Drones-as-a-Tool

Senest opdateret d. 9/4-2018
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Byggeri og anlæg, Informations- og Kommunikationsteknologi og Produktionsteknologi
Anne-Lise Høg Lejre
Direktør

Montering af værktøjer på rotorbaserede droner kan åbne helt nye kommercielle markeder for autonome droneapplikationer. Dronerne vil helt eller delvist selvstændigt kunne udføre forskellige arbejdsprocesser i direkte interaktion med omgivelserne.

Teknologisk Institut vil montere værktøjer på flyvende, rotorbaserede droner og dermed åbne helt nye kommercielle markeder for autonome droneapplikationer. Dronerne vil være i stand til autonomt eller delvist-autonomt at udføre forskellige arbejdsprocesser i direkte interaktion med omgivelserne – Drones-as-a-Tool (DaaT). I dag bruges kommercielle civile droner hovedsageligt til dataopsamling via kameraer og sensorer, men et utal af potentielle nye forretningsmuligheder åbner sig, hvis dronen også fysisk kan interagere med omgivelserne fx indenfor byggeri (fugning, maling, rengøring), gartneri (spredning af bekæmpelses- eller forebyggelsesmidler), maritimt (rengøring af svært tilgængelige overflader) og luftfart (de-icing af fly). Som en central del af aktiviteten vil DaaT-løsninger blive udviklet ved brug af mobile kablede droner med konstant strøm-, data- og materialeforsyning samt ved at bestykke fritflyvende droner med forbrændingsmotorer og højtemperaturbrændselsceller.

Nøgleord

71 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Thomas S. Toftegaard (Head of Department of Engineering, Aarhus University)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 11:31

Jeg opfatter dette som et helt naturligt næste skridt indenfor den nationale drone satsning, hvor udviklingen indenfor hhv. autonome software algoritmer og sensorer og andre avancerede hardware komponenter flytter grænserne voldsomt for hvad der kan laves og kommercialiseres til et given pris og given fysisk produkt størrelse. Jeg støtter dette initiativ.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 12:05

Kære Thomas Toftegaard
Mange tak for din støtte til initiativet. Der er ingen tvivl om, at det vil åbne for store perspektiver for anvendelsen af droner, hvis der udvikles en række nye services i form af DaaT. Det vil givetvist kunne understøtte strategien med at udvikle droneområde til et nyt vækstområde med store erhvervsmæssige potentialer.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Jonas Pedersen (Indehaver, Sky Level)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 11:46

I Sky Lever bruger vi allerede en drone til algebekæmpelse på høje bygninger. Vi pumper væsken op til dronen, som så sprøjte væsken ud..Udover det benytter vi også dronen til at sprøjte mågeæg fra luften. Olietank på dronen.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 11:43

Kære Jonas Pedersen
Tak for din kommentar og dine gode eksempler på anvendelsen af droner som et værktøj i fx algebekæmpelse. I den foreslåede aktivitet udvikles bl.a. kontaktbaserede løsninger, hvor der er direkte kontakt mellem dronen/værktøjet på dronen og den pågældende overflade. Vi mener, at dette vil udvide anvendelsesmulighederne for dronebaserede løsninger betragteligt.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Jesper Veber Jeppesen (CEO, Bygkontrol ApS )
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 11:57

Vi har anvendt droner til inspektion, mapping og 3D modellering i byggebranchen siden 2016 og vi ser autonom flyvning, som en absolut nødvendighed i fremtiden for at kunne udnytte potentialet til fulde ifm. kvalitetssikring og sikkerhed på byggepladser. Samtidig ser vi også rigtig mange andre områder, hvor det vil være muligt at lave DaaT løsninger. Vi støtter derfor meget gerne op omkring dette.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 11:46

Kære Jesper Veber Jeppesen
Tak for din kommentar og din støtte til initiativet. Vi ser ligeledes store potentialer inden for byggebranchen og vi indgår meget gerne i en videre dialog omkring udvikling af DaaT-løsninger.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Peter Nielsen (Lektor, Aalborg Universitet, Institut for Materialer og Produktion)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 17:02

Dette virker som et naturliigt næste skridt i udviklingen. I disse år er den visionbaserede inspektionsteknologi modnet i sådan en grad at der eksistere en række meget professionelle kommercielle løsninger på markeder (dermed ikke sagt, emnet er udtømt). Dette forslag er helt i tråd med de emner vi arbejder med i min egen forskningsgruppe om at bruge droner til materialetransport. Det virker rimeligt at droner ikke kun skal observere deres omgivelser, men også interagere med disse. Jeg vil mene at dette forslag kan være et væsentligt skridt i mod at sikre at disse evner opbygges i DK. Det er yderligere rimeligt at antage at der vil være mulighed for en stor del af spinout teknologier.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Lørdag d. 12/5-18 kl. 11:03

