Ecodesign2.0

Senest opdateret d. 14/1-2019
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Byggeri og anlæg og Klima og miljø
Claus Schøn Poulsen
Centerchef

Nye EU-ecodesignkrav skaber behov for test, udvikling og rådgivning hos producenter af energiudstyr. Med en årlig eksport på ca. 84 mia. kr. står danske virksomheder stærkt internationalt. Aktiviteten skal medvirke til at sikre denne førerposition.

Energiprodukter – både energiforbrugende (f.eks. hårde hvidevarer, varmepumper, køleanlæg, ventilationsanlæg m.m.), energiproducerende (f.eks. kedler, brændeovne, solceller m.m.) og passive produkter (f.eks. vinduer, isolering m.m.) – enten er eller bliver inden for nærmeste fremtid reguleret af EU’s ecodesignkrav, som bl.a. stiller en række minimumskrav til de enkelte produkter. Herudover vil mange af produkterne også blive omfattet af energimærkningsdirektivet, som bl.a. kendes fra hårde hvidevarer.
Dette afføder et behov hos producenterne for nye laboratorie- og ekspertrådgivningsydelser inden for ecodesignområdet – et behov, som aktivitetsplanen skal understøtte. Herudover skal aktiviteten sikre maksimal dansk indflydelse på de kommende minimumskrav gennem deltagelse i relevante internationale komitéer under EU-Kommissionen, som er ansvarlig for tilblivelsen af den overordnede lovgivning på området.
Derudover er de standarder, som danner rammen om de enkelte produktkrav i ecodesignreguleringerne, helt afgørende for den enkelte virksomhed. Standarderne øges i kompleksitet, og det bliver stadigt mere vigtigt, at danske producenter har direkte indflydelse på deres udformning. Dette er en opgave, som mange virksomheder i dag må søge hjælp til, fordi det ligger uden for deres kernekompetencer. Derfor er en aktiv deltagelse i de relevante standardiseringsudvalg helt centralt i aktivitetsplanen.
Sidst, men ikke mindst, er det helt afgørende, at viden spredes effektivt og hurtigt til målgruppen. Kun herigennem kan det sikres, at virksomhederne er på forkant med de reguleringer, som EU-systemet har lagt i pipeline for de kommende år. Derfor er forskellige målrettede videnspredningsaktiviteter som f.eks. guidelines, webformidling, konferencer, temadage og gå-hjem-møder helt centrale i aktiviteten.
Med en årlig eksport på ca. 84 mia. kr. (jf. Energi-, Forsynings og Klimaministeriet – se: http://www.efkm.dk/media/8363/analyse-energiteknologieksporten.pdf – står danske energivirksomheder stærkt på det internationale marked. Danmark har en lang tradition for at være på forkant med EU’s reguleringer på energiområdet, og de danske producenter af energiudstyr vil kunne udnytte de kommende nye krav og stramninger til at opnå en konkurrencefordel. Dette forspring kan dog kun fastholdes og udbygges, hvis virksomhederne har adgang til nyeste viden om regler og standarder samt til de state-of-the-art testfaciliteter, som udvikles igennem aktivitetsplanen.

Budget:
2019: 3.240.000 kr.
2020: 3.240.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Ecodesign2.0

Nøgleord