Effektiv sikring med droner og biometri

Senest opdateret d. 22/8-2016
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Service og offentlig innovation
Carsten Møller
Forsknings- og innovationskonsulent

En række nye sikringsteknologier er ved at vinde indpas. F.eks. har droner, biometri og systemer til beslutningsstøtte store perspektiver, når det gælder om at skabe bedre sikring med færre omkostninger. Den udvikling vil DBI fremme ved at teste og formidle de nye teknologier med henblik på at rådgive såvel sikkerhedsindustrien som slutkunderne om de nye muligheder for mere effektive sikringsløsninger.

1. Markeds- og samfundsbehov

Danske virksomheder har flere tyverier, indbrud, hærværk og svind end vores nabolande[1]. Det koster penge for samfundet, forsikringsselskaberne og virksomhederne.

Den teknologiske udvikling inden for bl.a. IKT, sensorer og droner giver nye muligheder for bedre sikring til en lavere pris. Men det er en udfordring for sikkerhedsindustrien at realisere mulighederne. Industrien mangler viden om teknologiens muligheder, og slutkunderne kan ikke umiddelbart se værdien.

Et højt dansk lønniveau kombineret med begrænset automatisering i de relevante brancher[2] giver et godt grundlag for øget teknologianvendelse på sikringsområdet. En positiv sideeffekt er, at danske aktører inden for f.eks. droner, robotter og biometri kan skabe et hjemmemarked med potentiale for international vækst.

Målgruppen er sikkerhedsindustrien og dens slutkunder:

  • Slutkunder: Detailbutikker, fremstillingsindustri og lagervirksomhed (alene dagligvarebutikker udgør 3.040 butikker)

  • Servicevirksomheder inden for vagt- og alarmbranchen (ca. 470 autoriserede virksomheder)

  • Leverandører af droner, robotter, IKT, sensorer og biometri (ca. 40).

     

2. Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi

DBI vil styrke brugen af ny sikringsteknologi på tre konkrete områder, hvor markedet endnu ikke er modent. Ved at demonstrere teknologierne hos relevante slutkunder kan DBI hjælpe sikkerhedsindustrien uden at være i konkurrence med andre udbydere. De tre indsatsområder er:

Rådgivning om og test af droner og robotter
Droner og i mindre skala også robotter er på vej ud i den civile sikkerhedsindustri efter at have været anvendt i den militære sikkerhedsindustri gennem flere år. Begge teknologier giver nye muligheder for at overvåge langt mere effektivt end i dag og - i et langsigtet perspektiv - også mulighed for at gribe ind.

Både droner og robotter giver imidlertid også udfordringer i forhold til den offentlige regulering og sikkerheden for andre. Herudover kan teknologierne anvendes til kriminelle formål som fx spionage. Derfor vil DBI vil udvikle og tilbyde rådgivning og testfaciliteter, hvor det kan verificeres, at teknologierne virker og er sikre. Det vil ske i samarbejde med UAS Danmark, som er et netværk rettet med brug af civile droner.

Kommerciel klynge for biometri
Biometri handler om automatisk identifikation af personer ved hjælp af f.eks. ansigtsgenkendelse, irisscanning, fingeraftryk og scanning af hændernes venemønster. Biometri kan effektivisere identifikation af personer ud fra videoovervågning.

DBI vil etablere en kommerciel erhvervsklynge for brug af biometri for på en gang at fremme anvendelsen af biometri til effektiv sikring og skabe grundlag for et hjemmemarked for biometrisk overvågning med potentiale for senere eksport.

For at understøtte virksomhederne i klyngen vil DBI udvikle en teknologisk serviceydelse rettet mod konkret rådgivning om biometriske løsninger og forskningsassistance i forbindelse med udvikling af nye, biometriske produkter.

Beslutningsstøtte til projektering af fysisk sikring
I samarbejde med en international udbyder vil DBI tilbyde både sikkerhedsindustrien, slutkunder og forsikringsselskaber adgang til et nyt digitalt værktøj, som kan bruges ved projektering af sikring til f.eks. en bygning – og som efterfølgende kan verificere løsningen digitalt på baggrund af anerkendt viden.

Målet er at opnå højere kvalitet og lavere omkostninger i sikkerhedsindustrien. Projektering af fysisk sikring understøttes i dag kun i ringe omfang af digitale løsninger. Projekteringen gennemføres i stedet på basis af erfaringer og rådgivning fra producenter eller grossisten. Det gør det svært at verificere kvaliteten af løsningen samtidig med at omkostningerne bliver højere, fordi der skal anvendes flere mandtimer.

