de voksende datamængder og understøtte en ny bølge af digital innovation i shippingindustrien. Med detaljerede og præcise realtidsdata om vandforhold i havneområder, kan der udvikles avancerede optimeringsløsninger til havne og rederier, der nedbringer spildtid og unødigt brændstofforbrug til gavn for såvel industri som miljø.

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 12:51

Hej Anders,
Tak for din kommentar og tydelige beskrivelse af værdien ved havneanløb og bidrag til digitaliseringen i shippingindustrien. For at holde svaret kort, vil jeg blot se frem til at skulle levere denne service og se den skabe værdi for jer og andre danske start-ups og SMV’ere..
Mvh Jacob

Santiago (Head of Department, Ramboll)
Fredag d. 25/5-18 kl. 16:11

DHI’s oplæg er relevante og ambitiøse ift. at møde fremtidens udfordringerne inden for design, planlægning, drift og optimering af marine infrastruktur projekter. For Rambøll er det interessant og nødvendigt at integrationen mellem fysiske-, numeriske- og datadrevene modeller bringes aktivt i spil ift. at rådgiver branchens konkurrencedygtighed bevares indenfor offshore vind.

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 17:22

Hej Santiago,
Tak for din kommentar. Du har meget ret i det gælder om at få bragt ambitionerne i spil. VI ser frem til at arbejde tæt sammen med Rambøll og rådgiver branchen således at slutprodukter mødes jeres behov, men også gerne tidligere når prototyper bliver tilgængelige og kan bruges inden for offshore vind.
Mvh Jacob

Anders Sørrig Mouritzen (Technical Lead, C2Wind)
Fredag d. 25/5-18 kl. 17:03

Spændende projekt, hvis resultater bestemt er direkte anvendelige for arbejde projektering af havvindmøller; både for en lille virksomhed, som den jeg arbejder i nu, såvel som for vores kunder. Her tænker jeg særligt på eksemplet med bølgekræfter på havmøllefundamenter, som også nævnes i aktivitetsforslaget, og på planlægning af installation af, og service på, møllerne. På mange måder er aktivitetsforlaget en naturlig fortsættelse af DHIs fremragende aktiviteter igennem de sidste mange år med kontinuerligt at forbedre modellerne, hvilket har været en vigtig faktor i at prisen på havvind er aftaget betydeligt.
En af forslagets særlige kvaliteter er, at det giver aktører i industrien større frihed til at lave indledende analyser på egen hånd - noget, som mine kolleger og jeg allerede har haft stor fordel af med DHIs nyligt tilkomne service metocean-on-demand. At aktivitetsforslaget peger mod en endnu større frihed, samtidigt med at der tilføjes yderligere mulighed for validering og vejledning gennem kravsopsætning, er den helt rigtige vej at gå mht. indledende analyser i de tidligere faser af havvindmølleprojektet.
Hvis man må komme med ønsker, kunne jeg godt tænke mig, at der sammen med (kalibreringen og) valideringen gives adgang til at se information om de måleinstrumenter, der kalibreres/valideres op imod - måske sammen med noter om måleinstrumentets kvalitet og evt. hvor godt og hvordan måledata og instrument er validerede. For mine kolleger og jeg kunne det give stor ekstra værdi for valideringerne.
Til sidst, mange tak for jeres arbejde og altid spændende projektet - de gør en stor forskel, og er meget værdsat.
Mange venlige hilsner fra Anders

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 17:34

Hej Anders,
Tusind tak for din kommentar, opbakning og indsigtsrige perspektivering om anvendelse inden for offshore vind og særligt bølgekræfter på havvindmøllefundamenter. Vi ser frem til med denne aktivitetsplan at kunne give vores bidrag til den fortsatte success for den enestående danske offshore vindbranche og dens dygtige aktører - deriblandt afgjort C2Wind.
Jeg vil gerne gribe fat i dit fremsatte ønske om mere information om måleinstrumenter. Jeg er helt enig med dette emne. Jeg mener tiden er moden til at brandmærke modeldata med hvilke måledata de er kalibreret og valideret imod og kvaliteten af disse. Det er dog en opgave der gøres meget kompleks hvis man ikke passer på og jeg mener første skridt er konceptudvikling og prototyper. Det er en rigtig god idé.
Mvh Jacob

Anders Sørrig Mouritzen (Technical Lead, C2Wind)
Fredag d. 25/5-18 kl. 17:06

.

Miquel Pires (Projektchef, NIRAS)
Mandag d. 28/5-18 kl. 16:38

Automatisering af modelleringsprocessen forekommer at have stort potentiale, men det bør suppleres med kvalitetssikringsværktøjer for at sikre, at modelleringen ender ud i valide data.

