Ecodesign2.0

Senest opdateret d. 9/4-2018
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Energi og energieffektivitet og Klima og miljø

Nye EU ecodesignkrav skaber behov for test-, udviklings- og rådgivningsydelser. Med en årlig eksport på ca.84 mia.kr. står danske energivirksomheder stærkt internationalt. Aktiviteten skal medvirke til at sikre førerpositionen for danske producenter.

Med en årlig eksport på ca. 84 mia. kr. (jf. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet) står danske energivirksomheder stærkt på det internationale marked. I Danmark har vi en lang tradition for at være på forkant med EU’s reguleringer på energiområdet. Dette forspring kan kun fastholdes og udbygges, hvis virksomhederne har adgang til state-of-the-art testfaciliteter samt viden om regler, krav mv. En række nye krav og stramninger af Ecodesign direktivet giver virksomhederne udfordringer, der betyder et øget behov for viden og adgang til state-of-the-art-testfaciliteter. Aktiviteten skal understøtte udvikling af nye laboratorieydelser samt ekspertrådgivning inden for området.

Nøgleord

74 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Claus Meineche (Netværksleder, Innovationsnetværket Smart Energy)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 10:45

Innovationsnetværket Smart Energy (Inno-SE) og dets 315 medlemmer er meget interessede i den viden, der vil kunne genereres i Ecodesign2.0.
Som et gennemgående tema i hele netværkets arbejde har Energieffektivitet et særlig opmærksomhed. Desuden er Køle- og Varmepumpeteknologier et særskilt såkaldt fokusområde, hvor en kreds af forskningsinstitutioner og virksomheder arbejder med at udvikle nye og bedre teknologier. Vi vil her meget gerne søge synergieffekter ved at samarbejde med EcoDesign2.0 både undervejs og ved afslutningen af projektet for at resultaterne kan kunne ud at give værdi i netværkets virksomheder.
På vegne af Innovationsnetværket Smart Energy
Claus Meineche
Netværksleder

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 30/4-18 kl. 09:29

Kære Claus Meineche
Tak for dine kommentarer til Ecodesign2.0. Teknologisk Institut ser Innovationsnetværket som en vigtig partner i forbindelsen med gennemførelsen af aktiviteterne og det er særligt vigtigt med et tæt samarbejde, når resultaterne skal udbredes til industrien. Med det store netværk, der er til rådighed i Inno-SE er det oplagt at styrke båndene mellem nærværende aktivitet og Inno-SE. Vi glæder os til samarbejdet.
Med venlig hilsen
David Tveit

Richard Schalburg (Brachefællesskab for Intelligent Energi)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 11:39

Branchefællesskabet for Intelligent Energi, i Dansk Energi har 70 medlemmer inden for udvikling af teknologier, løsninger inden for energi. Branchefællesskab for Intelligent Energi støtter helt klart forslaget omkring ecodesign 2.0. De mange internationale reguleringer der lige nu er igangsat å energiområdet, hvor nye krav til produkterne løbende vedtages og andre krav strammes giver både udfordringer og muligheder for danske virksomheder. I Branchefællesskabet for Intelligent Energi, har vi bl.a. fokus på at hjælpe danske virksomheder med viden, og et udvidet samarbejde med Teknologisk Institut, er nødvendigt pga. deres store ekspertise inden for ecodesign-området, og det vil helt sikkert gavne vores medlemmer.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 30/4-18 kl. 09:30

Kære Richard Schalburg
Tak for kommentarerne. Samarbejdet med Branchefællesskabet er utroligt vigtigt, da der sker en masse reguleringer fra EU i øjeblikket, som påvirker branchen og samarbejdet bør bl.a. omfatte videnspredning til branchen samt en særlig opmærksomhed på de mange reguleringer, som både ventilationsbranchen og varmepumpebranchen ser for øjeblikket. I regi af Intelligent Energi ses en masse spændende initiativer, som styrker virksomhedernes fokus på disse emner. Vi glæder os til samarbejdet.
Med venlig hilsen
David Tveit

Torben Lauridsen (Direktør, Vesttherm A/S)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 09:37

Kære David
Vesttherm synes, at det er et godt projekt, og det er vigtigt, at danske producenter i Energibranchen kan få hjælp til Ecodesign og energimærkning af produkter.
Med Venlig hilsen
Vesttherm A/S
Torben Lauridsen
CEO

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 10:36

Kære Torben Lauridsen
Tak for kommentarerne. At kunne understøtte danske producenter på området med ny viden og testfaciliteter er helt centralt i aktivitetsforslaget. Vi ser frem til samarbejdet!
Venlig hilsen
David Tveit

Niels P. Skov (Salgs & Marketingchef, Vølund Varmeteknik A/S)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 09:06

Kære David,
Vølund Varmeteknik A/S vil i den grad gerne støtte op om dette projekt, da det er vigtigt, at vi har tilgang til en professionel sparringspartner der kan hjælpe os vedrørende Ecodesign og energimærkning af produkter.
Med venlig hilsen
Vølund Varmeteknik A/S
Salgs & Marketingchef
Niels P. Skov

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 10:37

Kære Niels P. Skov
Tak for kommentarerne. Rollen som professionel sparringspartner for branchen er en helt central aktivitet i forslaget - både hvad angår ny viden på området og som testinstitut til gavn for danske producenter og leverandører. Vi ser frem til samarbejdet!
Venlig hilsen
David Tveit

Kjeld Vang
Mandag d. 7/5-18 kl. 10:55

Den danske brændeovnsbranche producerer i dag nogle af de mest moderne og mest miljøvenlige ovne i verden. Dette sker blandt andet, fordi producenterne benytter de rigtige laboratorier, som giver adgang til den sidste nye viden om udvikling og regler. At holde sig opdateret på reglerne i Europa er en kompleks opgave, og det ville være meget omkostningstungt, hvis hver enkelt virksomhed selv skulle håndtere den. Derfor er det vigtigt for branchen, at denne viden er tilgængelig. Foreningen af Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne (DAPO), hilser dette aktivitetsforslag meget velkomment. Vi er sikre på, at det kan være med til at videreudvikle de gode produkter, danske producenter i dag er kendt for.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 09:17