 

3. Centrale aktiviteter

DBI har fokus på at demonstrere potentialet i teknologier, der kan automatisere processer i sikkerhedsindustrien. Det skal ske på teknologiområder, hvor Danmark har stærke kompetencer (droner og biometri), eller hvor potentialet for hjemtagning af viden er stort (droner, robotter og beslutningsstøtte).

Indsatsen indebærer, at DBI:

  • Henter ny viden fra og påvirker internationale udvalg fx ERNCIP (EU)

  • Finder matchende teknologier via systematisk søgning i patenter, forskningsdatabaser, studieture og på internationale teknologimesser (fx IFSEC (UK))

  • Gennemfører tre til fire demonstrationsprojekter i samarbejde med virksomheder og slutkunder

  • Afklarer industriens videnbehov og teknologiers kommercielle potentiale for sikkerhedsindustrien og slutkunderne

Idéen bygger videre på aktivitetsplanerne fra ServiceOptimering i SikkerhedsBranchen og Styrket Sikringsteknisk Infrastruktur, hvor det blev klart, at branchen har svært ved at få fuldt udbytte af de nye teknologiske muligheder, bl.a. fordi teknologierne udvikler sig så hurtigt.

 

4. Mulige samarbejdspartnere

Sikring har berøringsflader med både teknologi, lovgivning og etik omkring personrelaterede data og privat ejendomsret. Alle løsninger skal derfor håndteres i en teknisk, juridisk og etisk kontekst. DBI vil derfor samle myndigheder og virksomheder, som udbyder og efterspørger bedre sikring. Det er bl.a. PET, politiet, justitsministeriet, Det Kriminalpræventive Råd, UAS Danmark, Dansk Industri, SikkerhedsBranchen og CenSec.

Teknologier som fx biometri, droner og beslutningsstøtte udvikles i bl.a. Tyskland, USA, England og Mellemøsten. Derfor indgår vi et samarbejde med Innovationscentrene i München og Silicon Valley om studierejser til relevante videninstitutioner fx Fraunhofer (Tyskland), Sandia National Labs (USA) og Lockheed-Martin (USA).

Herudover har vi stærke danske videnmiljøer inden for droner, robotter, billedanalyse og biometri på Aalborg universitet, DTU, Københavns universitet og SDU.

 

[1] Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Crime_statistics/

[2] Produktivitetskommissionen: http://produktivitetskommissionen.dk/media/135897/rapport.pdf - s. 55

Nøgleord

31 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Dan D. S. Hermansen (COO, MyDefence Communication )
Tirsdag d. 14/4-15 kl. 13:11

Tak til Carsten og DBI. Jeg synes det er et rigtig godt og relevant emne at tage fat på.

Jeg mener helt klar, at der burde adderes et punkt omkring "Fysisk sikring imod misbrug af droner". Det kan ligge som en del af emnet "Effektiv sikring med droner og biometri", men kan også være separat. Problemet er, at med den lette tilgængelighed til kommercielle droner i dag, så er det også mål for misbrug i forbindelse med
* overvågning,
* smugling af varer over landegrænser
* smugling af mobiltelefoner, våben og stoffer til fangerne i fængslerne
* terrorangreb i forbindelse med offentlige taler, demonstrationer osv.
* krænkelse af privatlivets fred
* sikring af luftrummet i nærheden af lufthavne
* sikring af kritisk infrastruktur

I samme boldgade kunne indgå problemstillingen omkring "bedre sikring imod jamming af sikringsinstallationer" eller noget lignende, hvor der sættes fokus på at forbedre systemerne, så man ikke med en billig håndholdt jammer fra kina, kan jamme mobilfrekvenser og dermed lægge systemerne ned.

Og ja, vi vil hos MyDefence rigtig gerne bidrage med viden og knowhow inden for disse områder.

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Onsdag d. 15/4-15 kl. 08:46

Kære Dan
Tak for den gode og konstruktive kommentar - og tilbuddet om at bidrage med viden.

Du har helt ret i, at de nye teknologier som fx droner også kan misbruges. Derfor skal det aspekt indgå i vores arbejde. Det giver både juridiske, etiske og teknologiske udfordringer.

Venlig hilsen

Carsten Damgaard

Henrik Olsen
Torsdag d. 30/4-15 kl. 12:12

Hej Carsten
DBI bude kigge på rådgivningen i forhold til brug af DNA mærkning. SelectaDNA har jo været brugt i udlandet i over 10 år og med stor succes nu i 40 lande. Danmark har lige taget teknologien til sig og politiet støtter op om teknologien. Hvis virksomhederne får mærket deres værdier bliver de også mindre attraktive at stjæle og vi gør livet svære for både tyve, hælere og dem der køber stjålne effekter. Taget udgangspunkt i svensk politis udtalelse i sidste uge, hvor man i Stockholm har oplevet 88% færre indbrud over en test på 1 år. Der blev 3 byområder mærket og efterfølgende data blev rapporteret til det svenske politi. Vi har allerede fantastiske resultater i Danmark fra brug af SelectaDNA spray mod røveri hos COOP, DSG, MAC Donalds og 7-eleven.

