Effektiv urban vandinfrastruktur

Senest opdateret d. 6/5-2019
DHI
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Byggeri og anlæg og Klima og miljø
Ole Mark
Forskningschef

I Danmark er der stor fokus på at oversvømmelsesskader reduceres. Vandrammedirektivet stiller krav til miljøtilstanden i recipienter, hvilket stiller krav om at reducere overløb fra kloaksystem og udløbsmængder fra renseanlæg. Befolkningen har forventninger om et rent vandmiljø til fritidsaktiviteter. Disse krav til at den urbane vandinfrastruktur fungerer bedre, sammenholdt med pengeknaphed i samfundet, giver en stor efterspørgsel på smarte løsninger, som både er mere effektive og billigere.

Budget:
2016: 2.450.000 kr.
2017: 2.450.000 kr.
2018: 2.450.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Effektiv urban vandinfrastruktur

Nøgleord