Digitale teknologier til bæredygtig drift og vedligehold af bygninger og anlægskonstruktioner

Senest opdateret d. 30/4-2020
Teknologisk Institut
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Byggeri og anlæg og Informations- og Kommunikationsteknologi

Nye digitale teknologier til drift og vedligehold kan give vores bygninger og anlæg øget levetid samt større robusthed og sikkerhed. En god investering, der giver mindre CO2-udledning og ressourceforbrug til gavn for samfund, bygningsejere, virksomheder og brugere.

Med nye digitale teknologier kan Teknologisk Institut hjælpe virksomheder og bygherrer med at optimere drift og vedligehold af bygninger og anlægskonstruktioner og dermed forlænge levetiden samt øge sikkerhed og robusthed. Digital transformation er nødvendig, hvis den danske byggebranche skal øge produktivitet og konkurrencekraft. Det vil ske gennem kobling af ekspertviden og domænekendskab på tværs af værdikæden, store mængder data om holdbarhed af materialer og levetid af bygninger og anlæg, brug af digitale tvillinger, online sensorisk information og AI. Aktiviteter inkluderer udvikling af et testcenter for datadrevet drift og vedligehold, automatiserede tilstandsundersøgelser og fjernovervågninger samt metoder til at nyttiggøre erfaringer, viden og data fra besigtigelsesrapporter via databaser og AI. 

100 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Anders Hundahl (Adm. dir., Asfaltindustrien)
Onsdag d. 6/5-20 kl. 12:47

Måske kan en værdifuld samarbejdspartner være BIM Infra, et samarbejde mellem Vejdirektoratet og Banedanmark, som har indgået et 5-årigt samarbejde om at videreudvikle den digitale transformation i bygge- og anlægssektoren med udgangspunkt i det internationale standardiseringsarbejde på området. Der arbejdes efterprincipperne i den digitale samarbejdsform BIM, som står for ”Building Information Modelling”. Dette kunne være interessant set fra Asfaltindustrien side. BIM er ganske vist ikke "født" med en bæredygtighedsvinkel men det vil jo være oplagt for os at arbejde den vej.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 6/5-20 kl. 15:09

Kære Anders
Tak for en konkret ide. Det er en mulighed, som vi vil undersøge og vurdere. Og vi vil selvfølgelig gerne samarbejde med Asfaltindustrien og andre om at sikre bedst mulige levetid og bæredygtighed af bygge- og anlægskonstruktioner.
Med venlig hilsen
Mette

Dorthe Mathiesen (Branchedirektør, Dansk Byggeri/Dansk Beton)
Fredag d. 8/5-20 kl. 11:00

Der er nok ingen tvivl om, at der i fremtiden vil blive fokus på at opføre bygninger som har mange hundrede års levetid. Dette for at omstille til en bæredygtig udnyttelse af vores ressourcer. For at bygninger kan have mange hundrede års levetid er det vigtigt - som der bliver påpeget i dette forslag - med et fokus på intelligent overvågning, drift og vedligehold baseret på nye teknologier og de store datamængder som er genereret og vil blive genereret fremover.

Og forslaget er særlig relevant i denne coronatid, hvor de fremrykkede investeringer i høj grad vil være koncentreret om renovering og vedligehold af offentlige byggerier og anlæg. Det vil derfor være oplagt at knytte de fremrykkede investeringer op med et initiativ som dette, således at investeringerne bidrager til ny viden og et løft af branchen.

Endelig kunne det være en idé at indtænke Femern som en case i dette arbejde, da Femern jo kommer igang samtidig med denne kontrakt. Og da tidligere kontrakter også har brugt Femern som case, vil det give rigtig god mening at bygge videre på dette samarbejde. Danmarks største anlægsprojekt skal være katalysator og first mover i forhold til ny teknologi. Så det håber jeg også kan blive en del af dette samarbejde.

Dansk Beton har et fokus på at fremme byggeri med lang levetid, som kan blive fremtidens kulturarv. Og det vil helst sikkert være nemmere at realisere, hvis nogle af de forslag i dette initiativ realiseres.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-20 kl. 14:02

Kære Dorthe
Tusinde tak for din kommentar. Lang levetid og minimering af drift- og vedligeholdelsesomkostninger øger bæredygtigheden af bygninger og anlægskonstruktioner. Du har ret i, at det er særligt relevant i forhold til at sikre, at vi får mest muligt for de midler, der afsættes til at fremrykke investeringer som følge af corona-krisen. Det er en rigtig god ide at bruge Femern som case. Tak for det. Vi ser frem til fortsat godt samarbejde med Dansk Beton.
Med venlig hilsen
Mette

Thomas Juhl (Projektchef, Sensohive)
Mandag d. 11/5-20 kl. 12:14

Dette er et tema, som rammer spot on ift. vores fokus område i vores forretning. Vi ser et større ønske fra flere af vores kunder om at kunne lave en "helbredstilstand" på deres bygninger/infrastruktur - også efter konstruktionsfasen (hvor vi idag har primær fokus). Og derfor er det absolut et område vi ser, der kommer øget fokus på i nær-fremtid - især ser vi denne tendens i udlandet. Der dog flere interesser som skal alignes/håndteres som også angivet i oplægget.
I Sensohive vil vi gerne støtte op omkring initiativet, da det har meget høj relevans.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-20 kl. 14:05

Kære Thomas Juhl
Tusinde tak for støtten. Sensohive er et godt eksempel på en lille virksomhed, som er med til at gøre bygge- og anlægsbranchen digital. Vi vil gerne samarbejde med Sensohive og andre virksomheder om initiativet. Der er brug for at bringe mange aktører og kompetencer i spil.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Mikael Bergholz Knudsen (Udviklingschef, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 15:39

Dette indsatsområde lægger op til et tværfagligt samarbejde mellem byggebranchen og experter indenfor digitale teknologier såsom AI, Big Data, VR. Etableringen af dette indsatsområde skaber en unik mulighed for at bringe digitale kompetencer fra Ingeniørhøjskolen (f.eks. gennem Orbit Lab https://orbitlab.au.dk/) i spil indenfor byggeområdet og vi støtter op omkring initiativet. Vi ser frem til samarbejdet.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 15:19

Kære Mikael Bergholz Knudsen
Tusinde tak for din kommentar og invitation til samarbejde. Indsatsområdet er afhængigt af et tæt samarbejde mellem eksperter med byggefaglig ekspertviden og digitale kompetencer. . Så et samarbejde giver rigtig god mening.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Morten Søegaard-Larsen (Driftsdirektør, Byggeskadefonden)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 12:25

Super spændende indsatsområde. En vigtig ting vil være at følge indsatsen til dørs og få tænkt ind, hvordan man sikrer at dataene bliver tilgængelige og ikke mindst brugbare for bygherre i relevante softwareløsninger til drift og vedligeholdelse. Når man taler om bygherre/driftsherre, skal man huske på at den udførende vedligeholder ikke nødvendigvis er højt uddannet og/eller superbruger af it-værktøjer, men fantastisk dygtig til manuelt vedligeholdelsesarbejde. Også derfor vil en database med tolkninger af indkomne data være uundværlig.
input - tolkning - output

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 12:47

Kære Morten
Tusinde tak for din kommentar. Det er vigtigt for os, at Byggeskadefonden finder indsatsområdet spændende og relevant. Du har nogle gode pointer med hensyn til data tilgængelighed og brugervenlighed af IT-værktøjer. Det har vi noteret os. Det vil være noget, som vi skal løse i samarbejde med jer og andre aktører.
Med venlig hilsen
Mette

Pernille Nyegaard (Chefkonsulent, Betonelement-Foreningen, Dansk Byggeri)
Fredag d. 15/5-20 kl. 15:17

Intelligente betonkonstruktioner som selv fortæller, hvordan de har det, har der været forsket i i mange år. Men AI teknologier og de store datamængder vi efterhånden har til rådighed giver nogle spændende muligheder. Vi ser et behov for at få gjort betonelementer endnu mere digitale for at øge samspillet med bygningens øvrige funktionaliteter, derfor kunne vi tænke os, at der var mere fokus på byggeri i det foreslåede.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Lørdag d. 16/5-20 kl. 13:29

Kære Pernille
Tak for input og dit konkret ønske om at få betonelementer digitaliseret. Det lyder som en spændende ide, og den vil vi gerne tage med i det videre arbejde. Det er vores intention både at dække byggeri og anlægskonstruktioner i indsatsområdet.
Med venlig hilsen
Mette

Jeppe Rasmussen (Founder, BeResourceful)
Fredag d. 15/5-20 kl. 16:28

Dette er nøglen til bæredygtig bygningsdrift! Mange rapporter er blevet skrevet om det og vi ved det er nøglen, men der er brug for støttede projekter der kan dokumentere de økonomiske og miljømæssige besparelser før det rigtigt vil vinde ind i byggebranchen. Derfor støtter vi i BeResourceful 100% op om dette og er altid klar på et samarbejde ;)!