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 13:09

Hej Henrik
Tak for din kommentar. Det er en god idé at anvende nye metoder til mærkning af værdier, både af præventive årsager og så vi sikrer at stjålne genstande nemmere finder hjem til deres ejermand igen. Jeg kan godt se fordelene.
Tænker du, at DBI skal rådgive virksomheder om brug af mærkning, skal vi stille krav til mærkningen, teste den, undervise i brugen eller noget helt femte?
Og hvor ser du de største udfordringer ift. at få jeres kunder til at anvende mærkning? Er det fx mangel på viden?

Venlig hilsen

Carsten Damgaard

Søren Hansen (CEO, BrainBotics)
Lørdag d. 2/5-15 kl. 05:10

Super-relevant og rettidig forslag, da World Economic Forum har netop identificeret robotter og droner som to af de vigtiste nye teknologier i 2015 (https://agenda.weforum.org/2015/03/top-10-emerging-technologies-of-2015-2/).

De næste år vil vi se en række robotter og droner, som bliver mere og mere avancerede og – endnu mere vigtigt – vil eksistere i de samme omgivelser som os selv. Der er en reel fare for, at vi forurener vores omgivelser med alle mulige forskellige typer robotter, som måske vil gavne den enkelte, men begrænse privatlivet og sikkerheden for alle andre.

Sydkorea havde allerede i 2007 retningslinjer for robotter uden for industrien, der indeholder overvejelser over, hvordan man kan undgå illegal brug af robotter, hvordan man sikrer sikkerheden omkring data, der er fremskaffet af robotter, samt hvordan man etablerer en tydelig form for identifikation af robotterne, så man kan se, hvem de tilhører
Der burde i Danmark være et projekt, der kigger på mulighederne og de sikkerhedsmæssige aspekter. I dag er der tusindvis af mennesker, der arbejder med udvikling af robotter og kunstig intelligens på verdensplan, men meget få, der kigger på sikkerhedsaspekterne i forhold til teknologierne.

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Mandag d. 4/5-15 kl. 20:18

Hej Søren
Tak for din kommentar, Det er nogle gode pointer. Der er ingen tvivl om, at vi ikke kun skal kigge på teknologi og marked. Der er også etiske, juridiske og sikkerhedsmæssige udfordringer, som er relevante at vurdere.
Det er derfor relevant for os at afholde møder med forskellige interessenter fx jer for at få afdækket de forskellige forhold, som skal indgå i en teknologi- og markedsvurdering.

Venlig hilsen

Carsten Damgaard

Klaus Bolving (CEO & Klyngedirektør, CenSec)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 20:47

Det er godt set af DBI at sætte fokus på disse samfunds-, innovations- og markedsrelevante områder. Vi anbefaler, at DBI får støtte til at viderudvikle kompetencer inden for biometri-området, som uden for Danmark er i en hastig udvikling og indeholder et enormt markedspotentiale inden for fx personlig identifikation til fredelige og kommercielle formål. For at Dannark kan være med i det internationale kapløb om biometri-innovation anbefaler CenSec, at DBI's interesser inden for biometri støttes.
Der er en række endnu ikke alment erkendte kritiske forhold omkring sikring af droner, herunder drone-kommunikation og udvikling af midler mod uønskede/fjendtligsindede droners kommunikation og indtrængen. Disse områder vurderer CenSec som helt afgørende emner for både personlige, industrielle og myndighedsrelaterde interesser, ultimativt for Danmarks nationale sikkerhedsinteresser. Derfor bør også dette område støttes, og CenSec går gerne dybere ind i et samarbejde med DBI om dette område.

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 23:07

Hej Klaus
Tak for din kommentar - og for CenSecs tilbud om sammen at skabe nye muligheder for virksomhederne i sikkerhedsindustrien. Det er oplagt, at vi sammen udvikler demonstrationsprojekter, der kan vise teknologi- og markedspotentialet i droner og biometri.