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 17:40

Hej Miquel,
Tak for din kommentar. Lige præcis kvalitetssikringen er afgørende af få løftet med over når man taler om mere automatiserede vandmodelteknologier. Det skal være spændende at lave QA og det skal være let at stille og få svar på de rigtige spørgsmål. Jeg var til foredrag med en NASA JPL forsker i sidste uge som sagde at når man automatiserer processer som mennesker tager ansvar for, så er det uhyre vigtigt at investere i at kommunikere hvad der er automatiseret i stor detalje og formed give mulighed for både at forstå og ændre beslutningerne. Det er jeg enig i.
Mvh Jacob

Hanne Hinrichsen (Forretningsudviklingschef, DanPilot)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 13:13

Et meget spændende projekt. Særligt interessant er det at data assimileringen indeholder et estimat af modellens usikkerhed som indlejret output. Gennemsigtighed i forhold til usikkerheder og begrænsninger er helt afgørende for anvendeligheden for skib og havn.
Hanne Hinrichsen
Forretningsudviklingschef
DanPilot.

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 17:42

Hej Hanne,
Tak for din kommentar! Der er rigtig stort potentiale i både at forbedre forudsigelser med bedre brug af den voksende datastrøm via data assimilering og helt korrekt til at kvantificere usikkerheder og begrænsninger som en helt naturlig del af anvendelsen. Vi ser frem til at bringe dette i anvendelse for skibe og havne.
Mvh Jacob

Ole Larsen (Sektionsleder, Hofor)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 12:13

Meget interessant forslag der tydeligvis er et stykke fra markedet endnu. Netop derfor vil det være formålstjenligt at skabe tætte netværk udenfor forskningsorganisationerne med de fremtidige kommercielle brugere for at sikre udviklingen af produkter med store kommercielle potentialer. Denne rolle vil CALL Copenhagen gerne bidrage til.

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 21:18

Hej Ole,
Tak for din kommentar og perspektivering. Du har helt ret i at fremtidige kommercielle brugere skal inddrages via tætte netværk. Der er helt korrekt at der er lang vej til f.eks. at numeriske modeller kører automatisk og skjult i skyen når en menneske eller en maskine har et vandrelateret spørgsmål, men jeg mener at udvalgte anvendelser er realistiske at bringe til prototype og demonstration inden for relativt få år hvis vi alle bidrager og tør udfordre konsensus. CALL Copenhagen er en meget relevant del af netværket og jeg er glad for at I vil være med.
Mvh Jacob

Jon V. Kringelum (R&D Roadmap Coordinator, Ørsted Wind Power)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 16:39

At udnytte digitaliseringspotentialet via internetbaserede ydelser specielt til hurtigt at bestemme vind- og bølgeforhold for potentielle offshoreprojekter er en oplagt ide.

I takt med den tiltagende udvikling af havvindmølleprojekter også uden for Europa stiger behovet for danske firmaer for at have adgang til pålidelige data og modeller, som er til rådighed på kort tid – i størrelsesorden en uge. Med de modeller og dataværktøjer, som foreslås udviklet og forbedret gennem dette forslag, ser vi et stort potentiale for netop at tilfredsstille sådanne behov. Når et projekt vurderes, indgår naturligvis en undersøgelse afekstreme naturfænomener, som f.eks. tropiske cykloner. Indarbejdelse af disse fænomener vil være en styrkelse. Værktøjer, som kan visualisere modellernes og datas nøjagtighed, er i den sammenhæng meget relevante. For sites hvor der er begrænset adgang til bøjemålinger vil data valideret mod satellitdata, hvis pålidelighed kloden rundt er lettere at forholde sig til end bøjemålinger, være af stor værdi. Data om vind- og bølgeforhold, som understøtter drift og vedligehold af havvindmølleparker, vil være af stor nytte for den samlede omkostning ved at drive mølleparkerne.

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 22:55

Hej Jon,
Tak for din kommentar. Det lyder til at vi har ramt et klart behov og at digitaliseringsteknologien er moden til at blive bragt i spil ved planlægning, design og drift af havvindmølleparker. Ekstreme naturfænomener er yderst interessante men også ofte utilstrækkeligt observeret og dermed med huller i forståelsen af dem hvilket gør at vi modellering af disse skal have mere menneskelig vurdering ind over end mere gængse og velkendte vejrfænomener. Lad os fortsat arbejde sammen om at få lagt den rigtige linje så vi kan sikre en teknologisk service der giver mulighed for den rette balance mellem kvalitet og hurtige resultater for de forskellige parametre.
Mvh Jacob

Kim Nielsen (Wave Energy Consultant, Ramboll)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 20:15

