Effekter af fugt og temperaturer i bygninger – bedre indeklima

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Service og offentlig innovation

Kombinationen af øget fokus på energibesparelser i bygninger og byggefejl har i de senere år skabt et stadig større forekomst af fugt i bygninger, og de derved følgende indeklimarelaterede problemer, som eksempelvis skimmelvækst, har fået forøget fokus. Dårligt indeklima sænker produktiviteten og forøger sundhedsomkostningerne, så der er derfor både et stort samfunds- og erhvervspotentiale i at finde løsninger på disse problemstillinger.

På trods af mange års forskning i indeklima har der været meget lidt fokus på de praktiske forhold i forbindelse med at undgå fugt og indeklimarelaterede problemer, og GTS vil derfor udvikle mere funktionelle metoder til at modvirke problemerne i praksis. Dette spænder fra udviklingsprojekter sammen med universiteter omkring sikre detekteringsmetoder til skimmelsvampe, nye metoder til at undgå at fugtproblemer opstår, samt opnå et større og mere robust grundlag i forhold til de helbredsmæssige gener. Dette vil have store besparelsespotentialer, idet en del omfattende renoveringer derved vil kunne undgås elle reduceres i omfang.

GTS aktiviteter er foruden deltagelse i udvikling af nye metoder, også tværfaglig specialistrådgivning lige fra skader i eksisterende byggeri til rådgivning omkring byggeprocessen så fugtproblemer ikke opstår i byggefasen