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Lørdag d. 16/5-20 kl. 13:31

Kære Jeppe Rasmussen
Tak for 100 % støtte. Ja, der skal aktion til mere end, der skal skrives flere rapporter. Det vil også være vores fremgangsmåde. Dejligt at høre at BeResourceful er klar på et samarbejde. Det takker vi naturligvis ja til.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Sidse Buch (Konsulent, BAT)
Lørdag d. 16/5-20 kl. 10:12

Byggebranchen er ikke first movers i forhold til at tage nye digitale værktøjer til sig, og der ligger mange produktivitetsgevinster at hente her for branchen. Det er et område, som kræver et fortsat fokus, da mange virksomheder i branchen har en tendens til at gøre, som de plejer. TI er som på mange andre områder garant for kyndig og uvildig vejledning og sparring, som er uvurderlig for branchens mange små og mellemstore virksomheder, også på dette vigtige område. BAT støtter 100% op om dette indsatsområde.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Lørdag d. 16/5-20 kl. 13:34

Kære Sidse
Vi er enige om udfordringen med en lidt konservativ branche. Men eftersom potentialet for gevinster er så stort, så burde det være muligt at foretage et digitaliseringsspring. Tak for støtten og også for de fine ord om, at Teknologisk Institut er garant for uvurderlig, kyndig og uvildig vejledning og sparring.
Med venlig hilsen
Mette

Martin Løkke (VP, VELUX Innovation Center, VELUX)
Søndag d. 17/5-20 kl. 09:37

VELUX ser dette forslag som meget relevant. Der indstilles også til fokus på intelligente vinduer, hvorigennem dagslys og frisk luft kan sikre et godt indeklima.
Specielt interessant er sensorisk information, AI og udvikling af et testcenter til automatiseret tilstandsundersøgelser, herunder datadrevet vedligehold af produkter.
Med det rette fokus vil VELUX gerne indgå i projektet med cases og andet.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 18/5-20 kl. 13:14

Kære Martin Løkke
Hvor er det godt at høre, at Velux gerne vil indgå i projektet og levere cases. Mange tak for det. Tak også for et specifikt forslag om at inkludere intelligente vinduer. Vi ser frem til et godt og spændende samarbejde.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Marianne Bender (Virtuelle teknologier, UCN, teknologistudierne)
Mandag d. 18/5-20 kl. 11:31

Udvikling og demonstration af forskellige værktøjer, der kan anvendes i projekteringsfasen - f.eks. 3 D / virtuelle visninger af projekteringsopgaver på byggerier. Vi har set, at de bliver anvendt i betonkonstruktioner, men kunne være meget relevant i byggerier, hvor placering af energieffektive, tekniske installationer ofte giver udfordringer.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 18/5-20 kl. 13:16

Kære Marianne Bender
Mange tak for din kommentar og dit forslag. om at inkludere værktøjer til projekteringsfasen. Det vil vi skrive på listen over ønsker til emner, der skal indgå i indsatsområdet.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Bjarne Schmidt (Principle Enginner, ARRB Systems AB)
Mandag d. 18/5-20 kl. 12:06

Jeg har med interesse læst forslagene til indsatsområderne, indenfor Byggeri og anlæg. Når jeg ser på indsatsområderne; Bæredygtige materialer, Digitale teknologier og Klimaomstilling, er det efter min overbevisning nødvendigt, når man se på vejområdet, at man har en holistisk tilgang til de tre indsatsområder.

Bæredygtige vejmaterialer kan udvikles og deres levetid samt miljømæssige påvirkning vurderes, ud fra scenarier baseret på skøn og erfaring. Det samme gør sig gældende for klimaomstillingen, hvor nye materialesammensætninger og konstruktionstyper ønskes introduceret. Men et springende punkt for mig er, hvordan man optimalt drifter disse nye tiltag, for at sikre en fornuftig sammenhæng mellem anlægs- og driftsøkonomi og de samfundsmæssige gevinster, som ønskes opnået. I dag foretages der årlige registreringer af vejens tilstand, for at sikre, at de rette vedligeholdelsesstrategier, ud fra et økonomisk perspektiv, udarbejdes.
Med nye og uprøvede tiltag på materiale- og konstruktionssiden, er der behov for, at nye teknologier tages i brug til registrering af vejens tilstand, samt at man benytter både AI og Machine Learning til at fremskrive, hvordan disse nye materialers tilstand og levetid udvikler sig. Med sådanne nye tiltag, er der endnu ikke opbygget det man kan kalde ”engineering jugement” – der er simpelthen ingen erfaring med, hvordan disse materialer opfører sig, og det kan blive dyrt. AI og Machine Learning kan hjælpe den manglende viden på vej, hvis man anvender de nyeste registreringsteknologier.
Vi i ARRB Systems opererer med avanceret måleteknik, men er også klar over, at det øjebliksbillede vi fanger, med vores udstyr, og hvor ”Big Data” genereres, skal understøttes af intelligente metoder som f.eks. AI og Machine Learning, til at fastsætte de enkelte materialers tilstand og fremskrive deres udviklingen - tiltag vi i ARRB Systems arbejder med på internationalt plan. Brugen af AI og Machine Learning, til at omsætte og tolke ”Big Data”, vil give bedre metoder og modeller for en samlet evaluering af vejopbygningens holdbarhed og levetid, og dermed bidrage til, at de nødvendige økonomiske ressourcer er tilrådighed.
Derfor mener jeg, at TI, med de gode forslag som er givet på Bedreinnovation, også bør have et holistisk syn på de beskrevne indsatsområder, når det gælder vejområdet.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 18/5-20 kl. 13:23

Kære Bjarne Schmidt
Du rammer med din kommentar meget fint de udfordringer, der pt er med at drifte og vedligeholde veje og også de potentialer, der er ved at indføre intelligens i form af AI, marchine learning og sensorer. Et øjebliksbillede er ikke nok til at kunne optimere drift og vedligehold. Vi er enige i, at digitale systemer til drift og vedligehold hænger sammen med materialerne og deres holdbarhed, herunder holdbarhed i forhold til de klimaændringer, som vi kan se i større og større omfang. Jeg kan forsikre dig for, at vi naturligvis vil have et holistisk syn på de 3 indsatsområder, både når det gælder veje og når det gælder bygninger og andre konstruktioner.
Tak for din kommentar og dine konkrete anbefalinger. Det er nyttigt for os, og vi vil gerne invitere til samarbejde om indsatsområderne.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Mikkel Fenneberg (Co-founder, Dronaar)
Mandag d. 18/5-20 kl. 15:42

Når industrier skal digitaliseres handler det i de fleste situationer sjældent om én grand solution. Man kan ikke løse implementeringen af AI uden at kigge i retning af en eller anden form for IoT-enhed til at bære denne fænomenale teknologi.

Min første tanke der kommer op i hovedet på mig, når jeg tænker på en digitalisering og samarbejder mellem virksomheder herom er, at vi mange gange er blevet spurgt om, hvordan vi som virksomhed kan deltage i denne process med vores store domæneviden omkring droner. Hver gang er jeg bare rendt ind i udfordringer omkring interaktionen med andre teknologier i de relevante processer. Vi har alle en interesse i denne digitalisering, men "det skal løftes i flok", for at være så floskel-agtig som muligt. Derfor tænker jeg, at en kæmpe ressource for industrien var at trække det største ærlighedskort den overhovedet kan og sige "Venner - Vi er den mindst digitale industri i Danmark. Det skal vi have gjort noget ved. Og vi skal gøre det sammen." Et kæmpe møde med interessenter fra alle hjørner af industrien bør mødes og diskutere symbioser, muligheder, udfordringer, fejl, erfaringer, fremtid og fortid - ALT mellem himmel og jord. Dette for at få givet det nødvendige spark til industrien. Sparket ud af den cirkel, der lige nu handler om en marginal digital udvikling sammenlignet med det resterende danske marked og digitaliseringen der forgår her.

