Energilagring og -konvertering

Senest opdateret d. 3/5-2020
Teknologisk Institut
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Energi og energieffektivitet, Materialeteknologi og Miljøteknologi og cirkulær økonomi

I indsatsområdet udvikles, testes og demonstreres komponenter til energilagring og -konvertering for danske komponentleverandører og -producenter inden for Power-to-X, elektrisk transport, varmepumper, elektriske og termiske lagre. Alle centrale komponenter i fremtidens energisystem.

Den varierende elektricitetsproduktion fra sol og vind vil i fremtiden resultere i et stort behov for energilagring og -konvertering. I EU og resten af verden øges investeringer i nye lagrings- og konverteringsteknologier, der resulterer i en stigende international konkurrence. Hvis danske energivirksomheder skal bevare deres førerposition inden for området, er det altafgørende, at FoU-aktiviteterne udbygges. Især danske SMV’er har brug for FoU-støtte til at udvikle og demonstrere nye komponenter.

Indsatsområdet har fokus på fremstilling af flydende og gasformige brændstoffer og kemikalier via Power-to-X (PtX), hvor komponenter til elektrolyse, katalytisk syntese og indfangning og lagring af CO2 (CCUS, Carbon Capture Utilization and Storage) er nøgleteknologierne. Indsatsområdet omfatter derudover el til transport, konvertering af el til varme i store varmepumper, lagring af el i batterier og varme i termiske lagre.

140 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Jan Pihl Rasmussen (Projektleder, Elplatek A/S)
Mandag d. 4/5-20 kl. 11:26

Energi konvertering fra vind til bæredygtig brint samt opgradering af CO2 til MeOH er vigtige teknologier for at nå CO2 reduktion på 70%. Det er derfor meget naturligt og vigtigt at en organisation som Teknologisk Institut arbejder med en integrering og udvikling af teknologer der understøtter dette arbejde.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 6/5-20 kl. 15:09

Kære Jan Pihl Rasmussen
Tak for din kommentar og din støtte. Jeg er fuldstændig enig i, at hvis vi skal indfri målene om 70 % CO2-reduktion i 2030, er det nødvendigt at optimere udnyttelsen af vindressourcerne via produktion af elektrofuels såsom metanol på basis af brint og CO2. Teknologisk Institut ser frem til at samarbejde med Elplatek inden for dette spændende område.
Venlig hilsen
David Tveit

Richard Espeseth (Green H2 to replace Fossil H2, HydrogenPro Norge)
Mandag d. 4/5-20 kl. 13:14

Rasmussen
Det å produsere Methanol og andre liquids fra CO2 med tilsetning av H2 er et meget interresant område. Det viktigste i tiden som kommer blir å kunne konkurere med Fossilt H2. Elektrode utvikling står i sentrum for å lykkes i denne sammenheng fordi nesten alle kostnader er knyttet til hvor mye energi (elektrisitet) vi behøver til å produsere Green H2 fra vann.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 6/5-20 kl. 15:10

Kære Richard Espeseth
Tak for interessen i vores aktiviteter. Konkurrencedygtig og effektiv grøn brintproduktion på basis af vand-, sol- eller vindkraft er vigtig for at kunne udbrede denne teknologi - og her er elektrodeudvikling en central parameter. Teknologisk Institut er netop blevet medlem af Hydrogen Europe Research for mere aktivt at kunne arbejde med forskellige brintteknologier.
Venlig hilsen
David Tveit

Claus A. Andersen (Bedre lastfordeling af elbilopladning – er smart energilagring, EURISCO)
Tirsdag d. 5/5-20 kl. 14:14

Den store investering Danmark har foretaget indenfor vindenergi i de sidste 20 år – skal naturligvis omsættes til grøn transport.
Transportsektoren udgør godt 25% af den samlede CO2 udledning (godt 7 mio. tons pr. år) og alle sejl skal sættes, hvis vi skal i mål med den politiske beslutning om CO2 frit Danmark fra 2050.
I EURISCO og FLEXCHARGE ser vi gerne mere fokus på den lokale lastfordeling på AC ladestationerne til elbiler, der for både virksomheder og i de private hjem – kan sikre at vi får udnyttet opladningstiden både om natten og i dagtimerne fuld ud. Når man nu har tiden til opladning på arbejdspladsen om dagen og hjemme om natten, hvorfor så ikke udnytte det optimalt.
Ikke en ny måde at tænke ’smart energilagring’ på, men et teknologisk område der slet ikke er fuldt udnyttet og praktisk afprøvet.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 6/5-20 kl. 17:00

Kære Claus A. Andersen
Tak for din kommentar. Elektrificering af transportsektoren er én af de vigtigste parametre til at opnå Danmarks politiske målsætninger, herunder er smart opladning af elbiler et centralt element til en optimal udnyttelse af vind- og solenergien. Teknologisk Institut vil gerne bistå med at teste dette i praksis og i stor skala.
Venlig hilsen
David Tveit

Kim Christensen (Direktør, Kick Green Invest)
Onsdag d. 6/5-20 kl. 15:40

Reelt har vi jo rigeligt energi rådighed på vores planet, men desværre ofte ikke i den form eller tid,der er nødvendig . Jeg synes indholdet af denne aktivitet er meget relevant. Lagring og konvertering bliver altafgørende. El-drevne varmepumper i industri og fjernvarmen bliver en af de vigtigste konverterings-teknologier fordi energiomsætningen kommer uden tab og kun lille entropigap. Jeg kunne godt tænke mig at se et skarpt arbejde, hvor de forskellige lagrings-teknologier prioriteres på applikationer. Forskellige teknologier er optimale til forskellige formål. Selvom vi tænker at det meste energi (el/ varme) kommer fra grønne (fossil-fri) kilder i fremtiden er det vigtigt at lagring/ konvertering sker ved så høj effektivitet som mulig. Ved @Visblue arbejder vi med grønne og bæredygtige (genanvendelige) elektriske batterier og har stor fokus på (round-trip) effektiviteten; altså af vi kan aflevere ligeså mange kWh tilbage som vi har modtaget. Vores redox-flow batterier løser ikke alle udfordringer, men fleksibiliteten mellem effekt (kW) og lagret energi (kWh) gør at vi kan løse mange balance problem i "time" segmentet (4-8 time batteri). Andre teknologier herunder PtX vil muligvis kunne løse andre opgaver f.eks. med fossil-fri brænsel i transport sektoren.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 7/5-20 kl. 23:42

