Emerging robotics - Robotter udenfor fabriksgulvet

Senest opdateret d. 12/4-2018
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Byggeri og anlæg, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
Anne-Lise Høg Lejre
Direktør

Robotteknologi skal være vækst katalysator, også udenfor fabriksgulvet. Via teknologiudvikling skal robotter i højere grad løse problemer under vanskelige forhold hvor vejr, vind, lysforhold og manglende adgang til strøm kræver nye tekniske løsninger

En undersøgelse foretaget i 2017 viser, at Danmark har etableret sig som frontløber i udviklingen af robot- og produktionsteknologi. Robotteknologi er en af regeringens hovedprioriteter i FORSK2025. Danmark er nu i top 10 over lande med fleste industrirobotter, hvor vi er langt fremme med udviklingen og brugen af robotter i den klassiske fremstillingsindustri. På verdensplan var stigningen i salget af industrirobotter på 16%, i et marked med en værdi på mere end 13 milliarder USD. Indføringen af robotteknologi i fremstillingsindustrien har medført øget produktivitet og vækst til gavn for dansk økonomi.

Desværre er indføring af robotteknologi ikke nær så fremskreden når man kigger væk fra fabriksgulvet. Applikationer indenfor eksempelvis landbrug, energi, gartneri, affaldshåndtering, byggeri, sundhed og vedligeholdelse af infrastruktur er alle brancher, der kun benytter robotteknologi i et begrænset omfang. Mange applikationer i byggeriet, på gartnerier, vedligeholdelse af by-arealer og i landbruget foregår udendørs, hvilket sætter nye krav til de robotteknologiske løsninger. Her er omgivelserne ofte en stor barriere, hvor bl.a. vejr, vind, luftfugtighed, adgang til energi, lysforhold, ustruktureret miljø, operationsafstande og adgangsforhold vanskeliggør idriftsættelse af robotter. Samtidig er sikkerhedsgodkendelsen af robotter udenfor fabrikken udfordrende, da der ikke altid findes lignende robotter som en sikkerhedsgodkendelse kan baseres på.

Nøgleord

60 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Jens Fynbo (Teamleder, Hannemann Engineering)
Onsdag d. 18/4-18 kl. 16:30

Yderst relevant bud på et støtteværdigt projekt. Ikke nok med at Landbruget står for 25% af den danske vareeksport, så står det danske landbrug også for eksport af knowhow i stor stil og har gjort det i mange år. Den Knowhow er baseret på mange års udvikling i dansk landbrug – lige fra produktionsmetoder til avanceret slagteriteknologi, avlsprogrammer samt mange andre teknologiske landvindinger. Landbruget står overfor store udfordringer i nær fremtid ikke mindst set i lyset af nye registreringer/skandaler om pesticidrester i drikkevandsboringer, traktose, arbejdsulykker osv.. Jeg mener at vi har en forpligtigelse til at hjælpe landbruget med at beholde den teknologisk førertrøje. Det tror jeg vi kan vha. robotteknologi i stald og mark. Det kan måske være medvirkende til at afhjælpe nogle af de mange problemer som landbruget står overfor, herunder også arbejdsulykker som har været stort set konstant i perioden 2012-2016. Ligeledes vil vi ved anvendelse af robotteknologi kunne opnå bedre udnyttelse af de ressourcer der i dag bruges i landbruget. En mindre robot der kan kører 24/7, det vil på den lange bane være medvirkende til at vi kan minimere traktose som er et kæmpe problem for landbruget. Ikke kun på markerne giver de meget store maskiner problemer, vore mindre veje er ikke gearet til disse meget store og tunge, hvilket medfører nedkørte vejskilte, kantpæle, rabatter der bliver kørt i stykker og meget mere. For mig at se er den første og pt. største hurdle at vi ikke har navigationssystemer der er tilstrækkelig pålidelige til at vi kan slippe robotterne fri, lad os få taget næste spadestik på netop den opgave, hellere i dag end i morgen.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 25/4-18 kl. 12:14

Kære Jens Fynbo
Mange tak for din kommentar om udfordringerne i landbruget, herunder hvor du ser robotteknologien vil spille en stor rolle fremadrettet. Du nævner særligt navigationssystemer som en udfordring og det er netop et af de teknologiområder, som aktiviteten vil sætte fokus på sammen med sikkerhed, sensorer og robuste kommunikationskanaler. Tak for dit indspil og tak for opbakningen til initiativet.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Conny Heidtmann (Projektkoordinator, Syddansk Universitet / RoboCluster)
Fredag d. 27/4-18 kl. 08:44

