Dronemetrologi

Senest opdateret d. 9/5-2017
DFM
Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Byggeri og anlæg, Klima og miljø, Service og offentlig innovation og Særlige Indsatser
Jan Hald
Teamleder

Ansøgningen omfatter udvikling af nye ydelser og kompetencer, der kombinerer anvendelsen af droner med avanceret måleteknologi.

Den kommercielle anvendelse af droner vokser i disse år eksponentielt og har en bred vifte af potentielle anvendelsesmuligheder. Droner udstyres allerede i dag med kameraer og sensorer til afbildning af og måling over store områder eller på svært tilgængelige steder. Disse observationer er dog oftest af visuel eller kvalitativ karakter uden dokumentation for pålidelighed eller angivelse af nøjagtighed.

DFM vil udvikle kvantitative højteknologiske målemetoder baseret på en konventionel droneplatform samt etablere kalibreringsfaciliteter for dronebårne instrumenter og sensorer. Herved etableres helt nye droneapplikationer, som går langt udover nuværende konventionelle anvendelser. Danmark har en mulighed for at blive blandt de førende på området, idet feltet endnu ikke er etableret ved andre Nationale Metrologiinstitutter (NMI’er).

Nøjagtige og pålidelige dronebaserede målinger erstatter ikke kun tidskrævende manuel inspektion, men de kan også tilføre betydningsfuld ekstra værdi. Som eksempel kan der fås en troværdig værdi for omfanget af en skade på en konstruktion eller mængden af en given gas fra en skorsten. Troværdige og nøjagtige måleresultater er en afgørende forudsætning for at etablere et bedre grundlag for beslutningstagning, fx med henblik på forebyggende vedligehold.

Kompetencer og ydelser er især rettet mod fremtidige behov hos højteknologiske SMV’er, der med fordel kan anvende metrologidroner i forbindelse med bl.a. inspektion, vedligehold, overvågning og opmåling.

Budget:
2016: 0 kr.
2017: 1.500.000 kr.
2018: 1.500.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Dronemetrologi

Nøgleord