Digitalisering i finanssektoren

Senest opdateret d. 1/5-2018
Alexandra Instituttet
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi

Dette forslag vil opbygge ny viden om, hvordan digitaliseringen transformerer finanssektoren, og hvad den fører med sig. Vi vil udvikle rådgivningsydelser, der ”forbereder til disruption” så virksomheder kan håndtere den digitale transformation.

Med digitaliseringen og nye teknologier sker der forskydninger i finanssektoren. Det forventes, at bankernes betydning vil ændre markant karakter, og at traditionel bankvirksomhed vil ophøre med at eksistere og/eller tage en helt anden form og blive varetaget af andre spillere end bankerne. Sektoren er fragmenteret; nye økosystemer opstår, og finansielle services fordeles på langt flere hænder. Der er opstået en skov af nye fintech SMV’er og opstartsvirksomheder. Nye teknologier er en væsentlig drivkraft bag denne transformation. Samtidig er regulering og ændringer i lovgivning (f.eks. PSD2 og GDPR) med til at åbne op for nye markeder i sektoren og give plads til nye spillere og markedsledere.

Nøgleord

5 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Claus Hjort Bjerre (Adm. Direktør, Bankdata)
Torsdag d. 19/4-18 kl. 21:19

Meget spændende initiative, som man medvirke til at øge samarbejdet mellem aktørerne I sektoren og på den made skabe vækst og yderligere digitalisering.

Stig Wetterstrøm (CEO & Partner, PensionsSelskabet | pension & health care services)
Fredag d. 20/4-18 kl. 08:49

Det er en udvikling der kun kan blive til gavn for kunderne med bedre løsninger baseret på fakta, større åbenhed og lavere priser - det kan kun gå for langsomt.

Jonas Vejlø (Novozymes)
Lørdag d. 21/4-18 kl. 15:38

Spændende læsning! Ingen tvivl om at netop den bro Alexandra Instituttet kan være med til at bygge mellem fintech miljøet og selve de involverede virksomheder vil være til stor gavn og sikre at det bliver muligt at reagere i tide og med de rette værktøjer. Især kultur/menneske aspektet bør mange have øje for da det er en svær nød at knække og ofte overses.

Rune Mai (CEO, Spiir A/S)
Søndag d. 22/4-18 kl. 22:56

Det er et krav, at Danmark fokuserer på nye teknologiers indvirkning på markedet, inkl. den finansielle sektor. Ikke blot for at kunne positionere sig konkurrencemæssigt men i høj grad også for at kunne udvikle vores innovationsevne. Projektet er super interessant i den sammenhæng, og der bør søsættes mange som disse.

Claus Godt Hansen (Salgs- og markedschef, Finanssektorens Uddannelsescenter)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 11:41

Absolut relevant at se dybere ind i. Hvordan får vi menneske og teknologi til at fungere sammen, fremfor bekæmpe hinanden. På Finanssektorens Uddannelsescenter arbejder vi kontinuerligt med at uddanne til fremtidens pengeinstitutmedarbejder, og har også brug for viden, som I kan bibringe her.