Conny Heidtmann (Projektkoordinator Sundhedsteknologi, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, SDU / RoboCluster)
Meget relevant fokus for et støtteværdigt projekt. Vi arbejder bl.a. i projekter med udvikling af robotteknologi – især inden for det logistiske område til såvel kommuner som til hospitaler. Vi støder ofte på en barriere, når der opstår ideer og behov fra sundhedssektoren til anvendelse af robotteknologi udendørs.
Vi har bl.a. et forsknings- og udviklingsprojekt i øjeblikket, hvor vi forsøger at identificere nye behov og anvendelsessteder for forskellige versioner en mobil robot, som i øjeblikket er under udvikling. Flere gange har folk fra sundhedssektoren stillet forslag om, at en mobil robot skal kunne guide / følges med en eller flere ældre personer fx udenfor på fællesområdet på plejecentre, da det er en af de opgaver, personalet har svært ved nå.
Vi har også fået forslag om, at mobile robotter skal kunne køre udenfor til containere med affald eller levere varer, mad, hjælpemidler osv. til forskellige lokationer indenfor samme matrikel fx plejehjem og hospitaler. Nogen hospitaler har valgt mobile robotter fra, da de ikke har plads på gangene, men måske kunne de anvendes, hvis de kunne køre udenfor.
Om end anvendelse af robotteknologi i sundhedssektoren endnu er ret begrænset, så vil det være et skridt i den rigtige retning at løse de nye krav, der er til robotteknologiske løsninger, da de derved på sigt vil finde vej til anvendelse i forskellige brancher – herunder sundhedssektoren.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 13:43

Kære Conny Heidtmann
Mange tak for dit indlæg og din støtte til forslaget, herunder de gode eksempler på hvor mobile robotter kan spille en væsentlig rolle i forbindelse med sundhedssektoren.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Niels Erik Andersson (Produktionskonsulent, Gartneriet PKM A/S)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 10:36

Høst af frugt og grønsager er arbejdskrævende, men arbejdet er sæsonpræget, hvilket er en medvirkende årsag til at det kan være vanskeligt at skaffe arbejdskraft. Arbejdet foregår under skiftende vejrforhold, hvilket stiller store krav den mekaniske del af robotten som skal kunne modstå temperatursvingninger, regn og mudder. Høstarbejde kan være fysisk krævende f.eks. skæring af kål. Høstarbejde kræver træning i at høstet produkter som er fejlfri og har den rette udvikling f.eks. modenhed eller størrelse. En høstrobot vil være sammensat af både robotarme, visionsystem, AI og logistik mht. sortering og transport.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 13:49

Kære Niels Erik Andersson
Tak for dit indlæg og din beskrivelse af udfordringerne og potentialet ved at anvende robotter i gartnerierhvervet.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Joost Nijhoff (Tiltrækningschef, Odense Kommune )
Onsdag d. 2/5-18 kl. 09:02

Teknologisk Institut - Center for Robotteknologi har allerede siden deres etablering vist at bidrage betydelig til vækst og arbejdspladser i Odense og på Fyn. Det foreliggende aktivitetforslag betragtes, på lige fod med mange andre relevante TI-robot aktiviteter, i høj grad støtteværdig, idet forslaget sigter mod en vigtig next-step udfordring: Danmark ligger i den absolutte verdenstop når det gælder antal robotter pr. industrimedarbejder (robot density) - nu gælder det gennem smarte tiltag at sikre at samfundet i en mere bredt forstand kan høste gevinsterne, som industrien allerede har opnået. Odense Kommune ser frem til, også fremover, at være en aktiv medspiller til TI-Robots mange værdiskabende aktiviteter.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Lørdag d. 12/5-18 kl. 11:28

Kære Joost Nijhoff
Mange tak for dit indspil og din støtte til initiativet. Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde om at udvikle robotteknologien til gavn for de danske virksomheder.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Mads Nychel (CEO, Egatec A/S)
Mandag d. 7/5-18 kl. 10:43

Jeg er glad for at se et forslag om robotter uden for fabriksgulvet. Vi har selv (i Egatec) et fokus på især gartneribranchen, hvor vi stadig ser meget manuelt ensidet gentaget arbejde, ofte i varme og fugtige miljøer. De danske gartnerier har, efter min mening, været langsomme med indførelse af automationsløsninger. Dette har muligvis delvis været forårsaget af den udskældte PSO afgift. Men den er nu fjernet (eller taget beslutning om en udfasning), og sammenholdt med begrænset arbejdsudbud, forudser vi et marked i kraftig vækst de næste 5-10 år. Løsninger til dette segment, vil også kombinere robotter med mobilitet, hvilket jeg er overbevist om vi også kommer til at se meget mere til. Derfor et super relevant forslag!!