Partnerskabet for Bølgekraft finder projektet både relevant og interessant set i relation til vores bestræbelser på at gøre Bølgekraft mere rentabelt. Projektet vil dermed understøtte vores langsigtede strategi som beskrevet på www.wavepartnership.dk
mvh
Kim Nielsen
Formand for Partnerskabet for Bølgekraft

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 23:01

Hej Kim,
Tak for din kommentar. Jeg er glad for støtten fra Partnerskab for Bølgekraft, de netop Partnerskabets mange mindre spillere kan drage fordel af en øget standardisering af præcise bølgemodeller, således at tiden bruges på at forholde sig til modeldata og deres usikkerhed fremfor bølgemodellering. Vi er derfor meget glade for at kunne bidrage til Partnerskabets langsigtede strategi.
Mvh Jacob

Marianne Skov (Flood Risk Specialist, Rambøll)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 23:02

Rambøll støtter aktiviteter der sætter fokus på teknologi optimering, effektivisering og præcisering af modeller, for at øge beslutningsgrundlaget.

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 23:02

Hej Marianne,
Tak for din præcise kommentar og støtte.
Mvh Jacob

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 01:17

På vegne af Morten Thorhauge Boolsen (Head of Department, Ports & Geostructures, Rambøll):

DHI’s oplæg ’Det digitale hav’ og ”Digitale og datadrevne vandverdener” er relevante og ambitiøse ift. at møde fremtidens udfordringerne inden for design, planlægning, drift og optimering af marine infrastruktur projekter. For Rambøll er det interessant og nødvendigt at integrationen mellem fysiske-, numeriske- og datadrevene modeller bringes aktivt i spil som et vigtigt led i design fasen.

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 23:06

Hej Morten,
Tak for din kommentar. Samspillet mellem data og forskellige modeller til design, planlægning, drift og optimering adresseres i aktiviteten, men den rette balance kræver god interaktion med brugerne og kvikke indspark og vi ser derfor frem til fortsat at sparre med Rambøll på dette område.
Mvh Jacob

Henrik Bredmose (Professor, DTU Vindenergi)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 19:07

Det er en rigtig god idé at øge tilgængeligheden af vandmodellering og at udnytte skyens datakraft. Fantastisk hvis mange aktører kan 'plugge ind' i et beregningsflow og tage data ud til brug i egne modeller og prognoser. F.eks. ved planlægning af vedligehold i offshoreparker. Det vil også give mulighed for at lave skræddersyede løsninger og dermed en tættere og behovsdrevet udvikling.

Data assimilering er vigtigt og spiller en afgørende rolle her. Det kan skyens regnekraft understøtte. Det vil være interessant at inkludere numeriske UQ metoder i arbejdet - ikke mindst i online prognoser der gør brug af assimilering. Herved vil assimileringsværktøjet kunne teste sin egen pålidelighed løbende og måske give et forbedret usikkerhedsestimat.

Mange hilsner

Henrik

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 23:15

Hej Henrik,
Tusind tak for din kommentar og den tydelige opbakning til de foreslåede tiltag. Jeg bliver glad over i dine ord at kunne genkende kernen af formålet med at tage fat på denne opgave.
Det er en rigtig god idé at se på anvendelse af UQ i udvalgte anvendelser. Risikobaseret beslutningstagning vinder frem og har fremmet interessen i at komplimentere sine forudsigelser med kvantitative usikkerhedsbestemmelser. Vi vil helt sikkert se nærmere på modenheden af særligt UQ til dette formål.
Mvh Jacob

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 21:37

På vegne af Asger Bendix Hansen (Havsans)

Som udviklere af billige in-situ instrumenter forventer vi at mængden af tilgængelig data vil øges kraftigt. Forhåbentlig vil vi både få større datamængder fra eksisterende leverandører og desuden data fra nye leverandører. Det datacenter som foreslås i ”Det digitale hav” kunne være en god måde at opnå at de nye store datamængder bliver udnyttet optimalt.
Som flere andre har nævnt, vil mere data give forbedrede modeller. Hvis vi i fremtiden kommer til at indsamle data fra et meget stort antal punkter, vil det ikke være realistisk at kalibrere modellerne manuelt som det ofte gøres i dag. Aktiviteterne vedrørende automatisk kalibrering og dataassimilering som nævnes i forslagene ”Det digitale hav” og ”Digitale og datadrevne vandverdener” er derfor nødvendige for at sikre at de numeriske modeller udnytter tilgængelig data til fulde.