Kære Kim Christensen
Tak for kommentaren.
Behovet for store højtemperaturvarmepumper til industri og fjernvarme er kraftigt stigende i øjeblikket. Derfor har Teknologisk Institut meget fokus på dette segment, og jeg er helt enig i, at varmepumper er en meget effektiv konverteringsteknologi, fx sammenlignet med el-patroner.
Lagring og konvertering af energi skal altid ses i en sammenhæng og vil meget ofte være applikationsafhængig for at opnå en høj samlet effektivitet. Samtidig skal lagrings- og konverteringsteknologierne være med til at skabe den nødvendige fleksibilitet i energisystemet for at udnytte den fluktuerende elproduktion fra sol og vind bedst muligt. Her er bl.a. flowbatterier og måske hybridløsninger af flowbatterier med supercaps eller Li-Ion batterier en del af løsningen. Potentialet for anvendelse af PtX er ikke helt afklaret endnu, men der ligger stadig meget store u-afprøvede muligheder foran os, bl.a. inden for fremstilling af brændstoffer til tung landtransport samt skibs- og luftfart. Her vil der være behov for meget store mængder af brændstoffer og meget store anlægsinvesteringer.
Teknologisk Institut ser frem til samarbejdet.
Venlig hilsen
David Tveit

Kim Behnke (Udviklingschef, Dansk Fjernvarme)
Torsdag d. 7/5-20 kl. 07:55

Tak til Teknologisk Institut for lederskab på arbejdet med lagring af energi. Det er et vækstområde, som kan blive en forudsætning for den grønne omstilling, med fluktuerende VE-produktion, bliver mulig. Det blæser ikke mere fordi der opstilles flere vindmøller og solceller formår kun 1000 fuldlasttimer på Danmarks breddegrader.
Lagring af energi og konvertering af energi har tab. Disse tab skal minimeres, og teknologier finansieres. Lagring af el til overkommelig pris og med mindst mulige konverteringstab er et vigtigt indsatsområde. Men el kan ikke stå alene. Særligt vores gasinfrastruktur og lagre er en gave for Danmark. Der kan lagres meget store mængder energi i gasform, med lave tab og mulighed for at blive til el og varme igen ved omsætning i motorer, turbiner og brændselsceller.
Der er mange fordele ved også at satse på termiske lagre. Det kan være sammen med solvarme, det kan være bufferlager for geotermi, det kan være lokale termiske lagre i bygninger. Men det kan også være højtemperaturlagre, hvor el kan omsættes til varme for lagring ved høj temperatur med mulighed for at danne damp for el- og varmeproduktion igen.
Der er betydelige muligheder/risiko for at der bliver konverteringstab som følge af suboptimering. Det kalder på sammentænkte løsninger. Det stiller krav om at anlæg placeres i nærheden af hinanden, så fx overskudsvarme kan genbruges af andre. Som eksempel kan nævnes at CAES (Compressed Energy Storage) faldt på gulvet bl.a. fordi den store varmeproduktion ved komprimering og varmebehov ved dekomprimering ikke kunne sammentænkes med f.eks. et stort fjernvarmesystem.
Teknologisk Institut skal fortsætte sit lederskab som vidensbank inden for energilagring, el - gas - termisk. Sådan viden kan blive forskellen på integreret succes eller suboptimeret fiasko. Fjernvarmesektoren er med store fjernvarme- og fjernkølingssystemer en af de store hjørnesten i løsninger for optimeret energilagring.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 7/5-20 kl. 11:52

Kære Kim Behnke
Energilagring er afgørende for, at vi kan nå vores klimamålsætninger, og kun gennem en målrettet indsats, hvor nye lagringsteknologier udvikles og afprøves, vil den store andel af VE kunne udrulles i den nødvendige hastighed. Og det er helt rigtigt en flerstrenget strategi og indsats, der er nødvendig, og ikke kun én teknologi, der skal satses på.
Elektrisk lagring, og både høj- og lavtemperaturlagring samt de mange P2X-aktiviteter, der skal initieres i de kommende år, er afgørende for, at vi kan nå de ambitiøse målsætninger, der er stillet op. Men lagring skal ske effektivt, så vi ikke taber dyrebar energi, og konverteringstab er naturligvis ét af de steder, hvor vi skal have særlig fokus. Og netop el til varme konverteringen, hvor varmepumper spiller en afgørende rolle, er ét af de særlige fokusområder, hvor en effektiv konvertering vil ske og hvor kombinationen mellem lagring og konvertering er mest interessant.
Tak for din kommentar.
Venlig hilsen
David Tveit

Thomas Hechmann (Head of Secretariat, Transportens Innovationsnetværk)
Mandag d. 11/5-20 kl. 10:38

Hvis transportbranchen skal lykkedes med den grønne omstilling, er det væsentligt at vi udbygger vores viden om muligheder for f.eks. at anvende PtX i den tunge transport, for lagring af energi mv. Initiativet her er derfor væsentligt for at give transportbranchen et fagligt rygstød til at nå vores klimamål.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 15:48

Kære Thomas Hechmann
Tak for din kommentar. Transportsektoren er én af de væsentligste brancher at satse på for at reducere vores CO2-udledning, men også ét af de områder med de største udfordringer. Direkte elektrificering eller indirekte via PtX er oplagte løsningsveje at fokusere på de kommende år. Vi ser frem til samarbejdet i den nye klynge for det maritime erhverv og logistik.
Venlig hilsen
David Tveit

Per Sune Koustrup (Founder, Nordic Green ApS)
Mandag d. 11/5-20 kl. 15:00

Nordic Green har nu i snart 10 år slået på tromme for bio- og elektro-methanol så enormt godt at se at der begynder at komme "gang i maskineriet". Vi kan levere bio-methanol i store mængder med CO2-reduktioner på mere end 90% så der er ingen undskyldning for ikke at komme i gang. Fint med "market-push", men med de rigtige rammer i form af "market-pull" (læs: man skulle blot have fastholdt krav om 0,9% Avanceret i 2020) og vi havde allerede været i gang i DK! Forskning og udvikling er vigtigt, men langt vigtigere er det at man fra politisk hold kommer med krav om brug af Avanceret brændstof. Vi er 100% klar.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 15:50