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Lørdag d. 12/5-18 kl. 11:39

Kære Mads Nychel
Mange tak for din støtte til initiativet og dine refleksioner over udfordringerne i gartneribranchen. Med dette initiativ og de derigennem udviklede mobile robotteknologier ser vi en god mulighed for at understøtte den automatiseringsproces, der fremadrettet vil være i branchen.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Bjarke Falk Nielsen (Daglig leder, Maybe Robotics)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 13:00

Robotterne kommer til at køre og vandre ude i vores samfund. I maybe Robotics har vi godt gang i at arbejde med kommunerne omkring græsslåning, opkridtning osv. Dette er på ingen måde ligetil, da robotterne godt nok er mainstream i vores private haver, men stadig er et stykke fra mainstream og break-even i parker, veje, superligastadions, alm. stadions, golfplæner mv. Vi har behov for at sikre at ny viden på dette område forankres i samfundet og derfor har jeg og mine kunder brug for at teknologisk Institut er videns bank på dette. Så fuld opbakning herfra.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Lørdag d. 12/5-18 kl. 11:42

Kære Bjarke Falk Nielsen
Mange tak for din kommentar og din støtte til initiativet, herunder behovet for at opbygge ny viden om mobile robotløsninger samt gøre denne tilgængelig for de danske virksomheder og samfundet som sådan.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Kjeld Jensen (Lektor, SDU UAS Center, Syddansk Universitet)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 12:58

Jeg har arbejdet med forskning og udvikling af mobile robotter indenfor miljø, landbrug, byggeri mv. siden 2004, og jeg er meget enig i de beskrevne udfordringer. Vi har brug for at sætte fokus på dette, så Danmark også på dette område kan etablere sig som frontrunner. Salget af MIR virksomheden for et par uger siden illustrerer meget tydeligt, at det er muligt at vækste på teknologien, nu skal robotterne bare længere væk fra de trygge rammer i fabrikken. Der er allerede en spirende industri på området, og flere gode eksempler på danske robot virksomheder, som kan hjælpe med at løfte værdiskabelsen, og Tekologisk Institut er den rigtige aktør til at løfte opgaven. På SDU UAS Center arbejder vi også med kørende robotter, og vi er netop ved at færdiggøre en større indendørs testfacilitet i HCA Airport, Odense, hvor vi kan simulere udendørs forhold (GPS dækning mv.) Testfaciliteten og tilhørende udendørs arealer, der er medfinansieret af statens Infrastrukturfond, kan benyttes til at accelerere udviklingen af robotter til det udendørs miljø. Jeg støtter initiativet og håber på et frugtbart samarbejde på området.
Venlig hilsen Kjeld Jensen

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 15:22

Kære Kjeld Jensen
Tak for din støtte til initiativet og din perspektivering i forhold til potentialet for mobile robotter. De opbyggede testfaciliteter i HCA Airport er en vigtig infrastrukturinvestering, som jeg forventer, at både vi og andre vil have stor glæde af.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Julie Bloch Jensen (Business development , Copenhagen Robots)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 16:25

Vi støtter meget op om dette forslag, da det er relevant at få robotterne (og generel fremtidig teknologi) ud i virkeligheden. Vi ser en stor og spændende mulighed indenfor sundhedsområdet, hvor vi selv arbejde med udvikling af robot proteser "Bionic arm", da vi kan se, at det skaber stor værdi og arbejdspladser både internt og eksternt i vores firma. Det er helt rigtig set at Teknologisk institut, at der skal sættes ressourcer af til Emerging Robotics, da vi går en automatiseret fremtid i møde og Danmark netop har en unik mulighed for at bidrage og skabe værdi (økonomisk og samfundsmæssig). Vi støtter også op om, at man i højere grad undersøger og udvikler, hvordan robotters interaktion med omverden (mennesker og dynamiske miljøer) skal ske og hvem/hvordan en sådan koordinering foregår. Vi vil meget gerne samarbejde med Teknologisk institut om nogle af de forskellige problemstillinger, der angives i aktivitetsforslaget.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 18/5-18 kl. 11:48

Kære Julie Bloch Jensen
Tak for din støtte til initiativet. Vi er helt enige i, at robotternes interaktion med omgivelserne bliver helt afgørende, når vi kigger på anvendelser udenfor fabriksgulvet og i særlig grad inden for sundhedsområdet og vi samarbejder gerne om at få belyst de særlige problemstillinger, der eksisterer i fx sundhedsområdet.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Thomas Almdal (Team Lead, Leica Geosystems)
Fredag d. 18/5-18 kl. 14:19

At få robotterne væk fra fabriksgulvet og ud i ustrukturerede miljøer, ofte med ikke-instruerede personer i nærheden, sætter store krav til teknologierne og ikke mindst sikkerhedssystemerne i robotterne. Det er dog det næste naturlige skridt for robotteknologien og vil være med til at øge produktiviteten i mange sektorer både i Danmark og internationalt set.