Kære Peter Nielsen
Mange tak for din kommentar og din perspektivering. Når man se på dronebranchens udvikling, er det stadig en forholdsvis lille branche, men med en god vækst (30% fra 2016 til 2017) og med de nye teknologier omkring interaktion ser vi potentialet for vækst blive endnu større.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Ulrik Max Nielsen (Stifter, Dansk Drone Netværk)
Mandag d. 7/5-18 kl. 22:00

Vi anser mulighederne for autonome flyvninger, som et must for fremtidens drone services. I relation til eget udviklingsprojekt - www.plan2fly.com - vil det være fantastisk at kunne implementere sådanne autonome løsninger i vores platform og derved gøre teknologien tilgængelig.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Lørdag d. 12/5-18 kl. 11:13

Kære Ulrik Max Nielsen
Mange tak for din kommentar omkring nødvendigheden af autonome flyvninger og potentialet i forhold til jeres spændende projekt. Vi håber netop, at initiativet kan understøtte nye spændende initiativer og dermed vækst i dronebranchen.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Julie Bloch Jensen (Business development , Copenhagen Robots)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 08:04

Fantastisk og yderst relevant projektområde! Vi har i Copenhagen Robots primært arbejdet med dette område (og lagt afstand til medie/inspektion), da vi ser graden af interaktion med opgaven som afgørende for dronernes eksistensberettigelse - og i øvrigt operationelt logisk, da ressourcer kan spares ved at løse problemet, når det identificeres og dronen allerede er "i luften på opgave". Jeg mener, at det er helt rigtigt set af Teknologisk Institut, da dette område desværre ikke har fået tilstrækkeligt opmærksomhed. Der er også en spændende teknologisk udfordring, da der vil være større krav til kontrolsystemet og dronens adfærd, hvis det skal andet end blot flyve manuelt/way points. Der vil komme et krav til høj præcision, positionering og adfærd tæt på opgaven, så denne løses bedst muligt. Vi vil i Copenhagen Robots støtte dette, og vi glæder os til at se, hvad der kommer ud af forløbet.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Lørdag d. 12/5-18 kl. 11:22

Kære Julie Bloch Jensen
Tak for din støtte til initiativet samt dit indspil omkring de tekniske udfordringer, der skal løses. Vi er helt enige i udfordringerne, og for os at se, er det et helt naturligt skridt i forhold til udvikling af droneområdet, at man fremadrettet kan lave værdiskabende operationer i direkte interaktion med den konkrete opgave, der skal løses.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Kjeld Jensen (Lektor, SDU UAS Center, Syddansk Universitet)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 12:37

DaaT initiativet ligger på linje med vores forskning ved SDU UAS Center, og understøtter samtidig en række af de forespørgsler, vi modtager fra industrien. Set med vores perspektiv er det en naturlig og vigtig udvidelse af det kommercielle potentiale for brug af droner. Vi er eks. pt. ved at afslutte et projekt omkring autonom spredning af nyttedyr (eks. mariehøns) fra droner på friland med henblik på at spare på forbruget af sprøjtemidler, et projekt der tydeligt viser værdien af værktøjer på droner. Jeg støtter initiativet og håber på et godt samarbejde, hvor vi som forskere kan spille ind med vores viden på området og herigennem bidrage til nogle værdifulde kommercielle løsninger.
Venlig hilsen Kjeld Jensen

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 15:13

Kære Kjeld Jensen
Mange tak for din kommentar og din støtte til initiativet. Vi ser meget gerne et godt samarbejde med forskerne på SDU UAS Center omkring udviklingen af nye perspektivrige løsninger til droneindustrien.
Med venlig hilsen
Anne-Lise

Michael Larsen (UAS Denmark)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 15:54

Jeg ser DaaT som en perspektivrig aktivitet, der kan bidrage til at åbne for helt nye, gavnlige droneløsninger - og måske et område, hvor vi i dansk industri kan formå at udvikle nogle nye, skalerbare produkter. Vi bakker gerne op om processen ift. fx at finde samarbejdspartnere til konsortiedannelser og evt. inkubere nye start-ups inden feltet.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 15:17

Kære Michael Larsen
Tak for din kommentar og din opbakning til initiativet. Vi ser meget gerne et samarbejde omkring udvikling af nye løsninger og applikationsområder - både i forhold til nye og eksisterende dronevirksomheder.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Kim Larsen (Direktør, Drone Volt Scandinavia)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 18:19

Vi hos Drone Volt er helt enige i at udvikling af effektive løsninger er fremtiden.