Kære Per Sune Koustrup
Tak for din kommentar og input til vores forslag. Helt enig i at bio- og el-baseret metanolproduktion er vejen frem. Bio-baseret kan vi her og nu og el-baseret i løbet af de næste 2-5 år. Det er derfor vigtigt, at vi satser på at få praktiske demonstrationer med bæredygtigt metanol op at stå i Danmark, så vi tidligt kan få børnesygdommene i forbindelse med implementeringen i virkelige applikationer ryddet af vejen. Her er der store udfordringer i den tunge transport, skibsfarten og luftfarten. Det er selvfølgelig også vigtigt, at det politiske system følger trop og opstiller de rigtige rammebetingelser. Dejligt, at der er gode kræfter, der bakker op om dette initiativ.
Venlig hilsen
David Tveit

Søren Dyck-Madsen (Seniorrådgiver, CONCITO)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 13:30

Et helt nødvendigt indsatsområde. Lagring er og bliver et stadig mere centralt element i fremtidens energisystem. Og her er sektorkoblingen helt nødvendig at se på, samt hvordan man kan sikre lagring med mindst muligt energitab. Dog under hensyn til, at økonomien og produktionsprofilen fra især vedvarende energi kan tilsige, at jo mere rigelig og billig energiproduktionen er, jo mere energitab kan tillades, hvis blot den gemte energi kan anvendes på tidspunkter med energiknaphed og høje priser. Men selvfølgelig skal de samlet billigste og mest energieffektive lagringsmåder opsøges.
Husk på, at der er en rivende udvikling i gang _ ikke bare i Danmark, men på EU niveau med nye intelligente lagringsmåder, som oftest indebærer sektorskift og faseskift. Nogle af de nyeste ser faktisk meget lovende ud, og vil være særdeles relevante at interessere sig for og præsentere fra TI's side.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 15:56

Kære Søren Dyck-Madsen
Tak for dine kommentarer og gode input. Helt enig i, at det er vigtigt ikke kun snævert at fokusere på én lagringsteknologi. De anvendte lagringsteknologier er både afhængige af applikationen og tidshorisonten for lagringen. Det er bl.a. derfor vi har fokus på at optimere de enkelte lagringsteknologier i nærværende forslag og at forslaget 20’ernes energisystem har fokus på hvordan energilagringsteknologierne skal implementeres i forbindelse med sektorkobling og fleksibelt forbrug. Du har helt ret i, at der er mange særdeles interessante internationale aktiviteter inden for energilagring og konvertering fra én energiform til en anden, fx el til varme, el til gas og el til flydende brændstoffer. Derfor deltager Teknologisk Institut også i flere H2020-projekter inden for området, og er meget aktiv i at præge og søge de kommende kald under Horizon Europe-programmet. Vi har allerede gode kontakter til de væsentligste universiteter og institutter i EU og USA.
Venlig hilsen
David Tveit

Michael Hansen (Marinbiolog, Øresundsakvariet - Københavns Universitet)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 12:38

Der er ingen tvivl om at vi står over for en enorm udfordring med at nå klimamålene med 70% reduktion i CO2-udledning. Derfor synes jeg også at denne aktivitet er yderst relevant – både på kort sigt, hvor CCS er oplagt for at nå målene inden 2030, og på lidt længere sigt, hvor optimerede konverteringsteknologier til CCUS vil spille en central rolle i fremtidens energibillede. Ift. CCS må første skridt imidlertid være at sikre at det gøres under miljømæssig forsvarlig forhold, og det er glædeligt at dette aspekt er inkluderet i dette indsatsområde.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 16:17

Kære Michael Hansen
Tak for din støtte og gode input. Helt enig i, at CCS skal ske under miljømæssige forsvarlige forhold. Det er ligeledes vigtigt, at CO2-fangsten sker fra højkoncentrationskilder, såsom biomassefyrede kraftværker og biogasanlæg, så vi får den største gevinst. Udnyttelsen af den indfangede CO2 til fremstilling af fx flydende brændstoffer til skibs- og luftfart i effektive syntesekonverteringsteknologier er én af de centrale aktiviteter i dette indsatsområde.
Venlig hilsen
David Tveit

Valdemar Ehlers (Teknisk chef, Danske Maritime)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 14:03

Energikonvertering fra vind til bæredygtig brint og ammoniak er vigtige teknologier for at nå en CO2 reduktion på 70%. Inden for det maritime område er det vigtigt med en fortsat udvikling af batteri - og lagringsteknologi. Idag er batterier relevante på korte hyppige overfarter, men også begrænset hertil. Brint og brændselsceller kan give længere rækkevidde, men for denne teknologi er der også begrænsninger i forhold til anvendelse på større skibe på længere rejser. Det er derfor vigtigt at Teknologisk Institut i samarbejde med industrien forsker og udvikler for at udfordre og at flytte de begrænsninger vi pt har.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 16:14

Kære Valdemar Ehlers
Tak for din støtte. Der er mange lagrings- og konverteringsteknologier i spil, og de forskellige teknologier er på forskellige udviklingstrin. Det er derfor vigtigt at bevare overblikket og sikre, at den rigtige teknologi bliver valgt til den rigtige applikation på rigtige tidspunkt. Skibsfarten står overfor nogle meget store udfordringer i en verden med meget mere fokus på miljø og bæredygtighed. Branchen skal derfor være mere omstillingsparat og fleksibel i valg af teknologiske løsninger. Her ser vi frem til et fortsat godt samarbejde med Danske Maritime om at støtte den maritime sektor med nye innovative teknologiske løsninger.
Venlig hilsen
David Tveit

Johan Svendsen (Forretningsudvikling, INEOS Oil & Gas Denamrk)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 15:04

Energilagring er vigtigt - og den Grønne Omstilling kommer kun i mål med en løsning på energilagring

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 16:15

Kære Johan Svendsen
Tak for din støtte. Helt enig - energilagring er en nøgleteknologi i den grønne omstilling.
Venlig hilsen
David Tveit

Finn Petersen (Direktør, ChimneyLab Europe ApS)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 09:04

