Energieffektivisering i industri og servicesektoren

Senest opdateret d. 20/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

Energieffektivisering har bl.a. til formål at reducere virksomhedernes energi- og miljøudgifter og indgår i en række virksomheders produkter og ydelser som en integreret del til at kunne reducere produktets samlede miljøpåvirkning. Danske kompetencer på energieffektiviseringsområdet kan bringes i anvendelse for at nå både de danske og europæiske ambitiøse målsætninger for energieffektivisering og dermed bidrage til at reducere CO2 udledningen og miljøbelastningen globalt. Hertil kommer særlige forhold for CO2 virksomheder og kvotevirksomhederne.
Globalt set tiltrækker energieffektivisering i industri- og servicesektoren i stigende grad opmærksomhed fra virksomheder og beslutningstagere og er relevant for en bred vifte af danske virksomheder, som kan indtænke energieffektivisering i deres produkter og dermed opnå en betydelig konkurrencefordel både nationalt og internationalt.

Der skal bl.a. udvikles koncepter for energieffektivisering, udnyttelse af VE i produktionen, nye lagringsteknologier som en integreret del af produktionen, intelligent styring, ændret produktion med lavt energiforbrug, ECO-design mv.
Der skal udvikles nye attraktive koncepter for ESCO (Energy Service COmpanies)
Der skal udvikles alternative kølemetoder – udvikling af varmedrevne køleprocesser, køling baseret på termoelektriske processer, spraykøling, frikøling, diabatisk, adiabatisk og magnetisk køling mv.
De udviklede koncepter vil være målrettet industriel produktion, ydelser i handels- og servicesektoren, opvarmning og ventilation, køle-fryseanlæg, belysning, procesintegration, kontorudstyr, styring og adfærdspåvirkning.

Den opbyggede viden vil blive anvendt til udvikling af standard rådgivnings- og implementeringspakker til små og mellemstore virksomheder i udvalgte brancher, kataloger med løsninger og metoder til brug i indsatsen med tilhørende kursusmoduler.

Derudover vil den teknologiske service bestå af forskning og udvikling, rådgivning, uddannelse og information vendt mod industrier samt virksomheder i handels- og servicesektoren.