Det er den måde man gør det på i politik. Og kan de finde ud af det på Christiansborg kan de fleste finde ud af det .Tag ordet fra en statskundskaber ;-)

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 11:32

Kære Mikkel Fenneberg
Tak for opsangen til den danske bygge- og anlægsbranche. Vi er helt enige i, at der skal løftes i flok. Det gælder både i forhold til at få både producenter, entreprenører, rådgivere, arkitekter og bygherrer med, men også i forhold til at skabe samarbejde mellem virksomheder og personer med fagdomænekendskab indenfor byggematerialer og levetid af bygninger og anlæg og virksomheder med digitaliseringskompetencer. Vi ser frem til at godt og konstruktivt samarbejde med Dronaar og mange andre virksomheder.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Gazi Hastürk (Afdelingleder, Rambøll)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 11:25

Jeg er enig med de øvriges kommentar og vil kun tilføje at anlægsbranchen (broer) længe har lurepasset, da der ikke har været stillet krav til leverancer med mere bæredygtighed, digitalisering, AI og indstøbning af sensorer. Dette bliver mere og mere et krav og er i fokus, da man har indset at disse data vil med tiden kunne udnyttes til mere systematisk gennemgang og ved brug af AI, kan vi bedre fastsætte, hvor og hvornår konstruktionen skal renoveres så det giver en bedre levetidsforlængelse, hvilket også vil give mere bæredygtighed på konstruktionen og mindre ressource spild. Hvilket også vil være som ønsket i FN's verdensmål og den Danske Klimalov. Det vil være super, hvis disse data derefter deles i en databank, så flere kan udvikle flere nye og gode ideer indenfor AI.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 12:03

Kære Gazi Hastürk
Tak for at bringe anlægsbranchen ind i debatten. Ligesom for bygninger er det også vores hensigt at udvikle digitale løsninger til at følge holdbarheden og tilstanden af broer, veje og andre anlægskonstruktioner. Data er guld, og vi skal have fundet en løsning på at opbevare og dele data. En øget levetid og mindre vedligehold og reparation er en afgørende faktor i forhold til bæredygtigheden af anlægskonstruktioner. Vi ser frem til at tage fat i samarbejde med Rambøll og andre aktører.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Martin Profit Jakobsen (Adm. Direktør, BASIT)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 17:38

Data til drift og vedligehold bliver ofte født i forbindelse med opførelsen af bygningen eller anlægget. Dette gælder i hvert tilfælde i forbindelse med nybyggeri og nye anlæg. Det betyder, at der er data at hente i forbindelse med både opførelsen og afleveringen. Altså data, som kan hentes fra håndværks- og entreprenørvirksomhederne. Det er en lidt overset kilde, fyldt med lavthængende frugter som vi fra BASIT meget gerne vil hjælpe med at plukke i konkrete projekter. Der findes masser af spændende perspektiver ved at involvere de virksomheder som har ansvaret for at bygge. Det er Teknologisk Institut heldigvis gode til fordi projekter altid er fokuseret på hele værdikæden. Så vi ser frem til at fortsætte og udbygge samarbejdet.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 09:37

Kære Martin
Data er vigtigt, og det er derfor meget relevant, at du anviser en vej til at få fat i værdifulde data. Data for håndværks - og entreprenørvirksomheder kan være til stor hjælp, når vi snakker om nybyggeri og nyanlæg. Tak for det gode råd. Og vi er selvfølgelig - som altid - klar til at samarbejde med BASIT og andre virksomheder.
Med venlig hilsen
Mette

Troels Kristensen (VDC Manager, Bravida Danmark A/S)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 10:08

Som entreprenør- og service virksomhed inden for teknik i bygninger, er dette indsatsområde (Digitale teknologier til bæredygtig drift og vedligehold af bygninger og anlægskonstruktioner) længe ventede.
Som det er i dag, indtastes der en lang række data ‘er i BIM modellerne under udførelsen, af nybyggeri - og renoverings sager. Disse data ‘er spænder i mellem, hvilket fabrikat til hvor meget effekt, de forskellig anlæg bruger i den respektive bygning.
Men som det ses i dag, bliver denne datamængde, desværre brugt alt for lidt, efter byggeriet eller renovering er overstået. Disse data ‘er kan både bruges til optimering af anlæg, men også til drift analyse, så virksomheder og bygherre, har mulighed for lave en økonomisk model for hele bygnings levetid.
Der ses dog til stadighed, stor udfordringer med ejerskabet / rettigheder til de relevante Data ‘er, som skal brugs i FM. Som Entreprenør- og Service virksomhed er vi på bølgelængde med tidligere kommentar, at der skal løftes i flok, for at få dette til at lykkes.

Bravida mener at dette indsatsområde, vil skabe stor værdi for både bygherre og virksomheder. Men også Byggeri- og Anlægs branchen.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 15:51

Kære Troels Kristensen
Det er da rigtig dejligt at høre, at indsatsområdet har været længe ventet. Du peger på, at der er data fra BIM-modeller, som vil kunne anvendes. Det lyder oplagt, selvom det ikke er problemfrit. Vi er helt enige i, at samarbejde er nødvendigt for at lykkes. Så vi vil naturligvis gerne invitere Bravida ind i et samarbejde. Tusinde tak for din kommentar.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Kasper Johansen (Client Rep, IBM)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 11:46

Det er en fantastisk tilgang man har taget til emnet her, i IBM's øjne. Vi ser lignende initiativer forskellige steder i verden, i forhold til at udføre forebyggende vedligehold og dermed levetidsforlænge. Det gælder både indenfor bygninger, men ligeså meget indenfor så mange andre brancher, hvor opsamling af data, strukturering og klargøring af data samt udvinding af ny viden er i fokus. Det er dog ofte et arbejde der bliver undervurderet omkostningerne af, da mange har tilgange til at det gøres hurtigt og omkostningslet. Dette er sjældent tilfældet, hvis det skal være en holistisk tilgang. Netop derfor er der brug for at vi i Danmark gør vores erfaringer, får kompetencer og viden indenfor dette felt, samt vigtigst får muligheden for at kunne eksportere løsninger ud i verden, da modningsgraden rundt om i verden, slet ikke er så høj som mange går rundt og tror. Oftest efterlades løsninger til at være opsamling af data og et dashboard. Dér skal vi videre fra, og levere helstøbte løsninger hvor forskellige aktører kan bidrage. Eksempler fra min egen organisation er KONE (elevatorer), DTU Wind (vindmøller), Sund og Bælt m.fl. men vi har også kendskab til flere andre aktørers løsninger, der i mange tilfælde er fremragende løsninger. Vidensspændet, sproget og den fælles forståelse mellem rådgivere, entreprenører, bygherrer og teknologivirksomheder er dog et trussel for et sådan arbejde som beskrives her. Det er ofte to forskellige sprog der snakkes, som er svært at agerer tolk på, medmindre man kan sprogene fra begge sider. Dette gør blot behovet for at vi kommer i gang her endnu større, for netop at kunne uddanne os og udfylde det hul.
I IBM vil vi gerne i dialog om hvordan vi kunne spille en rolle i en sådan konstellation.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 22/5-20 kl. 13:09

Kære Kasper Johansen
Allerførst vil vi gerne kvittere for IBMs ønske om dialog om samarbejde. Ja tak. Det vil vi meget gerne. Vi ved, at I også arbejde med digitalisering i forhold til drift og vedligehold af bygninger og konstruktioner og sammen med vores fagdomæneviden kan vi nå langt. Men vi skal også, som du skriver, have hele værdikæden med. Vi mener, at vi kan være dem, der tolke mellem de forskellige sprog. Tak for at gøre opmærksom på, at omkostningerne ikke skal undervurderes. Det er vi helt enig om. Det er en stor opgave, der ligger foran os.
Tusinde tak for kommentarer. Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Jakob Diget Møller (Chefkonsulent, Dansk Byggeri)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 12:34

Rigtig godt med et styrket fokus på digitale teknologier til bæredygtig drift og vedligehold af bygninger og anlægskonstruktioner. Et fokus der er fuld opbakning til herfra.

Og spændende med det konkrete fokus på digitale tvillinger, sensoriske informationer og AI. Afprøvninger af sensorer og udvikling af AI, koblet til byggeriets digitale tvillinger er centrale elementer i den forsatte udvikling af byggeriets digitale informationsudveksling og -anvendelse.

