Dokumenteret brandsikkerhed

Senest opdateret d. 22/8-2016
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Materialeteknologi og Produktionsteknologi
Carsten Møller
Forsknings- og innovationskonsulent

DBI vil udvikle værktøjer, ydelser og faciliteter, som virksomheder i byggeriet og ”Det Blå Danmark” kan anvende til hurtigt at dokumentere brandsikkerheden af nye, innovative produkter, konstruktioner og løsninger – også på områder, hvor de formelle krav til dokumentation endnu ikke er på plads. Dermed vil DBI styrke virksomhedernes innovation og konkurrenceevne.

1. Markeds- og samfundsbehov

Byggeriet og ”Det Blå Danmark” omfatter ca. 5.000 danske virksomheder, hvoraf cirka 80 % er SMV’er. Hovedparten af disse virksomheder har behov for at kunne dokumentere brandsikkerheden af produkter og konstruktioner. Nye muligheder for dette på en hurtig og enkel måde kan derfor understøtte innovationen i begge brancher.

Fælles for brancherne er, at der stilles nationale og internationale krav til brandsikkerheden. Kravstillerne er f.eks. myndigheder, forsikringsselskaber og virksomheder, som certificerer produkter. Reglerne fastsættes i nationale eller internationale udvalg, SMV’ers interesser skal varetages.

Virksomhederne i målgruppen er meget forskellige fra byggevareleverandører over rådgivere til installatører og myndigheder. Deres behov varierer fra et behov for at få et produkt hurtigt på markedet over bygherrens behov for en funktionel bygning til driftsherrens behov for en effektiv drift.

Generelt gælder det imidlertid, at mangel på viden og faciliteter er en hindring for virksomhedernes evne til at innovere, hvilket sætter dem tilbage i konkurrencen med internationale konkurrenter – hvilket er en udfordring for to brancher, der omsætter for cirka 500 mia. kr. eller 30 % af Danmarks BNP.

 

2. Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi

Rådgivning om forenklede krav til brandsikkerhed i byggeri
Dansk Industri, Dansk Byggeri og Regeringen har fokus på, at byggeprocessen skal optimeres blandt andet ved at forenkle reglerne for brandsikkerhed. DBI vil udvikle et katalog med forslag til forenklede brandkrav og bud på, hvordan der kan opnås bedre sammenhæng mellem danske brandkrav og f.eks. nordiske standarder.

Vejledninger og kurser om håndtering af ny maritim energiteknologi
Den maritime sektor vil sænke belastningen af miljøet, gøre skibene mere energieffektive og styrke erhvervets konkurrenceevne. Energiteknologier som LNG og Li-Ion batterier ses som en del af løsningen, men der mangler viden om brandsikkerheden ved påfyldning, brug og fragt. DBI vil derfor udvikle vejledninger og kurser om sikker håndtering af sådanne teknologier.

Nye standarder og testfaciliteter til sensorer til at detektere brand
Flere små og mellemstore danske virksomheder udvikler nye produkter til at detektere såvel risiko for brand som selve branden til lands og vands. Produkterne har globalt markedspotentiale. Virksomhederne er afhængige af nye standarder og, muligvis, testfaciliteter samt viden om anvendelsesmuligheder for de nye metoder/produkter, hvilket DBI kan bidrage med på baggrund af deltagelse i de EU-støttede projekter SmokeSense og FireDetect.

Vejledning om miljøneutral brandsikkerhed
Den internationale standardiseringsorganisation ISO, The Fire Protection Research Foundation og Miljøstyrelsen vil reducere miljøbelastningen ved brand (f.eks. flammehæmmere og giftighed af røg). DBI udvikler en vejledning i, hvordan brandsikring kan reducere miljøpåvirkningen, så miljøkrav indpasses i kravene til brandsikkerhed.

Dokumentation af brandsikkerhed for bygge- og skibsvarer
Når et nyt produkt udvikles, så skal modstandsevnen over for brand testes og dokumenteres i henhold til enten Byggevareforordningen eller IMO/SOLAS-reglerne. Internationale standarder for brandsikkerhed og anerkendte testfaciliteter sikrer at byggevarer og skibsvarer kan udvikles effektivt og sælges internationalt på ensartede vilkår. DBI dokumenterer brandsikkerheden for producenter af bygge- og skibskomponenter.