Drone Volt har i forvejen droner som kan levere væsker i op til 80m højde, så man skal et skridt videre end hvad der er på markedet allerede. (Vi har renset statuer i Paris i +60m med 300bar højtryksrensere). Så der er ingen grund til at fokusere på at udvikle fartøjet, de findes allerede. Så focus skal være på opgave og udførsel.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 18/5-18 kl. 13:43

Kære Kim Larsen
Tak for din kommentar. Den case du beskriver er et rigtigt godt eksempel på, hvordan droner kan udnyttes til også at udføre processer og ikke ”bare” til dataopsamling. Fokus i denne aktivitet er at understøtte, at der kommer endnu flere af denne type løsninger ud og udvikle teknologier der kan understøtte denne type opgaver primært baseret på eksisterende fartøjer.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Thomas Almdal (Team Lead, Leica Geosystems)
Fredag d. 18/5-18 kl. 13:00

En øget grad af autonomi koblet med længere driftstid gennem enten kabelforbindelser eller alternative brændstoffer vil med sikkerhed være med til at åbne for nye forretningsmuligheder for droner.
I entreprenørbranchen er der et konstant voksende behov for nøjagtig og up-to-date information på byggeprocesserne og ”as-build” data således der ikke spildes værdifulde ressourcer, og dronerne vil komme til at spille en afgørende rolle i den henseende. En af barriererne for anvendelsen af dronerne er bl.a. driftstid, men også graden af autonomi og dronernes evne til at løse en opgave (delvist) selvstændigt over en længere tidsperiode vil være afgørende for teknologiens udbredelse.
Jeg ser dette aktivitetsforslag som yderst relevant og med udgangspunkt i disse aktiviteter, er det let at forestille sig at løsningerne også vil finde vej til andre brancher end de benævnte.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 18/5-18 kl. 13:52

Kære Thomas Almdal
Mange tak for dit indspil og din støtte til initiativet. Dit eksempel fra entreprenørbranchen viser tydeligt perspektiverne ved anvendelse af droner samt at der er behov for at forlænge dronernes driftstid således at de kan udføre specifikke processer effektivt.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Bjarke Falk Nielsen (Daglig leder, Maybe Robotics)
Fredag d. 18/5-18 kl. 13:02

Det næste naturlige skridt er naturligvis at teste værktøjer sammen med dronerne. Det vil være med til at udvikle industrien fra overvågning/dataindsamling som idag er hoveddriften, til imorgen at kunne udføre små opgaver. I de sidste 3-4 år har jeg været til ganske mange seancer i mit daværende job som leder af RoboCluster hvor virksomheder nævnte at hvis bare vi kunne udstyre dronen med det og det, kunne vi sådan og sådan. Det er derfor vigtigt at Teknologisk Institut går igang med at teste dette, så vi kan slået hul på dette marked.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 18/5-18 kl. 13:56

Kære Bjarne Falk Nielsen
Tak for din kommentar og din støtte til initiativet. Vi er helt enige i, at der er store perspektiver i at udvikle droneindustrien til også at kunne udføre egentlige processer.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Kristian Skaarup (CEO, Lorenz Technology Aps)
Fredag d. 18/5-18 kl. 16:14

Hos Lorenz Technology arbejder vi med droner til Security. Vi anvender den flyvende drone til patruljering og dataopsamling og ser samspillet mellem den autonome drone og robotten som afgørende i fremtiden. Muligheden for samarbejde mellem platformene og evt. skifte af funktionalitet løbende vil være afgørende for vores forretningspotentiale. Vi vil med spænding følge og gerne bidrage til projektet.
Mvh.
Kristian Skaarup
CEO - Lorenz Technology Aps

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 21/5-18 kl. 13:10

Kære Kristian Skaarup
Tak for dit indspil og din støtte til initiativet. Vi ser ligeledes at kombinationen mellem robot, drone og værktøj vil have stor betydning inden for mange forskellige applikationsområder og vi indgår meget gerne i en dialog omkring perspektiverne.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Maria Windt Jul
Mandag d. 21/5-18 kl. 08:13

Et relevant næste skridt. Der er så mange opgaver hvor droner kan muliggøre en effektiv og mere sikker afvikling af disse og dermed skabe nye forretningsområder. Et område vi meget gerne vil involvere os i.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 21/5-18 kl. 13:18

Kære Maria Windt Jul
Tak for din kommentar og din støtte til initiativet. Vi samarbejder meget gerne med uddannelsesinstitutioner, herunder både udviklingsaktiviteter og undervisning.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Jacob Harberg (Funktionsleder, Odense Kommune, Vejmyndighed)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 11:29

