Energieffektiv og bæredygtig transport

Senest opdateret d. 20/12-2010
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Energi og energieffektivitet

Danske skibe transporterer ca. 10 % af verdenshandlen til søs – Det Blå Danmark er vort næststørste eksporterhverv. Sektoren anvender i stort omfang danske underleverandører, specielt inden for udstyr og service, der i høj grad er små og mellemstore virksomheder.

Danske skibe transporterer ca. 10 % af verdenshandlen til søs – Det Blå Danmark er vort næststørste eksporterhverv. Sektoren anvender i stort omfang danske underleverandører, specielt inden for udstyr og service, der i høj grad er små og mellemstore virksomheder. Alene eksportindtægten fra maritimt udstyr og tjenester er på ca. 20 mia. kr. om året. Skibstransport er den transportform, der udleder mindst CO2 per ton gods. Men erhvervets store succes ift. Danmarks størrelse også som CO2-udleder betyder, at vi som forpligtet klimanation her står over for en særlig klimaudfordring. FORCE Technology vil derfor udvikle nye energieffektiviserende og bæredygtige løsninger i samarbejde med universiteter og branchens kommercielle spillere – og før andre nationer gør det.

Tiltagene drives frem af stærke globale politiske strømme: EU-kommissionen forventer, at godstransportarbejdet i Europa vil vokse med 50 % fra 2000 til 2020 som led i den almindelige økonomiske vækst, og persontransportarbejdet med 35 %. Det kan tog- og vejnettet ikke klare. Dernæst er transportens klima- og miljøbelastning i dag placeret øverst på den globale politiske dagsorden. De strømme driver så at sige transportvæksten til søs. Så scenen er sat for et søtransport-erhverv i grøn vækst, og presset på sektoren vokser; og sektoren er klar til forandring, også af driftsøkonomiske grunde. FORCE Technology vil udvikle energieffektive og miljøansvarlige systemer og metoder, som kan sikre en stadig mere effektiv skibstransport i kraftig volumenvækst – og dermed gøre Danmark til laboratorium for morgendagens grønne teknologier.

Branchen selv mener, at en emissionsreduktion på 10-15 % ved yderligere energieffektivisering af skibene og en emissionsreduktion på 10-15 % ved optimering af operationen af skibene er mulig. En anden vej til energibesparelser er udnyttelsen af Nordøst-passagen som typisk vil afkorte en rejse fra Japan til Nordeuropa med ca. 4.000 sømil. Men det kræver nye kompetencer, metoder og systemer til simulatorbaserede studier og træning af sejlads i is. Et tredje mulighed, vi vil forfølge, består i præcis måling og retvisende beregninger af emissioner, så transportører bl.a. kan vurdere effekterne af miljøforbedrende tiltag.

Så med energieffektivitet og miljøansvarlighed i fokus vil vi udvikle ny viden, nye systemer og nye metoder, som kan sikre en stadig mere effektiv skibstransport, samtidig med at energiforbrug og emissioner nedbringes – gennem aktiviteterne:

• Energieffektivisering – herunder energieffektivt design, avanceret beregning af brændstofforbrug og avancerede modeller for issejlads
• Operationsoptimering – beslutningsstøtte og træning
• Partikelmåling og partikelreduktion – skibe og tog
• Metoder og værktøjer til miljødokumentation

Budget
Medfinansiering fra Rådet for Teknologi og Innovation:
2010: 8.34 M
2011: 8.34 M
2012: 8.34 M
Totalt: 25 M

Kontaktinformation
Kontaktperson: Divisionschef Stig Sand
Tlf. 72157787
Mail: ss@force.dk