Dokumentation af brandsikkerhed ved nybyggeri og renovering
Uanset om man vil renovere eller bygge et skib eller en bygning, så er der krav til brandsikkerheden. De facto standarder, kurser og rådgivning sikrer, at byggeprocessen kan gennemføres til tiden med minimal risiko for byggeriets parter. DBI hjælper f.eks. arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører og installatører.

Dokumentation af brandsikkerhed i daglig drift
Når en bygning eller et skib er taget i brug, så skal virksomheden overholde de krav til brandsikkerheden, som kunder, myndigheder og forsikringsselskaber her stillet i f.eks. byggeloven, bygningsreglementet, beredskabsloven eller tekniske forskrifter. Rådgivning, håndbøger, kurser og inspektion sikrer at brandsikkerheden opretholdes på det aftalte niveau. DBI hjælper bl.a. produktionsvirksomheder, lagerhoteller og medicinalvirksomheder

Undersøgelse af brande
Det sker dagligt, at en bygning eller et skib brænder. Det medfører store tab for samfundet, forsikringsselskaberne og de skadesramte, ikke mindst på grund af produktionstab. Derfor undersøger DBI, hvad der gik galt og hvorfor, så kravene til brandsikkerhed kan tilpasses. DBI hjælper f.eks. myndigheder, forsikringsselskaber og virksomheder.

Støtte til markedet
Alle producenter af bygge- og skibsvarer har brug for at udføre test på anerkendte brandlaboratorier. Alle aktører i markedet anvender DBI’s over 300 certificeringer, kurser og publikationer, da de har status af de facto standarder anerkendt af myndigheder, forsikringsselskaber og industrien. DBI rådgiver de virksomheder, som har brug for specialiseret viden om brandsikkerhed.

 

3. Centrale aktiviteter

DBI gennemfører aktiviteter, som sikrer at brandsikkerheden kan dokumenteres for nuværende og nye teknologiområder.

  • Hente viden fra og påvirke mere end 50 nationale internationale udvalg (f.eks. ISO, IMO)

  • Hente viden fra konferencer (f.eks. Interflam) og produktmesser (f.eks. Security Essen)

  • Tilpasse vores forskellige ovne og kalibrere testmetoder sammen med brandlaboratorier (f.eks. EGOLF)

  • Opretholde rolle som certificeringsorgan (f.eks. EFSG)

  • Udvikle og justere kurser i samarbejde med uddannelsesudvalg (f.eks. CFPA)

  • Udarbejde retningslinjer og håndbøger i samarbejde med tekniske udvalg.

 

Dokumenteret brandsikkerhed er koblet til tre andre initiativer fra DBI på bedreinnovation.dk: Avancerede og bæredygtige materialer til byggeriet, Brandsikker anvendelse af letvægtsmaterialer til søs og  Nemmere projektering af brandsikkerhed. Fælles for de tre nævnte initiativer er, at DBI skal forske for at udvikle den viden, som er nødvendig. Det skal på længere sigt føre til redskaber til at dokumentere brandsikkerheden. Dokumenteret brandsikkerhed har fokus på teknologiområder, som er klar til markedet.

 

4. Mulige samarbejdspartnere

Samarbejdet er forankret i en række udvalg. Brand- og Sikringsteknisk Forum bidrager f.eks. til at sætte retning, og udvalget for brandalarmeringsanlæg med teknisk viden. Udviklingen af ydelser bygger på samarbejde med:

  • Myndigheder, f.eks. Søfartsstyrelsen og Energistyrelsen

  • Forsikringsselskaberne, f.eks. Forsikring og Pension

  • Interesseorganisationer, f.eks. Dansk Industri, Dansk Byggeri og Tekniq.

  • Universiteter, f.eks. DTU Byg og Lund universitet.