I entreprenørbranchen er der et stort potentiale for autonome robotter/maskiner men samtidigt også store krav til præcision måde med hensyn til navigation og aktuering, maskinernes performance, drifttid og ikke mindst sikkerheden for maskinerne. Dette aktivitetsforslag rammer direkte ned i disse problemstillinger, og det er således et yderst relevant forslag og vil være med til at støtte op om mange danske virksomheder der står over for at skulle udvikle robotter der skal virke uden for de kontrollerede miljøer typisk fundet f.eks. i produktionsvirksomheder.

Vi ser mange muligheder for samarbejde omkring nogle af problemstillingerne der beskrives i aktivitetsforslaget, og støtter op omkring forslaget.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 21/5-18 kl. 13:24

Kære Thomas Almdal
Mange tak for din indspil omkring udfordringerne i entreprenørbranchen. Vi er helt enige i, at sikkerhed er helt væsentligt for at kunne flytte robotterne ud i ustrukturerede miljøer.
Tak for din støtte til forslaget.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Maria Windt Jul
Mandag d. 21/5-18 kl. 08:23

Med Danmark som stolt landsbrugssamfund synes det yderst relevant at sikre en rentabel drift og dermed eksportere viden fra fremstillingsindustrien til landbruget, med de udfordringer dette giver. Ligeledes ser vi at der er stigende interesse og behov for langt flere automationsløsninger i sundheds og velfærdssektoren, områder der både kan sikre bedre arbejdsmiljø for de ansatte, men også bedre service og kvalitet for borgeren. Vi har haft, og planlægger med flere projekter med vores studerende indenfor dette område af autonome mobile robotter.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 21/5-18 kl. 13:28

Kære Maria Windt Jul
Tak for dit indspil omkring hvor du ser mulighederne for autonome mobile robotter. Vi er helt enige i, at der er store perspektiver i både landbrugs- og sundheds- og velfærdssektoren og det glæder mig, at de studerende i fremtiden vil komme til at arbejde med disse temaer, da vi får brug for dem på arbejdsmarkedet.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Mikkel Christoffersen (Business Manager, Odense Robotics)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 10:39

Dette er et særdeles vigtigt tema at arbejde med.

I Odense Robotics arbejder vi med en række start ups som har fokus på at bringe robotteknologier ud til applikationsområder som er uden for industrien. Det er vores forventning at det vil vi se i stigende omfang i de kommende år.

Vi ser et stærkt behov for at øge udviklingen indenfor teknologier der skal gøre os i stand til at lave robotter udenfor fabriksgulvet. Her taler vi gartnerier, landbrug, inspektion og vedligehold osv. Vi ser et stort behov for at udvikle sensorer, positioneringssystemer, energisystemer mv. der gør robotter bedre og mere stabile i svære miljøer.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:11

Kære Mikkel Christoffersen
Mange tak for din kommentar og din støtte til initiativet. Vi er helt enige i perspektiverne ved at bringe robotteknologier ud til nye applikationsområder og vi ser en stor mulighed for vækst i eksisterende virksomheder samt for etablering af nye start ups.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Carsten Hansen Zaar (Nomi4s)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 08:07

Affaldssortering og specifikt plastsortering er et område, hvor der allerede er igangsat aktiviteter, men forsat et stort udviklingspotentiale.

I forhold til sortering så er plast en meget kompleks fraktion, idet plast en volumenfraktion, der skal plukkes mange emner (meget høj hastighed), plast er ofte sammensat af forskellige polymertyper (hvilken polymer ser sensoren, og hvilken vælger systemet så at fjerne) og endelig så har plast forskelig form (trykket, vredet mv.) og derfor svære at fjerne.

Et oplagt projekt kunne derfor være, at understøtte udviklingen indenfor ovenstående problemområder med test og videreudvikling og samtidigt deltage i udvikling af sensorteknikker der kan løse nogle af problemområderne, herunder udpegning af gribeflader mv.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:19

Kære Carsten Hansen Zaar
Mange tak for dit indspil til initiativet, herunder perspektiveringen i forhold til de sorteringsudfordringer I står overfor som ressource center samt konkrete forslag til udviklingsområder inden for affalds- og plastsortering.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Morten Nielsen (Cluster Manager, RoboCluster)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 18:43

Der har i RoboCluster (eg. Faglige projekter – eks. Robot at work) været gjort nogle forsøg på at stimulere anvendelse den teknologi der allerede eksisterer og bliver brugt i vid udstrækning i den danske produktionsindustri. Der er mange muligheder for at differentierer os som samfund ved at bruge den eksisterende teknologi i nye og spændende domæner.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:22