Kære Kjeld Vang
Tak for kommentarerne. Det er en helt central aktivitet i nærværende forslag, at vi hele tiden holder os på forkant med nyeste viden om krav og regler i EU. Dette giver os en unik platform for gennem en målrettet formidlingsindsats at understøtte dansk produktion på området. Vi glæder os til samarbejdet!
Venlig hilsen
David Tveit

Ditte Mikkelsen (ELFORSK, Dansk Energi)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 14:11

For en forsknings- og udviklingspulje som ELFORSK er dette område jo helt centralt. Vi har altid haft fokus på køle- og varmepumpeteknologier, og hvordan de kan effektiviseres. Det er jo ikke kun teknologierne, som skal løftes, men også at højne danske producenters konkurrenceevne på de internationale markeder og øge efterspørgslen af danske energiteknologier. Og det er vigtigt, at danske producenter er på forkant med nye krav og direktiver, men også at de får stillet de rette muligheder til rådighed for at det kan lykkedes. Alt dette kan jo afføde mange forskellige og nye projekter, og så er det da værd at kigge mod en pulje som ELFORSK, da vi også tidligere har støttet lignende projekter.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 15:19

Kære Ditte Mikkelsen
Tak for kommentarerne. ELFORSK er en vigtig samarbejdspartner, både for Teknologisk Institut og for virksomhederne på energiområdet. Og netop muligheden for at tilføre ny viden til virksomhederne allerede i en udviklingsfase er afgørende for virksomhedernes succes. Og her er det vigtigt - for at kunne styrke dansk erhvervsliv - at vi hele tiden holder os på forkant med nyeste viden om krav og regler i EU. Mange af de succesfulde projekter i ELFORSK har haft minimumskravene i ecodesignordningen for øje, da projekterne er blevet defineret, og dette understreger jo bare behovet for koordinering og videnspredning. Vi glæder os til samarbejdet!
Venlig hilsen
David Tveit

Lars Abel (Sekretariatschef, Varmepumpefabrikantforeningen)
Fredag d. 11/5-18 kl. 16:16

Varmepumpefabrikanterne har som repræsentant for virksomhederne i varmepumpebranchen utrolig stor nytte af det arbejde, Teknologisk Institut udføres i forbindelse med Ecodesign-reglerne. Det er vigtigt hele tiden at følge med i udviklingen af regler, ligesom den teknologiske udvikling konstant stiller nye krav, som alle leverandører - danske såvel som udenlandske - naturligvis skal have kendskab til. Teknologisk Institut er er uvurderlig faglig ressource, som vi har behov for at kunne trække på. Vi oplever altid et konstruktivt professionelt samarbejde med TIs medarbejdere. Samtidig oplever de producenter, som benytter TIs test-faciliteter, god og grundig indsigt i og stor værdi i form af TIs opdaterede viden om Ecodesign regelsystemet.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 14/5-18 kl. 10:05

Kære Lars Abel
Tak for kommentarerne. Varmepumpefabrikantforeningen er en meget vigtig medspiller, både når viden om de gældende krav skal formidles og når Teknologisk Institut har brug for input og holdninger til de kommende reguleringer – her står foreningen altid til rådighed. Herudover er det helt korrekt, at netop testfaciliteterne er et omdrejningspunkt, som er afgørende for, at danske producenter også fremover kan få deres produkter dokumenteret inden introduktion på markedet - hvad enten det er på det danske marked eller på eksportmarkederne. Vi glæder os til samarbejdet!
Venlig hilsen
David Tveit

Tommy Henriksen (Product Manager Heat Pumps, Danfoss A/S)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 14:27

Som en stor producent i energibranchen, har vi ofte haft stor glæde af sparring med Teknologisk institut, ikke mindst i forbindelse med gældede krav inden for EU. De er yderst relevante for os som virksomhed, samt for at Danmark kan fastholde vores ledende postion på verdensmarkedet indenfor energi og tekniske løsninger. I den forbindelse er Ecodesign 2.0 er rigtig godt tiltag der styrker Teknologisk instituts kompentecer, hvilket Danfoss gerne vil bakke op omkring.
mvh.
Tommy Henriksen
Product Manager Heat Pumps.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 18/5-18 kl. 08:40

Kære Tommy Henriksen
Tak for kommentarerne. Det er vigtigt, at vi gennem de beskrevne aktiviteter understøtter både de mindre producenter samt de store aktører på markedet. Den stærke position som Danmark har på dette område er netop kendetegnet ved at både små og store virksomheder har en unik evne til at bringe produkter på markedet, som spænder lige fra nicheprodukter i små styktal til store serieproduktioner - de sidstnævnte er jo dem, der særligt dækkes af ecodesignreglerne, mens nicheprodukterne i stigende grad er med til at tegne fremtiden på det globale energimarked, og som fremover også vil blive reguleret gennem nye EU-regler. Dette er et vigtigt fundament for den beskrevne aktivitet. Vi glæder os til samarbejdet med Danfoss!
Venlig hilsen
David Tveit

Frank Juel Nielsen (Udviklingsingeniør, Morsø Jernstøberi A/S)
Fredag d. 18/5-18 kl. 08:17

Hos Morsø Jernstøberi A/S, hvor jeg er udviklingsingeniør, gør vi meget ud af at vores produkter overholder de nyeste krav, det kræver jo i sagens natur adgang til viden omkring hvad disse krav er, men så sandelig også hvordan det skal måles. Det at have et sted at gå hen og stille disse spørgsmål uden at skulle finde det selv sparer os virkelig meget tid, men udover det kan vi også når viden er samlet et sted, lettere få rådgivning og derigennem udvikle vores produkter. Sidste men ikke mindst er det også utroligt vigtigt at vi har adgang til testfaciliteterne i DK, så vi har lettest mulig adgang til at få vores produkter certificeret. Ecodesign og EU lovgivning er en jungle og vi er meget glade for at Teknologisk Institut kan hjælpe os med tolkning af dette. Jeg hilser aktivitetsforslaget meget velkommen og støtter op om det forsatte arbejde.
mvh.
Frank Juel Nielsen
Udviklingsingeniør, Morsø Jernstøberi A/S