Dette program kan bidrage til at løse vores klimamål i de kommende år..
Specielt fremstilling af flydende brændstoffer ved katalytisk syntese vil kunne bibringe ny vigtig viden.
Blandt andet har Danmark stadig et stort uløst behov for CO2-neutrale flydende brændsler til tung transport i mange år fremover.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 13:15

Kære Finn Petersen
Tak for din støtte til vores forslag. Helt enig - det er specielt indenfor tung transport samt skibs- og luftfart, vi har de største udfordringer med bæredygtige brændstoffer. Teknologisk Institut vil med denne indsats undersøge flere løsninger - både flydende og gasformige, såsom metanol og ammoniak.
Venlig hilsen
David Tveit

Helle Juhler-Verdoner (Branchechef, Intelligent Energi (iEnergi))
Torsdag d. 14/5-20 kl. 09:56

Omkostningseffektiv grøn omstilling og en skærpelse af hvor hurtigt vi skal nå i mål, jf. 70% reduktionsmålsætningen i 2030 i Danmark, vil genere betydelige nye mængder VE-energi og isærlig grad vind og sol, som skal omsættes i direkte og indirekte elektrificering. Biogassens og dermed gasinfrastrukturens rolle skal afklares, og en del af denne afklaring ligger i en hastig afklaring af, hvorlangt vii de industrielle processer kan komme med direkte elektrificering, som idag ligner den absolut mest omkostningseffektive grønne løsning, evt. suppleret af el-biogas-hybrid-løsninger. Derfor hilses denne del af jeres i indsats særligt velkommen, med højtemperatur-varmepumper over 150 graderC vil vi kune løse behovene i sore dele af industrien. Samtidig og uagtet at vi også gennem udvikling og opskalering af biogas, skal nedbringe omkostninger og udnytte denne knappe ressource optimalt, vil Power2X få en central rolle på europæisk plan. Det er derfor helt afgørende, at Danmark med sit store VE-potentiale og potentiale for energi-system-integration til fjernvarme og CO2-kilder allerede i dag udvikler en national strategi for Dks rolle i P2X i EU. Jeres fokus for indsatsen på P2X og øvrige områder vil derfor også gøre os klogere på det beskæftigelsespotentiale, der ligger i jeres satsnings-områder. Dette er ikke mindst i lyset af den økonomiske genopretning af Danmark og det øvrige EU helt afgørende. Og jeg vil hermed opfordre til, at i gennem projektets-erfaringer med cases og kvantitative analyser får illustreret beskæftigelsesvirkningen af alle de nævnte indsatsområder.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 13:18

Kære Helle Juhler-Verdoner
Tak for dine kommentarer og input. Der er stadig mange uafklarede forhold om hvor langt den direkte elektrificering af vores transportsektor, industri og bygninger skal gå. Det vil afhænge meget af hvor hurtigt og hvordan de enkelte teknologier udvikler sig. Derfor er det netop vigtigt, at producenter og leverandører af disse komponenter får adgang til Teknologisk Instituts faciliteter, viden og netværk inden for de enkelte teknologier og deres samspil med det øvrige energisystem, så de kan se hvordan deres komponenter bliver belastet i fremtiden.
Beskæftigelseseffekten af vores aktiviteter er ét af vores vigtigste fokuspunkter, da det er essentielt, at vores kunder kan se et fremtidigt vækstpotentiale i produkterne, der bliver udviklet i samarbejde med os.
Venlig hilsen
David Tveit

Anne Sophie Vinther Hansen (Senior Innovation Manager, A.P. Møller-Mærsk)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 12:08

Området er meget relevant for den maritime industri, da der aktivt søges nye bæredygtige brændstoffer til skibsfarten. Power-2-x kan blive en vigtig del af denne transition. Ift. udkastet har Maersk følgende kommentar:
Power-to-X, udvikling og test af komponenter til CCUS, elektrolyseanlæg, katalytisk syntesean-læg og el-baserede brændstoffer
- For skibsfarten er det relevant at der videreudvikles teknologier to producktion af af PtX fuels , med det formål at sikre skalerbar produktions volumen og reduktion af fuel produktionsomkostningerne

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 13:22

Kære Anne Sophie Vinther Hansen
Helt enig i, at det maritime område er et fokusområde for fremstilling af bæredygtige brændstoffer baseret på PtX-teknologier, herunder udvikling og test af komponenter til CCUS, elektrolyse og synteseprocesser. Det er enorme mængder af bæredygtige brændstoffer, der skal produceres for at opfylde skibsfartens behov. Derfor er skalérbarhed gennem flere demonstrationer i forskelligt omfang og størrelse utrolig vigtigt. Tak for din kommentar.
Venlig hilsen
David Tveit

Alexander Cohr Pachai (Senior Product Specialist, Johnson Controls Denmark)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 18:24

(høj og lavtemperaturlagre er teknologier der blevet brugt specielt uden for kongeriget - så her kan man hente en mængde viden - EHPA har fornyligt haft et webinar om dette tema til høj temperatur varmepumper. Det er absolut en spændende teknologi og der er blevet forsket i det i mange år og produkterne er ved at komme på markedet.
150°C er lige nøjagtigt midt imellem hvor det egentligt ikke kan bruges. Vi skal højere op hvis vi for alvor skal have kedlerne ud af markedet.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 15/5-20 kl. 11:27

Kære Alexander Cohr Pachai
Tak for dine kommentarer, som rammer vores udfordringer rigtigt godt. Særligt er netop segmentet fra 150°C og opefter adresseret i de aktiviteter, som skal gennemføres og her ser vi en stor og vigtig trædesten i industriens vej mod en elektrificering. Samarbejdet med internationale interesseorganisationer, som fx European Heat Pump Association er vigtige elementer i arbejdet med at udvikle løsninger - også her i Danmark - så det vil være naturligt at intensivere dette samarbejde yderligere.
Venlig hilsen
David Tveit

SJ Hansen (Opstrøm, Energinet)
Fredag d. 15/5-20 kl. 07:44

Kritiske FUD-indsatser for omstillingen!
Lagring og konvertering af energi samt CCS er afgørende for at nå 2030 og 2050 målene, og det kræver både mere forsning, udvikling og demonstration samt åben tværsektortænkning nu for at komme fra oplagt vision til rentabel realisering.
Tænker I med jeres åbne tilgang og brede samarbejde med virksomheder har potentiale til at identificere nogle af de økonomisk rationelle og omkostningsreducerende løsninger og smutveje, som vi har behov for i et optimeret og mere bæredygtigt og samtænkt energisystem.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 12:51