Og fordi vi har med en branche at gøre der kendetegnes ved mange forskellige aktører, mange aktørskift gennem processerne, forskelligrettede interesser og digitale udviklingsspor – der samlet skal bidrage til brugbare digitale tvillinger, bør der i projektet også rettes fokus mod grænsefladerne:
Grænsefladerne mellem digitale løsninger, grænsefladerne mellem forskellige aktørers informationsbidrag, grænsefladerne mellem forskellige digitale arbejdsmetoder og grænsefladerne til proprietære systemer - både i design-, udførelses- og driftsfaserne. Og ikke mindst, grænsefladerne til de Prop- og Con-Tech løsninger der allerede er udviklet og dem der er under udvikling.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 22/5-20 kl. 13:11

Kære Jakob Diget Møller
Tusinde tak for opbakningen. Dejligt at Dansk Byggeri tilslutter sig fokus med digitale tvillinger, sensorer og AI. Du er ikke den eneste, der har peget på, at vi skal tænke alle aktører med og være opmærksom på grænsefladerne, der som du så fint beskriver, findes mange steder. Det vil vi være meget opmærksomme på.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Gert Didriksen von der Ahé (områdechef, Vejdirektoratet)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 12:45

Digitale teknologier til bæredygtig drift og vedligehold af bygninger og anlægskonstruktioner

I Vejdirektoratet har vi i mange år samarbejdet med Teknologisk og dette initiativ passer godt til vores nye strategiske fokusområde ” Vi prioriterer digitalisering, hvor det skaber størst værdi”.

De 4 aktivitetsområder 1) datadrevet drift og vedligehold af anlægskonstruktioner, 2) Automatiserede tilstandsundersøgelser, 3) Automatiseret fjernovervågning og 4) Databaser og AI til udnyttelse af erfaringer, viden og data fra besigtigelsesrapporter understøtter vores strategi og er allerede, eller godt på vej, til at blive hverdag i Vejdirektoratet. De 4 aktivitetsområder og giver mange mulighed for spændende og udbytterige samarbejder.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 22/5-20 kl. 13:13

Kære Gert
Det er en meget fin formulering Vejdirektoratet har af et strategisk fokusområde. "Vi prioriterer digitalisering, hvor det skaber størst værdi". Det er selvfølgelig sådan, at det skal være. Vi er glade for at høre, at indsatsområdet understøtter jeres strategi. Vi ved, at I er i gang, og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.
Med venlig hilsen
Mette

Jesper Ketelsen (Konsulent, Fabriksbetonforeningen, Dansk Byggeri)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 12:53

Som nævnt i andre kommentarer er dette et relevant og for mig at se uundgåeligt skridt i retning af mere bæredygtigt byggeri, som jeg bakker op om.
Det giver god mening at bruge teknologien til at hjælpe med at levere data til en optimeret vedligeholdelse af bygninger og anlægskonstruktioner, men også til at optimere den måde vi projekterer konstruktioner og udnytter materialerne optimalt i konstruktionerne. Den højere grad af rettidig omhu, der nævnes i forslaget, vil alt andet lige være med til at forlænge levetiden og reducere omkostningerne for driften af for byggeriet, hvilket er med til at sikre mere bæredygtige løsninger.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 22/5-20 kl. 13:16

Kære Jesper Ketelsen
Digitalisereret drift og vedligehold giver som en første prioritet optimering af ressourcer og omkostninger ved at vedligeholde bygninger og anlæg. Men en ikke uvæsentlig bivirkning ved længere levetid og minimerede drift og vedligeholdsaktiviteter er selvfølgelig øget bæredygtighed. Det er nogle gange en lidt overset effekt, men den kan have stor betydning. Tak fordi du gør opmærksom på det. Og tak for opbakningen.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Ole Berard (Digitaliseringschef, Molio)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 21:08

Det er et vigtigt område i tager fat i hvor der ligger en kæmpe potentiale til optimering. Teknologi og automatisering vil sørge for at man i lang højere grad kan lave præventiv vedligehold, altså inden større skader er sket, dermed vil man kunne undgå dyre renovering ved en tidlig indsats og opnå længere leve tid. Projekterne har en god balance mellem et forretningsmæssig behov, innovative tilgang og teknologiske muligheder. Jeg glæder mig til at følge projekterne og kan sagtens forestille mig samarbejde mellem forskellige aktiviteter og projekter vi arbejder med i Molio.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 22/5-20 kl. 13:19

Kære Ole Berard
Mange tak for din kommentar og din ros af balancen i de foreslåede aktiviteter. Det giver rigtig god mening at samarbejde med Molio om indsatsområdet. I har en anden indgangsvinkel til digitalisering, og den kan være meget nyttig sammen med de løsninger, vi forventer at komme til at arbejde med.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Jens Michael Carstensen (CEO, Videometer A/S)
Torsdag d. 21/5-20 kl. 11:22

Indsatsområdet giver rigtig god samfundsmæssig mening. I Videometer laver vi vision-baserede sensorer til overfladeanalyse herunder hyperspektrale, strukturelle, og termodynamiske sensorer, og for os giver specielt aktivitetsområde 2 en mulighed for at få sat et højt ambitionsniveau på det sensortekniske område i byggeriet. Dette vil have kritisk betydning, hvis digitalisering skal være end blot et robotiseret billedarkiv . Det sidste er selvfølgelig væsentligt, men er langt fra en fuld udnyttelse af digitaliseringens og de teknologiske muligheder. Samtidigt er sensorteknologier med indbygget AI en dansk styrkeposition - både blandt SMV og større virksomheder.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 22/5-20 kl. 13:34

Kære Jens Michael Carstensen
Det er mange år siden, at Videometer og Teknologisk Institut havde det første samarbejde om sensorer i byggeriet. Siden dengang er sensorerne, kameraerne og AI systemerne blevet stærkt forbedrede, og branchen har opnået en anden modenhed. Vi tror ligesom du på, at timingen er rigtig nu. Sensorteknologi med indbygget AI kunne være en spændende, ny samarbejdsmulighed. Det er netop samspillet mellem byggebranchen, fageksperter på Teknologisk Institut og teknologivirksomheder som Videometer, der kan indfri ambitionerne. Mange tak for din kommentar.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Torben Klitgaard (CEO, BLOXHUB)
Fredag d. 22/5-20 kl. 23:46

Det er bydende nødvendigt at der forskes mere i digitale teknologier til bæredygtig drift og vedligehold af bygninger og anlægskonstruktioner i årene fremover. Hvis byggeriet skal bidrage substantielt til reduktionsmålet af CO2 udledningen på 70% i 2030 - og det skal det !!! - er et af hovedsporene digitalisering af byggeriets drift - såvel ift nybyggeri som drift og vedligehold af eksisterende bygninger.
Jeg er meget begejstret over at se, at Teknologisk tager fat i dette afgørende emne for at digitaliseringen af driftsfasen i byggeriet for alvor kan tage fart. Og med Teknologisk vanlige kompetencer indenfor dette område, tror jeg at der med dette projekt kan skabes et match der kan gavne branchen i alle led.
Ikke bare gennem projektets kerneaktiviteter; automatiserede tilstandsundersøgelser samt fjernovervågning af bygninger og anlægskonstruktioner, men særligt gennem etableringen af databaser og AI til udnyttelse af erfaringer, viden og data så hele branchen fremadrettet kan og skal lade sig inspirere af og dele.
I BLOXHUB håber vi på et tæt samarbejde med projektet, og vi bidrager meget gerne til at sprede projektets viden bredt ud til alle aktører i byggeriet, samt - ikke mindst - markedsføre projektets aktiviteter og resultater over for de mange internationale delegationer vi har tæt dialog og samarbejde med.

,

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 24/5-20 kl. 09:28

Kære Torben
Tusinde tak for din kommentar og din begejstring over vores forslag. Også mange tak for tilbuddet om samarbejde. Bloxhub har udviklet sig til at være et vigtigt samlingssted i byggebranchen, hvor der udvikles, deles og formidles viden, og det vil være helt oplagt, at vi indleder et tæt samarbejde om digitale teknologier til drift og vedligehold af bygninger og anlægskonstruktioner. Vi ved også, at Bloxhub har stor international kontakt, og at vi på den måde kan dels få markedsført de danske resultater, dels få hjemtaget international viden. VI ser rigtig meget frem til samarbejdet.
Med venlig hilsen
Mette

Kasper Guul Laursen (CEO, Robot at Work)
Mandag d. 25/5-20 kl. 10:12

Vi, Robot at Work, oplever i høj grad et rigtig stort fokus på digitalisering indenfor byggeriet, hvor fokus langt hen af vejen er rettet imod projektering, BIM, og Blockchain ifm. dataflows mv. Alt dette er en nødvendighed, men digitaliseringen stopper ret ofte det sekund vi lander ude på byggepladsen, hvor vi er tilbage i en analog proces som ikke har ændret sig betydeligt de sidste årtier. Ved en øget digitalisering on-site og i præfabrikation, vil man kunne levere data tilbage i værdikæden, som bl.a. kan anvendes til planlægning af vedligehold og renovering af bygninger. Her kommer automation og digital teknologi anvendelig on-site ind i billedet. Disse kan ofte anvendes både i alles byggeriets faser (etablering, vedligehold og renovering) og med muligheder for dataopsamling således dokumentation er på plads samt sikre at processen er udført efter diverse foreskrifter og regler ift. materialer, processer mm.