Venlig hilsen

Carsten Damgaard

Peter K. Larsen (Retsantropolog, Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 11:49

Meget spændende udspil og godt, at der er så mange tanker med vedrørende droner, som vel allerede er nutidens teknologi og har stort potentiale inden for overvågning – på begge sider af loven. Det er vigtigt at få sat fokus på den teknologi.
Men det er lige så vigtig at fastholde fokus på og især få udviklet de allerede eksisterende overvågningssystemer, som oftest er af utrolig ringe kvalitet i forhold til hvad der er teknisk muligt, når man fx ser en lille drone flyve rundt med et 4G kamera…
Vi vil fra Retsantropologisk Enhed meget gerne fortsat samarbejde med DBI om test og udvikling nye systemer – meget gerne i forbindelse med projekter, hvor der samtidig bliver fokuseret på at opbygge databaser, der i større skala kan bruges til at kvantificere, hvor god genkendelse/identificering, der kan forventes med forskellige teknologier.
Det ville også være fantastisk, hvis DBI, på baggrund af ikke kun nye projekter men også nuværende knowhow, kunne give politiet inspiration til at fastlægge minimumskrav til videoovervågning. Det ville kunne betyde et kvantespring for nytteværdien af overvågningssystemer.
Ydermere er det meget vigtigt at fastholde fokus på at integrere forskellige overvågnings- og alarmeringssystemer. Jeg læste så sent som i sidste uge, at 40 %(!!!) af brandkorpsets udrykninger er til falske alarmer. Bare det viser, at der må være en fantastisk gevinst i fx at kombinere brandalarmer med andre typer overvågning.

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 22:30

Hej Peter
Tak for din kommentar.

Jeg er helt enig i behovet for en øget kvalitet af videoovervågningen, så nytteværdien øges. Der versere mange diskussioner af videoovervågnings effekt, men et er i hvert fald sikkert, hvis systemet ikke virker, så har det ingen effekt.

Udover at myndigheder kan spille en rolle som kravstiller, så kan leverandører, kunder og forsikringsselskaber bidrage til at kvaliteten øges.

Det kræver naturligvis at bedre overvågning skaber reel nytte værdi fx pga. færre indbrud og røverier, færre sygedage for de ansatte i fx en bank eller mere effektiv efterforskning. Så har det værdi at købe bedre overvågning. Derfor er det væsentligt, at vi kan dokumentere værdien af at få bedre kvalitet i videoovervågning. Vi ser demonstrationsprojekter, som vejen til at skabe den dokumentation, og er glade for at få adgang til jeres viden i den forbindelse.

Venlig hilsen

Carsten Damgaard

Peter Dreyer
Torsdag d. 7/5-15 kl. 14:51

Når I skriver droner, tænker jeg; det lyder sjovt. Jeg forstår dog ikke ud fra teksten, i hvilke aktiviteter, de skal indgå. Jeg synes også at spændet fra biometrisk adgangskontrol til droner er meget stort og så er jeg lidt i tvivl om hvem jeres kunder er; virksomheder i sikkerhedsindustrien eller virksomheder med et sikkerheds-issue?

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 23:05

Hej Peter
Tak for din kommentar.

Ja, du har ret i at idébeskrivelsen favner bredt. Vi har forsøgt at samle forskellige udfordringer, som sikkerhedsindustrien står overfor i en idé.

DBI vil gerne arbejde på med nogle specifikke teknologiområder ift. sikkerhedsindustrien, fordi vi vurdere, der er et behov. Alle de teknologiområder, vi beskriver, er på vej frem, men anvendes endnu kun i begrænset omfang i Danmark. Vi vil gerne bidrage til at øge udbredelsen.

Venlig hilsen

Carsten Damgaard

Søren Hansen (CEO, BrainBotics)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 20:28

Droneområdet er i øjeblikket den mest lovende del af robotområdet, og kan ifølge en ny analyse skabe op mod 15.000 nye jobs alene i Danmark.(http://www.uasdenmark.dk/news/103/22-04-2015-danmark-kan-skabe-15000-nye...)

Men udviklingen har en slagsside, og droner kan også bruges til smugling, terror og overvågning.

I Danmark mangler der stadig kompetencer, erfaring og vidensspredning indenfor området, hvilket er en oplaget opgave for DBI.

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 22:57

Hej Søren
Tak for din støtte til vores idé.

Venlig hilsen

Carsten Damgaard

Jakob Dahmlos Madsen (Direktør, Dahmlos Security)
Fredag d. 8/5-15 kl. 10:55

Super spændende og aktuel artikel.

Hvordan udmønter det sig i praksis – er det sådan at slutkunder har mulighed for at se forskellige løsninger demonstreret ved DBI?

Jeg er meget interesseret i at se praktiske eksempler på brug af termisk kamera og biometri. Biometri har jeg hørt om, men jeg vidste ikke at det fandt anvendelse ved RPAS.

Problemet for SMV virksomheder er adgangen til at teste og købe f.eks. termisk kamera og andre applikationer af en vis kvalitet. Der er restriktioner på visse termske produkter der blandt andet benyttes i det amerikanske militær.

Mit vagt og sikkerhedsfirma er medlem af UAS Danmark som vi sparer med.

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 22:56

Hej Jakob
Tak for din kommentar.