Jeg kunne tænke mig at samspillet mellem droner og trafik blev udviklet. Her tænker jeg på at sagsbehandlere, skal kunne bruge droner til at se på faktiske forhold, så man kan se ind i afviklingen af trafikken, et motionsløb eller et gravearbejde. Desuden også til kontrol af arealer, så det sikres at graveaktører overholder generelle vilkår. Det er vigtigt at det skal være let - altså at droners aplikationer(apps) eks. kan være en hjælp til sagsbehandleren, så noget med at tænke en rød tråd fra program til praktisk udførelse. Vh. Jacob

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 13:07

Kære Jacob Harberg
Mange tak for dit indspil omkring udfordringerne som sagsbehandler, der anvender droner til overvågning og kontrol. Det er helt sikkert en meget relevant pointe, som du beskriver her og den vil indgå i vores videre dialog med interessenter.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Christoffer Greenfort (Sekretariatschef, DroneDanmark, Dansk Erhverv)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 11:22

Det er et projekt, der vil åbne nye muligheder for dronebranchen. En lang række DDD-arbejdsopgaver (Dirty, Dangerous & Dull) vil kunne udføres af tool-drones og være en gevinst for alle. En meget lang række personer og virksomheder vil få stor gavn af denne tankegang. DroneDanmark & Dansk Erhverv støtter helhjertet projektet og ser frem til at følge det.

vh Christoffer

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 15:40

Kære Christoffer Greenfort
Mange tak for din kommentar og din støtte til initiativet, herunder din bekræftelse af perspektiverne for droner med dertilhørende værktøj, der kan udføre egentlige operationer. Vi indgår meget gerne i en videre dialog omkring initiativet.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Morten Nielsen (Cluster Manager, RoboCluster)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 18:47

Jeg synes det er vanvittigt spændende, og åbner for helt nye muligheder indenfor Droneteknologi. Vi har allerede i Innovationsnetværket RoboCluster bevilget projektet HumleDrone, der handler om at automatisere produktionen af humleplanter, så vi igen kan have en rentabel humleproduktion i Danmark.
Jeg anbefaler helt klart at der investeres langt mere i dette, især da der for mig at se er tale om muligheder der ikke ar afsøgt før - noget sted i verden.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 15:53

Kære Morten Nielsen
Tak for dit indspil og din støtte til initiativet. Det at åbne op for nye muligheder inden for droneteknologien, som kan skabe nye applikationsområder, der ikke allerede er dækket af dronebranchen i dag, er helt essentielt for udviklingen af branchen. Vi ser frem til samarbejdet om at formidle disse nye tiltag.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

John hansen (Uddannelseschef, Teknologisk videncenter Mercantec)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 23:07

Udvikling af droneteknologi åbner for hidtil usete udviklings og forretningsområder
På mercantec arbejder vi med at udvikle en droneteknikeruddannelse hvor programmering, konfigurering reparation og fejlfinding af såvel droner som periferiudstyr bliver centrale dele.
Denne ansøgning rummer storh potentiale som vi meget gerne støtter

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 12:09

Kære John Hansen
Mange tak for din kommentar og din støtte til initiativet. Det lyder meget spændende med den nye droneteknikeruddannelse og vi samarbejder meget gerne i forhold til de fremtidige studerende på uddannelsen.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Henrik Bostrup
Fredag d. 25/5-18 kl. 10:13

Som udvikler og dermed leverandør af LIDAR baseret sensor systemer modtager vi mange henvendelser fra et helt nyt segment af kunder.
Disse efterspørger nøjagtige, lette og relativt billige sensor systemer til droner. Ofte ender de gode intentioner ved at en anselig mængde data fra LIDAR sensoren skal behandles før informationer kan udnyttes til optimering af UAV funktion.

Ved at benytte kablet droner kan real time data overføres i fuldopløsning og derved det fulde potentiale af indhentet data benyttes.
Nyeste LIDAR systemer er lette, energieffektive og modstandsdygtige over for miljøet i udendørs omgivelser.

Opmåling af bygninger, byggepladser, marker, og generel mapping er der vi ser størst aktivitet.
Som en kommentar ser vi et stort behov for autonome køretøjer i landbruget som ligeledes styres via LIDAR og GPS.
Måske dette kunne være et projekt i sig selv?

