Digitale teknologier til datadrevet, bæredygtig vækst

Senest opdateret d. 13/1-2021
Alexandra Instituttet
FORCE Technology
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Energi og energieffektivitet, Informations- og Kommunikationsteknologi, Klima og miljø, Produktionsteknologi og Transport
Laura Møller
Strategic Project Manager
Frank Allan Hansen
Head of Digital Experience and Solutions Lab, PhD

Indsatsen opbygger en test- demonstrations- og udviklingsfacilitet for digitale teknologier til hurtig udvikling og test af datadrevne, bæredygtige services. En facilitet, der kan benyttes på tværs af aktører fra industri, service, transport til offentlige myndigheder.

Der ligger et stort potentiale for øget vækst og grøn omstilling i danske virksomheder gennem brugen af datadrevne, digitale løsninger. Specielt indenfor brancher som industri og produktion, transport og logistik, landbrug, fødevarer, klima og miljø samt energi er der et stort uudnyttet potentiale for at effektivisere og styrke den grønne omstilling gennem digitalisering og ny teknologi.
Ambitionen for dette indsatsområde er at etablere en digital test-, demonstrations- og udviklingsfacilitet (TDU) til hurtig udvikling og afprøvning af datadrevne services, som vil kunne give virksomhederne et forspring i forhold til at afprøve og udvikle nye idéer. TDUen vil basere sig på velafprøvede metoder til både agil udvikling og bæredygtig innovation, som skal tilbydes til virksomheder og rådgivere. Der vil blive udviklet en række nye, state-of-the-art teknologiske platforme og værktøjer, som kan accelerere anvendel-sen af data hos virksomhederne, og som kan anvendes til nye produkter, forretningsmodeller og bæredygtig vækst på tværs af brancher og domæner, herunder 1) dataplatforme og digitale tvillinger 2) dataanalyse og kunstig intelligens (AI) og 3) interaktion og datavisualisering.
Visionen for indsatsområdet er at bringe danske virksomheder blandt eliten inden for anvendelse af data og digitale teknologier til bæredygtig vækst og understøtte dette gennem velafprøvet teknologi, metode og operationel viden i den digitale test-, demonstrations- og udviklingsfacilitet.
Resultatkontraktbudget: 9,42 mio. kr. pr. år i perioden 2021-2024.

Aktiviteter for dette indsatsområde

Aktiv

Dataplatforme og digitale tvillinger

Aktiviteten vil identificere, udvikle og afprøve en række ready-to-use platforme, software-komponenter og værktøjer, der gør det nemt for virksomheder at afprøve nye idéer og ud-vikle nye datadrevne produkter og services.

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Informations- og Kommunikationsteknologi, Klima og miljø, Produktionsteknologi og Transport
Alexandra Instituttet
FORCE Technology
Aktiv

Data og arbejdsprocesser – interaktion og visualisering

Målet med aktiviteterne er at opbygge viden, kompetencer og softwarekomponenter til data visualisering og interaktion.

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Informations- og Kommunikationsteknologi, Klima og miljø, Produktionsteknologi og Transport
Alexandra Instituttet
Aktiv

Avanceret 3D visualisering af massive datamængder og realtidsdata

Fly, droner og satellitter indsamler billedmateriale i stadig højere opløsning og frekvens. Nye datakilder bliver mainstream fra laserskannere i mobiltelefoner i den ene ende til storskala røntgen og neutron faciliteter i den anden ende.

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi, Klima og miljø og Produktionsteknologi
Alexandra Instituttet
Aktiv

Dataanalyse og kunstig intelligens

Målet med denne aktivitet er at udvide tilbuddet til danske SMV’er for anvendelse af moder-ne kunstig intelligens metoder, specielt inden for automatisering og optimering.

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Informations- og Kommunikationsteknologi, Klima og miljø, Produktionsteknologi og Transport
Alexandra Instituttet
Aktiv

Næste generation deep learning til analyse af 2D og 3D billeddata

Udnyttelse af deep learning til analyse af 2D og 3D billeddata har på kort tid disrupted traditionel computer vision. Udviklingen er langt fra færdig, og aktiviteten afdækker mulighederne i næste generation af teknologierne.

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Informations- og Kommunikationsteknologi, Klima og miljø, Produktionsteknologi og Transport
Alexandra Instituttet
Aktiv

State-of-industry

Denne aktivitet skal sikre, at vi har den fornødne indsigt i den virkelighed som de digitale teknologier skal udvikles til, således at disse får størst muligt impact på de udvalgte branchers vækst og bæredygtige omstilling.

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Informations- og Kommunikationsteknologi, Klima og miljø, Produktionsteknologi og Transport
Alexandra Instituttet
Aktiv

TDU, videnspredning, bæredygtighed og governance

Formålet med TDUen (test-, demonstrations-og udviklingsfacilitet) vil være understøttelse af en hurtig udvikling og afprøvning af datadrevne services og nye smarte produkter, der bl.a. kan understøtte den grønne omstilling.

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Informations- og Kommunikationsteknologi, Klima og miljø og Produktionsteknologi
Alexandra Instituttet
FORCE Technology
Der er ingen aktiviter tilgængelige med den valgte status.