Kære SJ Hansen
Tak for din støtte til vores forslag. Vi er helt enige i, at der skal arbejdes med brede samarbejder på tværs af forsyningssektorer, virksomheder, brancheorganisationer og vidensinstitutioner for at vi kan nå i mål med de ambitiøse 2030- og 2050-mål. Teknologisk Institut har gennem en årrække været én af frontløberne for at nedbryde den traditionelle silotænkning med centrale produktionsenheder, separate forsyningsarter og decentral forbrug i energisektoren. I fremtiden vil vi have et meget mere integreret energisystem med flere decentrale produktions- og forbrugsenheder, en betydelig større kobling mellem forsyningsarterne og en stor grad af fleksibelt forbrug. Derfor er det vigtigt, at vi udvikler, tester og demonstrerer energilagrings- og konverteringskomponenter i real-life applikationer for at de kan integreres mest optimalt i fremtidens energisystem. Vi ser frem til at være med til at sikre et godt og produktivt samarbejde til gavn for både klimaet og danske teknologivirksomheder.
Venlig hilsen
David Tveit

Claus Weber (Project Specialist, Insero)
Fredag d. 15/5-20 kl. 12:52

Det er et enormt vigtigt punkt i hele den grønne omstilling, for at nå målene for den samlede danske klimaindsats og en mulighed for at øge den danske energiteknologieksport.
Teknologisk Institut har vist at de opfylder en vigtig rolle i denne indsats og bør naturligvis også gøre det fremadrettet. Teknologisk Institut råder over kompetencerne og har gode rammer for fremadrettet at fastholde og udbygge mulighederne for grundige undersøgelser og analyser på fremtidens teknologier.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 15/5-20 kl. 23:11

Kære Claus Weber
Tak for dine kommentarer, som bekræfter os i, at energilagring og konvertering er afgørende trædesten hen mod de ambitiøse målsætninger for henholdsvis 2030 og 2050.
Venlig hilsen
David Tveit

Johannes Kromann Bie (Senior Project Manager, EIC)
Fredag d. 15/5-20 kl. 13:15

For at nå målet om 70% CO2 reduktion i 2030 skal vi bruge rigtig meget grøn energi. Det kan i min verden komme fra vind/sol og CMSR nuclear teknologi. Sidstnævnte har desværre nok en del politiske udfordringer i DK.
For at vind/sol lykkes er der behov for kosteffektive PtX teknologier som skal udvikles , testes og demonstreres i stor skala så vi kan præsentere et godt grundlag for langsigtede politiske løsninger. Det haster. Derfor er det vigtigt at I tager fat på disse udfordringer og vi støtter gerne op

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 12:54

Kære Johannes Kromann Bie
Tak for dine gode kommentarer. Du har helt ret: Det haster med at få udviklet, demonstreret og implementeret nye P2X-teknologier i stor-skala, hvis vi skal nå de ambitiøse CO2-reduktionsmål. Den nye danske energiklynge Energy Cluster Denmark, som EIC bliver en del af, bliver en af nøgleaktørerne i den grønne omstilling. På Teknologisk Institut ser vi frem til det kommende samarbejde med Energy Cluster Denmark om teknologiudvikling og videnspredning.
Venlig hilsen
David Tveit

Thomas Elgaard Jensen (Direktør, Energi Danmark A/S)
Fredag d. 15/5-20 kl. 14:20

Det er helt afgørende, at vi kan bruge de kommende års store overskudsmængder af vedvarende energi optimalt. På tilsvarende måde er det afgørende, at vi ved hvordan vi balancerer el-systemet, når der ingen vedvarende energi er. Mulighed for lager/power-to-x mv er afgørende for at enderne når sammen i fremtiden, så derfor er jeg meget begejstret for dette indsatsområde TI har, og ser frem til at følge udviklingen.
Mvh Thomas

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 13:25

Kære Thomas Elgaard Jensen
Tak for din opbakning og støtte til vores forslag. Vi ser frem til samarbejdet med Energi Danmark om at få testet disse nye teknologier i praksis i det danske energimarked med meget mere fluktuerende energikilder.
Venlig hilsen
David Tveit

Wiebke Brix Markussen (Lektor, DTU Mekanik)
Mandag d. 18/5-20 kl. 10:12

Et energisystem primært baseret på el-produktion fra vind og sol vil helt afgjort kræve løsninger for energilagring og -konvertering. For at kunne realisere 70 % reduktion af CO2 udledningerne i 2030, tror jeg på at mange teknologier skal i spil på dette område hurtigt, og derfor synes dette indsatsområde, der dækker bredt og inkluderer både Power2X, forskellige el-lagringsteknologier, varmepumper og termiske lagre meget relevant.
På DTU Mekanik har vi gennem mange år samarbejdet med Teknologisk Institut indenfor områderne varmepumper og termiske lagre. Herigennem har vi kendskab til det solide grundlag i form a både viden og testfaciliteter som Teknologisk Institut har på området. Jeg er af den overbevisning af dette indsatsområde vil kunne danne grundlag for mange flere fælles F&U projekter f.eks. med fokus på højtemperaturvarmepumper og teknologier til termisk lagring.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 13:29

Kære Wiebke Brix Markussen
Danmarks ambitiøse mål om 70 % CO2-reduktion i 2030 kræver mange parallelle initiativer. Derfor har Teknologisk Institut sat fokus på at samle udviklingen af de enkelte teknologier i samme indsatsområde, så producenter og leverandører af komponenter til de tekniske løsninger får mulighed for at teste deres produkter op mod andre teknologier og deres samspil med det øvrige energisystem om hvordan deres komponenter blive belastet i fremtiden. Her kommer store varmepumper og termisk lagring til at spille en stor rolle. Instituttet ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med DTU Mekanik.
Venlig hilsen
David Tveit

Jeanne Mia Lønstrup (Innovation Lead, Maersk Drilling)
Mandag d. 18/5-20 kl. 10:22