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 12:17

Kære Henrik Bostrup
Tak for dit indspil og din uddybning af fordelene med at benytte en kablet drone, således at real time data nemt og hurtigt kan overføres til videre databehandling. Dit forslag omkring autonome køretøjer i fx landbruget er adresseret i forslaget med titlen "Emerging robotics - Robotter udenfor fabriksgulvet", som du også kan finde her på BedreInnovation.dk
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Mads Mikkelsen (Ingeniør, MM Technology)
Fredag d. 25/5-18 kl. 11:01

At kunne anvende droner i højere grad til at kunne interagere med sine omgivelser vil åbne for en masse muligheder indenfor ovennævnte områder. I min stilling arbejder jeg meget indenfor Industri 4.0, hvor jeg kunne se mange muligheder med DaaT, og få en højere grad af autonome produktioner med b.la. at skabe flow imellem anlæg, processering af materialer m.m.. Derfor vil det være et oplagt at starte med udvikling og forskning af DaaT da det hurtigt vil kunne adapteres til masser af andre industrier og markedsområder.
Mvh Mads

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 12:22

Kære Mads Mikkelsen
Tak for din indspil og din perspektivering i forhold til anvendelse af droner i en Industry 4.0 kontekst. Vi ser ligeledes store perspektiver i at få dronerne til at interagere med omgivelserne og vi forventer, at det vil kunne skabe mange nye applikations- og forretningsområder.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Hans Hansen (Direktør, Dansk Drone Kompagni ApS)
Fredag d. 25/5-18 kl. 11:32

DaaT lyder rigtigt. Styr fri af det evigt fristende 'not invented here syndrome' og stå på skuldrende af giganter når det giver kommerciel mening. Vi bidrager gerne med feedback og kan bistå med tidlig validering i markedet. Opbakning herfra.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 12:31

Kære Hans Hansen
Mange tak for din kommentar og din støtte til initiativet. Vi er helt enige i, at der kan hentes meget ved samarbejde med danske og udenlandske teknologileverandører og det er i krydsfeltet mellem teknologi og applikation at fokus skal være samt at tidligt feedback fra markedet er meget værdifuldt.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Flemming Jahns (CEO, UAS TechCenter)
Fredag d. 25/5-18 kl. 14:01

Jeg tænker at vi snart kommer til at se en større mænge professionelle droner beregnet til industrien, både med og uden kunstig intelligens. I takt med at disse droner kommer, vil der være nye muligheder, længere flyvetider, bedre navigation og langt større autonomi. Jeg tænker også at samarbejdet mellem drone og robot på jorden vil blive en brugbar model i mange scenarier. Men først og fremmest skal vi have droner der kan arbejde i det vejr vi har i Danmark. De er på vej…
Så jeg støtter gerne op om projektet, spændende udvikling vi går i møde.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 12:35

Kære Flemming Jahns
Mange tak for din kommentar og din støtte til initiativet. Jeg er helt enig i, at der er mange udfordringer, der stadig mangler at blive løst, men koblingen mellem drone og robot vil, som du også selv skriver, være en brugbar løsning i mange scenarier.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Kim Skov Hilding (Konsulent, Dansk Standard)
Fredag d. 25/5-18 kl. 14:22

Droner er et område i massiv vækst. Der er således al mulig grund til - og stor erhvervsmæssig interesse i - at sætte danske fingeraftryk på de internationale standarder, der bliver fremtidige markedskrav.
Dansk Standard mener at GTS’erne har en vigtig strategisk og operationel rolle i at deltage aktivt i udvikling af internationale/europæiske standarder på områder som er af afgørende interesse for dansk erhvervsliv. Gennem internationale standarder kan GTS’erne effektivt opbygge og formidle teknologiske kompetencer til dansk erhvervsliv.
GTS’erne er ofte i en unik situation, hvor deres brede kendskab til danske virksomheders behov og udfordringer, sætter dem i stand til at varetage danske interesser, når der udvikles nye internationale standarder. Dansk Standard oplever at GTS'erne er efterspurgte i standardiseringsarbejdet, da de bidrager med unik og aktuel viden, som efterspørges af virksomhederne.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 09:27

Kære Kim Skov Hilding
Mange tak for din kommentar og din støtte til initiativet. Vi er helt enige i, at det er vigtigt at varetage de danske interesser i forhold til udvikling af internationale standarder og vi bidrager meget gerne dermed.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Joakim Espeland (Direktør, QuadSAT)
Fredag d. 25/5-18 kl. 15:38

Det er et naturlig og godt steg å fokusere på at droner kan gjøre arbeid som er vanskelig eller farlig for mennesker å utføre i dag. Der er fornuftig at en organisasjon som DTI kaster seg tidlig ut i disse utfordringer og som vil gjøre det lettere for industrien og implementere teknologien eller skreddersy den til egne utfordringer. Jeg tror en av de største utfordringene her vil være fremgangsmåten på å implementere verktøy som skal fungere sammen med droner, det vil være viktig å virkelig undersøke hvordan dagens verktøy fungerer og hvordan de må endres for å best utnytte de kapasiteter en drone har og isteden for å implementere dagens verktøy på droner. Super spennende prosjekt, ser fram til å følge utviklingen!