Nøgleord

37 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Daniel Bergroth Hansen (CCO, Safetytherm A/S)
Søndag d. 3/5-15 kl. 09:00

Vi har udviklet et værktøj som kan hjælpe indsatsledere til at gå det rigtige sted hen første gang i forbindelse med en brand eller anden alarmsituation.
Vi vil have stor glæde af DBI, som i forvejen har fornuftig og god dialog med omkring vores tanker og ikke mindst prototype.
Vi vil i den nærmeste fremtid være afhængige af DBI og deres faciliteter, hvorfor netop denne kategori er særlig vigtig, både for Det blå Danmark, samfundet og os.

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 23:07

Hej Daniel
Tak for din støtte.

Venlig hilsen

Carsten Damgaard

Henrik Bygbjerg (Global Director R&D | Service | HSE&Q, Danfoss Semco A/S)
Mandag d. 4/5-15 kl. 13:58

Interessant projekt at samle viden om de forskellige standardiseringsorganers test metoder og kriterier for at bestå testene. For leverandører kan det være en fordel at kunne henvende sig til DBI og få overblik over de muligheder ens produkt kan tænkes at have baseret på de forskellige test standarder, som findes. Hvis DBI også kan rådgive om forskellene samt lighederne i testmetoderne kan producenterne spare udviklingsomkostninger og træffe valget om hvilke standarder ens produkt skal leve op til på et bedre grundlag. Specielt SMV’er har ikke altid de nødvendige ressourcer til at skabe overblik over lighederne eller forskellene mellem de forskellige teststandarder.

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 23:11

Hej Henrik
Tak for din kommentar. Det er oplagt, at vi så tidligt som muligt rådgiver virksomhederne om ligheder og forskelle i testmetoderne, så virksomhedens produktudvikling kan målrettes.

Venlig hilsen

Carsten Damgaard

Anders Sørensen (Udviklingschef, Gaia Solar A/S)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 09:09

Et meget aktuelt aktivitetsforslag, som kan være med til at sikre den nødvendige dokumentation for brandsikkerhed når der bygges med solcellemoduler - og solcellemodulerne integreres i facader, tage, atrium, vinduer m.m. Tendensen på marked for solceller er at de i væsentlig højere grad integreres med henblik på at erstatte konventionelle facade eller tagmaterialer hvor det giver mening. Derudover vil der i løbet af de næste par ske rigtigt meget indenfor batterilagring (lithium batterier) til solcelleanlæg - Tesla har netop lanceret deres Powerwall, under stor bevågenhed. Denne kendsgerning betyder at vi forventer at batteripakker bliver et supplerende standard produkt til solcelleanlæg, til både boligforeninger, virksomheder og private. Her er behov for at kunne dokumentere brandsikkerheden. Mvh Anders Sørensen

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 23:31

Hej Anders
Tak for din kommentar.

Ja, solceller i kombination med efterisolering vil ændre de brandteknisk forhold i den eksisterende bygningsmasse. Jeg er enig i, at DBI skal finde en enkel vej til at dokumentere brandsikkerheden, så introduktionen solveller ikke hæmmes af mangel på viden om brandsikkerheden.

Batterier er på vej frem i mange sammenhænge - til boliger, biler og skibe - og giver nye brandtekniske udfordringer på grund af de store mængder af energi, som er ophobet i batteriet. Det er derfor væsentligt at brandsikkerheden kan dokumenteres i mange forskellige sammenhænge.

Venlig hilsen

Carsten Damgaard

Jesper Nielsen (Protect Sales mgr, Vetrotech)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 13:02

Skud- samt eksplosionshæmmende standarder og beskrivelser.

Standarder og reglementer for hvad der skal overholdes i byggelovgivningen indenfor skudhæmmende og eksplosionshæmmende løsninger, er stort set ikke eksisterende. Der er en masse standarder for hvilket krav og performance glas+rammekonstruktion skal kunne modstå, men når det kommer til anvisning og rådgivning indenfor dette område er det stort set op til kunden selv at bestemme/bedømme hvad han fx ønsker at blive beskudt med. Efter angrebet på Regeringskvartalet i Norge er de, ifølge min information, godt i gang med at få lavet et regelsæt for dette i Norge, men der er ingen gennemsigtighed inden for emnet på tværs af landegrænser. Hermed et ønske om mere fokus på personsikkerhed inden for skud- og eksplosionshæmmende foranstaltninger, specielt set i lyset af de seneste års terrorhændelser og en kraftig øget efterspørgsel på området.