Vi er altid begejstret for al fokus på digitalisering og et øget fokus på de mindre digitale/effektive led i byggekæden således synergier skabes med effekt i alle led.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 25/5-20 kl. 14:38

Kære Kasper Guul Laursen
Det er en vigtig pointe, at data fra byggepladsen er værdifuld for den fremtidige digitale drift og vedligehold. Disse skal indgå til den digitale tvilling version 0, som løbende justeres med nye data fra bygningers drift. Det er ikke overraskende for os, at Robot at Work er begejstrede for fokus på digitalisering. I er frontløbere. Tusinde tak for din kommentar.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Christina Melvang (Forretningschef, BYG FYN - Erhvervshus Fyn)
Mandag d. 25/5-20 kl. 11:51

Det er yderst relevant at kigge på nye digitale teknologier i forbindelse med systematisk vedligehold af bygningsmassen. Her er det særligt relevant at inddrage de drift- og vedligeholdelsesansvarlige hos bygningsejerne, idet de nye teknologier dels kræver nye kompetencer men også kræver integration med nuværende vedligeholdelsessystemer og planer.
Kommuner og regioner er nogle af de rigtig store bygningsejere, som vil kunne få gavn af de nye teknologier. BYG FYN har sammen med Region Syddanmark netop etableret et større netværk blandt medarbejdere i alle de syddanske kommuner/region med det formål både at tilføre kompetencer og fremme erfaringsudvekslingen om bæredygtighed og digitale teknologier i byggeri og vedligehold af den kommunale/regionale bygningsmasse. Dette netværk med brugere af de nye teknologier vil med fordel kunne inddrages i TI's indsats, og vi stiller gerne netværksmøder mm. til rådighed.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 25/5-20 kl. 14:42

Kære Christina Melvang
Mange tak for din kommentar. Du har helt ret i, at drift- og vedligeholdelsesansvarlige hos bygningsejere er vigtige , fordi det er dem, der skal bruge nye værktøjer, og det er også en vigtig pointe, at der skal ske integration med eksisterende systemer. Det lyder som et godt initiativ det nye netværk, som I har stiftet sammen med Region Syddanmark. Tak fordi I gerne vil stille dette netværk til rådighed for os. Det er meget værdifuldt. Vi ser frem til et fremtidigt godt samarbejde med BYG FYN og jeres nye netværk.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Per Thomas Dahl (Direktør, CLT Denmark)
Mandag d. 25/5-20 kl. 12:14

ALT bliver data fremadrettet. Big Data, AI, Blockchain..... Vi er i byggebranchen så uendelig langt bagud hvad data angår. Og det er virkelig et sted hvor vi kan hente fordele på løsninger og processer. Man kunne ikke forestille sig en hvilken som helst relativt strømlinet produktion baseret på andet end data. Det vil være super om TI's fokus på data kan medvirke til at man i design- og strategiprocessen for bygninger, baserer beslutninger på større grad af viden. Et meget vigtigt område!

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 25/5-20 kl. 14:45

Kære Per
Tak for din kommentar. Ja, byggebranchen er ikke frontløbere med hensyn til digitalisering. Og det kommer ikke til at ske af sig selv. Netop derfor har vi foreslået dette indsatsområde. Vi vil gøre vores bedste for, at byggeriet fremadrettet baserer beslutninger på data og viden.
Med venlig hilsen
Mette

Marianne Friis (Digital Development Director, Arkitema Architects)
Mandag d. 25/5-20 kl. 12:20

Kommentering Oplæg: Forslag til indsatsområde: Digitale teknologier til bæredygtig drift og vedligehold af bygninger og anlægskonstruktioner

Helt overordnet er det meget spændende og rigtig set at det er den vej udviklingen går. Det er virkelig store projekter og så store at vi ikke umiddelbart kan indgå i, uden grundig granskning og overvejelse.

Når det handler om AI, automatisering, databaser som beskrevet i Aktivitetsområde 2, 3 og 4, er der 2 elementer jeg vil fremhæve:

AI,
Det er kun ganske få virksomheder der virkelig har kompetencer til at arbejde indenfor dette felt. Det er på et så højt faglig niveau at det kræver noget helt særligt, både for de specialister der skal arbejde med dette og de specialister der skal give feedback og sikre at udviklingsprojektet rent faktisk går i den rigtige retning.

Databaser:
At gennemfører Aktivitetsområde 2, 3 og 4, vil kræve adgang til databaser som jeg måske kan frygte kan være svære at få adgang til? Det er jo netop databaserne, der er vor tids guldminer.

Konklusion:
Det er et meget relevant projekt, men også meget ambitiøst. Det vil være udviklingsprojekter hvor få virksomheder har kompetencerne kan deltage. Men vil det lykkes at gennemfører udviklingsprojektere vil det gøre en helt revolutionerende forskel for hele byggebranchen.
Jeg har ikke kommenteret på hvor store besparelser et sådan vellykket projekt kan resulterer i, da det altid er ganske svært at vurderer.
Men spændende og ambitiøst :-)

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 25/5-20 kl. 14:50

Kære Marianne Friis
Tak for din kommentar. Vi er enige i, at det er ambitiøst, og i at potentialet er stort. Vi løser ikke alt med dette indsatsområde, men hvis vi kan levere viden og teknologier og demonstrationsprojekter i samarbejde med virksomheder og bygherrer, så kan vi motivere og lave videnformidling, der vil sikre, at flere kommer i gang.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Niels Falk (CEO/Partner, HD Lab)
Mandag d. 25/5-20 kl. 14:16

Der er et stort klimamæssigt potentiale i at få bedre styring af bygninger og anlæg. Og med teknologier som digitale tvillinger, sensorer og dataopsamling og -analyser kan vi få mere data, bedre styring - samt muligheden for at simulere på alternativer og scenarier - hvilket er vigtigt for bygværkers fleksibilitet i drift, ombygning og genanvendelse. Der er brug for meget tech - både sensorerne, databaser, modeller mm - men også for standarder, fælles processer, datamodeller, KPIer og forretningsmodeller. Tech er vigtigt, men adoption og værdi er vigtigere. Det har taget 10-20 år med BIM at nå til der, hvor vi er i dag - og der er ikke 10-20 til at digitalisere bygningsdriften effektivt, så der skal også ses på hvor adoptionen accelereres.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 25/5-20 kl. 14:53

Kære Niels Falk
Acceleration er vigtigt. Og det er netop det, vi kan medvirke til med dette indsatsområde. For digitalisering af bygningers drift kommer ikke af sig selv - og kun langsomt. I samarbejde med HD Lab og andre aktører kan vi udvikle og demonstrere løsninger, som kan anvendes af andre og motivere til videre udvikling og implementering. Mange tak for din kommentar.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

steen kronborg nielsen (Administrerende Direktør, Broconsult A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 14:46

Dette indsatsområder ligger helt klart i forlængelse af hvad vi i Broconsult beskæftiger os med og vi bruger allerede flere digitale værktøjer, herunder egenudviklede internet- og apps -baserede mobile digitale værktøjer til brug for tilstandsvurdering og løbende drift- og vedligehold af primært kommunernes broer og øvrige anlægsbygværker. Vi har allerede et frugtbart samarbejde med Teknologisk Institut indenfor indsatsområdet og ser frem til et yderligere samarbejde i vores bestræbelser på at diagnostisere og levetidsforlænge bl.a. brobygværker ved brug af sensorer og AI. Broconsult støtter i allerhøjeste grad dette vigtige værdiskabende indsatsområde

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 25/5-20 kl. 14:56

Kære Steen Kroborg Nielsen
Vi skal helt klart fortsætte det frugtbare samarbejde, som vi allerede har indenfor indsatsområdet for at, vi kan komme længere med at få digitaliseret drift og vedligehold af broer og andre konstruktioner. Tusinde tak for støtten og for kommentaren.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Palle Thomsen (Adm. Direktør, Danske Byggecentre)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 14:32

Rigtig interessant projekt vi helt sikkert vil følge. Skal vi i byggebranchen efterleve regeringens klimaplan, vil bedre og mere bæredygtig vedligehold af bygninger spille en stor rolle.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 13:56

Kære Palle
Mange tak for støtten. Det er godt, at Danske Byggecentre deler vores vurdering af relevansen af digitale værktøjer til at drift og vedligehold af bygge-og anlægskonstruktioner.
Med venlig hilsen
Mette

Ole Viggo Andersen (Projektleder og specialist. Vedligehold af bygninger., NIRAS rådgivende ingeniører)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 17:49