Kære Morten Nielsen
Mange tak for din kommentar og for bekræftelsen af, at det er vigtigt at videreudvikle teknologierne, således at robotteknologierne, der i dag med stor fordel anvendes i fremstillingsindustrien også finder vej ud til andre anvendelsesområder.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Carsten Schroll (Gartneriejer, Schroll Management ApS)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 07:48

Et rigtigt godt projekt, der kunne skab stor værdi for gartnerierhvervet.
Gartnerierhvervet er et løntungt erhverv og det er svært at rekruterer den fornødne arbejdskraft til at udfører opgaver som håndtering og intern transport af planter på gartnerivirksomhedderne i blandet vejr og blandet terræn.
Det kan derfor blive et afgørende parameter, for om der findes gartnerier i Danmark mange år fremover, at der kan komme bedre maskiner og robotter der kan løse mange af relativt simple men arbejdstunge opgaver der er ved produktion af planter til en reduceret omkostning.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:29

Kære Carsten Schroll
Mange tak for din kommentar og din støtte til initiativet, herunder beskrivelse af de opgaver, der udgør en udfordring i forhold til gartnerierhvervet, og hvor man med fordel kunne tænke i nye automatiseringsløsninger.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Sofie Woge (CEO, Tendo)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 10:46

Important project on a rapidly growing market! As a designer in the robotic world I most definitely agree that this project can bring important new knowledge and insight to the robotic industry. The step to move robotics from the “factory floor” to new industries should, according to me, be a natural part of the future, for e.g. the medical industry to meet the growing need of care. With the increasing number of people living with chronic limitations, population growth and the fact the people are getting older, robotics could literally be a lifesaver and increase people's quality of life drastically.

However, it comes with challenges that we probably don’t even know yet, and an investigation to find all the new needs is crucial. I most definitely support this project!

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:32

Dear Sofie
Thank you very much for your contribution and your support to the initiative and for emphasising the needs in the medical sector.
Best regards
Anne-Lise Høg Lejre

Henrik Bostrup
Fredag d. 25/5-18 kl. 10:05

På sensor siden er der en rivende udvikling i gang med henblik på at opnå nemmere integration af vision, sikkerhedsløsninger samt almen sensorik på robotter som opererer i såkaldte hårde miljøer herunder udendørsforhold. Selvkørende landbrugsmaskiner, græsplæneklippere, UAVér og snepistemaskiner kræver alle sensorik som fungere uanset vejrlig.
Robotløsning sikres med f.eks. sikkerheds LIDAR og alm. LIDAR sensorik benyttes på UAV (droner) til opmåling af f.eks. landskaber. Som producent af komponenter til løsning af udendørsopgaver relateret til robotter deltager vi gerne i projekter som afdækker behovet for fremtidens løsninger. Derfor finder jeg dette forslag særdeles relevant og støtter gerne op.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:37

Kære Henrik Bostrup
Mange tak for din kommentar og din perspektivering i forhold til anvendelse af robotter udendørs og i andre udfordrende miljøer. Ligeledes tak for din opbakning og dit tilbud om konkret samarbejde om at afdække behov for fremtidens løsninger.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Sabina Kethelz (Direktør, C.I.P. Consulting Group)
Fredag d. 25/5-18 kl. 13:01

Jeg møder et stort behov for mere avancerede (robot)-teknologier uden for fabriksgulvet på især de områder, der allerede er skitseret: landbrug, affaldssortering, gartneri og sundhedsvæsen.

På Fyn, hvor TIs robotcenter ligeledes er beliggende, har vi også aktører inden for de ovenstående områder, som det vil være oplagt at spille mere sammen med. F.eks. er Dalum Landbrugsskole om nogen internationale frontløbere for udviklingen i måden at drive landbrug på - både herhjemme og globalt. Jeg vil på det stærkeste opfordre TI til at tage en snak med Uddannelseschef Eric Wansher ift. deres initiativer, udvikling og hvordan Dalum Landbrugsskole er med til at fremme dansk erhvervsliv på den helt store skala i især Asien og Afrika. Her er der stor viden omkring hvilke udfordringer, der er, som skriger på ny teknologisk udvikling og derfor har stort eksportpotentiale blandt de internationale salgsnetværk, som Dalum Landbrugsskole allerede har etableret med det danske erhvervsliv. Det vil give god mening at have de aktører med i loopet i den videre udvikling.

