Droner på nye missioner - materialer og miljø

Senest opdateret d. 9/5-2017
Alexandra Instituttet
FORCE Technology
Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Energi og energieffektivitet, Informations- og Kommunikationsteknologi, Klima og miljø, Service og offentlig innovation, Særlige Indsatser og Transport
Trine Erdal
Chef for Forretningsudvikling, Måleteknik, Kemisk analyse, Miljø og Ledelsessystemer

Anvendelsen af droner kan revolutionere den måde, man foretager målinger på i dag. Droner kan gøre målesystemer mobile, hvilket giver nogle særlige fordele ift. at måle på svært tilgængelige steder på en kost-effektiv måde. Droner har hidtil primært været anvendt til visuelle målinger/dokumentation, kortlægning og/eller inspektion via påmonteret foto/videoudstyr og datatransmission. FORCE Technology og Alexandra Instituttet ønsker med aktivitetsplanen at give andre måleteknologier luft under vingerne. Med aktivitetsplanen vil vi sende droner ud på nye udfordrende missioner. Vi ønsker at udvikle helt nye dronebaserede løsninger baseret på mikrodesign med hhv. gassensorer og ultralydsscannere samt at etablere en drone management platform med moduler, der understøtter disse applikationsområder. Aktivitetsplanen er målrettet både de mange SMV’er, der arbejder med udvikling af hardware og software inden for området samt de servicevirksomheder og slutbrugere, der kan få gavn af de udviklede løsninger.

Budget:
2016: 0 kr.
2017: 5.750.000 kr.
2018: 5.750.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Droner på nye missioner - materialer og miljø

Nøgleord