Det er et meget relevant indsatsområde, som NIRAS er interesseret i at følge og deltage i udviklingen af. NIRAS benytter bl.a. droner og digitale værktøjer til registrering og analyser af indsamlet data bl.a. i forbindelse med tilstandsvurdering og vedligehold af bygninger. NIRAS vil være meget interesseret i at skærpe de digitale værktøjer ved at indsamle erfaringer, som man kan blive klogere af. Og NIRAS er stor tilhænger af at omsætte dette til at skabe overblik, forklare årsager og omfang og finde de rette metoder til at vedligeholde, med henblik på at opnå den ønskede levetid. Teknologien har vist, at det kan hjælpe os til at overvåge vanskelig tilgængelige bygværker - f.eks. bropiller på vand, høje bygværker og bygværker på fjerne destinationer - f.eks. Afrika. Således kan vi være til stede på en intelligent måde, der kan skabe værdier for vores klienter og gerne i overensstemmelse med bæredygtighedsmålene.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 14:00

Kære Ole VIggo Andersen
Tak for at støtte og for at dele Niras` erfaringer med brug af droner og digitale værktøjer til tilstandsvurdering og vedligehold af bygninger og konstruktioner. Vi vil glæde os til at kunne hjælpe jer med at skærpe jeres digitale værktøjer.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Karsten Rewitz (Adm. direktør, Contiga A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 07:19

Digitalisering, Sporbarhed, EPDér, Genanvendelse af materialer, reduktion af forbruget af naturens ressourcer. Alt sammen ting som er yderst vigtige for vores fælles fremtid.
Ved levering af betonelementer skal der laves drift og vedligeholdelses dokumentation. Ved øget brug af digitalisering og EPDér vil sporbarheden kunne udvides betragteligt i vores drift og vedligeholdelsesdokumentation. Jo bedre kendskab vi kan videregive omkring det produkt vi har leveret (hvor kommer råstofferne fra og hvilke kvaliteter er det, hvilken armering er der i dit element osv.) vil den fremtidig vedligeholdelse og drift kunne optimeres og afstemmes langt bedre og levetiden af betonelementerne vil formentlig kunne øges betragteligt.
En fuldstændig sporbarhed vil også kunne øge værdien af betonelementerne når de skal nedtages eller nedbrydes. Hvis alle data omkring produktet ligger i en database, vil genanvendelsen kunne ske langt mere målrettet og effektiv end tilfældet er i dag.
Ovenstående tanker og mål kræver et fælles samarbejde. Det er derfor glædeligt, at TI vil arbejdere mere i dybden med dette, jeg ser at vi hos Contiga vil kunne drage nytte af et samarbejde på dette område i fremtiden.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 14:03

Kære Karsten Rewitz
Tak for kommentaren. Vi har noteret os Contiga A/S´s ønske om at få mere sporbarhed ind i elementer, der leveres. Data og sporbarhed om de materialer og de elementer, der anvendes til bygninger vil selvsagt gøre det nemmere at følge tilstanden og vurdere behovet for fremtidige drift- og vedligeholdelsesaktiviteter. Vi ser frem til et godt samarbejde.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Poul Mørck (Områdechef Midt/Syd - garanti og service, NCC Danmark A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 09:21

Anvendelse af erfa fra driftsovervågning i forbindelse med nye projekteringer til forbyggelse af svigt.
Når vi møder reklamationer bunder det sjældent i direkte udførelses- og projekteringsfejl men snarere i, at tingene ikke er tilstrækkeligt solide til den aktuelle placering - der er eksempeltvis forskel i klima- og miljøpåvirkning om man befinder sig på havnen i Esbjerg eller inde midt på heden i Jylland.
Vi foretager in-firmamæssigt en struktureret opsamling af erfaringer i forbindelse med årsager til reklamationeroog svigt - men det beror på erfaringer fra når skaden/svigtet er sket.
En direkte kobling mellem eksisterende driftsovervågninger på forskellige bygninger forskellige steder i landet og en given projekteringssituation i forbindelse med et nybyggeri ville værebidragende til forebyggelse skader og svigt der opstår grundet gråzonen mellem eksempeltvis normkrav, bygerfablade og insitu-forhold.

Hører gerne om forslag til koblinger og evt. erfaringer angående ovennævnte.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 16:11

Kære Poul Mørck
Tak for din kommentar og din spændende vinkling af problemstillingen mellem driftsovervågninger og projektering i forhold til at forebygge skader og svigt. Det er ikke en vinkel, som vi selv har tænkt på, eller har tænkt ind i indsatsområdet. Vi tage din gode ide med videre, når vi skal i gang med at detaljere forslaget.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Jesper Nørrelund (Produktionchef, LM Byg A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 09:36

Det ville være brugbart for os entreprenører, hvis der var ”nogle” der havde en standard platform, hvor man kunne hente D&V fra for de forskellige bygningsdele for bygninger og anlægskonstruktioner, så vi ikke skal opfinde den dybe tallerken, hver gang udover copi/paste. Denne platform kunne også have et digitalt system, hvor man kunne lægge de specifikke D&V ind i, som BH/brugererne kunne se i og udføre efter. Denne D&V skulle så eftergås af bæredygtige experter, som kunne foreslå de ønskede tiltag de tænker vil give mening målsætningsmæssigt.

Jeg ved at de forskellige bygherrer har stort behov og meninger omkring dette.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 16:13

Kære Jesper Nørrelund
Det er et meget konkret ønske, som du beskriver. Om du kan få opfyldt dit ønske i nærværende indsatsområde, kan jeg ikke love. Men vi vil i al fald tage det med på listen over ønsker til, hvad vi konkret skal inkludere af aktiviteter. Mange tak for det.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Tine Aabye (Civilingeniør, Forsikring & Pension)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 09:37

Brug af digitale teknologier til at få overblik over konstruktionens tilstand er en god ide. Smart buildings og mere monitorering af bygninger og anlæg vil øge muligheden for at opdage uregelmæssigheder hurtigere og dermed optimere levetiden. Det er god økonomi både for bygningsejeren og i CO2-regnskabet, hvis vores bygninger holder længere.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 16:15

Kære Tine
Mange tak for din kommentar og underbygning af relevansen af det. Ja, bedre holdbarhed og længere levetid gavner også CO2-regnskabet. Og de digitale teknologier er vejen frem til at høste den gevinst.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Maria Rizzo (Konsulent, TEKNIQ Arbejdsgiverne)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 09:49

Dette indsatsområde er meget interessant for fremtidens vedligehold af bygninger. Vi ser en stadigt stigende anvendelse af data om bygningens drift, energiforbrug, anvendelse mm som indgår i vedligeholdelsesplaner for installationer i industrien men det anvendes også i stadig højere grad i bygningsinstallationer såsom ventilations- og varmeanlæg. Vi håber på, at disse bygningskomponenter kommer til at indgå i indsatsområdet. Det ville være utrolig interessant.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 16:18

Kære Maria Rizzo
Tak for din kommentar og for dit ønske om, at installationer kommer til at indgå i indsatsen. Det vil vi tage med i overvejelserne, når vi skal konkretisere indsatsen. Det giver rigtig god mening. Som andre har kommenteret er det et meget ambitiøst forslag, hvor vi selvfølgelig ikke kan løse alle aspekter.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Rasmus Greve Madsen (Ingeniør, HauCon A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 10:41

Et meget spændende og højaktuelt emne, som HauCon bakker 110% op om. Vi har tidligere været involveret i flere udviklingsprojekter indenfor sensorer og betonteknologi, både med ingeniørstuderende og Teknologisk Institut for at udvikle dette område. Desværre blev vi dengang begrænset af teknologien. I de seneste år har digitaliseringsagendaen for byggebranchen primært fokuseret på selve projektering- og byggeprocessen, og indsatsområderne for overvågning, vedligehold og forebyggelse har endnu ikke rigtigt været i fokus. Vi støtter fuldt op om indsatsområdet, og bidrager gerne med vores 32 års erfaring indenfor bygge- og anlægsbranchen.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 16:20

Kære Rasmus Greve
Tak for 100 % opbakning fra HauCon. Der er sket en stor udvikling hvad angår sensorer og andre digitale teknologier, så timingen for at digitalisere overvågning af bygninger - og anlægskonstruktioners tilstand er rigtig god nu. Tak for, at I gerne vil bidrage. Det er værdifuldt for os.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Kasper Lynge (Udviklingschef, Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 16:39