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 18/5-18 kl. 13:05

Kære Frank Juel Nielsen
Tak for dine kommentarer. Én af de centrale aktiviteter i forslaget er virksomhedernes adgang til viden om reglerne og adgang til testlaboratorier. De danske ovne er blandt de bedste i verden - en førerposition, som kan kun udbygges ved at være med helt fremme og være på forkant, bl.a. i forhold til de nye regler, som løbende strammer kravene til produkterne. Igennem dette aktivitetsforslag vil vi sikre, at I som producent har adgang til viden og testfaciliteter i Danmark, som både kan bruges i udviklingsaktiviteter og til certificering af produkterne. Vi glæder os til samarbejdet.
Venlig hilsen
David Tveit

Svend Morsing (Teknologichef, SKOV A/S)
Fredag d. 18/5-18 kl. 14:23

For SKOVs vedkommende er dette af stigende vigtighed. Såvel nationalt som internationalt er der et stigende behov dokumentation, certificering og ekspertviden . Vi kan derfor fuldt ud støtte en kommende indsats vedrørende Ecodesign 2.0

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 12:31

Kære Svend Morsing
Tak for dine kommentarer. Aktiviteten skal netop understøtte de elementer, som du nævner, og dermed være med til at give virksomheder som jeres det bedste fundament - både hvad angår viden og adgang til testfaciliteter. Vi glæder os til samarbejdet.
Venlig hilsen
David Tveit

Søren Bülow (Direktør, Brancheforeningen AKB)
Fredag d. 18/5-18 kl. 14:25

AKB er brancheforening for 200 virksomheder og aktører indenfor køle- og varmepumpebranchen - navnligt firmaer der installerer og servicerer køle- og varmepumper.
Branchen er omfattet af et stort antal love og regler, herunder ECOdesign. Køl er allerede til dels omfattet af ECOdesign, men mere vil komme til. For virksomhederne kan det være svært at få overblik over og at få implementeret nye krav. Vi kan derfor støtte Teknologisks forslag som kan være med til at give branchen kendskab til og know how om nye krav til ECOdesign indenfor køl.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 12:31

Kære Søren Bülow
Tak for kommentarerne. Køleområdet er ét af de helt centrale områder i mange af de nye tiltag på ecodesignområdet. Og som du rigtigt påpeger, så er det svært for branchen at holde sig ajour med de mange nye krav, der løbende rulles ud. Det er ét af de helt centrale elementer i aktiviteten, at sikre, at branchen har adgang til nyeste viden på området. Vi glæder os til samarbejdet.
Venlig hilsen
David Tveit

Henning Grønbæk (Institute Manager, EXHAUSTO Institute)
Fredag d. 18/5-18 kl. 14:34

Det er et meget vigtigt emne, dels skal vi overholde lovgivningen og dels vil det sætte os i stand til at sælge top-klasse produkter - være med til at hæve niveauet. Det er vigtigt at Danmark blander sig i debatten og sikrer et højt ambitionsniveau.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 12:32

Kære Henning Grønbæk
Tak for dine kommentarer. Der er ingen tvivl om, at vi fremadrettet vil se nye og strammere krav til en række produkter, som med den rette fokus vil kunne give danske virksomheder en fordel på det internationale marked. Spredning af viden om de nye regler samt muligheden for at påvirke de studier, der ligger forud for udrulningen af nye krav, er vigtige elementer i aktiviteten. Vi glæder os til samarbejdet.
Venlig hilsen
David Tveit

Werner J. Andresen (Produktchef, Lindab A/S)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 08:59

De seneste år har med al tydelighed vist, hvor vigtigt indsatsen på ECOdesign området har været for dels at sikre, at ECOdesign kravene reelt kan måles / dokumenteres og dels for at overlæggeren bliver sat højt for at fremme de energieffektive nordiske og dermed også danske produkter

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 12:33

Kære Werner J. Andresen
Tak for dine kommentarer. Omdrejningspunkterne i aktiviteten er både at udvikle nye laboratorieydelser til gavn for de danske producenter samt at sikre ny viden til virksomhederne på området. Derudover har de danske producenter en oplagt interesse i, at produktkravene skærpes. Sidstnævnte sikres bl.a. gennem de forstudier, som laves forud for udrulningen af nye krav, hvor Instituttet naturligvis holder sig orienteret og sikrer indflydelse på kravene. Vi glæder os til samarbejdet.
Venlig hilsen
David Tveit

Jan hansen (R&D Manager, Knudsen Køling A/S)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 14:19

Kære David,
Knudsen Køling A/S vil gerne støtte op om dette projekt.
Det er inden for udvikling og produktion af kølemøbler samt køle-/fryse-anlæg til bl.a. dagligvare-branchen af stor vigtighed, at vi har en kompetent og professionel partner, der kan assistere ved nytænkning og afprøvning af disse møbler.
Specielt med henblik på de krav der stilles fra EU omkring ECOdesign og energimærkning af køle-/fryse-møbler, vil der fremadrettet komme endnu mere fokus på at sikre valide og korrekte performance data. Dette kommer ikke kun til at være et issue i Danmark, men også for resten af EU.
Det betyder, at vil man ud og konkurrere (og konkurrencen er hård fra det meste af syd- og Østeuropa) er man tvunget til at være på forkant, således at produktionen kontinuert er optimeret - mindst til nyeste krav.
Derfor er det vigtigt at man har hurtig og nem adgang til informationer etc. hos en pålidelig partner, der besider både kompetente medarbejder samt faciliteter til at kunne opnå de bedste resultater.
Der har historisk set været et godt samarbejde inden for andre områder og dette forventer vi at der også kan være fremadrettet, når der tales om ECOdesign, som er en stor udfordring.
Vi som eneste danske virksomhed med produktion af sådanne møbler vil klart kunne drage stor nytte af den lokale instans til at assistere med de tekniske udfordringer vi kan komme ud i, også selvom vi kan frække på og indgår i en mere global koncern.
Så vigtigheden af, at der støttes op om ECOdesign og den udvikling der skal sikre en fortsat udvikling og frembringelse af mere energirigtige enheder, hvor det samtidig vil være muligt at foretage sammenligninger fabrikanterne imellem er efter min/vores overbevisning særdeles stor. Dette er bl.a. derfor vi støtter op om dette projekt.
Med venlig hilsen
Jan Hansen
Knudsen Køle A/S