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 23:14

Hej Jesper
Tak for din kommentar.

DBI arbejder netop nu på søge om EU støtte til udvikling af mere modstandsdygtige bygningsstrukturer. Jeg ved endnu ikke, hvilken form projektet får, men du velkommen til at kontakte mig, hvis du vil vide mere.

Venlig hilsen

Carsten Damgaard

Torbjorn Laursen (CEO, Fire Eater A/S)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 08:41

Nye standarder og testfaciliteter til sensorer til at detektere brand:
Helt nye teknologier til branddetektering er under udvikling i Danmark, men de eksisterende standarder i EN54 serien gør det ikke muligt at udnytte de nye teknologiers fortrin, hvorved de begrænses i forhold til "gammel teknik". Det er dels meget vigtigt for de danske projekter at der er testfaciliteter til rådighed i Danmark og at der kan afsættes ressourcer til at gå i spidsen for nye standarder på dette område. Med en forholdsvis lille samfundsmæssig indsats, er det sandsynligt at Danmark kan blive industrileder på dette område.
Demonstrationsmodeller af Smokesense teknologien kan ses hos DBI og hos Fire Eater for de der ønsker at få et kig ind i fagre nye detekteringsverden.

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 23:17

Hej Torbjørn
Tak for din støtte.

Venlig hilsen

Carsten Damgaard

Torbjorn Laursen (CEO, Fire Eater A/S)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 08:50

Vejledning om miljøneutral brandsikkerhed:
Der findes en stor mængde (skjult) viden om de miljø- og personsikkerhedsricisi der findes ved halogenerede kulbrinter i almindelighed og fluorerede i særdeleshed. Og så er der uden tvivl også mangel på reel viden. Det der er undersøgt for disse kemiske forbindelser er i al væsentlighed frembragt af de betydelige industriinteresser som fremstiller og anvender dem eller græsrodsbevægelser med deres agenda. Ingen af de to grupperinger kan forventes at være neutrale i deres videnskabelige tilgang.
I dansk lovgivning er "Halogenerede kulbrinter" i udgangspunktet forbudt til brandslukning, men da reglerne blev lavet havde ingen tænkt på at "halogenerede ketoner" teknisk vil falde udenfor., hvorved noget toksikologisk er værre end HFC i praksis er tilladt i Danmark. Belysning af dette område bør der sættes ind på fra dansk side, og DBI bør sikres midler til at kunne forestå et objektivt undersøgelsesarbejde på dette område.

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 23:23

Hej Torbjørn
Tak for din idé. Det er en relevant problemstilling, fordi der mangler et klar beslutningsgrundlag.

Vi oplever en stigende international interesse for toksikologien ved brand - både af hensyn til beboerne, brandfolkene og det omkringliggende samfund. Vi forventer derfor også, at via internationale standardiseringsorganer stilles stigende krav i fremtiden, men det tager sandsynligvis mange år.

Venlig hilsen

Carsten Damgaard

Lars Gerner Lund (COO, DASPOS A/S)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 19:52

Godkendelse af teknologier, der i højere grad kan forudse at brande vil kunne opstå på skibe, hvis der ikke tage action på konkrete hændelser af besætningerne, er en tung og ganske langsommelig proces, oftest set i lyset af at der ikke findes konkrete standarder at leve op til. Der er derfor behov for test-faciliteter, hvor man relativt hurtigt vil kunne efterprøve sine hypoteser samt blive udfordret på sine ideer. DBI vil være i stand til at kunne byde ind på begge emner, så derfor giver forslaget her rigtig god mening.

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 23:25

Hej Lars
Tak for din støtte.

Venlig hilsen

Carsten Damgaard

Emil Simonsen
Mandag d. 11/5-15 kl. 08:47

Som rådgiver i arkitektbranchen har brandløsninger og udvikling af nye løsninger interesse, da brandløsninger har en betydelig påvirkning i vores projekter og projekternes økonomi.

