Effektiv infrastruktur til el-drevne biler

Senest opdateret d. 20/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

Samfundets store udfordring med reduktion af CO2 emission, mindre afhængighed af fossile brændstoffer, bedre udnyttelse af vindenergi, reduktion af støj og skadelige emissioner i byområder kan alle løses med elektriske køretøjer. Da der i øjeblikket sker en kraftig international udvikling på batteriområdet, er det meget sandsynligt at elektriske køretøjer vil komme til at udgøre en betydelig del af bilflåden i de kommende år. Elektrisk fremdrift ventes også at brede sig til non-road og vandtransportområderne.
Danmark er frontrunner på vindenergi. Køretøjer med batterier ses som et vigtigt virkemiddel i forhold til en balancering af el-systemet, hvor store mængder vindenergi kan lagres i batterierne i nattens lavlast periode. Danmark har derfor interesse i, at der allerede nu udvikles funktionalitet til elbiler og infrastruktur, der understøtter et aktivt samspil med el-systemet.

Batterier har endnu et lavt energiindhold i forhold til flydende brændstoffer og dette giver en lavere rækkevidde til en højere pris. For at elektriske køretøjer kan blive en succes skal der udvikles pålidelig infrastruktur og teknologi, der kan kompensere for ulemperne ved batteridrift. Der skal være tilstrækkelige og egnede lademuligheder. Udviklingsmæssigt satses på forskellige platforme for smart styring af energi og forøgelse af rækkevidde f.eks. hurtigt batteriskift, hurtig ladning, indbygget range-extender samt de mere komplekse hybrid køretøjer.
Der er behov for udvikling og verificering af ny udrustning til køretøjerne, f.eks. styring af ladning, betaling, rækkevidde estimering, batteri balancering, passiv og aktiv sikkerhed i elektriske transportmidler, redningsudstyr, energieffektiv hjælpeudrustning mv.
Der skal udvikles og opsættes egnede ladestandere hos private og på offentlige arealer. Der skal udvikles ”tankstationer” til batteriskift, hurtig ladning og måske brint eller methanol påfyldning. Der bør udvikles robotter til at håndtere tunge og farlige dele. De sikkerhedsmæssige aspekter og barrierer ved brug af batterier og elektrisk transport skal undersøges og løses.

Den opbyggede viden vil være med til at initiere en lang række demonstrationsprojekter i tæt samarbejde med virksomheder på området og dermed være med til at øge deres konkurrenceevne på et kraftigt stigende internationalt marked.

Der bliver behov for en lang række nye teknologiske services og uddannelse til hele området for elektrisk transport målrettet mod den danske transportsektor.

2 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Peter H. Lykke
Tirsdag d. 30/6-09 kl. 15:29

Kære GTS,

Jeg har ikke fundet noget i teksten der ikke er i tråd med min opfattelse af hvad vi får af udfordringer i elsystemet.
Dog kunne jeg godt tænke mig I måske nævnte, at der er behov for styringsværktøjer og hardware der kan tænde/slukke for elforbrug ud fra prissignaler m.v. Her tænker jeg på både på de 200.000 - 500.000 varmepumper og de mange elbiler der forventes at være i Danmark 2025!

Med venlig hilsen

Peter Harling Lykke
Udviklingschef

Rune Domsten
Tirsdag d. 30/6-09 kl. 23:12

GTS'erne bør fokusere på test områder i ovennævnte da der indenfor batteri optimereing lading etc allerede er mange aktiviteter igang både i det private og på universiteter.