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 11:45

Kære Jan
Tak for dine kommentarer. Det er nogle meget centrale elementer i aktivitetsforslaget, som du peger på, og vi vil helt klart have fokus rettet mod både videnspredning til jer producenter samt hele tiden være klar med testfaciliteter, som matcher markedets behov efterhånden som reglerne rulles ud for forskellige produktkategorier. Inden for køleområdet, og særligt inden for supermarkedskøling, er der en række nye krav, som aktørerne skal forholde sig til, og efterhånden som markedet begynder aktivt at forholde sig til de nye krav, vil behovet for viden og testfaciliteter stige markant. Vi glæder os til samarbejdet.
Venlig hilsen
David Tveit

Carsten Helmer (Branchekonsulent, Arbejdsgiverne)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 15:01

Arbejdsgiverne anser arbejdet omkring ECOdesign2.0 som et vigtigt element i at forstå og kommunikere budskabet omkring ECOdesign. Arbejdsgiverne organiserer virksomheder, der arbejder med både køl og varmepumper og bakker derfor fuldt op om arbejdet.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 11:47

Kære Carsten Helmer
Tak for dine kommentarer. Vi ser samarbejdet med de forskellige brancheorganisationer som helt afgørende, når viden skal spredes ud til branchen. Og i forbindelse med udvikling af nye energirigtige produkter vil denne viden og adgangen til testfaciliteter være helt afgørende. Vi glæder os til samarbejdet.
Venlig hilsen
David Tveit

Søren Norman Andersen
Fredag d. 25/5-18 kl. 09:53

Klimadan A/S har sin hovedaktivitet omkring salg, installation og produktion af varmepumper, til det danske marked såvel som til eksport. Krav til test og implementering af nye standarder sker med stadig stigende hastighed. Vi anser det for værende helt afgørende, at have et dansk kompetence center som kan rådgive og teste produkter og løsninger. Vi hilser derfor ECOdesign 2.0 velkommen.

Med Venlig hilsen
Søren Norman Andersen
Klimadan A/S

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:42

Kære Søren Norman Andersen
Tak for dine kommentarer. Varmepumper udgør et central element i forslaget, da det er ét af de områder, hvor der sker rigtigt mange reguleringer for øjeblikket. Og netop det at sikre, at producenter og leverandører altid har adgang til nyeste viden og testfaciliteter er en helt afgørende aktivitet. Vi glæder os til samarbejdet.
Venlig hilsen
David Tveit

Morten Veis Donnerup (CEO, Suntherm ApS)
Fredag d. 25/5-18 kl. 13:06

SUNTHERM APS udvikler nye typer varmesystemer, centreret omkring vores varmebatteri teknologi, der adskiller sig en del fra standarderne på markedet. Derfor vil det være essentielt at vi har et kompetence center vi kan sparre med omkring ECOdesign 2.0, så vi kan udvikle vores produkter til at passe til både det hjemlige Danske marked, og ikke mindst de store export markeder.

Vh Morten Veis Donnerup
Direktør, SUNTHERM

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:43

Kære Morten Veis Donnerup
Tak for dine kommentarer. Der arbejdes fra EU’s side på flere nye områder, som fremover skal være underlagt ecodesignregulering. De kombinationsløsninger, som I og andre aktører bringer på markedet, er helt afgjort et område, som skal være i fokus i aktiviteten, dels fordi det er ganske komplicerede regler, der gælder for denne type af produkter og dels fordi nye teststandarder fremadrettet vil medføre mere omfangsrige test af produkter, som indeholder flere delkomponenter. Vi glæder os til samarbejdet.
Venlig hilsen
David Tveit

Bent Christensen (Cooling engineer, Vestfrostsolutions)
Fredag d. 25/5-18 kl. 13:30

Vestfrostsolutions synes at det er et fint projekt, og det er vigtigt, at danske producenter i energibranchen kan få hjælp til EU ECO design og energi mærkning af produkter.
Det er af afgørende betydning at vi ligger helt forrest med hensyn til et lavt energiforbrug, da det er meget svært at konkurrere alene på prisen.
Med venlig hilsen
Bent Christensen
Cooling engineer
Vestfrostsolutions

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 11:54

Kære Bent Christensen
Tak for dine kommentarer. Det er vores håb, at de foreslåede aktiviteter netop understøtter danske virksomheder, som har fokus på lavt energiforbrug og kvalitetsprodukter - og som derigennem har et forspring på det internationale marked. Vi glæder os til samarbejdet.
Venlig hilsen
David Tveit

Torben Green (Senior Control Specialist, Danfoss A/S)
Lørdag d. 26/5-18 kl. 08:48

EcoDesign 2.0 lyder som en række meget interessante aktiviteter. Specielt udvidelsen af testfaciliteterne synes jeg lyder meget spændende. Praktisk viden om hvordan produkter testes korrekt i et laboratorium, er helt klart værdifuld viden for industrien.

Er standardiserede test af kølemøbler til supermarkeder, en del af de planlagte aktiviteter?