Ift. affaldssortering så mangler vi (på verdensplan) et seriøst teknologisk bud på, hvordan vi bedre håndterer især vores elektroniske affald. En ting er at sortere det. Her er der også stadig teknologiske fremskridstmuligheder. Men for at skabe en bedre cirkulær økonomi i industrien for al elektronik, mangler der teknologiske løsninger til at kunne skille devices ad, så vi bedre kan genanvende reservedele og råstoffer. Der er mere end 140 mio. DKK at hente årligt her bare i DK på sådanne løsninger. Og en hel cirkulær industri på verdensplan, der venter på at blive udviklet! (https://www.tv2fyn.dk/artikel/hvert-4-apparat-duer-vi-skrotter-brugbar-e...). Hvorfor er det ikke Danmark og et GTS som TI, som kunne gå forrest her?
I Odense er vi ved at skabe E-circle, der ser nærmere på netop disse muligheder. Jeg står til rådighed for yderligere dialog, såfremt det har interesse.

Hvis man sætter spot på bare de to overordnede ting, vil vi samtidig kunne sætte accelerationsforløb i gang for dansk industri, der støtter op om de FN verdensmål, som vi scorer lavest på: Ikke særlig bæredygtigt landbrug og en mere nyttige partnerskaber mellem relevante aktører, der kan skabe bedre økonomiske og sociale vilkår for os i ind- og udland.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:42

Kære Sabina Kethelz
Mange tak for dit indspil, herunder de gode eksempler på, hvor Danmark kan og bør gøre sig gældende inden for udnyttelse af robotteknologi og hvor det samtidig vil have en impact i forhold til FN´s verdensmål. Ligeledes tak for referencerne til mulige samarbejdspartnere.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Kevin Grooters (R&D engineer, Agro Intelligence)
Fredag d. 25/5-18 kl. 16:33

Det er godt at se, at der er flere der hopper ud i at arbejde med robotter udenfor fabrikshallerne. Reglerne indenfor autonome roboter er stærkt præget af, at det hele stadig er nyt. Vi i Agro Intelli arbejder selv med selvkørende robotter og en af vores udfordringer er netop sikkerhed og det at robotter på nuværende tidspunkt kun må opereres som semi-autonome (autonomt men overvåget med VLOS). Hvis flere aktører kommer i spil og viser hvor effektivt og sikker robotter arbejder, vil der med alt sansynlighed blive justeret på reglerne.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:52

Kære Kevin Grooters
Mange tak for dit indspil og din støtte til initiativet. Sikkerhed er netop et af hovedområderne i initiativet og det understøttes bl.a. af et Horizon projekt kaldet COVR, der står for "being safe around collaborative and versatile robots in shared spaces".
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Lars Mathiesen
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:31

Meget relevant. Det er et stort skridt at gå fra fastmonterede til mobile robotter. Der er mange udfordringer, men også et enormt potentiale.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:55

Kære Lars Mathiesen
Mange tak for din kommentar og din støtte til initiativet. Vi er enige i, at der eksisterer en del udfordringer, men det modsvares til gengæld af potentialet, så det er vigtigt, at vi får skabt nogle løsninger, der kan eliminere de barrierer som eksisterer pt.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Kasper Aagaard (Programchef, Væksthus Syddanmark)
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:53

Væksthusene møder ca. 2.000 vækstparate virksomheder om året. Væksthus Syddanmark driver de tre teknologiudviklingsprogrammer Den Digitale Omstilling, AutomationsBoost og DigitaliseringsBoost, hvor virksomheder kan få betalt deres teknologiadgang til bl.a. vidensinstitutioner og GTS institutter.
Udvikling af nye produkter samt forståelsen for den forretnings-udvkling, teknologien kan drive, er et helt gennemgribende tema, som Danmark skal investere massivt i de kommende år. Emerging robots er i den sammenhæng helt central.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:58

Kære Kasper Aagaard
Mange tak for din kommentar og din støtte til initiativet. Vi ser ligeledes store muligheder for udvikling/tilpasning af produkter til disse nye anvendelsesområder, der vil kunne medvirke til forretningsudvikling og yderligere vækst i både robotindustrien og de tilgrænsende industrier.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Bjarne Kallesø (Civilingeniør, Herning Kommune, Genbrug og Affald)
Mandag d. 28/5-18 kl. 11:07

Jeg vil også meget gerne støtte dette projekt så vi får nemmere anvendelige robotter i andre brancher fx affaldsbranchen. Jeg kan se et stort potentiale i at gøre robotterne mere anvendelige i det daglige. I min verden handler det om at kunne sortere noget affald. Det ville være smart, hvis man kan have en robot kørende til normalt at sortere farligt affald - og så lige ændre den til at sortere andre fraktioner - fx sikre en højere renhed af en fraktion eller fx udtage alle pant-flasker fra dåser-fraktionen.
Det at en robot kan være meget fleksibel er dens store fordel. Jeg har netop været på IFAT-messen i München og kan se, at der findes firmaer i Europa, som også er langt med denne udvikling. Fx. blev vi præsenteret for en robot, der kunne sortere alt muligt ud fra billedgenkendelse til kun 180.000 Euro. (www.max-ai.com).

