Enabling Technologies for realisering af avancerede produktionssystemer

Senest opdateret d. 22/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

Fremtidens produktionssystemer skal være mere effektive, hurtigere, mere præcise og intelligente. Men først og fremmest fleksible, så man hurtigt kan omstille mellem forskellige produkttyper, inspektionsregimer mv.

Mens man i Danmark tidligere har set en outsourcing til lavlønslande, ses der nu mange eksempler på, at egentlig produktion trækkes tilbage til Danmark med udgangspunkt i yderligere automatisering eller mere innovativ tilgang til samspillet mellem produkter og services. Denne udvikling skal understøttes yderligere.
Nye typer af sensorer og aktuatorer er helt afgørende for, at den ønskede videreudvikling af vore produktionssystemer kan gennemføres. Sensorerne kan være visions- eller optisk baserede, og for eksempel benytte sig af billedgenkendelse eller spektraloplysninger. Sensorer og aktuatorer kan også basere sig på for eksempel tryk, temperatur, vibration, længde eller mange andre såkaldte fysiske parametre. Sensorer og aktuatorer er begge forudsætninger for optimal udnyttelse af moderne automations- og processtyringsteknologier.

Indenfor dette felt foreslås det at GTS-nettet varetager udvikling af nye sensor- og aktuatorteknologier og opretholder faglige kompetencer til at vurdere disses fordele og ulemper. Målsætning er at kunne rådgive danske virksomheder med ”state of the art” løsninger indenfor sensor- og aktuatorteknologier.

Aktiviteterne vil blandt andet omfatte kompetenceopbygning indenfor smart signalprocessering af multisensorsignaler, som kan hente den optimale information ud af forskellige ”sensorarrays”.

Resultaterne og den faglige kompetenceopbygning vil blandt andet udmønte sig i nye teknologiske services og nyudviklede testmetoder der vil kunne danne udgangspunkt for standardiseret certificering af nye komponenter i danske produktionssystemer.

2 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Rune Domsten
Tirsdag d. 30/6-09 kl. 23:22

Indgår GTS'er i ovennævnte aktiviteter vil det være i helt eller delvist direkte i konkurrence med de service og teknologi tilbud som allerede er tilstede fra private videns-og teknologi-virksomheder.
Virksomheder der i dag tilbyder at stille viden til rådighed eller udvikle tilsvarende løsninger er f.eks Prevas, Develco og Datarespons.

Torben Lorentzen
Onsdag d. 1/7-09 kl. 13:06

Kære Rune Domsten. Idet din kommentar er identisk med din kommentar til emnet vedrørende Road Pricing, så er svaret også identisk.

Citat:

"Vi har noteret os din bekymring om potentielt konkurrenceforvridende elementer i de nævnte aktiviteter. Vi er i GTS-systemet meget opmærksomme på at aktiviteterne ikke er konkurrenceforvridende, og vi skal overfor vor bevillingsgiver decideret beskrive hvorledes en aktivitet adskiller sig fra det der enten allerede udbydes fra det private rådgiver marked eller som man kan forvente dette marked vil udvikle selv indenfor den 3-årige bevillinsgperiode. Mht. ovenneævnte aktivitet vil vi lægge vort fokus på det F&U-orienterede der tilvejebringer en dybere indsigt så vi sammen med industrien (og der iblandt rådgiverne) skaber mulighed for at industrien udvikler deres forretning indenfor feltet.

Idet vi håber du dermed ser at det faktisk er aktiviteter, der kan blive til nytte for rådgiverne og der iblandt også for dem du nævner i din kommentar. Vi vil ihvertfald se frem til om aktiviteterne kunne indeholde konkrete samarbejder med industrien."