Ja, vi vil gerne demonstrere løsninger hos os. Derudover vil vi gerne demonstrere løsninger sammen med virksomheder, så vi kan teste potentialet i teknologien og vise, hvad den duer til. Målet er at gøre nye teknologier mere tilgængelige for vores kunder, så de kan se, hvilke muligheder de giver.

Biometri vinder frem i mange sammenhænge fx paskontrollen i Lufthavnen eller som adgangskontrol på smartphones. DBI arbejder allerede i dag på at demonstrere hvordan en Kinnect kan anvendes til biometriske opmålinger. Du er velkommen til at kontakt mig, hvis du vil høre mere om det.

Om vi laver demonstrationer af et termisk kamera er op til en konkret vurdering. Når vi laver demonstrationsprojekter, så stiller vi viden til rådighed for alle vores kunder. Men hvis du har brug for en mere specifik demonstration af et termisk kamera, så vil jeg foreslå, at du tager kontakt til mig, så vi kan tale om det.

Venlig hilsen

Carsten Damgaard

Allan Christensen (Head of Products, Ruko A/S)
Lørdag d. 9/5-15 kl. 17:24

Systemer til beslutningsstøtte kan være mange. Hvis man prøver at tage afsæt i at der i mange år frem vil være behov for og krav til, at vi alle anvender jordens ressourcer med omtanke, må en af de nærliggende aktiviteter at tage fat på være, at få sikret maksimal udnyttelse af de byggevarer, der anvendes i nutidens og fremtidens byggerier.
Med det menes at der i dag allerede findes en lang række produkt, som vi altid anvender ved nybyggeri, såvel erhvervs-, offentlige som private boligbyggerier.
I disse byggevarer er indbygget forskellige følere, der kan afgive meldinger og signaler for f.eks. temperatur, fugt, tæller for antal anvendelser, afvigelsesmålinger i forhold til normaltilstanden og hvis de er forbundet i samme netværk kan man f.eks. sikre at døre, porte og andet kan åbne og lukke 100% korrekt automatisk hver gang og dermed medvirke til optimeret udnyttelse i forbindelse med klimaskærmen samt indeklimaet i bygningen.
Med den krypterede kommunikation mellem enhederne sikres endvidere det højest mulige sikkerhedsniveau omkring åbningen i bygningsskallen, ligesom vi ved den efterfølgende vedligehold har intelligent viden om hvad der skal udbedres, hvor præcis det skal gøres og hvad der skal medbringes af reservedele.
Denne tyåe af løsninger tror jeg er vejen i fremtiden for optimal udnyttelse af de ressourcer vi har til rådighed og samtidig vil disse løsninger medvirke til effektivisering af omkostningerne til vedlighold af bygningerne og deres anvendte produkter.
DBI' opgave ser jeg at kunne bidrage til at få defineres og beskrevet standarderne for, hvorledes dette skal anvendes, godkendes og evt. certificeres på det danske marked. Ved at få defineret en standard eller skal vi kalde det fælles minimumskrav i byggeriet vil det betyde at de løsninger der udvikles peger i samme retning og vi sikrer dermed at den innovative udvikling sker i den retning, der er bedst og mest givtig for samfundet som helhed.
TIL INSPIRATION OG MULIGT UDGANGSPUNKT: http://www.ruko.dk/da/site/rukodk/Produkter/Adgangskontrol/Hi-O-teknologi/

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 22:43

Hej Allan
Tak for din kommentar og din idé om en intelligent og sikker bygningsskal. Du foreslår, at vi definerer en dansk standard. Ved du, om der allerede findes en international, som man med fordel kan tage udgangspunkt i?

Jeg ser derudover en spændende kobling fra din idé til facility management området, som i dag er understøttes af IT systemer, som bidrager til en optimal styring af bygningsmassen. I tillæg til det er der stigende pres på, at byggeriet anvender digital bygningsmodeller. Der er derfor en oplagt mulighed for at få de mange sensorer til at spille sammen. Det kan derfor være relevant at undersøge din idé i samspil med andre GTS institutter som fx Teknologisk institut og Alexandra instituttet.

Venlig hilsen

Carsten Damgaard

Allan Christensen (Head of Products, Ruko A/S)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 06:02

Hej Carsten
Det vi ved er, at der er en høj grad af fokus på dokumentation af nye bygningers levetid og at de dokumenteret kan medvirke til både effektivisering af vedligeholdelsesomkostningerne, men også at sikkerheden og sikringen er særdeles høj.

Sikringen og sikkerheden omkring dette produkt tager fint afsæt i nugældende krav fra F&P, hvor det jeg her argumenterer for, er at sikringen og det høje sikkerhedsniveau nu er mulig at definere helt ud til yderste led i bygningsskalen. Man kan derfor sige at denne teknologi reelt kan være med til at sætte nye standarder for fremtiden sikring og sikkerhedsniveau, hvor teknologien så giver en lang række yderligere gevinster i forhold til intelligent og kvalitativ opsamling af data for byginngens tilstand i flere forskellige perspektiver, som kan være meget interessante set ud fra bygherrens behov øg ænsker til viden om sin bygningsmasse.