Med venlig hilsen
Torben Green

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 12:05

Kære Torben Green
Tak for dine kommentarer. Det er afgørende, at virksomhederne har adgang til state-of-the-art-testfaciliteter, som kan anvendes både i forbindelse med markedsintroduktion og i forbindelse med udvikling af nye produkter – disse faciliteter vil vi stille til rådighed for branchen. Og kølemøbler til supermarkeder er ét af de meget centrale områder i forslaget, bl.a. fordi vi ser en række nye tiltag på ecodesignområdet inden for denne produktkategori, og her er det både viden til industrien og nye testfaciliteter, der er omdrejningspunktet. Vi glæder os til samarbejdet.
Venlig hilsen
David Tveit

Ebbe Nørgaard (Direktør, DryingMate A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 08:39

DryingMate A/S udvikler og producerer energieffektive tørringsanlæg som involverer varmepumper til energigenvinding. Derigennem er vi i løbende dialog og kontakt med Teknologisk Instituts center for Køle- og Varmepumpeteknik omkring sparring og test. Vi bakker derfor 100 % op om projektet, hvormed vi håber at vores samarbejdspartner på området kan fortsætte og udbygge sin styrkeposition på køle- og varmepumpeområdet.
Mvh
Ebbe Nørgaard
DryingMate A/S

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 12:06

Kære Ebbe Nørgaard
Tak for dine kommentarer. Vi ser samarbejdet med en række meget innovative, men typisk mindre virksomheder, som producerer specialprodukter, som en ganske afgørende aktivitet – både fordi disse virksomheder udgør en vigtig grundstamme blandt producenter af dansk energiudstyr, og fordi vi ser en stadig udvidelse af de produktområder, som er dækket af ecodesign og energimærkning. Vi glæder os til samarbejdet.
Venlig hilsen
David Tveit

Klaus Støving Kjær (Markedschef, OK a.m.b.a.)
Mandag d. 28/5-18 kl. 09:16

OK a.m.b.a. besøger dagligt privatkunder, samt erhvervskunder med henblik på salg og installation af varmepumper. Her er det helt essentielt at vi forstår og kan rådgive kunder ifht. Ecodesign og betydning for forbrugeren.
Det er vigtigt, at vi hele tiden får de mest energieffektive produkter ud på markedet og at vi kan indarbejde testresultater fra Ecodesign(2) og gøre det brugbart i dagligdagens arbejde. Vi støtter op om at test og know how kan hentes "lokalt".
Bedste hilsner
Klaus Støving Kjær
OK a.m.b.a.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 12:07

Kære Klaus Støving Kjær
Tak for dine kommentarer. Varmepumperne er ét af de områder, hvor vi har set flest nye tiltag inden for energimærkning og ecodesign, og der er nye stramninger på vej, som givet vil påvirke markedet. Som aktør på dette marked har man altså en række ret skrappe krav, der skal overholdes, og formidlingen af viden på området er afgørende – således at I som virksomhed kan rådgive jeres kunder på bedste vis. Adgangen til testfaciliteter er naturligvis også et helt afgørende punkt, som også vil være i fokus. Vi glæder os til samarbejdet.
Venlig hilsen
David Tveit

Jens Bredning (Country Manager, Robert Bosch A/S, Termoteknik)
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:44

Robert Bosch A/S, Termoteknik bakker op om Ecodesign direktivet og ser dette tiltag som et vigtigt bidrag til at sikre kvalitet og lige vilkår for alle i branchen. Vi bakker derfor op om dette tiltag, så vi også i fremtiden vil have den nationale kompetence på området, og fortsætte vores konstruktive sparring med TI.
Med venlig hilsen
Robert Bosch A/S
Jens Bredning

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 16:34

Kære Jens Bredning
Tak for dine kommentarer. Hele rationalet bag ecodesign og energimærkningsordningerne er at sikre forbrugerne både gennemsigtighed i de produktoplysninger, som producenterne leverer samt sikre en række minimumskrav til produkterne, som bl.a. betyder, at kun energieffektive produkter kan markedsføres i Europa. Og én af kerneaktiviteterne i forslaget er at sikre et nationalt kompetencecenter på området, hvor I og andre aktører kan hente viden og sparring på området. Vi glæder os til samarbejdet.
Venlig hilsen
David Tveit

Brian Hansen (Nordisk Salgsdirektør , Nilan A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:51

Nilan ønsker i høj grad at støtte op om denne aktivitet. De seneste år har i særdeleshed vist hvor vigtigt det er at de danske producenter er i front og Danmark deltager og præger debatten i EU samt sørge for at overliggeren i kravene bliver sat højt, pga. det øger den danske eksport på området, da vi er er blandt de førende indenfor energieffektive og kostprisoptimerede produkter. Behovet for dette samt adgang til sparring og eksperthjælp samt laboratoriefaciliteter bliver bestemt ikke mindre fremadrettet hvor kravene bliver mere komplekse. Et områder der absolut bør prioriteres

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 15:11

Kære Brian Hansen
Tak for dine kommentarer. Det er afgørende for danske virksomheder, at de fælles europæiske krav er ambitiøse med hensyn til energieffektivitet - for kun derigennem kan vi sikre en fremtidig dansk produktion af kvalitetsprodukter. Fokus på dette samt sparring og test, både i forbindelse med udvikling og dokumentation af produkterne, er vigtige aktiviteter i forslaget. Vi glæder os til samarbejdet.
Venlig hilsen
David Tveit

Christen Galsgaard (Sektionschef, Veltek)
Mandag d. 28/5-18 kl. 11:22

1. Ecodesign 2.0
En række nye krav, som stilles i øjeblikket bl.a. gennem ecodesigndirektivet og certificeringsordninger, giver danske virksomheder en unik position på det globale marked, men de nye krav er midlertidig stærkt stigende i kompleksitet da det fremadrettet ikke længere alene omhandler energieffektiviteten af det enkelte produkt, men også dets interaktion med andre produkter, korrekt styring, emissioner (særligt inden for partikler og NOx), leveret ydelse (fx indeklima) samt materialevalg og LCA. Krav, som sætter helt nye rammer for udvikling og dokumentation af produkterne, og i høj grad udfordre SMV’erne da denne viden rækker langt ud over deres core business.
Derfor er stiger behovet for adgang til state-of-the-art testfaciliteter og ekspertviden om de nye krav, samt påvirkning i udarbejdelsen af disse gennem tilstedeværelsen i Bruxelles som aktiviteten vil fokusere på.