/ Emil Simonsen

Carsten Møller (Forretningsudvikler, DBI)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 15:43

Hej Emil
Tak for din kommentar og støtte. Vi ser frem til samarbejdet videre.
Venlig hilsen
Carsten Møller

Søren Meyer (Udviklingschef, Grundejernes Investeringsfond)
Mandag d. 11/5-15 kl. 09:20

Der er i disse år stort fokus på energirenovering af ældre etageejendomme. Og der er fortsat et stort behov at se en større variation i de valgte løsninger, men i ligeså høj grad styrkede kompetencer i byggeriet for at udbrede den gode byggeskik og dermed undgå de dyre fejl som fugt og skimmel, dårlig isolering – og ikke mindst brandfarlige løsnin-ger. Derfor har GI støttet projektet ”Brandsikring af eksisterende etageboligbyggeri” og opfordrer til, at der fortsat gennemføres projekter, der på samme måde anviser konkrete løsninger med fokus på effektiv videnspredning til hele byggeriet: fra murersvenden til bygherren.

Brand er et vigtigt parameter i forhold til byggeriets bæredygtighed og totaløkonomi. En brand i etageejendomme med efterfølgende udtørring, renovering og genhusning af beboere har en kæmpe påvirkning den samlede økonomi for bygningen, så vi kan kun anbefale, at DBI sætter mere fokus på dette område.

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 22:35

Hej Søren
Tak for din kommentar.

Din bemærkning om totaløkonomi kunne udbygges til en idé om at undersøge omkostningerne ved et antal brande i etageejendomme og sætte det i forhold til omkostningerne til en bedre brandsikring.

Vi ser også konkrete eksempler fx i form af demonstrationsprojekter som en god vej til både læring og videnspredning. Her er det muligt både at undersøge om ideer kan gennemføres i praksis, og om de er fornuftige ud fra en vurdering af totaløkonomien.

Venlig hilsen

Carsten Damgaard

Jesper Melballe (Direktør Nobicon A/S) (Direktør, Nobicon A/S)
Mandag d. 11/5-15 kl. 11:36

Vi ser frem til at følge de nye tiltag vedr. vejledning om reducering af miljø belastningen ved brand, da vi udelukkende arbejder med miljø venlig produkter. Vi har udviklet 100% miljø venlige brandslukningsprodukter, og er derfor meget interesseret i, at få mere information omkring hvilke krav man i fremtiden vil stille til brand produkters miljø påvirkningen ved brand.
Vi er en mindre virksomhed og det er derfor af stor betydning vi kan henvende os til DBI og få vejledning og sparring omkring ny viden og nye kravs specifikationer.

Søren Rahbek (Salgschef, Door System A/S)
Mandag d. 11/5-15 kl. 14:06

Som en udviklingsorienteret SMV virksomhed kunne vi godt tænke os følgende muligheder/tiltag;

1)Funding: Et udviklingsprojekt er en stor investering for os, hvor støtte i form af DKK/konsulenttimer/gratis prøveafbrænding mm kunne være en stor hjælp. (i stil med videnskupon ordningen).
2)Udviklingsfase: Vi har brug for sparing ift. udvikling af nye produkter - eks. "hvad har I erfaring med virker i specielle tilfælde" - "hvad har tidligere fungeret" - "denne løsning tror vi ikke vil virke", osv. I tillæg til det har vi brug for et kvalificeret modspil før man tester, så man undgår at skulle foretage yderligere tests fordi der var punkter man ikke havde overvejet.
3)Prætest fase: Et low cost og fleksibelt system hvor vi kan teste småskala løsninger af, inden den "rigtige" test.
4)Test: Overkommelig pris, kort "leveringstid"
5)Branddispensationer: Enkel, hurtig og overskuelig sagsbehandling.

Grunde Jomaas (Lektor, DTU)
Mandag d. 11/5-15 kl. 23:16

Jeg synes det er meget relevant at samle og ikke mindst anvende den viden vi har fra en række forskellige områder relateret til brandsikkerhed. Det vil for eksempel være meget at lære af indsamlet data fra brandstedsundersøgelser, og måske vi på baggrund af dette kan danne en forståelse for hvorfor antal branddøde i Danmark de seneste 30 år ikke har haft en tilsvarende nedgang som andre lande vi ønsker at sammenligne os med i denne sammenhæng.