Både UK, Norge og Holland har klare visioner for fremtidens 'North Sea', hvor naturgas, hydrogen (blue and green), vindenergi, CCS, CCU, Power2X skal spille sammen for at opnå målene for CO2 reducering i 2030 og 2050. Det er vigtigt at vi Danmark forbliver konkurrancedygtige og følger udviklingen i Nordsøen mod nye teknologier og sektorkobling. Jeg ser at dette forslag kan understøtte løsninger, som kan blive esentielle de næste 30år. Det er nu teknologiudviklingen skal kick-startes.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 13:05

Kære Jeanne Mia Lønstrup
Tusind tak for din kommentar. Danmark er én af verdens største eksportører af energiteknologi set i forhold til BNP. Det skal vi fortsat være, og vi skal beholde førertrøjen i mange år frem. Det står klart, at vigtigheden af Nordsøens fossile reserver er stærkt aftagende. Vi er enige med dig i, at det er nu, vi har brug for klare visioner for, hvordan vi vil udnytte de muligheder, faciliteter og infrastrukturer som Nordsøen tilbyder til brug for grønnere alternativer. Vi håber, at resultaterne af vores indsatsområde kan være med til at skabe grundlaget for at vi får truffet de rigtige valg med hensyn til en kombineret udnyttelse af Nordsøens vindressourcer og den eksisterende infrastruktur, fx i forbindelse med PtX og CCUS til lagring af CO2 og produktion af electro fuels.
Venlig hilsen
David Tveit

Søren Bülow (Direktør, Dansk Køl & Varme)
Mandag d. 18/5-20 kl. 17:31

Energilagring er et rigtig interessant emne. Der må være mange muligheder på dette punkt.
Projektbeskrivelsen nævner skalering uden at det fremgår helt tydeligt, om der med det menes opskalering eller nedskalering. Boligselskaber nævnes, og det ville jo være interessant at få ny viden om, hvor lille skala disse løsninger kan anvendes på? Jo mere man kan udbrede til boligmassen, jo større vil effekten jo være.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 14:12

Kære Søren Bülow
Tak for din kommentar og opbakning. Energilagring er en afgørende trædesten i bestræbelserne på at koble energiproduktion og energiforbrug mest effektivt - og her taler vi både elektrisk og termisk energilagring. Skalering er afgørende, for hvis vi alene taler store anlæg til energisystemets største energiproducerende enheder, bliver hele det store potentiale, som gemmer sig i andre og mindre systemer, ikke aktiveret – så det er en meget vigtig pointe, du kommer med.
Venlig hilsen
David Tveit

Henrik Lund (Professor, Aalborg University)
Mandag d. 18/5-20 kl. 21:00

Energilagring og -konvertering er afgørende elementer i den fremtid, vi ser ind i, og der er store potentialer for danske virksomheder. Derfor er det et rigtigt godt initiativ at sikre et samarbejde til glæde og gavn for danske komponentleverandører og -producenter

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 13:08

Kære Henrik Lund
Tak for din støtte til vores forslag. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med AAU om at udvikle og demonstrere energilagrings- og konverteringskomponenter - både i forbindelse med danske og internationale F&U-projekter.
Venlig hilsen
David Tveit

Poul Alberg Østergaard (Professor, Aalborg Universitet)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 08:34

PtX, varmepumper og energilagring bliver centrale virkemidler for at nå ambitionerne om 70 % reduktion af CO2 udledningerne i 2030. AAU PLAN og Teknologisk Institut samarbejder allerede på området for smarte energisystemer - herunder grid løsninger - og energilagring i regi af EU projektet SMILE hvor løsninger til fremtidens elnet demonstreres på de tre europæiske energiøer - Samsø, Orkney og Madeira. Med det foreslåede indsatsområde udvider Teknologisk Institut sine laboratoriefaciliteter og kompetencer indenfor områder som er inden i en voldsom udvikling og hvor instituttets evne til at modne løsninger og teknologier vil få stor indflydelse på hvorvidt vi i Danmark når vores målsætning. På AAU PLAN har vi erfaring med de udfordringer som vores energisystem står overfor og i den sammenhæng støtter vi op omkring de foreslåede indsatser, da de vil kunne løfte danske virksomheders evne til at levere f.eks. energiprodukter som passer ind i fremtidens energisystem hvor PtX får en stor rolle.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 23:05

Kære Poul Alberg Østergaard
Tak for dine kommentarer og støtte til vores forslag. Vi er meget glade for samarbejdet med AAU PLAN og jeres kompetencer inden for modellering af vores energisystem, og vi ser frem til at fortsætte samarbejdet i SMILE-projektet og andre fremtidige danske og internationale projekter.
Venlig hilsen
David Tveit

Birgitte Bak-Jensen (Professor, Aalborg Unviersity)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 08:58

Energilagring og konvertering er en nødvendighed for at opnå fleksibilitet i fremtidens integrerede energisystemer. Der er mange forskellige typer af lagrings og konverteringsmuligheder og de 4 angivne lagringsområder med PtX, el til transport, el til varme og elektrisk og termisk lagring er yderst relevante områder set i forhold til den danske energistruktur, og falder i god tråd med udviklingen frem mod det fossilfrie energisystem. Med den vedvarende og fluktuerende energiproduktion er det nødvendigt at kunne lagre energien til perioder hvor der er mindr produktion fra sol og vind, og hvor den lagrede energi så kan udnyttes. Det skaber mulighed for større stabilitet og pålidelighed i energi-systemet, og giver også samtidig bedre muligheder for at kunne optimere systemerne, så den bedste udnyttelse af energien kan findes i samspil mellem de mange forskellige muligheder. Det er vigtigt i denne sammenhæng at have energilagre der kan kompensere for både korttidsvariationer (fluktuationer i last og produktion) men også for større sæsonsvingninger, hvorfor mange forskellige typer af energilagre bør undersøges, hvilket der netop er lagt op til her. Kan universiteterne igen få adgang til data og kommer med input til forskellige styringer der kan testet, ser vi mange fordele i et sådant projekt

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 23:08

Kære Birgitte Bak-Jensen
Tak for din kommentar og støtte til vores forslag. Mange forskellige energilagrings- og konverteringsteknologier vil være nødvendige at udvikle og implementere i vores fremtidige energisystem for at opnå en tilstrækkelig grad af fleksibilitet i energidistributionen og forbruget. Vi er glade for samarbejdet med AAU i flere danske og internationale projekter, og ser frem til at udbygge dette samarbejde via gennemførelsen af dette indsatsområde inden for energilagring og konvertering.
Venlig hilsen
David Tveit

Rasmus Dejgaard Jensen (Teknologiudvikler, Selvstændig)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 10:00

Vigtigt område som fundament for den kommercielle udvikling og forbrugertillid i mange brancher, ikke mindst gods- og persontransport.

