Digitale teknologier til bæredygtig drift og vedligehold af bygninger og anlægskonstruktioner

Senest opdateret d. 13/1-2021
Teknologisk Institut
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Byggeri og anlæg og Informations- og Kommunikationsteknologi

Nye digitale teknologier til drift og vedligehold kan give vores bygninger og anlæg øget levetid samt større robusthed og sikkerhed. En god investering, der giver mindre CO2-udledning og ressourceforbrug til gavn for samfund, bygningsejere, virksomheder og brugere

Med 80 % af Danmarks samlede nationalformue på 6.200 milliarder kroner bundet i det byggede miljø i form af bygninger, veje og anlæg , er det indlysende, at vi skal sørge for at drifte og vedligeholde disse, så værdien fastholdes. Via denne indsats vil Teknologisk Institut anvende nye digitale teknologier til at opnå markante reduktioner af bygnings- og anlægskonstruktioners CO2-aftryk, ressource- og energiforbrug samt opnå en forlængelse af konstruktionernes levetid. Bygge- og anlægsbranchen er præget af en fragmenteret udvikling af digitale teknologier, hvor der er behov for en bredt favnende indsats, som samler branchen og tilvejebringer det nødvendige løft af digitale kompetencer i hele værdikæden. Det er netop essensen i denne indsats, hvor ét af målene er at etablere test-, udviklings-, og demonstrationsfaciliteter (TDU), der kan fungere som en platform til udvikling af digitale teknologier til anvendelse på alle gængse byggematerialer – og på tværs af fagskel.
Via indsatsområdet kan vi opnå markante reduktioner af bygnings- og anlægskonstruktioners miljøaftryk og reducerede udgifter til drift og vedligehold. Derudover vil indsatsen skabe værdi for virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen i form af øget konkurrenceevne på det globale marked, hvor efterspørgslen på bæredygtige løsninger, herunder digitale teknologier til drift og vedligehold, er stærkt stigende.

Aktiviteter for dette indsatsområde

Afsluttet

Digitale teknologier til bæredygtig drift og vedligehold af bygnings- og anlægskonstruktioner

Nye digitale teknologier til drift og vedligehold kan give bygninger og anlæg øget levetid og større robusthed og sikkerhed. En god investering, der giver mindre CO2-udledn. og ressourceforbrug til gavn for samfund, bygningsejere, virksomheder og brugere.

Under temaerne Byggeri og anlæg og Informations- og Kommunikationsteknologi
Teknologisk Institut
Aktiv

Digitale teknologier til bæredygtig drift og vedligehold

Nye digitale teknologier til drift og vedligehold kan give bygninger og anlæg øget levetid og større robusthed og sikkerhed. En god investering, der giver mindre CO2-udledn. og ressourceforbrug til gavn for samfund, bygningsejere, virksomheder og brugere.

Under temaerne Byggeri og anlæg og Informations- og Kommunikationsteknologi
Teknologisk Institut
Der er ingen aktiviter tilgængelige med den valgte status.