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 23:25

Hej Asger,
Mange tak for din kommentar. Qua jeres og andres målrettede og innovative arbejde, vil modeller snart skulle forholde sig til langt flere data end hidtil. Dette flytter dataintegration i vandmodellering i retning af f.eks. meteorologien, hvor der er så mange data med overlappende informationsindhold at en af de vigtigste opgaver er at rense data og smide en stor del væk inden de assimileres, men flere data giver stadig øget værdi på trods af dette. Dér er vi langt fra endnu på vandområdet over en bred karm, men analogen peger på hvad der er på vej og automatisk kalibrering og data assimilering er en etableret teknik til at understøtte integrationen af en eksponentielt voksende datamængde.
Mvh Jacob

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 21:39

På vegne af Søren Viborg Kristensen (Head of Department, Per Aarsleff A/S)

’DHI’s oplæg ’Det digitale hav’ og ”Digitale og datadrevne vandverdener” er relevante og ambitiøse ift. at møde fremtidens udfordringer inden for design, planlægning, udførelse, drift og optimering af marine infrastruktur projekter.

Vi ser bestemt en stor værdi i bedre at udnytte integrationen mellem resultater fra fysiske- og numeriske modeller til optimering af design for havne og kystkonstruktioner. Ydermere kunne vi tænke os at DHI igennem forskningsarbejdet og ved brugen at data fra både fysiske- og numeriske kilder arbejder med risiko og usikkerheder i udførelsesfasen af byggerier. Vi ser meget frem til at følge projekterne og aktive gøre brug af DHI’s forskning i vores design og planlægning af projekter.

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 21:47

Hej Søren,
Tak for din kommentar og støtte til aktiviteten.
Denne aktivitet har klare nedstrøms anvendelser i design, planlægning, udførelse, drift og optimering af marine infrastruktur projekter. Det er ikke kun hurtigere og bedre services, men også starten på et potentielt paradigmeskift, hvor modellering bruges langt bredere end nu. Vi ser frem til at støtte Aarsleff med at udnytte dette i jeres arbejde og forretning.
Mvh Jacob

Henrik Madsen (Professor, Sektions- og Centerleder, DTU Compute (CITIES DTU), NTNU (Trondheim))
Torsdag d. 31/5-18 kl. 22:57

På DTU Compute (Institut for Matematik og Computer Science) har vi gennem rigtig mange år haft stor glæde af samarbejdet med DHI omkring metoder til modelbygning, data assimilering, prognoser, parameter-kalibrering og styring af vandmiljø og -systemer, og jeg kan kun varmt støtte dette forslag. Der er ingen tvivl om, at metoder i relation til at bygge bro mellem fysiske og statistiske modeller er vejen frem for at kunne høste gevinsten af de nye digitale muligheder og herunder de mange sensorer.

Jeg er helt enig i punkterne nævnt i forslaget og de mange kommentarer: data assimilering og automatiske metoder til sensor kalibrering er vejen frem for at etablere operationelle og evidensbaserede modeller for de komplekse vandrelaterede systemer. Yderligere vil jeg gerne understrege, at jeg også ser stokastiske modeller som et vigtigt områder. Dette skyldes ikke kun at modellerne ofte skal bruges i forbindelse med en risikovurdering; men også at omkostningerne kan være voldsomt asymmetriske. Eksempelvis kan omkostningerne ved en oversvømmelser i et byområde være ganske enorme; det gælder derfor om at være 'på den sikre side'. Jeg er glad for, at forslaget indeholder emner såsom statistiske mål for nøglevariable (fx. oversvømmelsesrisiko).

Også som tovholder for flere af de største Smart By projekter (f.eks. CITIES, Cities Innovation Center, og Smart Cities Accelerator), ser jeg store anvendelsesmæssige muligheder gennem det skitsere innovationsforslag. Vi glæder os til at kunne samarbejde med bla. DHI omkring dette vigtige område. Det skitserede forslag er et godt innovationsområde med et meget stort udviklings- og forretningspotentiale.

Henrik Madsen,
Professor v. DTU (Lyngby) og NTNU (Trondheim),
Leder af bla. Center for IT-Intelligente EnergiSystemer (CITIES)

Jacob Tornfeldt Sørensen (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 23:37

Hej Henrik,
Tusind tak for din kommentar og tak for den inspirerende støtte.
Jeg kan rigtig godt lide beskrivelsen af hvordan broen mellem statistiske og fysiske modeller og udnyttelse af de mange sensordata er en helt essentielt omdrejningspunkt generelt, men i høj grad også inden for vandmodellering. Det er vigtigt at bringe stokastiske metoder i spil - også udover deres anvendelse i data assimilering. Vi ser frem til at arbejde sammen med jer om at gå videre med teknikker der kan bruges også i de ofte meget tunge modeller og store dimensioner der ofte er nødvendige i vandsystemer. Vi glæder os til fortsat samarbejde både i regi af Smart By projekter og DTU.
Mvh Jacob