Digitalt Havmiljø

Senest opdateret d. 15/1-2019
DHI
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Klima og miljø
Anne Lise Middelboe
R&D Manager

Der udvikles digitale værktøjer, som gennem online adgang til miljødata, screenings- og vurderingsværktøjer fører til en effektiv miljøvurderingsproces og dermed hjælper danske virksomheder og myndigheder med at nå de ambitiøse mål for blå vækst.

De potentialer for digitale teknologier og platforme, der findes i dag, udgør en gylden mulighed for at demokratisere data og metoder, som hidtil kun har været tilgængelige for få eksperter. Digitale tilgange vil gøre det muligt at udbrede, standardisere og effektivisere processer, der i dag kræver lange behandlingstider. Målet med denne plan er gennem digitalisering af en række nuværende ekspertydelser på miljøområdet at sikre bedre, mere gennemskuelige og mere effektive miljøgodkendelser, som vil være til gavn for de maritime erhverv og give danske miljørådgivere en konkurrencefordel på det internationale marked. Aktiviteterne er opdelt i tre områder:
A. Online marint informationssystem til vurdering af havmiljøets tilstand. Inden for havmiljøet er det ofte ikke muligt at skaffe (BIG) data, og det gælder om at udnytte eksisterende og nye data optimalt. Der udvikles dataprocesseringsrutiner, som anvender statistiske metoder og modeller til interaktiv kortlægning, kombination af data fra flere kilder og optimeret overvågningsdesign.
B. Digital service til miljøscreening og –vurdering. Tidlig screening for potentielle show-stoppers og kvantitativ vurdering af effekter er centrale for effektive miljøgodkendelser. Metoderne vil bygge på eksisterende komplekse økosystemmodeller, der gøres tilgængelige for ikke-modeleksperter.
C. Operationelt værktøj til adaptiv spildregulering. Spild i havet reguleres i dag på baggrund af teoretiske planer for spild og tidligere vurderinger af miljøets tilstand. Her udvikles metoder, der på baggrund af det faktiske spild og miljøets aktuelle tilstand løbende revurderer råderummet for aktiviteter i havet.
Målgruppen er danske SMV’er og større virksomheder med aktiviteter i havet samt rådgivere og myndigheder, der har behov for effektive miljøgodkendelser, som kan være med til at bane vejen for at nå de ambitiøse mål for blå vækst. Der findes ikke i dag tilsvarende ydelser på det danske eller - for nogle ydelser – det globale marked.

Budget:
2019: 5.355.000 kr.
2020: 5.355.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Digitalt havmiljø

Nøgleord