Som min gode kollega fra Computerteknologi området på Ingeniørhøjskolen, AU - Mikael B. Knudsen har skrevet - så støtter vi på Ingeniørhøjskolen, Byggeriuddannelserne, Aarhus Universitet også op om denne Resultatkontrakt. De tværfaglige kompetencer er enormt vigtige for at udvikle byggebranchen i en mere digital retning. Og vi har brug for flere eksempler på teknologier der kan effektivisere og udvikle byggebranchen. Potentialet er enormt. På uddannelsessiden har vi fået bevilliget et projekt fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, der omhandler digital kompetenceopbygning af undervisere på byggeriets videregående uddannelser - hvor DTU, KADK, AARCH, VIA, AU og Erhvervsakademi Aarhus er involveret. Viden fra denne resultatkontrakt vil være interessant at overføre til de underviserer som uddanner de kommende ansatte i den danske byggebranche. Vi ser frem til samarbejdet.
Med Venlig Hilsen
Kasper Lynge

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 20:37

Kære Kasper
Det lyder som et rigtig godt projekt, som I og andre uddannelsessteder har fået bevilliget. Meget spændende. Vi vil med glæde overføre viden fra vores indsatsområde til jeres projekt. Vi er glade for støtten fra Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet - både fra byggesiden og computerteknologisiden. Det er i krydsfeltet mellem de to, at der kan skabes spændende resultater. Vi ser frem til samarbejdet.
Med venlig hilsen
Mette

Henrik Bjerregaard (Direktør, CLEAN Energi, CLEAN Energi / Energy Cluster Denmark)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 07:59

Energy Cluster Denmark bakker op om dette forslagt. En helt central forudsætning for økonomiske sund omstilling af den danske energisektor er, at det samlede (systemiske) energiforbruget reduceres så meget som muligt. Trin to i energipyramiden er, at bruge så lidt energi som muligt. Givet bygningers placering i energiforbruget er sunde og vedligeholdte bygninger et centralt element til at arbejde med omstilingen af den danske energisektor.. Kobling af information gennem udvikling af digitale værkøjer er oplagt.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 20:40

Kære Henrik Bjerregaard
Det er en fin kobling, du drager mellem energisektoren og drift og vedligehold af bygninger, og det er helt oplagt at koble information gennem udvikling af digitale værktøjer. Tak for at bringe denne vinkling og ide på banen.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Christian Munch-Petersen (Partner, Civilingeniør, EMCON A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 09:54

Det er svært at være modstander af digitale løsninger med flyvende robotter, indstøbte sensorer og kunstig intelligens, der gør, at vi helt kan undvære den rådgivende ingeniør!
Nej spøg til side, men disse nye teknologier skal anvendes på en relevant måde. Måleresultater fra driften sikrer ikke alene en lang holdbarhed. Selv den mest avancerede vandstandsmåler kan ikke erstatte et tilstrækkelig højt dige, når vandet stiger.
Man skal også erindre, at det ikke er alle fejl, der kan løses med IT og AI. Eksempel: Hvorfor er der ofte fald væk fra gulvafløbet i et badeværelse - og er IT og AI effektive værktøjer til at løse dette?
Som mangeårig aktør på de store anlægsprojekter som Storebælt og Øresund har vi altid arbejdet på at sikre levetiden gennem at foreskrive en god kvalitet og måske især at sikre, at denne kvalitet også opnås i praksis gennem forskellige kvalitetsstyringstiltag. Vi har også indstøbt sensorer og lignende, men med et noget pauvert resultat. Hvorfor? Fordi sensorer dels gav svært tolkbare resultater, dels var placeret de "forkerte" steder - fordi man først gennem årene kan erkende, hvor de burde have siddet.
Hvis I derfor kan udvikle sensorer, der dels giver tolkbare resultater, dels kan eftermonteres, vil der være en god nytte.
Husk også dykkerrobotter. Dykkerarbejde er dyrt og farligt.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 20:44

Kære Christian
Du kan som altid perspektivere et emne på meget pædagogisk vis. Tak for det. Vi på Teknologisk Institut tror heller ikke på, at vi med nye digitale løsninger gør ingeniører arbejdsløse. Men vi tror på, at digitale værktøjer kan være hjælpeværktøjer, der anvendt fornuftigt kan hjælpe ingeniører med at optimere drift- og vedligeholdelsesarbejdet. Vi skal ikke udvikle sensorer i dette indsatsområde, men vi skal finde rette sensorer og andre værktøjer, der giver mening at anvende til bygninger og anlæg. Mange tak for din kommentar.
Med venlig hilsen
Mette

Andreas Krickhahn Larsen (EasyInspect)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:41

Indsatsområdet er helt i tråd med den målsætning og vision vi har hos EasyInspect. Der er ingen tvivl om at den kommende teknologi vil kunne reducere omkostningerne på anlægsaktiver betydeligt ved med de rette værktøjer at flytte den re-aktive indsats over på at være pro-aktiv.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 20:46

Kære Andreas Krickhahn Larsen
Tak for din kommentar og for at understøtte relevansen af forslaget. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med EasyInspect om at digitalisere drift og vedligehold af bygninger og anlægskonstruktioner.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Jørgen Krabbenhøft (CEO, Optum Computational Engineering)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 11:46

Fra et ressourcemæssigt synspunkt, ligger der et kæmpe potentiale i at anvende mere præcise beregningsmodeller til dimensionering af vores konstruktioner. Mange bygninger der opføres i dag er dimensioneret med forenklede modeller og metoder der fører til overdimensionering og dermed unødvendigt overforbrug af materiale. Vi er i Danmark førende i udvikling af plastiske beregningsmodeller der fx kan spare betydeligt mængder stål og beton sammenlignet med mere gængse og udbredte elastiske modeller. Der ligger dermed en stor klimamæssig gevinst i at få disse metoder udbredt på markedet. I Optum støtter vi således glædeligt og 100% op omkring initiativet som vi mener er yderst relevant

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 20:49

Kære Jørgen Krabbenhøft
Tusinde tak for støtten og for din kommentar. Vores fokus er ikke på beregningsmodeller men på holdbarhedsmodeller i forbindelse med drift og vedligehold. Men vi støtter, at andre arbejder med beregningsmodeller og på den måde sparer ressourcer og bidrager til at mindske klimapåvirkningerne.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Ulf Jönsson (Construction Manager, Femern A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:57

Femern A/S har allerede været en del af projektet ”Felteksponering og monitorering af anlægskonstruktioner”. Vi ser det som meget vigtigt, at udviklingen fortsætter, da man sammenkobler dyb viden om materiale og nedbrydningsmekanismer med avanceret overvågningsteknologi og beslutningsmodeller for vedligeholdelsestiltag. Alle forslåede aktivitetsområder er potentielt interessante.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 20:51

Kære Ulf
Dyb viden om materialer og holdbarhed koblet med digitale overvågningssystemer og beslutningsmodeller er lige præcist det, der er kernen i vores forslag. Tak for at støtte den fortsatte udvikling. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med Femern A/S.
Med venlig hilsen
Mette

Bent Grelk (Senioringeniør, Grelk Consult)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 15:40

Kommentering af forslaget til indsatsområde: Digitale teknologier til bæredygtig drift og vedligehold af bygninger og anlægskonstruktioner.

Jeg kan fuldt ud bakke op om det beskrevne indsatsområde. Jeg vurderer, at dette indsatsområde vil udgøre en meget vigtig grundsten i arbejdet med at udvikle holdbare konstruktioner samt finde frem til hvordan man vedligeholde såvel nye som eksisterende bygningsværker teknisk og økonomisk optimalt. Som gammel fagnørd og ingeniør indenfor eftersyn og vedligehold af betonkonstruktioner synes jeg det er indlysende, at meget af det normale rutinemæssige arbejde erstattes af robotter og inteligente digitale løsningher. Her er klar et område, som både nationalt mn især internationalt kan fremme vores ekspertise indenfor eftersyn og vedligehold af bygværker.

Jeg håber dog også, at der gøres en ekstra indsats på at indarbejde nogle af de nye og lovende sensorer, som kan måle "tilstanden og eksponeringsforhold" (fugt, temperatur, bevægelser, pH mm.) i et givet punkt eller konstruktionsdel indenfor aktivitetsområde 2 med Automatiserede tilstandsundersøgelser af bygninger og anlægskonstruktioner.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 20:54

Kære Bent Grelk
Der er mange måder at udtrykke målet med indsatsområdet men du rammer lige på kornet med hensyn til det med at erstatte rutinearbejde med digitale værktøjer. Og udover at erstatte rutinearbejdet tror vi også på, at digitale teknologier kan hjælpe dygtige ingeniører og fagnørder med at optimere drift- og vedligeholdelsesarbejdet sådan, at der kan spares ressourcer og opnås bedre levetid. Tak for at gøre opmærksom på de nye sensorer, som kan måle fugt, temperatur, bevægelse, pH mm. Dem skal vi have kigget på.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Martin Nielsen Nørskov (Head of IoT, SaaS & Business Development, make:net a/s)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 16:20

Kære Mette,
Det er et super relevant indsatsområde og der ligger mange interessante perspektiver i det.
Teknologien indenfor IoT er klar og der findes allerede nogle interessante use cases for hvordan data bruges til at skabe en mere bæredygtig drift og vedligeholdelse.
Vi hos make:net a/s vil med stor selvfølgelig gerne stille vores IoT Service Platform og kompetence til rådighed for projektet.
Et andet perspektiv er at der kan ligge nogle udfordringer i klassiske problemstilling omkring OPEX vs CAPEX og at det ikke nødvendigvis er den samme betaler.
Om projektet medvirker til at løse denne problemstilling, er uvist, men det kan måske blive et skridt på vejen og det gør ikke indsamlingen af data mindre relevant.

