Droner - fra udvikling til implementering

Senest opdateret d. 9/5-2017
Teknologisk Institut
Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Byggeri og anlæg, Service og offentlig innovation, Sundhed & fødevarer og Særlige Indsatser
Anne-Lise Høg Lejre
Direktør

Aktiviteten fokuserer på at understøtte danske droneteknologileverandører og systemintegratorer i at levere dronesystemer, der i dag ikke findes på markedet. Dette gøres gennem udvikling af en række demonstrationscases, der tager afsæt i konkrete behov identificeret inden for bygge- og landbrugsbranchen. Disse cases har fire overordnede formål.

1) At demonstrere hvorledes sensortyper som hyperspektral kamera, termografi og NIR kombineret med de nyeste metoder inden for kunstig intelligens (deep learning og machine learning) kan bruges til at detektere og opsamle data vedr. sygdomme i planter, sprækker i konstruktioner og skader på infrastruktur. Disse data ønsker servicevirksomheder inden for bygge- og landbrugs-branchen at kunne levere til deres kunder.
2) At påvise en god business case på anvendelse af droner.
3) At demonstrere dronesystemer der opfylder de nyeste regler og love.
4) At udvikle teknologimoduler (sensorer og databehandling) der kan danne grundlag for teknologiske serviceydelser målrettet teknologileverandører og systemintegratorer, så de bliver i stand til at levere de rette løsninger til ser-vicevirksomhederne. Et teknologimodul kan f.eks. bestå af et termografisk kamera og tilhørende deep learning algoritme, som kan detektere sprækker i beton. Et teknologimodul kan genbruges på tværs af cases. F.eks. kan det samme modul benyttes til at detektere sprækker i broer, veje og bygninger.

Rationalet for dette er, at Danmark har ganske få producenter af flyvende droner (UAS - Unmanned Aerial System), men efterhånden en del brugere af standardløs-ninger, dvs. droner der anvendes til at tage billede eller video, men uden databehandling. Udviklingen af de mere avancerede dronesystemer har været drevet af nogle få entreprenante iværksættere og forskere, men det har været svært at skabe et forretningsgrundlag for disse. Fokus for denne aktivitetsplan er derfor kun i begrænset omfang på selve dronefartøjet, men mere på at udvikle nye dronesystemer (drone + sensor + databehandling + lovliggørelse) som sammen med den rette applikation viser en god business case.

Der tages udgangspunkt i de to brancher byggeri og anlæg samt landbrug, da de er identificeret som to af de områder med størst potentiale for at anvende dronebaserede services og hvortil dronesystemer er mest markedsmodne. Disse to brancher er endvidere udvalgt af den foreslåede innovationsnetværksindsats på strategiområdet ’Droner’ af Robocluster, InnoByg og Inbiom som denne aktivitet er tæt koordineret med.

Budget:
2016: 0 kr.
2017: 3.500.000 kr.
2018: 3.500.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Droner – fra udvikling til implementering

Nøgleord