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 09:32

Kære Joakim Espeland
Mange tak for dit indspil, herunder din pointe med at værktøjerne skal udvikles til dronen og ikke omvendt. Tak for opbakningen.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Kevin Grooters (R&D engineer, Agro Intelligence)
Fredag d. 25/5-18 kl. 17:08

Droner er et fremblusende område, der har et stort potentiale.
Denne udvikling er vigtig at fastholde og jeg synes at udviklingen af generelle droner der kan udføre forskellige arbejdsopgaver er et vigtigt skridt i processen, også for at gøre udbudet af droner større.
Vi arbejder i Agro Intelli selv med droner til overvågning af marken (beregning af kløver-græs forholdet) og håber at udviklingen af droner fører til, at flere ser og vil udnytte dette potentiale, for hvis potentialet bliver opdaget vil udviklingen også gå hurtigere!

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 09:36

Kære Kevin Grooters
Mange tak for dit indspil og din opbakning til initiativet. Vi er helt enige i, at gode business cases vil være med til at drive udviklingen endnu hurtigere. Dette understøttes bl.a. i dette initiativ ved at demonstrere potentialet i forskellige anvendelsesområder, således at bredden af aktiviteterne kommer med.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Rasmus Gupta (UAS Engineer, Aerobotics ApS)
Fredag d. 25/5-18 kl. 18:27

Det giver rigtig god mening at tænke på droner som et værktøj.

Teknologien har vi allerede nu, og der er ingen tvivl om, at med øget efterspørgsel udvikles teknologien yderligere, hvilket vil rykke grænserne for hvilke opgaver der er mulige at udføre med droner. Med denne udvikling vil vi også kunne øge sikkerheden samt standardiseringen af droner således de når et punkt hvor de er så stabile og pålidelige at vi "tør" lade dem flyve BVLOS.

Jeg forestiller mig at droner bliver fast inventar hos mange virksomheder hvor processer kan automatiseres, f.eks. ved at droner kan lave repatitive opgaver på fast basis som kontrol og sprøjtning af marker eller andet, og ved opgaver hvor dette ikke er muligt vil dronen blive en "flyvende Co-bot".
DaaT projektet er en rigtig god idé som giver god mening, og jeg ser frem til at følge projektets udviklingen.

Med venlig hilsen
Rasmus Gupta, Aerobotics ApS

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 09:45

Kære Rasmus Gupta
Mange tak for dit indspil og din støtte til initiativet. Vi er helt enige i, at vi har brug for at rykke grænserne for hvilke opgaver droner kan udføre stabilt og pålideligt, og det er netop et fokusområde for dette initiativ.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Lars Mathiesen
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:43

Meget spændende område. Droner har et stort potentiale især som DaaT. En samlet indsats hvor der udvises forståelse for sikkerhed samtidig med at dronen let kan fungere som et værktøj, vil være et stort spring fremad for droner.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 09:47

Kære Lars Mathiesen
Mange tak for dit indspil og din støtte til initiativet. Vi kan kun være enige i din kommentar omkring potentialerne for DaaT.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Kasper Aagaard (Programchef, Væksthus Syddanmark)
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:56

Væksthusene møder ca. 2.000 vækstparate virksomheder om året, og driver bl.a. Scale Up Robotics i samarbejde med Teknologisk Institut, samt DigitaliseringsBoost som begge omfatter business cases fra Odense Robotics. Udviklingen af droner samt forståelsen for den forretnings-udvkling, teknologien kan drive, er et helt gennemgribende tema, som Danmark skal investere massivt i de kommende år. Droner som værktøj er i den sammenhæng helt central.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 09:51

Kære Kasper Aagaard
Mange tak for din kommentar og din støtte til initiativet. Vi er helt enige i, at der for mange virksomheder ligger en stor mulighed for forretningsudvikling, hvis services baseret på nye teknologier som fx droner, integreres i virksomhedernes værditilbud.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Søren Jørgensen (CEO, Rotorcam)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 08:57

Her fra Rotorcam skal der også lyde en støtte til projektet. Droner der helt eller delvist selvstændigt kan udføre forskellige arbejdsprocesser i direkte interaktion med omgivelserne er helt naturligt det næste step in anvendelsen af droner.
Vi har allerede taget hul på denne udvikling hvor vi har udviklet flere forskellige værktøjer til droner.
Det har primært været til transport af forskellige payloads eller forskellige sensoner til indsamling af bland andet emmisionsdate.
Dette projekt vil været en naturlig fortsættelse af vores samarbejde med Teknologisk institut.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 09:54