Området er stort og som anført mangeartet.
Teknologist inst. Har gennem de seneste 10 år, udviklet stor kompetence på alle facetter på indeklima området. Opbygget internationalt anerkendte testfaciliteter, samt den underliggende ekspertviden, til at facilitere og rådgive de virksomheder, der griber dette krævende område, med ECOdesign med alt hvad dermed følger.
Nationalt er det en udfordring at fortsætte dette udviklingsarbejde. Til gavn for dansk industri og den store viden base og – internationale anerkendelse, der eksisterer internationalt.
Her er dansk indeklima viden, og de danske universiteters forskningsindsats, blandt verdens absolut førende.
På EU plan har de seneste ti års samarbejde mellem Styrelserne for Energi og bygningsregler, samt fremstillingsindustrien for komponenter til indeklima installationer, nået et højt niveau
i det europæiske parnas. Her anerkendes det bredt og hyppigt, at Dansk smarbejde er værd at tage ved lære af.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 15:12

Kære Christen Galsgaard
Tak for dine kommentarer. Der er ingen tvivl om, at de mange nye krav er stigende i kompleksitet og de omfatter nu også mere end energieffektivitet. Mange danske virksomheder udfordres af dette, og det er afgørende, at virksomhederne har adgang til både viden og testfaciliteter. Og når aktiviteten så kan være med til at understøtte en internationalt anerkendt dansk styrkeposition på området, så vil både komponent- og systemleverandører få et afgørende løft til gavn for dansk erhvervsliv generelt. Vi glæder os til samarbejdet.
Venlig hilsen
David Tveit

Ole Andesen (Teknisk Chef, Systemair A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 13:26

Systemair i både Danmark og udlandet finder Ecodesign så vigtigt for hele ventilationsbranchen at alle former for oplysning, udvikling og fremme af lavenergiprodukter hilses velkommen. For vi alle kan komme videre end hvor vi er i dag kræver det konstante forbedringer i produkttest og test af samlede systemer - - som skal omsættes til letforståelige fakta, som jeg bruges på både Christiansborg og i Bruxelles.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 15:40

Kære Ole Andesen
Tak for dine kommentarer. Både komponent- og systemtest er centrale aktiviteter i forslaget. Generelt er erfaringsopsamling fra sådanne test naturligvis vigtige som fundament for fremtidige reguleringer på området. Hermed sikres det også, at de løbende justeringer i kravene altid har fundament i virkeligheden, samt at målene er både ambitiøse og realistiske på samme tid. Vi glæder os til samarbejdet.
Venlig hilsen
David Tveit

Buster Nissen (Salgschef, NB Ventilation A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 16:47

NB Ventilation A/S, har siden 1973 produceret og sælger stadig ventilationsaggregater i høj kvalitet og alle vores aggregater bliver produceret efter kundens ønsker og behov, som i stigende grad præges af national såvel som internationale krav. Krav som vi løbende må holde os ajour med og udvikle vores produktsortiment imod. Krav som tilgodeser de gode og energieffektive produkter, men som ligeledes stiger i kompleksitet og stækker sig langt udover ventilationsbranchens core business, hvorfor vi igennem de seneste år, har haft et stærkt samarbejde med Teknologisk Institut på dette område. Et samarbejde vi ikke kan se os foruden og gerne ser fortsætte, hvorfor vi selvfølgelig meget gerne bakker op og deltager i denne essentielle aktivitet

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 16:38

Kære Buster Nissen
Tak for dine kommentarer. Det er vores håb, at de foreslåede aktiviteter netop understøtter de virksomheder, som har fokus på lavt energiforbrug og kvalitetsprodukter. Mange af de nye krav stiller virksomhederne over for en række udfordringer, primært fordi de er meget komplekse, og tager afsæt i andet end bare energiforbrug. Dette er en særlig udfordring for ventilationsbranchen. Vi glæder os til samarbejdet.
Venlig hilsen
David Tveit

Kim Kronby (Direktør, JS ventilation A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 17:41

i. JS ventilation følger udviklingen i Ecodesign kravene omhyggeligt. De er helt afgørende for kravene til vores systemleverancer, ikke mindst på det internationale marked. Med det spirende fokus på bæredygtighed udenfor Europa er ecodesign kravene med til at sikre en konkurrencedygtig kvalitet. Derfor støtter vi helt Ecodesign 2.0, som igennem opdateret viden og ekspertrådgivning vil ruste os til de tekniske og markedsføringsmæssige udfordringer.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 16:41

Kære Kim Kronby
Tak for dine kommentarer. Det internationale udsyn er helt afgørende for danske virksomheder, og aktiviteten skal gerne understøtte udviklingen af nye produkter, som matcher kravene - både inden for energieffektivitet og de andre områder, som nu ses som parametre i ecodesign. Ekspertrådgivning på disse områder er centrale punkter i aktiviteten. Vi glæder os til samarbejdet.
Venlig hilsen
David Tveit

Torsten Hvam Sølund (Udviklingschef, HWAM A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 22:34

HWAM A/S udvikler og fremstiller højteknologiske brændeovne, til det Europæiske marked.
Fortsat stigende krav vil sikre en teknologiske udvikling, på niveau med de sidste 10 års hastige udvikling af danske brændeovne. Positivt.
Hos HWAM har vi nydt godt af samarbejdet med TI, der besidder stor knowhow om branchens krav og regulativer. Vores sparring om teknologi og produktperformance, er uvurderlig.
Vi hilser derfor Ecodesign 2.0 velkommen, da vi fremover ser muligheder for endnu større teknologiske spring. En teknologisk udvikling der igen vil udfordre eksisterende metoder og regler for branchen. En udvikling der igen vil positionere brændeovne som et moderne energi alternativ.
Vi glæder os til endnu flere resultater af vores samarbejde.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 20:43

Kære Torsten Hvam Sølund
Tak for dine kommentarer. Der er ingen tvivl om, at den fortsatte stramning af kravene sikrer en fortsat udvikling af mere energieffektive produkter. Og viden omkring reguleringerne er afgørende for, at danske virksomheder kan være med helt forrest i feltet på et globalt marked. Det er godt, at de danske virksomheder, herunder HWAM, er parate til en løbende udvikling af produkterne, hvor både viden og adgang til testfaciliteter inden for de enkelte teknologiområder er afgørende værktøjer for den enkelte virksomhed.
Venlig hilsen
David Tveit

