Emissioner i den grønne omstilling

Senest opdateret d. 13/1-2021
FORCE Technology
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Energi og energieffektivitet, Miljøteknologi og cirkulær økonomi og Transport
Trine Erdal
Head of Business Development, Innovation

Udvikling af grønne brændstoffer og carbon capture teknologier vil indføre CO2-neutrale, men ikke emissionsneutrale løsninger. Med indsatsområdet vil FORCE Technology identificere og imødegå nye luftforureningsproblemer knyttet til den grønne omstilling.

Indsatsområdet vil bidrage til, at Regeringens og Klimalovens mål om 70 % reduktion i udledning af drivhusgasser i 2030 og klimaneutralitet i 2050 gennemføres med det lavest mulige samlede emissionsaftryk.

Indsatsområdet vil udvikle teknologiske services indenfor målesystemer og metoder, der kan dokumentere kritiske emissioner og beskrive faktiske emissioner som grundlag for udvikling af reduktionsløsninger. Der udvikles også simulerings- og beregningsmodeller, der kan anvendes til at forudsige, dokumentere og reducere emissioner, metoder til opgørelse af henholdsvis fossilt og biogent kulstof i og fra blandede brændsler samt emissionsfaktorer for nye brændsler til brug for vurdering og sammenligning af miljøeffekter.

Indsatsområdet vil skabe værdi for danske virksomheder indenfor industri, transport- og energiområdet ved at medvirke til udvikling og udpegning af CO2-neutrale løsninger med det lavest mulige miljøaftryk i en grøn omstillingsproces.

Aktiviteter for dette indsatsområde

Planlagt

FT04.01_2023 Videnspredning og økosystemer

Denne aktivitetsbeskrivelse indeholder plan, mål og aktiviteter for formidling af viden og resultater for indsatsområdet ’Emissioner i den grønne omstilling’ samt plan for opbygning og styrkelse af økosystemet på området.

Under temaerne Miljøteknologi og cirkulær økonomi og Transport
FORCE Technology
Planlagt

FT04.02_2023 Fremtidens grønne brændsler

Nye typer af brændstoffer giver ændrede emissionsparametre og -mønstre. Målet for aktivitetsplanen ”Fremtidens grønne brændsler” er at hjælpe danske virksomheder imødekomme eksisterende og fremtidige krav til grænseværdier for emissioner.

Under temaerne Miljøteknologi og cirkulær økonomi og Transport
FORCE Technology
Planlagt

FT04.03_2023 Carbon Capture Utilization and Storage

Aktiviteterne skal bidrage med udvikling af serviceydelser til industrien inden for dokumentation og reduktion af miljø- og sundhedsskadelige emissioner fra nye grønne brændsler og teknologier, der er på vej ifm. den grønne omstilling.

Under temaerne Miljøteknologi og cirkulær økonomi og Transport
FORCE Technology
Aktiv

FT04.03_2022 Carbon Capture Utilization and Storage

Målet med aktiviteten ”Carbon Capture Utilisation & Storage” (CCUS) er at kunne bistå danske virksomheder og interessenter inden for CCUS med uvildig dokumentation af de luftemissioner der vil komme fra teknologier til fangst, lagring og anvendelse af CO2

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Miljøteknologi og cirkulær økonomi og Transport
FORCE Technology
Aktiv

FT04.02_2022 Fremtidens grønne brændsler

Målet for aktivitetsplanen ”Fremtidens grønne brændsler” er, med udgangen af 2024, at kunne bistå industrien med uvildig dokumentation og reduktion af emissioner fra en bred vifte af fremtidens nye grønne brændsler og teknologier.

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Miljøteknologi og cirkulær økonomi og Transport
FORCE Technology
Aktiv

FT04.01_2022 Videnspredning og økosystemer

Denne aktivitetsbeskrivelse indeholder plan, mål og aktiviteter for formidling af viden og resultater for indsatsområdet ’Emissioner i den grønne omstilling’ samt plan for opbygning og styrkelse af økosystemet på området.

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Miljøteknologi og cirkulær økonomi og Transport
FORCE Technology
Afsluttet

FT04.02 Fremtidens grønne brændsler

FORCE Technology vil i 2021 have fokus på aktiviteter, der opbygger den nødvendige kapacitet og viden om emissioner fra de nye grønne brændsler.

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Miljøteknologi og cirkulær økonomi og Transport
FORCE Technology
Afsluttet

FT04.03 Carbon Capture Utilization and Storage

Målet med aktiviteten ”Carbon Capture Utilisation & Storage” (CCUS) er at kunne bistå danske virksomheder og interessenter med uvildig dokumentation af de luftemissioner, der vil forekomme fra teknologier til fangst, lagring og anvendelse af CO2.

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Miljøteknologi og cirkulær økonomi og Transport
FORCE Technology
Afsluttet

FT04.01 Økosystem og videnspredning

Denne aktivitetsbeskrivelse indeholder plan, mål og aktiviteter for formidling af viden og resultater for indsatsområdet Emissioner i den grønne omstilling, samt plan for opbygning og styrkelse af økosystemet på området.

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Miljøteknologi og cirkulær økonomi og Transport
FORCE Technology
Der er ingen aktiviter tilgængelige med den valgte status.