Kære Søren Jørgensen
Mange tak for din kommentar og din støtte til initiativet. Vi ser det samme potentiale i at en drone med værktøj kan udføre forskellige arbejdsprocesser i direkte interaktion med fx overflader.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Andreas Lorenzen (Kemiker, Farvefabrikken Skovgaard og Frydensberg)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 15:55

Fra malerfaget finder vi forslaget meget interessant, men vil minde aktørende om at en drone ikke behøver at vær flyvende men også kan være stationær robot-arm, kravlende robot eller lignende og stadigvæk udfører komplekst arbejde på svært tilgængelige steder.
Bare så aktørende ikke stirrer sig blinde på at dronerne skal være flyvende.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:01

Kære Andreas Lorenzen
Mange tak for din kommentar, herunder din pointering af, at droner ikke altid vil være den foretrukne teknologiløsning til en given opgave. Det er vi selvfølgelig helt enige i og vi vil altid afveje hvilken løsning, der giver mest mening i den aktuelle case. Se fx forslaget "Emerging Robotics - Robotter udenfor fabriksgulvet", der netop adresserer anvendelsen af robotløsninger i mere utraditionelle og udfordrende omgivelser.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Jussi Hermansen (Direktør, Droneudvikler, Viacopter)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 08:46

Droner vil finde anvendelse som bærere af værktøj i fremtiden. Der er en række applikationer, hvor det er farligt og upraktisk at lade mennesker udføre arbejdet. Vindmøller er et oplagt sted, da droner allerede her finder anvendelse til inspektioner, men ikke endnu har fundet anvendelse til reparations-opgaver i gelcoat og lignende overfladebehandlinger. Andre anvendelsesmuligheder kunne være overfladebehandling af tage og facader, afisning af fly, beskæring af træer, udskiftning af belysning og reparationer af transmissionsledninger. Et andet stort potentiale ligger inden for landbruget til spredning af nyttedyr (mariehøns, rovmider, etc) og plantebeskyttelsesmidler. Viacopter har leveret 2 droner til Syddansk universitet, som bruges til innovationsudvikling inden for spredning af nyttedyr.
Viacopter bakker op om dette forslag, og vi ser enormt potentiale for droner der udfører vedligehold, reparationer og delivery af beneficials inden for en række felter.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:07

Kære Jussi Hermansen
Mange tak for dit indspil, herunder perspektiveringen i forhold til en række anvendelsesområder, der favner meget bredt inden for vedligehold, reparationer samt udbringning af nyttedyr. Ligeledes tak for støtten til initiativet.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Mikael Tipsmark (branchechef Industri, ARBEJDSGIVERNE)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:14

Vi kan se at industrien så småt begynder at kigge på at bruge droner både i byggeriet og industrien.
Cleantech virker oplagt, da den danske industri er godt foran på flere områder, men dette forspring kræver langt højere investering på området.
Selve montagen af byggestål og industri produkter kan have stor gavn der laves fokus på dette område.
Tænke dronen ind som den "flyvende robot", der udfører enkele og mere avanceret opgaver vil gøre at virksomhederne tænker dette ind i deres forretning.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 19:59

Kære Mikael Tipsmark
Mange tak for din kommentar. Vi ser ligeledes at dronerne bevæger sig ind på nye områder og med dette initiativ er det formålet at accelerere denne udvikling.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Ronni Winkler Østergaard (Regional Manager Scandinavia and Baltics, Unifly)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 22:23

Unifly og jeg bakker op omkring al slags udvikling på området, men især autonomi skal have mere fokus da det er fremtiden. Jeg er ked af at sige det, men den fokus vi har i DK lige pt, hvor det er menneskestyrede droner der skal udføre det meste af arbejdet. Det holder ikke ret længe og bliver hurtigt overhalet af virksomheder der arbejder med autonomi. Skal DK være med helt fremme, så er det netop autonomi og tools til at udføre diverse opgaver, der skal være fokus på og netop i tråd med U-Space og hele det operationelle koncept på området.
Unifly er en af verdens førerende DTM (Drone Traffic Management) software suppliers, hvor mine kollegaer og jeg, med mange års erfaring indenfor både traditionel luftfart og droneområdet, er involveret i arbejdet med at definere det operationelle koncept omkring infrastrukturen igennem EU’s R&D program SESAR. Dette arbejde skal sikre at droner bliver integreret sikkert i luftrummet, så fuld udnyttelse af netop teknologier som autonomi kan opnås og det økonomiske potentiale kan realiseres.
Sig endelig til hvis vi/jeg kan supporterer jer med viden og kendskab på området i fremtidige projekter.
www.unifly.aero

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 18:56

Kære Ronni Winkler Østergaard
Mange tak for din støtte til initiativet og tak for at dele dine erfaringer i forhold til fokusområder. Ligeledes tak for dit tilbud om at dele viden og kendskab inden for drone traffic management, herunder sikker integration af droner i luftrummet.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Esben Juul Sørensen
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:10

Hej Anne-Lise,

Som i Intellisys støtter Talmo forslaget. Vi arbejder med computer vision og dataanalyse og har gang i et par projekter i energisektoren hvor det primært handler om at øget payload og data-processering ombord giver nye muligheder for data-analyse on-site inden data skydes op i skyen for efter-processering.

