Digitalisering i finanssektoren

Senest opdateret d. 1/5-2018
Alexandra Instituttet
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi

Dette forslag vil opbygge ny viden om, hvordan digitaliseringen transformerer finanssektoren, og hvad den fører med sig. Vi vil udvikle rådgivningsydelser, der ”forbereder til disruption” så virksomheder kan håndtere den digitale transformation.

Med digitaliseringen og nye teknologier sker der forskydninger i finanssektoren. Det forventes, at bankernes betydning vil ændre markant karakter, og at traditionel bankvirksomhed vil ophøre med at eksistere og/eller tage en helt anden form og blive varetaget af andre spillere end bankerne. Sektoren er fragmenteret; nye økosystemer opstår, og finansielle services fordeles på langt flere hænder. Der er opstået en skov af nye fintech SMV’er og opstartsvirksomheder. Nye teknologier er en væsentlig drivkraft bag denne transformation. Samtidig er regulering og ændringer i lovgivning (f.eks. PSD2 og GDPR) med til at åbne op for nye markeder i sektoren og give plads til nye spillere og markedsledere.

Nøgleord

14 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Claus Hjort Bjerre (Adm. Direktør, Bankdata)
Torsdag d. 19/4-18 kl. 21:19

Meget spændende initiative, som man medvirke til at øge samarbejdet mellem aktørerne I sektoren og på den made skabe vækst og yderligere digitalisering.

Rasmus Bækby (Senior Digital Business Strategist, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:56

Mange tak! Netop samarbejdet mellem aktører og hvordan dette bedst organiseres bliver utrolig relevant at få kortlagt. Samarbejde på tværs mellem både etablerede spillere, nye startups, interesseorg. + netværksorg. bliver vejen frem i den digitale finanssektor.

Stig Wetterstrøm (CEO & Partner, PensionsSelskabet | pension & health care services)
Fredag d. 20/4-18 kl. 08:49

Det er en udvikling der kun kan blive til gavn for kunderne med bedre løsninger baseret på fakta, større åbenhed og lavere priser - det kan kun gå for langsomt.

Rasmus Bækby (Senior Digital Business Strategist, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:59

Tak for kommentaren! Det er helt sikkert, at der også i finanssektoren er enormt fokus på, hvordan teknologiske services i langt højere grad kan komme kunderne til gavn. Nye spillere byder ind med nye services og de mere etablerede spillere er for alvor ved at få øjnene op for vigtigheden af nye teknologisk services. Det bliver spændende at følge!

Jonas Vejlø (Novozymes)
Lørdag d. 21/4-18 kl. 15:38

Spændende læsning! Ingen tvivl om at netop den bro Alexandra Instituttet kan være med til at bygge mellem fintech miljøet og selve de involverede virksomheder vil være til stor gavn og sikre at det bliver muligt at reagere i tide og med de rette værktøjer. Især kultur/menneske aspektet bør mange have øje for da det er en svær nød at knække og ofte overses.

Rasmus Bækby (Senior Digital Business Strategist, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:06

Mange tak! Jeg er også helt overbevist om at Alexandra Instituttets rolle som brobygger og researchpartner inden for fintech/finanssektoren kan blive gavnlig for hele sektoren og for alle virksomheder og kunder i hele økosystemet. Vi ser et kæmpe potentiale i at udfolde et holistisk perspektiv i forståelsen af, hvad organisering/kompetencer/kultur betyder for skabelse af forretningsværdi med nye teknologier (som fx kunstig intelligens, blockchain etc.).

Rune Mai (CEO, Spiir A/S)
Søndag d. 22/4-18 kl. 22:56

Det er et krav, at Danmark fokuserer på nye teknologiers indvirkning på markedet, inkl. den finansielle sektor. Ikke blot for at kunne positionere sig konkurrencemæssigt men i høj grad også for at kunne udvikle vores innovationsevne. Projektet er super interessant i den sammenhæng, og der bør søsættes mange som disse.

