Digitale vandløsninger til grøn omstilling

Senest opdateret d. 13/10-2021
DHI
FORCE Technology
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Energi og energieffektivitet, Klima og miljø, Klimatilpasning og vandressourcer og Miljøteknologi og cirkulær økonomi
Henrik Madsen
Head of Data Model Integration

Indsatsområdet vil levere digitale services der udnytter nye datakilder, kunstig intelligens, vandmodelleringsværktøjer og automatisering til at accelerere udviklingen af digitale grønne vandløsninger hos danske virksomheder

Visionen for dette indsatsområde er at styrke danske virksomheders position på det globale marked for digitale grønne vandløsninger. Indsatsområdet vil udvikle nye digitale services, som vil accelerere udviklingen af vandløsninger inden for marine og metocean anvendelser, vandressourceforvaltning af vand i det åbne land samt håndtering af vand i byer relateret til vandforsyningsnetværk, afløbssystemer og renseanlæg. De digitale løsninger vil kunne tilgås via åbne interfaces og kan derved effektivt integreres i virksomheders forretningsmodeller og udvikling af egne services. Virksomhederne vil således kunne drage fordel af de lavere investeringsbehov og den kortere time-to-market, der skabes.

Indsatsområdet inkluderer følgende aktiviteter:

1. Automatisk modellering
Der udvikles automatiske processer for modelworkflows til modelopsætning og -konfigurering, modelkalibrering og -validering samt løbende opdatering og vedligehold af vandmodeller. Gennem modelautomatisering effektiviseres arbejdskrævende processer, kvaliteten og nøjagtigheden af modellerne øges, og modelleringsværktøjer gøres lettere tilgængelige for en langt bredere brugerkreds.

2. Datadrevne modellerings- og beslutningsstøtteværktøjer
Der udvikles nye modellerings- og beslutningsstøtteværktøjer, som kan udnytte den stigende mængde af data fra eksisterende og nye datakilder. Nyeste viden inden for kunstig intelligens og machine learning bringes til anvendelse for vandmodellering med fokus på udvikling af beregningseffektive prognosemodeller og prognosebaseret styring af vandinfrastruktur.

3. Digitalt datalaboratorium
Der etableres et agilt og eksperimenterende datalaboratorium, hvor nye datakilder hurtigt screenes med henblik på værdiskabelse, rådata tilføjes værdi gennem avanceret behandling, og nye dataprodukter hurtigt bringes til anvendelse i digitale services. Aktiviteten vil inkludere data fra forskellige kilder, herunder satellitter, droner, IoT og crowdsourcing. Desuden vil der blive udviklet globale modelbaserede dataprodukter til etablering af data-services, der udstiller højkvalitets historiske data samt prognosedata.

Aktiviteter for dette indsatsområde

Planlagt

IoT-baserede dataservices 2023

Aktiviteten undersøger potentialet og demonstrerer anvendelse af IoT til udvikling af nye operationelle dataservices og digitale vandløsninger, herunder brug af IoT i samspil med andre datakilder og vandmodeller

Under temaerne Klima og miljø, Klimatilpasning og vandressourcer og Miljøteknologi og cirkulær økonomi
DHI
FORCE Technology
Planlagt

Satellitbaserede dataprodukter og -services til marine og vandressource applikationer 2023

Aktiviteten letter adgangen til og anvendelsen af udvalgte satellitbaserede datakilder og leverer nye og innovative dataprodukter og -services til udvikling af digitale vandløsninger

Under temaerne Klima og miljø, Klimatilpasning og vandressourcer og Miljøteknologi og cirkulær økonomi
DHI
Planlagt

Datadrevne prognosemodeller og analyseværktøjer til anvendelse på tværs af vandmiljøer 2023

Aktiviteten leverer nye metoder og værktøjer til at strømline og standardisere arbejdsprocesser til udvikling og træning af datadrevne prognosemodeller og analyseværktøjer for implementering i operationelle systemer

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Klima og miljø og Klimatilpasning og vandressourcer
DHI
Planlagt

Biblioteker og værktøjer til automatisering af vandmodelleringsarbejdsgange 2023

Aktiviteten udvikler metoder, der understøtter en øget automatisering og dermed effektivisering af processer til opsætning, kalibrering og validering samt løbende opdatering og vedligehold af vandmodeller

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Klima og miljø og Klimatilpasning og vandressourcer
DHI
Aktiv

Biblioteker og værktøjer til automatisering af vandmodelleringsarbejdsgange

Aktiviteten udvikler metoder, der understøtter en øget automatisering og dermed effektivisering af processer til opsætning, kalibrering og validering samt løbende opdatering og vedligehold af vandmodeller