Sig endelig til, når du er klar til at tage de næste skridt i denne proces.

Venlig hilsen
Allan Christensen

Michael Larsen (Projektchef UAS, UAS Test Center Denmark/UAS Denmark)
Søndag d. 10/5-15 kl. 09:47

Jeg kan kun bifalde, at DBI kobler deres eksisterende kompetencer til droneteknologi. Og det et er generelt positivt, hvis GTS-systemet kan bidrage til, at Danmark bliver et af de dominerede europæiske lande inden for udvikling, produktion og anvendelse af droner. Potentialet for vækst og nye, højteknologiske jobs er til stede!

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 22:32

Hej Michael
Tak for din støtte. Vi er helt enige om det store potentiale i droner.

Venlig hilsen

Carsten

Thomas Moeslund (Professor, Aalborg Universitet)
Mandag d. 11/5-15 kl. 22:40

Fra et forskningsmæssigt synspunkt kan jeg i høj grad støtte op om arbejdet med biometri og droner. Begge emner er yderst interessante for folk som mig, der interesserer sig for at afkode og kopiere den menneskelige evne til at analyse sine omgivelser via en kunstig synssans - computer vision.

Biometri - baseret på computer vision - giver mulighed for at genkende individer på afstand, altså uden en fysisk kontakt (som fx påkræves ved DNA og fingeraftryk analyser). Er disse remote-biometrier virkelig unikke og hvordan opsamler man dem on-the-fly vha computer vision? Yderst interessante forskningsspørgsmål, som pt er genstand for megen forskningsaktivitet på den internationale scene. Dels drevet af en relevant surveillance dagsorden (med dertilhørende applikationer), men i lige så høj grad, at en ambition om at gøre adgangskontrol og sikkerhed lettere for den enkelte.

Droner kan vel betegnes som robotter, der kan bevæge sig i en ekstra dimension. Der er en stor tro på at robotter kan gøre en positiv forskel for hele velfærdssamfundet og disse er derfor genstand for en intensiv forskningsindsats. Men en endnu mere interessant forskningsvinkel er, at droner med deres bevægelsesfrihed, i højere grad tillader at vi kan komme tættere på den måde vi mennesker aktivt benytter vores perceptions system. Er der noget vi ikke lige kan forstå, så kan vi ændre "dataopsamlingen" ved at bevæge os, så vi bedre kan se/høre. Dette er muligt med droner, da de muliggør en ny synsvinkel, hvilket fx vil give en bedre opløsning eller afhjælpe situationer hvor forhindringer skygger for det man er interesseret i at se. Der er også en ganske interessant forskningsmæssig udfordring i at få droner til at navigere sikkert indendørs og operere blandt mennesker (som det nu er muligt med flere industri robotter). De nyeste forskningsresultater indenfor robust og hurtig feature udtrækning vil med stor sandsynlig muliggøre visual-baseret navigation og odemetri

Mvh, Professor Thomas Moeslund,
Head of the Visual Analysis of People Lab, Aalborg Universitet

Kim (Sørensen, Forsvaret)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 08:56

Jeg er enig i et emnet er meget relevant og har med stor interesse læst kommentarerne som jeg syner er gode og relevante.
Droner er som bekendt fjernstyrede og der er derfor indbygget en problemstilling med, at man kan forstyrre signalet (jamming) og måske hvis man er dygtig nok - ligefrem lave en fjendtlig overtagelse af dronen. Det vil jo i sagens natur være overordentligt uheldigt.

Det er et ønske fra min side, at man undersøger om det er muligt at sikre droner mod jamming og overtagelse. Hvis man kan det - så ser jeg også store muligheder i at kunne anvende samme teknologi på wifi netværk. Det kan man kun anvende i begrænset omfang til alarmtransmission i øjeblikket da det er for nemt at jamme.

Dan D. S. Hermansen (COO, MyDefence Communication )
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 09:47

Kim, det er et meget relevant emne at tage op både det selv at kunne jamme effektivt uden for meget collateral damage, samt det at være i besiddelse af teknologi som er robust overfor jamming.
Mvh. Dan

Kim (Sørensen, Forsvaret)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 13:04

Biometri er også et område vi er opmærksomme på.Det er vi meget interesserede i, hvis det bliver hurtigt nok og har en robusthed imod manipulation. Vi har tidligere anvendt biometri som fingeraftryks scanning, men fravalgte det igen, da det var for langsomt og lavede for mange fejl. En kombination af biometri med forskellige ADK systemer kendes allerede, men kvaliteten var ikke god nok da jeg så på det sidst. Vi anvender mere og mere løsninger hvor medarbejderne selv kan til- og frakoble alarmer eller få adgang til områder. Jeg er af den opfattelse at en kombination af personers egen unikke biometri og et smartcard som f.eks MiFare Desfire EV1 vil være vejen frem. Biometri identifikationen ser jeg anvendt som pin koden. Så kan man altid drøfte hvor automatiseret man vil gøre systemerne.

