Digitalisering i landbruget

Senest opdateret d. 14/1-2019
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
Lars Byrdal Kjær
Sektionsleder

Smarte sensorer og kunstig intelligens er også på vej ind i landbruget – til gavn for produktiviteten og miljøet. For dansk landbrug og agroindustrien vil en hurtigere digitalisering – fast-track digitalisering – give en konkurrencemæssig fordel.

Dansk landbrug er kendt for hurtigt at implementere nye teknologier, herunder i de seneste årtier også at udnytte digitale løsninger til indsamling af data og styring af bedriften. De virksomheder, der leverer maskiner og udstyr til landbruget, som samlet betegnes agroindustrien, er den primære målgruppe for denne aktivitetsplan. Forretningen for virksomhederne i agroindustrien, hvoraf mange er SMV’er, er i høj grad funderet i deres evne til konstant at forbedre eksisterende produkter og udvikle nye, og som vel og mærke er blandt de bedste på markedet, fx radrensere eller gyllevogne. Men det næste skridt mod komplette digitale løsninger er vanskeligt, fordi det kræver et samspil med en række digitale teknologier, som det er nødvendigt at indbygge i maskinerne og udstyret, hvis man skal bevare eller opnå en førerposition på markedet
For at imødegå disse udfordringer hos SMV’erne udvikles en teknologisk serviceydelse, fast-track digitalisering, som består af et sæt værktøjer og metoder omfattende software- og analyse-moduler og rådgivningsværktøjer. Når en virksomhed ønsker at gennemføre en digitaliserings-proces, kan de således – i stedet for selv at udvikle kommunikationsprotokoller, databaser mv. fra bunden – tage udgangspunkt i nogle generiske metoder, testede skabeloner og validerede dataanalysemetoder. Herved vil virksomheden kunne gennemføre en digitaliseringsproces hurtigere, billigere og mere sikkert.
En sådan proces stiller krav til en kombination af specialkompetencer inden for eksempelvis sensorer, datahåndtering og avanceret statistik kombineret med viden om agronomi, som er et kompetencesæt, som kun få SMV’er råder over, men som instituttet besidder.
Udviklingen går mod at data gøres til en forretning, og derfor inkluderer aktivitetsplanen også aktiviteter omkring forretningsmodeller og forretningsgørelse af data – Data as a Service.
Udviklingen af den teknologiske serviceydelse vil foregå i tæt samarbejde med virksomheder inden for mark, væksthus og miljøteknologi, dels for at indsamle viden og erfaringer om en given løsnings funktion og stabilitet i en markedsklar løsning, dels for at demonstrere selve løsningen, og hvordan udviklingen og implementeringen af digitale løsninger kan faciliteres.

Budget:
2019: 3.400.000 kr.
2020: 3.400.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Digitalisering i jordbruget

Nøgleord