Michael Aarup
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 10:11

Som leverandør af regulatorer samt ventiler til producenter af div. kølemøbler er det klart i vores interese at disse møbler lever op til det nye EcoDesign 2.0 Til dette test formål er det nye lab. hos jer et meget spændende tiltag som også kan hjælpe med til udvilkingen af flere lav energi kølemøbler på market, inkl. test af div. regulerings former - afrimning - ventilator drift osv. - test af nye funktioner i div. regulatorer.
MVH Michael Aarup, Carel Nordic

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 16:46

Kære Michael Aarup
Tak for dine kommentarer. Kompleksiteten i de nye regulativer er klart stigende, og det er fremadrettet mere samlede systemer end enkeltkomponenter, der skal leve op til kravene. Og på køleområdet er en række nye produktområder på vej ind under ecodesignkravene og her er det helt fundamentalt, at branchen har adgang til testfaciliteter, der matcher disse krav. Vi glæder os til samarbejdet.
Venlig hilsen
David Tveit

Mads Frank (Project Manager, Elcold ApS)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 11:09

Elcold ApS fremstiller kommercielle køleprodukter, og eksporterer til mere end 70 lande Worldwide.
Vi synes, at det er et fint projekt, og det er vigtigt, at danske producenter i Energibranchen kan få hjælp til EU Ecodesign og energimærkning af produkter. Vi tror, at EU ecodesign- og energimærkningsordninger vil få stor betydning for os i fremtiden. Det er uden tvivl et af de parametre, der fremadrettet skal gøre os konkurrencedygtige, i et marked med stigende pres fra især Asiatiske producenter. Vi forventer, at EU's forordninger også kommer til at omhandle vore produkter i fremtiden.

Mads Frank
Project Manager
Elcold ApS

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 16:48

Kære Mads Frank
Tak for dine kommentarer. Der er en række forskellige køleprodukter, som lige nu ligger i pipeline i forhold til nye reguleringer, og der er ingen tvivl om, at kommercielle køleprodukter er rigtigt interessante i denne sammenhæng. Og aktiviteten skal være med til at sikre, at danske producenter på området altid er med på forkant i forhold til reglerne, og her er viden og testfaciliteter ganske afgørende. Vi glæder os til samarbejdet.
Venlig hilsen
David Tveit

Anders Sjøgaard (Direktør for Teknologi og Innovation, Gram Commercial A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 11:49

Gram Commercial A/S udvikler, producerer og sælger professionelle køleapparater til food service og life science industrierne. Vi har en markedsledende position i Europa indenfor design (formgivning, betjening og generel produktkvalitet) og miljø (teknologisk standard, energieffektivitet og lydniveau) for udbudte produkter i branchen.
Vi har egne testfaciliteter for temperatur og energimåling under kontrollerede omgivelser. Dette er helt nødvendigt for at kunne dokumentere Ecodesign og energimærkning af vore professionelle køle- og fryseprodukter. Lovgrundlaget er forordningerne 1095/2015/EU og 1094/2015/EU, der har været gældende siden 1. juli 2016 og som løbende strammes op. Til trods for at vores testlaboratorie ikke har Danak akkreditering accepteres vore egne energitests lovmæssigt på nuværende tidspunkt. Der stilles ofte i større udbud krav om uafhængige energitests udført af trediepart og her er Teknologisk Instituts projekt Ecodesign 2.0 (for fremtiden) virkelig værdifuldt og på sin plads.
Vi har også gennem de seneste 20 år arbejdet tæt sammen med Teknologisk Institut om udvikling af "state-of-the-art" laveenergi produkter på det professionelle område - kulminerende i udnævnelsen af et Gram storkøkken køleskab (Superior K72G) til "Most energy efficient product in Europe" i kategorien "Vertical chilled storage cabinet" i den EU støttede ProCold konkurrence i 2017. Dette samarbejde forventer vi at kunne fortsætte og udbygge i fremtiden, ikke mindst i takt med at Teknologisk Institut opruster på området. Kapaciteten af uafhængige testfaciliteter i Europa er meget sparsom og dette presser i øjeblikket såvel udviklingstiden som prisen for at få udført uafhængige tests.
Derfor imødeser vi gennemførelsen af projekt Ecodesign 2.0 med positiv forventning.

Med venlig hilsen
Anders Sjøgaard
Gram Commercial A/S
Direktør for Teknologi og Innovation

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:17

Kære Anders Sjøgaard
Tak for dine kommentarer. En helt central aktivitet i forslaget er at sikre, at der er adgang til tredjeparts prøvningsfaciliteter for de danske producenter. Dette er afgørende i flere sammenhænge, både for de producenter, som selv kan teste og for de, som ikke selv har egne testfaciliteter. Og det er helt sikkert også meget vigtigt, at der sker en fortsat udvikling af produkterne, så de matcher de stadigt stigende krav, og her skal både viden og testfaciliteter stilles til rådighed – her kan vi helt sikkert yderligere styrke samarbejdet. Vi glæder os til samarbejdet.
Venlig hilsen
David Tveit

Sham Morten Gabr (Chief Strategy Officer, Multi-Wing, Dansk ISO & CEN Ventilator expert, medlem af Dansk Ventilation, Eurovent, S313, EVIA, Asrahe og AMCA Fan Committee )
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 14:25

Ecodesign2.0 er et vigtigt indsatsområde. Eksisterende, reviderede og nye ecodsign krav fremmer udviklingen af mere konkurrencedygtige og energireducerede produkter og virksomheder i EU og i DK. Kravene er dog stigende mht. Udvikling, testning og dokumentation og der er og vil være behov for adgang til state of the art test faciliter, ekspertviden og indflydelse i Brussels.