Med tråd til Kim Behnkes kommentar; jeg mener, der er behov for at tænke i systemiske løsninger og sammensætninger af allerede eksisterende proof-of-concepts. Mit indtryk er, at der er flere af disse på området for energilagring og -konvertering, men at de er i fare for at ramme teknologiudviklingens "valley of death", når de skal kommercialiseres i løsninger, der kræver enten flere tunge brancheraktørers investering af ressourcer eller modning af kundemarkedet.

Udnyttelsen af spild til varme eller andre sekundære behov er et godt eksempel på muligheder, hvor systemiske innovationer ikke altid sker, fordi de største aktører ikke umiddelbart ser tilstrækkelige kommercielle interesser indenfor egen branche. Kald det for "snitflade-siloer". GTS-institutterne kan have en særlig faciliterende og ansvarlig rolle her.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 23:13

Kære Rasmus Dejgaard Jensen
Tak for dine kommentarer og anbefalinger. Helt enig i, at det er nødvendigt at nedbryde ”snitflade-siloerne”, som du kalder dem. Udnyttelse af spildvarme fra bl.a. industrien eller supermarkeder er et godt eksempel på dette. Industrivirksomheder og supermarkeder har ikke fokus på at være energileverandører, men de vil gerne bidrage til den grønne omstilling, hvis det er en god eller endog kun en omkostningsneutral forretning og ikke giver for mange administrative komplikationer. Her har Teknologisk Institut som GTS’er en oplagt rolle som udvikler og demonstrator af de nye løsninger.
Venlig hilsen
David Tveit

Søren Jakobsen (Chefkonsulent, Dansk Elbil Alliance)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 10:54

Elbilernes større batterier betyder selvfølgelig at de kan lagre rigtig meget energi, især når vi får brug for at udskifte 1 million fossile biler med elbiler i løbet af de kommende 10 år for at kunne leve op til 70% målsætningen. Derfor bliver der et stort lager til rådighed som er næsten gratis. Elbilernes længere rækkevidde betyder også at elbilejernes fleksibilitet bliver større - når batteriet er lille skal man lade hver dag, men med en rækkevidde på 500 km vil mange være meget mere fleksible og kunne flytte deres opladning flere dage. Det store potentiale bliver dog ikke af sig selv udnyttet. Vi skal finde ud af hvor meget eller lidt der skal til for at flytte opladningen til tidspunkter hvor der er grøn strøm - og så er der jo også et hensyn til elnettet.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 23:24

Kære Søren Jakobsen
Tak for din kommentar. Den stærkt stigende udvikling inden for elbiler vil give nogle nye muligheder for at lagre den fluktuerende elproduktion fra sol og vind, men som du også påpeger giver det også nye udfordringer i vores elnet. Opladningen af elbilerne skal derfor ske intelligent for ikke at overbelaste elnettet. Med de mange rullende batterier i fremtiden giver det også mulighed for, at elbilerne kan være med til at stabilisere vores elnet via Vehicle to Grid (V2G)-løsninger, hvilket også kan give degraderingsudfordringer for bilernes batterier og dermed kortere rækkevidder.
Venlig hilsen
David Tveit

Søren Hermansen (Direktør, Samsø Energiakademi)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 13:15

Samsø har et produktionsoverskud af el fra især vindmøller på flere 100 %. Vi har et stort ønske om at kunne lagre og anvende dette overskud på en klog måde, men det skal være samfundsøkonomisk muligt. Med et relativt højt transport energi forbrug til især færger er vekslingen til T2X interessant eller air vi laver gas af el og biomasse - måske får CO2 udledningen gassificeret.
Vi har slet ikke kapacitet til at lave disse forsknings/ udviklings scenarier men er dybt afhængige af at det bliver ´gjort effektivt og godt så markedet kan se potentialet og samsø kan få adgang til at lagre og anvende den energi vi allerede producerer.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 23:27

Kære Søren Hermansen
Tak for din kommentar. Samsø har igennem en lang årrække været en international frontløber inden for implementering af vedvarende energi på øsamfund, og du er en fantastisk god og dygtig ambassadør for Danmark i den sammenhæng. Teknologisk Institut arbejder bl.a. sammen med jer i SMILE-projektet, der er nævnt i flere kommentarer til dette indsatsområde. SMILE er et glimrende udstillingsvindue for resten af Europa til bedre udnyttelse af de vedvarende energiressourcer på øsamfund.
Venlig hilsen
David Tveit

Eva Ryberg (Bestyrelsesformand, NRGi amba)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 15:58

Lagring af den fluktuerende vedvarende energi bliver det helt store nøglepunkt i den grønne omstilling. Som netselskab kan det få stor indflydelse at have mulighed for udligning af spidsbelastninger i nettet, hvad enten det drejer sig om forbrug til elbiler, varmepumper mv. eller hvor der er installeret mindre energianlæg som solceller der også kan give store pludselige udsving.
NRGi bakker op om en samlet indsats for udvikling og test af komponenter og systemer der kan medvirke til energilagring – og konvertering. Det er vigtigt at en satsning skal ske koordineret, og gerne samlet under en fælles organisation med alle relevante kompetencer i spil.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 23:29

Kære Eva Ryberg
Tak for dine input til vores forslag. Det er vigtigt, at en stor spiller på energiområdet som NRGi tager aktiv del i udviklingen og implementering af de nye løsninger til fremtidens energisystem. Vi er helt enige i, at en koordineret og samlende indsats er vigtig for at opnå de bedste løsninger. Derfor deltager Teknologisk Institut i mange netværk og samlende initiativer inden for energiområdet, bl.a. iEnergi og Center Denmark.
Venlig hilsen
David Tveit

Søren Bjerregaard Pedersen (CEO, Hydrogen Valley DK)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 12:18

Lagring og konvertering af vedvarende energi er en ekstremt vigtig brik i fremtidens energisystem. Her er konvertering og Power-to-X et godt værktøj - og tilmed et stort potentiel erhvervs- og eksporteventyr.
Vi bakker fuldt og fast op om dette initiativ og glæder os til at understøtte det på alle måder vi kan.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 23:33