Rasmus Bækby (Senior Digital Business Strategist, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:27

Enig! En utrolig vigtig pointer: Vi skal opbygge viden om og forståelse af den digitale transformation og nye teknologier - en viden som kan forberede os på disruption og give Danmark en konkurrencemæssig fordel på et globalt marked. Finanssektoren er et godt eksempel på et felt, hvor udviklingen for alvor flytter ting og vender op og ned på sektoren, som vi hidtil har kendt den.

Claus Godt Hansen (Salgs- og markedschef, Finanssektorens Uddannelsescenter)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 11:41

Absolut relevant at se dybere ind i. Hvordan får vi menneske og teknologi til at fungere sammen, fremfor bekæmpe hinanden. På Finanssektorens Uddannelsescenter arbejder vi kontinuerligt med at uddanne til fremtidens pengeinstitutmedarbejder, og har også brug for viden, som I kan bibringe her.

Rasmus Bækby (Senior Digital Business Strategist, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:20

Tak for indsparket! Lige præcis fokus på, hvordan vi få mennersker og teknologi til at fungere sammen bliver central for at lykkes med den "digitale transformation" i finanssektoren. Med digitaliseringen følger også en række nye krav til medarbejdernes kompetencer. Her bliver især jeres arbejde med uddannelse i en digitaliseret sektor utrolig vigtig!

Reza Mirza (Founder , BankTech.io)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 21:07

Digitalisering i finanssektoren og "Open Banking" bevægelsen åbner op for nye økosystemer og finansielle ydelser,
muliggør nye produkter og tjenester, større fleksibilitet, øget sikkerhed og pålidelighed, mere gennemsigtighed og lavere omkostninger.

Transformation af finansielle services medfører nye typer produkter og tjenester, som kunderne faktisk har brug for og ønsker.

Med øget samarbejde mellem aktørerne i sektoren, går vi ind i "fintegration" fasen.

Teknologier og innovation omdannes her til "åbne standarder" og "finansiel inklusion", virksomheder klædes på at
levere deres ydelser på en ansvarlig og bæredygtig måde.

Jeg ser frem til at følge med videreudviklingen af digitalisering i finanssektoren forslaget som et kommende projekt.

Rasmus Bækby (Senior Digital Business Strategist, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:31

Tak for input! Du rammer virkelig spot on! Open banking er et godt eksempel på det mindset, der også skal være med til at drive den digitale transformation i finanssektoren. Lad os tale mere sammen om dette, hvis projektet bliver en realitet!

Troels Munck (Senior Advisor, 2021.AI)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 10:05

Som forbruger vil det glæder mig meget, at Alexandra Instituttet igangsætter dette forslag. De traditionelle aktør har stille og roligt gjort sig mindre og mindre relevante ved ikke at have fuldt marked, men fokuseret på at gøre mere af det samme. Trods dette, har indgangsbarriererne været for høje og dermed konkurrencen for lille – dette har en samfundsmæssigt stor omkostning. Jeg ser derfor ikke teknologien som det helt centrale i dette, men som det middel, der nu muliggør den relevans, vi har manglet længe. M.a.o. Alexandra Instituttet er på en samfundsmæssig mission her…samt en udtrækkende hånd til de traditionelle institutioner, der ikke har kunne gøre dette selv.
Ligeledes kunne et sådant forslag tage hånd om de meget stærke ”bias” den finansielle sektor har mht., hvem de vælger at servicere. Too-big-to-fail har kostet samfundet dyrt, når deres bias servicer de forkerte.

Rasmus Bækby (Senior Digital Business Strategist, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:40

Mange tak for de gode pointer! Der er helt klart et samfundsmæssigt perspektiv i dette. Det bliver utrolig spændende at se, hvordan vi med ny viden i langt høre grad kan agere i en verden, hvor den teknologiske udvikling går så hurtigt, så vi nærmest overhales af buzz og hypes inden vi finder praktisk anvendelse og får skabt værdi med nye teknologier. En grundlæggende dyb forståelse af teknologi, mennesker og forretning, og hvor de hænger sammen og påvirker hinanden, vil ruste hele samfundet bedre til at modstå disruption og til at være på forkant med den hastige og dynamiske udvikling!