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Klima og miljø og Klimatilpasning og vandressourcer
DHI
Aktiv

Datadrevne prognosemodeller og analyseværktøjer til anvendelse på tværs af vandmiljøer

Aktiviteten leverer nye metoder og værktøjer til at strømline og standardisere arbejdsprocesser til udvikling og træning af datadrevne prognosemodeller og analyseværktøjer for implementering i operationelle systemer

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Klima og miljø og Klimatilpasning og vandressourcer
DHI
Aktiv

Styring af vandinfrastruktur 2022

Aktiviteten fokuserer på at udbrede kendskabet til og anvendelsen af prognosebaseret styring og gøre styringsværktøjerne tilgængelige til udvikling af nye digitale services for drift af vand- og spildevandssystemer

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Klima og miljø og Klimatilpasning og vandressourcer
DHI
Aktiv

Satellitbaserede dataprodukter og -services til marine og vandressource applikationer 2022

Aktiviteten letter adgangen til og anvendelsen af udvalgte satellitbaserede datakilder og leverer nye og innovative dataprodukter og -services til udvikling af digitale vandløsninger

Under temaerne Klima og miljø, Klimatilpasning og vandressourcer og Miljøteknologi og cirkulær økonomi
DHI
Aktiv

IoT-baserede dataservices 2022

Aktiviteten undersøger potentialet og demonstrerer anvendelse af IoT til udvikling af nye operationelle dataservices og digitale vandløsninger, herunder brug af IoT i samspil med andre datakilder og vandmodeller

Under temaerne Klima og miljø, Klimatilpasning og vandressourcer og Miljøteknologi og cirkulær økonomi
DHI
FORCE Technology
Aktiv

Global hydrologisk model 2022

Aktiviteten etablerer en global hydrologisk model og tilhørende dataservices, der udstiller højkvalitets historiske data og prognosedata til udvikling af nye services til vandressourceforvaltning på national, regional og større oplandsskala

Under temaerne Klima og miljø og Klimatilpasning og vandressourcer
DHI
Afsluttet

Automatisering af workflows til nedskalering af modeller for marine applikationer

Aktiviteten udvikler metoder, der understøtter en øget automatisering og dermed effektivisering af processer til opsætning og kalibrering samt løbende opdatering og vedligehold af marine og metocean modeller

Under temaerne Energi og energieffektivitet og Klima og miljø
DHI
Afsluttet

Datadrevne prognosemodeller og analyseværktøjer for marine og urbane applikationer

Aktiviteten leverer nye metoder og værktøjer til at strømline og standardisere arbejdsprocesser til udvikling og træning af datadrevne prognosemodeller og analyseværktøjer for implementering i operationelle systemer

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Klima og miljø og Klimatilpasning og vandressourcer
DHI
Afsluttet

Styring af vandinfrastruktur

Aktiviteten fokuserer på at udbrede kendskabet til og anvendelsen af prognosebaseret styring og gøre styringsværktøjerne tilgængelige til udvikling af nye digitale services for drift af vand- og spildevandssystemer

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Klima og miljø og Klimatilpasning og vandressourcer
DHI
Afsluttet

Satellitbaserede dataprodukter og -services til marine og vandressource applikationer

Aktiviteten letter adgangen til og anvendelsen af udvalgte satellitbaserede datakilder og leverer nye og innovative dataprodukter og -services til udvikling af digitale vandløsninger

Under temaerne Klima og miljø, Klimatilpasning og vandressourcer og Miljøteknologi og cirkulær økonomi
DHI
Afsluttet

IoT-baserede dataservices

Aktiviteten undersøger potentialet og demonstrerer anvendelse af IoT til udvikling af nye operationelle dataservices og digitale vandløsninger, herunder brug af IoT i samspil med andre datakilder og vandmodeller

Under temaerne Klima og miljø, Klimatilpasning og vandressourcer og Miljøteknologi og cirkulær økonomi
DHI
Afsluttet

Global hydrologisk model

Aktiviteten etablerer en global hydrologisk model og tilhørende dataservices, der udstiller højkvalitets historiske data og prognosedata til udvikling af nye services til vandressourceforvaltning på national, regional og større oplandsskala

Under temaerne Klima og miljø og Klimatilpasning og vandressourcer
DHI
Aktiv

Inddragelse og videnspredning – Digitale vandløsninger til grøn omstilling

Aktiviteten sikrer en stærk inddragelse af indsatsområdets målgruppe og en effektiv videnspredning, der sikrer både transparens og kendskab til de nye teknologiske services som udvikles under indsatsområdet

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Klima og miljø, Klimatilpasning og vandressourcer og Miljøteknologi og cirkulær økonomi
DHI
Der er ingen aktiviter tilgængelige med den valgte status.