Emissionsopgørelser i et globalt transportkædeperspektiv

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

Øget anvendelse af skib og tog i transportkæder vil reducere transportsektorens CO2 udslip og øvrige emissioner. Det er imidlertid kritisk at information om miljøforbedringerne er baseret på retvisende opgørelser heraf, og at data om de potentielle miljøforbedringer er tilgængelige for beslutningstagerne. På nationalt plan har Transportministeriet udviklet modellen Tema 2000 (under opdatering). Modellen sigter mod emissionsdata ved nationale transporter.

En kortlægning gennemført i efteråret 2008 viste, at der ikke findes en standardiseret fremgangsmåde for emissionsopgørelser ved international godstransport.

Set fra den enkelte virksomhed eller transportkøber er der behov for modeller, som på retvisende og enkel måde kan opgøre emissionerne ved internationale godstransporter. En ”standardiseret” fremgangsmåde vil endvidere fremme implementeringen af et sådant værktøj i SMV virksomheder.

På denne baggrund foreslås det at GTS-nettet udvikler værktøjer og metoder til opgørelse af emissioner fra globale transportkæder, målgruppen er beslutningstagere f.eks. hos transportkøbere og shipping. Modellen vil omfatte alle transportmidler.

De specifikke udviklingsaktiviteter vil bl.a. omfatte:

  • Udvikling en enkel og retvisende fremgangsmåde for opgørelse af emissioner i globale transportkæder
  • Udvikling af en brugervenlig model til anvendelse i den enkelte virksomhed som beslutningsstøtteværktøj
  • Etablering af de nødvendige databaser over emissioner med bil, skib, bane og fly som grundlag for modellen