Drikkevandssikkerhed

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Sundhed og medicoteknologi

Rent drikkevand er en ressource der bliver stadig mere knap. Det er vigtigt at gøre en stor indsats for at sikre rent drikkevand til borgerne og danske virksomheder, der bruger vand i deres produktion – også i fremtiden. Migration af kemiske stoffer fra drikkevandsinstallationer kan påvirke sundheden, og derfor undersøges denne migration inden produkterne kommer på markedet. Antallet af bakterielle forureninger har været stigende gennem de seneste år. Årsagen findes sjældent og kilden til forureningen forbliver i mange tilfælde ukendt. Store mængder drikkevand går desuden til spilde i forureningssituationer, hvor der skylles kraftigt i håb om at komme en forurening til livs. Alligevel står forsyningerne og myndighederne i mange tilfælde tilbage med spørgsmål og stor usikkerhed om, hvad årsagen var, og hvorvidt et uidentificeret problem vil vende tilbage.

I forureningstilfælde foretager embedslægeinstitutionen en sundhedsrisikovurdering, som danner basis for en handlingsplan i vandforsyningen og det berørte område. Denne sundhedsrisikovurdering baseres i dag hovedsageligt på kvantitative data om bakterieniveauet og efter forsigtighedsprincippet. Desværre betyder det også, at borgere og virksomheder rammes unødigt af kogepåbud og lukning af vandforsyningen.

Metoder, der kan afklare bakteriernes identitet hurtigt, vil give et større kendskab til forureningens alvor og forureningskilden. Hermed opnås et bedre grundlag for en sundhedsrisikovurdering og effektive afhjælpende foranstaltninger. Disse metoder kan desuden anvendes til at forbedre og forfine risikovurderingen, som gennemføres i forbindelse med vandforsyningernes implementering af dokumenteret drikkevandssikkerhed.
Der er således behov for at udvikle og forbedre de metoder, der bruges i drikkevandsovervågningen og til opklaring af forureningstilfælde.

Videreudvikling og optimering af hurtigmetoder til vurdering af migration samt til identifikation af bakterier i drikkevandsforureninger og - overvågning til brug for vandforsyninger, myndigheder og embedslæger. Udvikling af værktøjer, der kan bruges af vandforsyningerne til at afgrænse en forurening samt til at opspore kilden til en forurening.

Der vil blive opbygget viden og forståelse af sammenhænge mellem forureningskilder, forureningens alvor og sundhedsrisici i bakteriologiske drikkevandsforureninger.

Hurtige analyser til identifikation af forurening og risiko samt rådgivning i forbindelse med afhjælpende foranstaltninger i tilfælde af drikkevandsforureninger. Desuden analyser af værdi i forhold til sundhedsrisiokovurderingen.

2 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Tobiassen
Torsdag d. 25/6-09 kl. 09:03

Som borger i Kalundborg kommune har jeg for nylig selv oplevet den usikkerhed det give når der udstedes retningslinier om at vandet skal koges 3 min inden indtagelse. Derfor anser jeg som privatperson at det er yderst relevant at sikre bedst mulig overvågning af drikkevandskvaliteten og identifikation af eventuel forurening.

Som producent af råvarer til fødevareindustrien er det også i Novozymes interesse at vandkvaliteten ikke kan give anledning til problemer for vore kunder eller os selv.

Lars Fremerey
Fredag d. 26/6-09 kl. 12:01

Kære Tobiassen (Novozymes),
Vi er fra GTS-nettet helt enige. Forbrugere og industri skal kunne stole på, at drikkevandet altid har den rette kvalitet. Metoderne til at sikre dette har to sider: forebyggelse og et effektivt beredskab, når det går galt.

Fødevareindustrien forebygger ved hjælp af egenkontrol (HACCP). Andre følsomme industrier, der er afhængige af en konstant god vandkvalitet, har lignende risikobaserede systemer til styring af kvaliteten. For disse industrier er det vigtigt, at vandkvaliteten kan leve op til deres krav om kvalitet og dokumentation. EUs Drikkevandsdirektiv (som skal indføres i dansk lovgivning) er under revision. Her vil der efter al sandsynlighed blive indført krav om, at vandforsyningerne skal have et dokumenteret kvalitetssystem i lighed med HACCP. Denne udvikling er allerede godt i gang i dele af dansk vandforsyning, men de gentagne forureningsepisoder viser, at der er behov for en øget indsats og udvikling på området.

Når skaden først er sket, er et velfungerende beredskab nødvendigt for at sikre befolkningens sundhed. Det er særlig vigtigt i Danmark, hvor vi ikke har den ekstra sikkerhed i form af kloring af vandet, som man har de fleste andre steder i verden. En vigtig del af et beredskab er, at man skal have de rette metoder til sporing og bekræftelse af forureningskilden til rådighed. Her kan moderne moleculære og enzymatiske teknikker hjælpe. Det er derfor vigtigt at disse videreudvikles, og at deres anvendelse accepteres.