Effektivisering af brandslukningssystemer

Senest opdateret d. 20/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

Klimaændringer vil sætte fremtidens drikkevandsforsyning under pres. Til brandsikring af byggeri anvendes ofte vandbaserede brandslukningssystemer som benytter rent drikkevand. Desuden ønsker erhvervslivet en reduktion af vandmængden for at minimere vandskader ved brand og ved fejludløsning. Der er således be-hov for nye brandslukningssystemer med væsentlig mindre vandforbrug.

Der opstilles klassifikationstest af brandslukningssystemer med evaluering af performancekriterier. Et mål er at vise, at systemerne kan slukke brand lige så effektivt som traditionelle systemer med større vandforbrug. Klassifikationstests skal udarbejdes med viden fra bygningsmæssige indretninger, hvor inspiration fra den maritime sektor inddrages. Referencetest udføres via laboratorieforsøg, så klassifikationskriterierne opstilles.

Der opnås ny viden om klassifikationstest som kan udnyttes i det globale arbejde om anvendeligheden af brandslukningssystemer med mindre vandforbrug. Klassifikationstestbeskrivelser medtages i internationalt standardiseringsarbejde.

Ny prøvningsfaciliteter, hvor brandslukningssystemer kan opnå global godkendelse stilles til rådighed for producenterne. Viden om de væsentligste parametre for optimering af vandforbrug i forbindelse med brand-slukningssystemer stilles til rådighed for markedet og producenterne.