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 11:03

Kære Bjarne Kallesø
Mange tak for din kommentar, herunder uddybning af de behov for løsninger til affaldssortering, som du ser i din dagligdag. Der er ingen tvivl om at kunstig intelligens sammen med robotter har et stort potentiale inden for affaldssortering. Endnu engang tak for støtten til initiativet.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Julie Hjort (Programleder, Danish Design Centre)
Mandag d. 28/5-18 kl. 11:58

Spændende initiativ, der bygger på Danmarks stærke position indenfor robotteknologi. Når vi ser på anvendelsen af robotteknologi uden for fabriksgulvet kunne det være relevant at samarbejde med Dansk Design Center i forhold til at være stærk på identificere behovet for nye løsninger og sikre høj usability. Særligt inden for sundhedsområdet kunne det være interessant - her arbejder vi med at afdække behov og udfordringer i fremtidens sundhedsvæsnet og sikre nye stærke sundhedsløsninger bla.a hos supersygehusene.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 11:07

Kære Julie Hjort
Mange tak for din kommentar og din støtte til initiativet. Usability er en meget vigtig parameter i alle anvendelser, men jeg er enig i, at særligt inden for sundhedsområdet er det helt essentielt. Vi samarbejder meget gerne om at afdække behov og udfordringer i forhold til sundhedsvæsenet.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Lasse Kieffer
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 11:22

Vi støtter op omkring dette forslag, specielt det øgede fokus på nem risikovurdering af nye robotter og nemmere risikovurdering af traditionelle robotapplikationer. Det er vigtig. Fejlagtig fokus på risikovurdering kan bremse produktudviklingsforløbet, og skyldes i høj grad at der mangler viden, erfaring og referencer fra lignende robotter. Da robotter udenfor fabriksgulvet ikke er et nært så udviklet felt som traditionelle robotter i industrien, er det nødvendig med et øget fokus og praktiske reference cases for, at støtte virksomheder i risikovurdering.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 11:10

Kære Lasse Kieffer
Mange tak for dit bidrag og din støtte til initiativet. Vi er helt enige i, at risikovurdering er helt essentiel ved disse nye anvendelser og det er netop en af hovedaktiviteterne i initiativet.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Lone Møller Sørensen (Owner & Partner, LMSCOMPANY)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 12:26

Super godt at se at fokus flytter robotterne uden for det beskyttede miljø i industrien. Potentialet er enormt fx inden for byggeri og sundhed. Men er her den afgørende faktor for succes ikke teknikken, men nok I højere grad processen, organiseringen og ikke mindst forretningsmodellen. Her er der behov for nytænkning og motivering af de mennesker der skal tage de nye teknologi til sig

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 20:06

Kære Lone Møller Sørensen
Mange tak for dit indspil og din støtte til initiativet. Vi er helt opmærksom på at introduktion af robotteknologi uden for fabriksgulvet som oftest vil medføre en forandringsproces, hvor organiseringen af arbejdet også vil ændre form. Vi har derfor stor fokus på at involvere de medarbejdere, der i det daglige skal arbejde med teknologien.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Lone Møller Sørensen (Owner & Partner, LMSCOMPANY)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 12:27

Super godt at se at fokus flytter robotterne uden for det beskyttede miljø i industrien. Potentialet er enormt fx inden for byggeri og sundhed. Men er her den afgørende faktor for succes ikke teknikken, men nok I højere grad processen, organiseringen og ikke mindst forretningsmodellen. Her er der behov for nytænkning og motivering af de mennesker der skal tage de nye teknologi til sig

Kim Skov Hilding (Konsulent, Dansk Standard)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 13:40

Robotområdet er i massiv vækst. Der er således al mulig grund til - og stor erhvervsmæssig interesse i - at sætte danske fingeraftryk på de internationale standarder, der bliver fremtidige markedskrav. Det gælder især standarder vedrørende sikkerhed - herunder CE-mærkningen.
Dansk Standard mener at GTS’erne har en vigtig strategisk og operationel rolle i at deltage aktivt i udvikling af internationale/europæiske standarder på områder som er af afgørende interesse for dansk erhvervsliv. Gennem internationale standarder kan GTS’erne effektivt opbygge og formidle teknologiske kompetencer til dansk erhvervsliv.
GTS’erne er ofte i en unik situation, hvor deres brede kendskab til danske virksomheders behov og udfordringer, sætter dem i stand til at varetage danske interesser, når der udvikles nye internationale standarder. Dansk Standard oplever at GTS'erne er efterspurgte i standardiseringsarbejdet, da de bidrager med unik og aktuel viden, som efterspørges af virksomhederne.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 20:12