Øget forståelse af tester og hvad de faktisk viser vil være vigtig i forbindelse med at få såvel nye som gamle produkter hurtigere til markedet. Dette vil også kunne understøtte den funktionsbaserede brandsikkerhedsdimensionering som Bygningsreglementet lægger op til. Med andre ord vil det skabe en øget flow i hele processen fra testing til sikker anvendelse.

Vidensdeling med andre lande vil altid spille en central rolle inden videnskab og innovation, og i og med at brandsikkerhed er et meget kompleks fagområde, så bliver det blot endnu vigtigere at lære af andre, samt at dele med andre som har noget at lære af os. DBI har en unik mulighed til at være bindeled i denne vidensdelingen gennem deres centrale rolle i CFPA og andre relevante internationale interesseorganisationer.

For at projektet skal lykkes, så vil det være essentielt at samarbejdet med alle relevante parter dyrkes gennem hele projektperioden.

Klaus B. Dyhr
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 14:50

Som leverandør af avancerede branddetekteringssystemer er det af væsentlig betydning, at der findes et kompetencecenter, som er fuldt opdateret i forhold til det globale, og ikke mindst europæiske niveau. Små og mellemstore danske virksomheder i dette forretningsområde bidrager betydeligt til kvalitetsniveauet, og det kan vi kun fortsat gøre, i forhold til de internationale virksomheder, hvis vi har adgang til et sådant up to date kompetencecenter.

Carsten Møller (Forretningsudvikler, DBI)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 15:41

Hej Klaus
Tak for din kommentar og støtte. Vi sætter stor pris på samarbejdet med jer i LAP-Sikkerhed om bl.a. vores fælles projekt Fire Detect. Det er med til at vise vejen for det kvalitetsløft, du nævner. Det er projekter som dette vi tror skaber de nødvendige kompetencer i Danmark.

Venlig hilsen
Carsten Møller

Johan Prior Knock (Direktør, HCP Nordic)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 16:20

Brandsikkerhed er noget man i Danmark har en lang tradition for, og kan bygge videre på ift. at styrke danske virksomheders konkurrence og innovation indenfor dette kompetenceområde - hvordan kan man styrke kosteffektivitet og innovation på dette område både ift. konstruktionsoptimering samt inddragelse af komplementære teknologier?

Når danske virksomheder skal ud på fjerne eksportmarkeder er der altid lokale brandtest involveret. Det kunne være interessant hvis man ligesom på Marine/Offshore i større grad kunne hjælpe danske virksomheder igennem denne jungle af testinstitutter

Tine Aabye (Civilingeniør, Forsikring & Pension)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 10:25

Forsikring & Pension finder projektet spændende. Forsikringsbranchen lægger vægt på, at brandsikkerheden ikke forringes, hvilket betyder at de forenklede krav ikke må føre til ringere brandsikring. Vi finder det positivt, at kommunikation om brandsikkerhed og valg af materialer bliver bedre. Især er det vigtigt for SMVer at få nemmere adgang til information.
Et katalog med forenklede brandkrav vil være en fornyelse, som på sigt kan være til glæde for byggeriets parter.

Som brancheforening er vi meget interesserede i at vide mere om brande - hvorfor det gik galt, hvorfor brandene udviklede sig som de gjorde – for at kunne forebygge, at det sker igen. Vi støtter derfor helt op om dette initiativ.
Vidensdeling er vigtig for en god forebyggelse.

Hasse Larsen (Direktør, LAP-Sikkerhed)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 10:26

Som repræsentant for små og mellemstore virksomheder finder vi det af særdeles stor betydning at der løbende skabes innovation indenfor vort arbejdsområde, i dette tilfælde brandsikring.
Det har betydning både for vores nationale og vores internationale samhandel. Vi har behov for hele tiden at være opdateret med den bedste viden på området, og som mindre eller mellemstor virksomhed kan vi ikke løfte denne opgave alene.
Så derfor hilser vi ovenstående initiativer særdeles velkommen, og vi deltager meget gerne i det omfang det vil være muligt.