Beslutningsstøtte til projektering af fysisk sikring har også min interesse. Hvis det kan kombineres med en data sikkerhed der gør at uvedkommende ikke får en viden om de klassificerede dele af et høj sikkerheds byggeri så vil det være meget interessant. Vi er i øjeblikket nødt til at dele projekterne op i det ikke klassificerede byggeri og det klassificerede byggeri. Som det er nu opretter vi et projektkontor på byggepladsen og det er kun der man må arbejde med de klassificerede dele af projektet. Det er en tung arbejdsform og møder nogen modstand fra de kreative kræfter i f.eks arkitektfirmaer. Jeg gætter på at store firmaer i DK har samme udfordring. Jeg ville bruge mange ressourcer på at min forskningsafdeling ikke bliver kompromitteret.

Mvh
Kim

Bo Bischoff (CEO, Bischoff Advisory)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 17:41

Hej Carsten,

Jeg forstår for så vidt godt jeres afgrænsning og nødvendigheden af at koble til DBI’s nuværende aktiviteter, men jeg tror at jeres skitsering af markeds- og samfundsbehov er stærkt konservativ. Tyverier, indbrud, hærværk og svind er kun en del af det samlede behov. Procesoptimering, operationsanalyse, optimering af beredskab og ressourcedeployering, adgangs- og crowd control i bredeste forstand, generel overvågning, data indsamling og mere væsentligt –behandling giver et markedspotentiale, som vi p.t. blot aner konturerne af.

Hvad med offentlige aktører? Især statslige, men også både regionale og kommunale myndigheder vil have et rådgivningsbehov. Idrætsforeninger og klubber, festivalarrangører m.v. er muligvis et mindre om end relevant segment. Humanitære organisationer har i årevis anvendt biometri ved nødhjælp. Kombinationen af biometri, droner og beslutningsstøttesystemer vil kunne lette mange operationer – aktuelt i Nepal, men i stort set samtlige humanitære indsatsområder. Forureningsbekæmpelse.. mulighederne er legio.

Dertil; droner er en bredspektret teknologi. Vil I skelne mellem militære og civile droner? Lægge skæringen efter størrelse/nyttelast/type? Hvordan man sikrer mod hacking, jamming, spoofing og/eller teknologi til sikring mod droner? Med det skitserede civile potentiale der er for droner; http://www.homelandsecuritynewswire.com/dr20150511-drones-could-reach-on... er der desuagtet industriens interesse i at tale behovet op, en rolle for et uafhængigt test- og videnscenter.

DBI’s input til regelværk om certificering og regulering af droner og et samarbejde med UAS Denmark m.fl. herom er fint og kan kun styrke indsatsen og infrastrukturen.

Men, er det muligt for jer at rådgive om biometri og sensorer uden at se på de bagvedliggende systemer til analyse og beslutningsstøtte? Ligesom dronen dybest set er uinteressant uden sensorpakken, leverer sensoren blandt andet værdi i kraft af bagvedliggende algoritmer og systemer til håndtering og afkodning af data. Det bliver interessant at se hvor I vil lægge snittet…

Spørgsmålet om privatlivsbeskyttelse og persondata-retslige implikationer hæmmer biometriens udbredelse, ligesom manglende regelværk på UAS området er væksthæmmende. Hvordan overvejer DBI at håndtere den juridisk/etiske dimension?

Jeg vil med stor interesse følge hvordan DBI kobler danske aktører og teknologi-formidler på disse områder.

Dbh

Bo Bischoff

Bischoff Advisory

Niels Peter Kloch (Civilingeniør, Direktør)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 11:10

Anvendelse af droner og andre teknologier til overvågning og sikring er inde i en rivende udvikling. Som nævnt i projektbeskrivelsen rejser der sig en masse spørgsmål om retssikkerhed og persondatasikkerhed. Det er derfor afgørende at disse spørgsmål om muligt afklares.

Helt lavpraktisk arbejder vi med trådløs overvågning af bygningsdele og komponenter, specielt fugt og temperaturer er interessante. Dette for at sikre en problemfri drift af bygningen og mulighed for tidlig indgriben ved behov. En naturlig udvidelse af projektet vil være at integrere de forskellige permanente overvågningssystemer.