Kære Kim Skov Hilding
Mange tak for din kommentar. Vi indgår gerne i standardiseringsarbejdet, således at vi sammen kan påvirke rammerne omkring anvendelse af robotteknologi i udfordrende miljøer.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Mikael Tipsmark (branchechef Industri, ARBEJDSGIVERNE)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:09

Yderst vigtigt at kigge på mulige robotløsninger til selve montagen, både af industri produkter men også hjælp i byggeriet med byggestål m.m.
Det er her virksomhederne ofte rammer galt i deres tidsestimater, grundet bl.a. vejret og andre uforudsete forhold og risikerer at tabe penge.
Projekter med fokus på dette til industrien vil være meget relevant.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 20:14

Kære Mikael Tipsmark
Mange tak for din kommentar og din perspektivering i forhold til anvendelsen inden for byggeriet.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Esben Juul Sørensen
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:17

Hej Anne-Lise,

Talmo støtter forslaget. Som jeg også diskuterede med Lars Dalgaard så er udviklingen inden for små mobile og samarbejdende robotter spændende.

Hvis man kan udvikle en standardenhed som så kan modulariseres/customizes med yderligere sensorsystemer/aktuatorer ser jeg mange spændende muligheder inden for computer vision / metrologi domænet, f.eks. til opmålingsopgaver udført autonomt.

Hvis en standardenhed med f.eks. et præcist SLAM modul kan opnås har man skaleringen i produktet (dvs. lave omkostninger) som gør at robotterne kan bevæge sig ind i mange nicher som kan være lukrative for danske virksomheder at specialisere sig i.

VH Esben Juul Sørensen
Talmo - Applied Vision

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 19:21

Kære Esben Juul Sørensen
Mange tak for dit indspil, herunder beskrivelsen af hvordan mobile enheder kan anvendes til opmålingsopgaver via simultan positionsbestemmelse og kortlægning. Ligeledes tak for støtten til initiativet.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Anders Martiny
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:34

Kære BedreInnovation.
Det er et super segment i taget fat i her da der er potentiale men jo også et bjerg af udfordringer inden man opnår et godt og brugervenligt produkt. Her er både udviklingen samt "go to market" en udfordring hvor Odense Robotics og Teknologisk Institut, m.fl også bør involveres.
For både udvikler og bruger gælder det nok i starten at fokusere på "keep it simple" og få noget til at fungere udendørs og i meget høj grad indrage brugerne i udviklingen til noget det rammer plet for dem.
Her kan fokuseres på slidsomt og monotomt arbejde og her kommer sikkerheden i robotsystemet i fokus, hvor både performance og samtidig opnå en CE erklæring er vigtig og kompliceret.
Jeg ser meget frem til at følge programmet :-).

Med venlig hilsen
Anders Martiny

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 19:30

Kære Anders Martiny
Mange tak for dit indspil og for deling af dine erfaringer som ejer og grundlægger af robotvirksomheder. Vi er helt enige i vigtigheden af at involvere brugerne. Sikkerheden bør ligeledes have topprioritet. Tak for støtten til initiativet.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Leif Elsborg (Afdelingschef, EUC Syd)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:53

Dette er et meget relevant projekt, som vi kun kan støtte. Vi er en teknisk skole som igennem vores videnscenter for automation og robotteknologi arbejder med nye teknologier, som vores elever og kursister skal kunne håndtere i fremtidens produktionsenheder. Vi arbejder til daglig med uddannelse og træning af medarbejdere både lærlinge, faglærte og ufaglærte, som skal betjene og ikke mindst vedligeholde de enkelte produktionsanlæg. I den forbindelse ser vi at der i fremtiden vil opstå job, som skal håndtere de selvkørende robotter, herunder kunne kalibrere og justere dem, endvidere sørge for at de enkelte robotter overholder sikkerheden primært for de mennesker som arbejder sammen med robotterne

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 19:34

Kære Leif Elsborg
Mange tak for din kommentar og din støtte til initiativet. Ligeledes tak for at dele dine erfaringer fra undervisningssektoren, da vi har et fælles mål i at skabe en god kobling mellem uddannelserne og den teknologiske udvikling inden for robotteknologi.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Joakim Espeland (Direktør, QuadSAT)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 22:45

Dette er meget relevante utviklinger for oss som driver med droner og sensor teknologi, jeg kan flere behov her som er utfordringer og nytt innenfor drone teknologi, gleder meg til å følge utviklingen på dette prosjektet!