Dbh
Martin

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 20:57

Kære Martin Nielsen Nørskov
Tusinde tak for at I vil stille jeres IoT Service Platform og kompetence til rådighed for projektet. Det siger vi naturligvis ja tak til. Vi kommer meget længere, når vi, der har ekspertviden om bygninger og anlæg, arbejder sammen med jer, der har ekspertviden om de digitale værktøjer. Vi ser frem til at kunne afdække samarbejdspotentialet med jer.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Henrik Stang (Professor, Vicedirektør, DTU Byg)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 17:23

Det er med stor glæde og interesse, at jeg læser projektforslaget
’Digitale teknologier til bæredygtig drift og vedligehold af bygninger og anlægskonstruktioner’.
I betragtning af at vi jo allerede har bygget en ganske stor del af, hvad vi har brug for i det byggede miljø i de næste mange år, er det på høje tid at vi begynder at bringe de teknologier i spil, der er behov for at kunne bedrive bæredygtig drift og vedligehold på et virkelig oplyst niveau. Nye digitale teknologier, simuleringsværktøjer og avancerede test- og monitoreringsmetodikker er alt sammen metoder og teknologer, som nu har nået et modenhedsniveau, hvor næste skridt - via forskning og udvikling - er integration og implementering. Koncepterne er allerede implementeret eller under implementering på andre områder, og TI udviser rettidig omhu ved nu at pege på byggeri og anlæg. Forskning og udvikling på dette område er cutting-edge – som jeg ønsker TI held og lykke med – og skulle muligheden byde sig, er DTU Byg helt sikkert med på samarbejdet.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 21:01

Kære Henrik
Vi ved, at du og DTU Byg både har interesser og forskning indenfor indsatsområdet, og det er derfor glædeligt at få bekræftet det her. Vi skal da selvfølgelig have etableret et samarbejde med jer, for der er brug for forskning, og der er brug for, at mange interessenter samarbejder. Ambitionsniveauet er højt, og vi skal lægge kræfterne sammen for at nå længst muligt. Vi ser frem til samarbejdet.
Med venlig hilsen
Mette

Almut Kaiser (Seniorkonsulent, Slagelse Kommune)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 18:03

Vigtigt område, som understreger og vil kunne booste den enorme værdi, som vores eksisterende bygningsmasse repræsenterer. Med bedre værktøjer til at få de rette data i system får vi mere værdi i de bygninger, som danner rammer for vores velfærdsydelser. Vi får også bedre præmisser for at tænke totaløkonomisk, når vi skal træffe beslutninger om anlæg, nybyggeri og renoveringer. Med afprøvede digitale teknologier i hænderne kan vi handle mere bæredygtigt.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 21:04

Kære Almut
Mange tak for at understrege vigtigheden af indsatsområdet. Der burde være besparelser og værdiskabelse for bygningsejere som kommuner. Det er vi glade for, at I kan se. Demonstrationscases er væsentlige i udviklingsaktiviteter, og måske Slagelse kommune vil finde værdi i at stille sådanne til rådighed?
Med venlig hilsen
Mette

Lars Vendelbo Nielsen (CEO, MetriCorr ApS)
Fredag d. 29/5-20 kl. 07:30

MetriCorr udvikler og sælger fjernovervågningssystemer til måling af korrosion og katodisk beskyttelse af anlæg og infrastruktur - rørledninger, kraftværker, armering i beton.
Vores omfattende database indeholder især data for sammenhæng mellem elektrisk interferens (AC og DC), kemiske miljøparametre samt katodisk beskyttelse og korrosionshastigheder. Databasen omfatter kunder verden over, som har installeret tilsammen mere end 5000 af vore sensorer. Kunderne kan se og analysere deres data via en online webservice.
MetriCorr udvikler til stadighed denne webservice til gavn for vore kunder. Brug af kunstig intelligens til analyse af data samt digitale tvillinger til illustration og visualisering af integritetsrisici er oplagte udviklingsmuligheder, og vi støtter derfor varmt dette indsatsområde, som vi også ser os selv som deltager i.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:25

Kære Lars Vendelbo Nielsen
Mange tak for kommentaren. Det er netop samarbejdet mellem os med ekspertviden om byggeri og anlæg og jer, der har specialiseret jer i digital overvågning og andre værktøjer, der kan skabe værdi. Det vil være helt oplagt, at vi samarbejder med jer og får jeres database bragt i spil i forhold til at blive bedre til at optimere drift og vedligehold af bygninger og anlægskonstruktioner.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Jakob Malmskov (COO, Cxweb ApS)
Fredag d. 29/5-20 kl. 12:48

Spændende læsning og gode visioner. Aktiviteterne er mange og med relevante områder.
Som deltager til bl.a. AEC Hackaton tidligere på året, kan dette varmt anbefales, da det givet en unik mulighed for at samle IT folk og byggeriets aktører.
Der er meget viden og erfaring fra drift og vedligehold som det også fremgår fra kommentarerne med de forskellige delbranchers databaser. Det er derfor en nødvendighed med AI og ML til at håndtere dette og skabe "kvalitetsdata". Der er sket rigtig meget inden for dette område og det er bestemt ikke umuligt, man skal dog passe på ikke at ville omfagne for meget og hellere starte ud med få specifikke områder.
Som leverandør af en Commissioning platform har vi brugere fra ide til drift, dvs. både bygherre, rådgivere, entreprenører og drift. Selvom indsatsområderne hovedsageligt beskriver skallen af bygninger, og commissioning beskæftiger sig med teknikken, så er tilgangen den samme. Jeg vil derfor spændt følge udviklingen.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:17

Kære Jakob Malmskov
Mange tak for kommentaren og anbefalingen. Vi vil holde øje med kommende hackatons, der samler IT folk og byggefolk. Det kunne være interessant at udveksle erfaringer, da du har ret i, at jeres platform med teknik har lighedspunkter med vores om det, du kalder skallen.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Niels Lønow (Produktionsdirektør, MT Højgaard)
Fredag d. 29/5-20 kl. 13:45

Vi taler her om et vigtigt indsatsområde, der uanset hvor vi arbejder hver især i Bygge- og Anlægsbranchen må bakke op om, at der fortsat gøres en indsats for at der bliver lagt kræfter bag med tilhørende midler – ikke mindst med den almindelige samfundsopbakning, vi oplever i øjeblikket.

Indlæggene ovenfor tydeliggør, hvor mange forskellige stærke, villige og kompetente kræfter, der er tilstede. Kan kun udtrykke håb om, at der vil blive prioriteret midler til området.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:19

Kære Niels
Tusinde tak for den ubetingede opbakning til indsatsområde.
Med venlig hilsen
Mette

Uno Helk (Chefkonsulent, Asfaltindustrien)
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:13

Det er en god ting at indtænke den samlede vejkonstruktion i en overordnet bestræbelse på at forlænge levetiden og mindske de samlede livscyklusomkostninger, reducere ressource- og energiforbruget samt reducere CO2-udledningen. BIM er et af de værktøjer der er ved at blive introduceret ved vejbygning, men der er stadig langt til målet. Det påtænkte indsatsområde kan måske hjælpe til med at vi kommer videre af dette spor. Digitale metoder kan helt sikkert gøre det lette at dokumentere og behovet for vedligeholdelse af veje og dermed sikre at den bliver mere optimal. Godt vedligeholdte veje indeholder også den sidegevinst i brugsfasen, at det nedsætter kørertøjernes energiforbrug med deraf følgende lave CO2-udledning.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:21

Kære Uno Helk
Vi må ikke glemme vejene. Der er også mange ressourcer at spare ved et optimeret vedligehold af vores vejenet og tilmed CO2-besparelser på grund af køretøjers mindre CO2-udledning. Mange tak for at bringe det ind i debatten.
Med venlig hilsen
Mette Glavind