Den del kunne man med fordel kigge på. Inden for vores område sker der mange interessante ting f.eks. inden for time-of-flight kamera hvor 3D information pludselig bliver let tilgængelig, præcis, og meget billigere (og lettere) end LIDAR løsninger.

Derudover er velkendte men komplicerede teknikker fra computer vision domænet som SLAM, SfM, IMU lokalisering osv. interessante for DaaT - specielt i GPS denied områder. Denne del kunne være spændende at komme videre med.

Talmo støtter derfor dette initiativ og håber på vores produktideer og projekter kan kobles sammen med dette og give fordele for alle parter involveret.

VH Esben Juul Sørensen
Talmo - Applied Vision

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 19:06

Kære Esben Juul Sørensen.
Mange tak for din kommentar og din støtte til initiativet. Vi ser ligeledes store muligheder for at overføre og tilpasse teknologier fra computer vision domænet til DaaT og vi diskuterer meget gerne mulighederne for nye anvendelsesområder.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Per Diget (Formand, IDAs Erhvervs- og Vækstudvalg)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:32

"Hvad skal vi i Danmark leve af og med i årene der kommer ?" er jo altid et godt spørgsmål at stille, når der efterspørges kvalificeret arbejdskraft. Ét af svarene kan jo komme fra dette projekts fokusering på brugen af co-bots (eller co-drones) som forlængede arme i forbindelse med udførelse af arbejdsopgaver, som enten er vanskelige at tilgå, kræver store forudgående foranstaltninger eller kan komme under betegnelsen "énsidigt gentagende arbejde". Fra IDAs side handler fremtidens arbejde også om intelligent udnyttelse af dén viden og teknologi, som vi har i dag, og dén viden og teknologi, som vi ikke kender endnu, men som vi vil opnå fremover. Projektet hér åbner op for en spændende fremtid med arbejdsrobotter/-droner, som måske ikke er autonome i deres tilgange til at løse opgaver, men så i hvert fald kan assistere på lige fod med tilgængelig brancheerfaring for læsning af specifikke udfordringer. Vi glæder os til at følge DaaT.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 19:12

Kære Per Diget
Mange tak for din støtte til initiativet samt deling af tankerne om fremtidens arbejdsmarked, hvor netop den intelligente brug af teknologi er meget væsentlig.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Ulrik Pagh Schultz (Lektor, Syddansk Universitet)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 17:05

Droner som værktøj er en glimrende måde at gøre eksisterende droneteknologi relevant for en stor mængde af nye anvendelsesområder. Kommerciel udnyttelse af droner er i dag stort set begrænset til informationsopsamling, med lidt spæde skridt i retning af logistik. Dette forslag sætter eksisterende teknologier sammen på en ny og spændende måde, som gør det muligt at tage droner i brug i en lang række scenarier, hvor de før var for begrænsede, primært grundet den begrænsede energieffektivitet vs vægt i batteriteknologi, men også af sikkerhedsmæssige årsager. Droner som værktøjsbærere har potentiale til at blive de nye industrielle robotter til udendørs brug. Simple scenarier bør umiddelbart kunne udfoldes kommercielt givet den foreslåede aktivitet, yderligere forskning og udvikling kan virkelig brede det ud til "værktøjsbrug" i mange dele af samfundet. Vi glæder os til at samarbejde med jer omkring den videre udvikling af de her ideer.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 19:16

Kære Ulrik Pagh Schultz
Mange tak for din kommentar og din perspektivering i forhold til anvendelsen af droner som værktøjsbærere. Vi ser meget gerne et forsknings- og udviklingssamarbejde på dette område.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Brad Beach (Dronecenter Leader, University of Southern Denmark (SDU)/Maersk Mc-Kinney Moller Institute)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 22:11

This is an excellent opportunity to transfer the knowledge from Anibal Ollero's work in Aeroarms (http://aeroarms-project.eu/) to operational applications for a number of established industries in Denmark. Drones able to do work is the logical progression from the current drone inspect and report capability. This effort will increase drone versatility and utility across the entire value chain. It will also open new research areas for Universities in the areas of robotics, control, mechanical, and electrical engineering. The SDU UAS Center is encouraged by initiatives seeking to advance drone technology and contribute to the development of the drone Eco-system in Denmark.