Kasper Skov-Mikkelsen (Direktør, SikkerhedsBranchen)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 11:16

SikkerhedsBranchen bakker op om dette projekt. Der er ingen tvivl om, at der ligger en lang række muligheder for branchen i denne forholdsvist nye teknologi. Vi har kun set en brøkdel af mulighederne endnu. Det er vigtigt for os, at vi får afdækket mulighederne og lige så vigtigt at vi får afdækket de udfordringer det giver. Der vil være nogle sikkerhedsmæssige aspekter, men især nogle juridiske. Set med vore øjne er det afgørende at få afdækket mulighederne og dermed, hvad vi kan bruge teknologien til og derefter i samme projekt at få afdækket, hvad der i øjeblikket kan lade sig gøre juridisk og hvilke ændringer, der skal til af love og regler for at vi kan udnytte teknologien fornuftigt, effektivt og sikkert.
Kasper Skov-Mikkelsen, Direktør i SikkerhedsBranchen

Niels Mørup (Beredskabschef, Foreningen af Kommunale Beredskabschefer)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 15:23

Droner er kommet for at blive, men jeg mangler den brandmæssige og politimæssige side i projektet. Vi ved de bliver brugt til at skabe overblik og prioritere opgaver i begge brancher og der har været droner indsat ved de store tagbrande i København og under branden på experimentariet. politiet bruger dem sikkert under demonstrationer og over Christiania. Derfor vil de nye store kommunale redningsberedskaber og politiet også være mulige samarbejdspartnere.

Christian Damsgaard Jensen (Lektor, DTU Compute)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 15:31

Dette er interessante og vigtige områder at få undersøgt nærmere og hvor der allerede er forskning som danske virksomheder kan have glæde af.

På DTU Compute arbejder vi både med biometriske systemer og overvågning og adgangskontrolsystemer i forbindelse med fysisk sikring. Vi kombinerer også de to områder, f.eks. i det netop afsluttede EU FP7 project "Resilient Infrastructure and Building Security (RIBS)" der kombinerer "authentication" og "location" systemer for at give bedre "situational awareness" i overvågningssystemer der benyttes i forbindelse med fysisk sikring. I RIBS projektet har vi især kigget på kamera baseret "remote biometrics" og fusioneret mange relevante features (ansigtsgenkendelse, bevægelsesmønstre i tid og rum, samt svage biometrics indikatorer som f.eks. farven på beklædning). Vi har også arbejdet med at fusionere andre svage biometriske indikatorer (højde, vægt o.lign.) samt "behavioural biometrics", der vil kunne indbygges i daglidags objekter og medvirke til "zero interaction authentication" og "continuous authentication".

Behovet for at udvikle beslutningsstøtte systemer til projektering af fysisk sikring, gerne med en brugervenlig visualiseringskomponent, vil kunne hjælpe sikringsbranchen med at demonstrere behovet for sikring, men hvis systemet leveres/vedligeholdes og betjenes af en troværdig institution, vil den kunne hjælpe forbrugerne (både private- og forestningskunder) med at identificere og undgå charlataner. Dette var et af hovedmålene med det før omtalte RIBS projekt og DTU Compute har derfor oparbejdet nogen kompetence som vi gerne vil dele.

Vi bidrager gerne med vores viden indenfor disse områder.

Martin Vestergaard (Revisionschef og sikkerhed, Reitan Convenience)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 16:53

Som slutbruger imødekommer vi gerne teknologi, der skaber trygge rammer for vores personale og kunder i vores butikker.

Det skal være trygt og rart for kunden at handle, og kunden skal føle sig velkommen i butikken uden at skulle igennem flere sikkerhedscheck eller aflåste døre. Miljøet skal være venligt og imødekommende.

Ligesom bankerne har fjernet kontanter, gør butikkerne i dag det samme, hvilket har reduceret antallet af røverier betydeligt i bank og nu også detailhandel. Problemet skubbes nu blot videre. Projektet her dækker et bredt samfundsmæssigt perspektiv.

Butikkerne skal ikke blot i dag håndtere sikkerhedsmæssige udfordringer som røveri - men medarbejderne skal dagligt håndtere situationer omkring trusler, ran, tyveri, tricktyveri, svindel, vold og hærværk mv.(meget geografibestemt). Udvikling inden for biometri (herunder 3D scanning) kan bidrage til højere genkendelighed og opklaringsgrad. Detailhandel i dag oplever i højere grad selv at skulle bidrage til en mere klar bevisførelse, såfremt en given anmeldelse skal have succes hele vejen igennem retssystemet. En vej der i dag er meget tung, og derfor desværre alt for ofte udelades.

Vi biddrager som slutbruger ligeså gerne med vores specifikke viden inden for disse områder.