Lene Espersen
Onsdag d. 13/5-15 kl. 10:48

DANSKE ARK er meget positiv stemt overfor dettte forslag der kan sikre større innovation i byggeriet.

Rasmus Budde (Civil Ingeniør, Trehøje Døre)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 12:35

Med indførelsen af det Europæiske byggevaredirektiv, som forskriver CE-mærkning af byggevare, er lovgivningen og kravene stillet til dokumentation af vores produkter steget markant. Som SMV er det nødvendigt at vi har en kompetent sparringspartner i form af DBI, som vi kan sparre med og hvor vi kan få den nyeste viden.

Endvidere, oplever vi også en stigende tendens i byggeriet til at produkt kompleksiteten stiger både i kraft af arkitekter som ønsker at sætte et personligt præg, og i kraft af den teknologiske udvikling. Her beror vi ofte på rådgivning fra DBI til hvordan vi kan tilpasse vores konstruktion så den stadig er brandmæssig forsvarlig.
Begge dele er vitale for vores evne til at konkurrere på meget prisfølsomt marked hvor der i øget grad kommer konkurrence fra udenlandske aktører.

Jan Søndergaard (Professor Arkitekt MAA, Partner i KHR og Professor på Instituttet for Bygningskunst og Teknologi Kunstakademiets Arkitekskole )
Onsdag d. 13/5-15 kl. 14:26

Jeg mener projektet indeholder en altafgørende forudsætning og for at vi kan udvikle hele byggesektoren kvalitativt fremover.
Vi taler meget om innovation i byggeriet men realiteten og resultater i det byggede viser noget andet. Myter og fordomme baserer
sig i bedste tilfælde på ”bedre viden” men i værste, som er de mest fremherskende på ren og skær historisk betinget protektionisme,
opretholdt qua bygningsreglementets brandbasserede materialemæssige (u testede) specifikkationer.
Skal vi have gang i en virkelig innovativ indenfor byggesektoren skal initiativer som disse støttes på bedste måde.

Hans Bentsen (Specialkonsulent, DSB)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 14:51

Kommentar til 2. Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi
Som operatør for togdriften i DK, er det DSB’s ansvar og opgave at specificere brandkravende til leverandører af produkter, som ønskes indbygget i togene. Brandkravende defineres i overvejende grad ud fra gældemde normgrundlag inden for togbranchen, men kan også i forbindelse med renovering ældre toge være baseret på ældre nationale standarder.
Som akkrediteret testinstitut er DBI derfor en vigtig og kompetent samarbejdspartner, som kan rådgive når produkter skal have dokumenteret brandsikkerheden.
Ofte er der behov for innovative løsninger i forbindelse med driften, større renoveringer eller specifikke kampagner i forbindelse med markedsføring af tog.
Og markedet for produkter anvendt inden for togbranchen er begrænset, når det drejer sig om dokumenteret brandsikkerhed. Derfor er det ofte påkrævet, at der udføres test, som i sagens natur både er en tidsmæssigt og økonomisk omkostning.
For at udvikle markedet og gøre det mere åbent for nye leverandører og togoperatører, kunne det være en ide, at udvikle en form for åben produktdatabase. Således at det er muligt at hente informationer om specifikke produkters brandegenskaber.
Kommentar til 3. Centrale aktiviteter
Udviklingen inden for togbranchen i EU er i de senere år bevæget sig i retning af fælles normgrundlag. Dette åbner op for et større marked for leverandører af produkter til branchen. Brandtekniske institutter er her et vigtigt led i fødekæden.
DBI vil derfor med fordel kunne øge sin viden inden for togbranchen ved at deltage ved konferencer og messer f.eks. Fire Protection of Rolling Stock, Railway interiors Expo, Innotrans etc.
Kommentar til 4. Mulige samarbejdspartnere
Der er et stort behov for at uddanne jernbaneingeniører til fremtidens store investeringer i infrastrukturen i DK. Bl.a. derfor har DTU oprettet studieretningen RailTech DTU. DBI kunne evt. her være en kompetent samarbejdspartner inden for brandsikkerhed.