De bedste hilsner
Sham Morten Gabr
Chief Strategy Officer, Multi-Wing Group
Medlem af Dansk Ventilation, Eurovent, EVIA, og AMCA
Delegeret i ISO og Cen

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:19

Kære Sham Morten Gabr
Tak for dine kommentarer. Rationalet bag forslaget er, at de stigende krav til produkter både udfordrer producenterne og samtidig giver nogle unikke fordele i forhold til resten af konkurrenterne på det europæiske marked. Og kun med adgang til testfaciliteter og viden kan denne fordel opnås. Vi glæder os til samarbejdet.
Venlig hilsen
David Tveit

John Steen Jensen (Direktør, EcoVent)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 16:07

i. Ecovent finder dette indsats område interessant og meget relevant for den fortsatte udvikling af HVAC produkter og specielt hvor indsatsen skal prioriteres. Håndtering af hele Ecodesign lovgivningen er imidlertid en stor mundfuld for et mindre firma og Ecovent må derfor støtte sig til den ekspertise, som findes blandt andet i videninstitutioner. Det er også afgørende, at den fortsatte lovgivning indenfor Ecodesign sker på en fair måde for de danske produkter således at de innovative virksomheder belønnes.
De bedste hilsner
John Steen Jensen
Ecovent Int.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:22

Kære John Steen Jensen
Tak for dine kommentarer. Det er helt afgørende, at de mindre virksomheder får adgang til viden og testfaciliteter - ligesom de muligheder branchen har for at påvirke den fremtidige regulering skal udnyttes, så det sikres, at danske virksomheders interesser styrkes. Vi glæder os til samarbejdet.
Venlig hilsen
David Tveit

Charlotte Forsingdal
Onsdag d. 30/5-18 kl. 16:05

Udvidelsen af ECO-design til, at ECO-design i fremtiden også omhandler ”materials” under EU-Kommissionens pakke for cirkulær økonomi betyder også en udvidelse af testparametre. Det er centralt for danske virksomheder, der producerer produkter, der er omfattet af ECO-design. Dansk Standard finder, det vigtigt at der fortsat er mulighed for at få testet produkter i DK, således at ECO-design direktiverne ikke pålægger virksomhederne yderligere omkostninger til transport ved tests. De nye krav i ECO-design direktiverne betyder, at en række standarder skal opdateres. Derfor mener Dansk Standard, at det er vigtigt, at TI følger med i opdateringen af standarderne sideløbende med opdateringer at testfaciliteterne.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:24

Kære Charlotte Forsingdal
Tak for dine kommentarer. Sammenhængen mellem ecodesignkrav og de tilhørende standarder er afgørende – og tit ses det desværre, at der indføres reguleringer, som ikke umiddelbart understøttes af relevante standarder. Dette skal naturligvis følges tæt i forløbet. Og kompleksiteten i de nye reguleringer stiller også helt nye krav til den viden, der skal overføres til virksomhederne – det er en spændende udvikling, som giver virksomhederne en række muligheder for at udvikle forretningen yderligere. Vi glæder os til samarbejdet.
Venlig hilsen
David Tveit

Morten Deding (Director heat pump, Johnson controls, Global Products Industrial refrigeration)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:34

Som leverandør af køleudstyr og varmepmpe støtter jeg 100% dette forslag.
Eco design er implementeret som direktiv, men som producent er det vigtigt at der findes uafhængige test
faciliteter der kan verificere produkterne. Rådgivningen er yderst vigtig del af dette forslag. Som producent er det altagørende at den dokumentation der ligger til grund Ecodesign er udfærdiget så produkterne kan godkendes/accepteres af "energistyrelser" i EU landende, hvilket pt ikke forkommer entydigt.
mvh.
Morten Deding
Heat Pump Product Director
Johnson Controls

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 18:34

Kære Morten Deding
Tak for dine kommentarer. Forslagets omdrejningspunkt er et stærkt laboratorium, som skal være i international klasse, så vi sikrer danske producenter adgang til testefaciliteter, både til udviklingsformål og når produkterne skal dokumenteres i forbindelse med markedsintroduktion. Dette vil sammen med den nødvendige rådgivning på området blive stillet til rådighed for branchen via de aktiviteter, der er foreslået – og derigennem bliver vejen mod eksportmarkederne forhåbentligt kortere for danske producenter og leverandører af bl.a. køleudstyr og varmepumper. Vi glæder os til samarbejdet.
Venlig hilsen
David Tveit

Flemming Kragerup (Adm. Direktør, PRO|VENTILATION A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:10

PROVENTILATION er et teknik- ingeniør- og entreprenørhus hvor vi gennem bæredygtige og økonomiske løsninger inden for ventilation og indeklima ønsker at skabe en bedre dagligdag og forbedret arbejdsmiljø for de mennesker der bor og arbejder i de bygninger, hvor vi udfører installationer og service.
For os er det derfor essentielt at de krav der stilles til produkterne er målbare og kan anvendes i hverdagen og ikke mindst resultere i et godt og energieffektivt indeklima, hvorfor vi meget gerne bidrage og deltager for at sikre en forankring i det marked og den hverdag produkterne skal installeres i.
Flemming Kragerup
Adm. Direktør

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 18:35

Kære Flemming Kragerup
Tak for dine kommentarer. Linket til det gode og energieffektive indeklima er helt overordnet centrale målsætninger i de mange nye krav, der stilles. Og her er jeg helt sikker på, at flere danske virksomheder har et solidt udgangspunkt – det gør det også ekstra vigtigt, at vi hele tiden er på forkant og har adgang til testfaciliteter, hvor tingene kan dokumenteres. Vi glæder os til samarbejdet.
Venlig hilsen
David Tveit

Ole Brenting (Teknisk Direktør, PRO VENTILATION A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 21:20

PROVENTILATION er et teknik- ingeniør- og entreprenørhus hvor vi gennem bæredygtige og økonomiske løsninger inden for ventilation og indeklima ønsker at skabe en bedre dagligdag og forbedret arbejdsmiljø for de mennesker der bor og arbejder i de bygninger, hvor vi udfører installationer og service.
For os er det derfor essentielt at de krav der stilles til produkterne er målbare og kan anvendes i hverdagen og ikke mindst resultere i et godt og energieffektivt indeklima, hvorfor vi meget gerne bidrage og deltager for at sikre en forankring i det marked og den hverdag produkterne skal installeres i.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 22:16

Kære Ole Brenting
Tak for kommentarerne. Vi glæder os til samarbejdet med PRO VENTILATION.
Venlig hilsen
David Tveit