Energieffektive skibsdesign

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

Med henblik på at realisere den netop vedtagne grønne transportpolitik foreslås det at GTS-nettet udvikler viden, systemer og metoder, som kan sikre en stadig mere effektiv skibstransport samtidigt med, at energiforbrug og emissioner nedbringes.

Blandt de aktiviteter der foreslås igangsat vil der inden for skibsdesign – og med fokus på bæredygtig energianvendelse - blive udviklet CFD baserede værktøjer (Computational Fluid Dynamics) til numerisk beregning af ror/propeller bevægelsernes indflydelse på energiforbrug og emissioner.

Resultaterne herfra vil danne baggrund for en udvidelse af simulatorskibsmodellerne på følgende felter:

Eksempelvis inkluderes ror- og propellerstyringens indflydelse på brændstofforbruget i simulatormodellerne og
der vil blive udviklet nye hydrodynamiske moduler som, på basis af tank forsøg og numeriske beregninger, kan give et mere præcist billede af energiforbrug og emissioner under hensyntagen til bankeffekter, lægtvandseffekter, afdriftseffekter, wind milling, luftmodstand m.m.

Disse udvidelser vil muliggøre assessment og træning/tuning af navigatørers/autopiloters energieffektivitet samt skabe grundlag for at udvikle metoder til objektiv vurdering af besejlingsforhold i forhold til energieffektivitet.

Endvidere vil det med disse nyudviklinger være muligt at lave prediktioner af energiforbrug og emissioner på det tidlige designstadie, samt gennemføre skibssimulatorkurser med fokus på energieffektivisering.

1 kommentar

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Kurt Rye Damkjær
Torsdag d. 21/5-09 kl. 16:47

Jeg finder det særdeles vigtigt at der fortsat forskes og udvikles modeller til optimering af skibsdesign med henblik på at sænke den samlede miljøbelastning fra skibenes emisioner. Det er herunder vigtigt at der bliver mulighed for, gennem træning i simulatorer både at undersøge og træne optimal sejlads.

Danmarks spydspidskompetencer indenfor områder bør fastholdes og udbygges.

Kurt Rye Damkjøær
Teknisk Direktør, Clipper