Niels Mørup (Beredskabschef, Foreningen af Kommunale Beredskabschefer)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 15:15

Projektet er et "must" i forhold til nye og spændende funktionsbaserede byggeprojekter både i Danmark og i udlandet. Projektet vil kunne give Danske virksomheder et forspring med nyt og innovativt byggeri. Også her bør der samarbejdes med både danske og europædiske myndigheder i forhold til dokumentation af sikkerhedsniveau i forhold til eksisterende materialer. Derfor bør der være kommunale og statslige myndigheder med som mulige samarbejdspartnere som eksempelvis KL og Beredskabsstyrelsen.

Per-Erik Johansson (Director, Brandforsk (The Swedish Fire Research Board))
Torsdag d. 14/5-15 kl. 11:38

Det kanske viktigaste av de projekt som DBI föreslår även om det även är det som är minst konkret när det gäller resultat. Däremot är det ju grunden för det man tänker göra i de andra tre föreslagna projekten.

Metoden att samla den vetenskap som finns på många olika håll är inte bara klok utan också väldigt rationell. Även här skulle jag gärna se ett skandinaviskt samarbete om det är möjligt.

Jørgen Munch-Andersen (Seniorrådgiver, Træinformation)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 12:22

Det er meget vigtigt få fastlagt retningslinjer for hvilke brandmæssige egenskaber, der skal dokumenteres for nye materialer, som ikke falder ind under en eksisterende produktstandard.
Sammen med en forenkling af brandkrav vil det bidrage betydeligt til mulighederne for at anvende bæredygtige materialer i byggeriet.
Træinformation finder derfor dette forslag meget relevant.

Torben hasselbalch (Direktør, Alutec glas & aluminium A/S)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 12:56

Alutec har i mange år udviklet nye løsninger til bl.a. Facadebeklædning og rumadskillelse. Vi roser os af at være en af de SMV'er som politikerne ønsker skal være med til at drive udviklingen i Danmark: vi kan producere hurtigt, fleksibelt og med høj kvalitet.

Vi ser dog den langsommelige og besværlige myndighedsbehandling og de danske særkrav indenfor brand som nogle af de største barrierer for vækst lige nu. Vi efterlyser mere gennemskuelige brandkrav, som sætter handling bag de rosenrøde intentioner om at understøtte erhvervslivet ved at skabe et erhvervsklima, der rent faktisk skaber mulighed for udvikling. Så skal vi nok selv stå for innovationen.

Med dette projekt mener vi, at DBI skal fokusere på at udvikle bedre rådgivning i.f.t brandkrav.

Der er i den grad behov for at få en fælles videnopbygning i Danmark, som kan hjælpe ens myndighedsbehandling i kommunerne på vej. Her tror vi at DBI kan gøre en forskel.

Jeanette Obling (Director, Technology Solutions, Thermal Power, DONG Energy)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 22:31

Følgene fag-områder i forslagene er relevante for DONG Energy særligt hvis det kan supplere vores eksisterende viden om brandsikring og detektering ved håndtering og opbevaring af biomassebrændsler, som stadig er et nyt område for virksomheden

1 Dokumenteret brandsikkerhed
* nye standarder og testfaciliteter til sensorer til at detektere brand
* Udvikling af nye produkter kan øge vores sikkerhed/reducere vores omkostninger for at opnå sikkerhed
* Test af produkter i vores special-miljøer
* Dokumentation af brandsikkerhed i daglig drift

2 Nemmere projektering af brandsikkerhed

Per Nielsen (Test ingeniør expert, Novo Nordisk A/S)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 23:49

Jeg ser også brandsikkerhed komme fra andre kilder ifb. produktgodkendelser til brug i private hjem, så initiativet bliver der helt sikkert brug for.

Per Nielsen (Test ingeniør expert, Novo Nordisk A/S)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 23:49

Jeg ser også brandsikkerhed komme fra andre kilder ifb. produktgodkendelser til brug i private hjem, så initiativet bliver der helt sikkert brug for.