Kære Søren Bjerregaard Pedersen
Tak for din støtte til vores forslag. Vi ser frem til et godt samarbejde med Hydrogen Valley, især inden for PtX.
Venlig hilsen
David Tveit

Marie Macherhammer (HyCentA Research GmbH)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 13:11

HyCentA has been working in all fields of the hydrogen economy for more than fourteen years. In our point of view, the possibility to store energy produced by renewable resources in the form of hydrogen is essential for the transition of our society into an emission free energy system. Therefore, the further development and improvement of electrolysis technology is of utmost importance to reach this goal. Additionally, the implementation of energy conversion technologies locally can support value creation in the region.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 12:37

Dear Marie Macherhammer
Thank you for your comment. Energy storage in the form of hydrogen is indeed essential for a future emission free society, and we completely agree that development and improvement of electrolysis technology is required. We look forward to a fruitful collaboration on exactly this topic the next couple of years.
Best regards
David Tveit

Michael Poulsen (Professor, Københavns Universitet)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 14:17

Fremtidige energisystemer er essentielle og kapacitet til lagring og konvertering af vedvarende energi er en vigtig del af deres sikring. Power2X kan spille en central rolle idette og det er derfor essentielt at der fokuseres på dets udvikling og implementering.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 23:43

Kære Michael Poulsen
Tak for din støtte til indsatsområdet.
Venlig hilsen
David Tveit

Sumon Bishwas (CEO, Hymeth ApS)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 14:23

Pure CO2 produced as a by-product of many carbon-intensive industrial processes can easily be captured, and subsequently processed with hydrogen to produce synthetic hydrocarbon fuel, such as synthetic methane gas, methanol, diesel, and aircraft fuel. This hydrocarbon fuel can be used to power the facility and equipment on-site or used to store renewable electricity. Hence reducing the heavy industries' carbon footprint, and increasing their revenue. For example, within a Cement or a Biogas plant, hydrogen can be used to convert waste carbon dioxide to value-adding products, like e-methanol. Using high-pressure electrolysis can also be a cost-effective solution. DTI working with SMEs with high potential can strengthen the growing companies' competence, speed up the R&D process, and shorten the journey for Danish and global energy transition!

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 12:34

Dear Sumon Bishwas
Thank you for your comment and support.
Production of synthetic hydrocarbon fuels from hydrogen and waste carbon dioxide are indeed high on the agenda in Denmark and abroad. Cost effective electrolysis and carbon capture will be essential technologies. DTI has a strong focus on collaboration with technology SMV’s, and we hope to continue our good collaboration with you on electrolysis technology development.
Best regards
David Tveit

Jens Laurids Sørensen (Lektor, Aalborg Universitet Esbjerg)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 15:14

For at nå klimamålene med 70% reduktion i CO2-udledning er forskning og udvikling af metoder inden for energilagring altafgørende. Indsatsområdet er derfor yderst relevant for den grønne omstilling

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 23:45

Kære Jens Laurids Sørensen
Tak for din støtte til indsatsområdet.
Venlig hilsen
David Tveit

Nils Baumann (Project Leader, Fraunhofer Institute for Chemical Technology ICT)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 15:53

Fraunhofer Institute for Chemical Technology believes strongly that hydrogen will increase in its importance for energy infrastructure, mobility, industrial applications and related areas in order to decrease carbon dioxide emissions and transition to sustainable and environmentally friendly energies. For this to work, the installed power of water electrolysis supplied with renewable electricity has to be increased drastically. Fraunhofer ICT works together with DTI in the framework of the EU Horizon 2020 funded project RECYCALYSE to develop cheaper and more sustainable catalysts, in order to bring down electrolysis costs. In this project DTI's synthesis and processsing capabilities complement well Fraunhofer ICT's material development capabilities expeding the transfer to larger badges of new materials for advanced testing. Thus both partners benefit from each other’s experience, leading to an accelerated development.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 12:41

Dear Nils Baumann
Thank you for your comments and your thoughts about the importance of water electrolysis and hydrogen for the future energy infrastructure. We agree with all your comments and have high expectations to our collaboration with Fraunhofer ICT within our shared Horizon2020 project.
Best regards
David Tveit

Matthias Arenz (Professor, University of Bern)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 19:08

Our research group in Bern aims to find new and improved electrocatalysts for energy conversion processes. I.e. the conversion of electric energy from renewable sources to energy carriers or chemicals as well as the re-conversion of stored energy to electricity. These reactions are essential for a transition to an renewable energy (and chemical) supply. The field has shown a tremendous development in research. For a non-technical University, however, the important point of upscaling the synthesis of electrocatalysts (and their recycling) are difficult to accomplish as this requires an "industrial setting". This is exactly the core of Recycalyse consortium lead by DTI and funded by EU Horizon 2020 which we are part of.
By combining the expertise of several partners the recycalyse project aims at developing improved water splitting electrocatalysts with a reduced content of critical raw material, to confirm the performance in electrolysis cells and to establish pathways to recycle the materials.
Our research thereby in particular benefits from the synthesis upscaling capabilities (and experience) at DTI which are difficult to find in an academic setting.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 12:47

Dear Matthias Arenz
Thank you for your comment and support, emphasizing the benefits of our collaboration for developing new materials for energy conversion. We really value our new collaboration with you and your research group and expect great things from our shared H2020 project RECYCALYSE.
Best regards
David Tveit

Kenneth Sørensen (Afdelingsleder, Sabroe Nordic)
Torsdag d. 21/5-20 kl. 11:08

Grøn omstilling og store varmepumper VP er og bliver mere og mere udbredt i DK til Fjernvarme. Mange af VP produceres her i DK dvs. danske arbejdspladser. Vi kunne måske satse noget mere også politikere, så VP fra DK vil blive anerkendt på samme måde som vores vindmøller (og køleanlæg) - og måske vores næste store eksport eventyr.
Mvh Kenneth

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 25/5-20 kl. 12:30

Kære Kenneth Sørensen
Tak for dine kommentarer, som understøtter vores ønske om at udvikle nye teknologiske løsninger, som kan styrke den danske position og forøge antallet af danske arbejdspladser på et stærkt voksende nationalt og internationalt marked for store varmepumper til industri og fjernvarme.
Venlig hilsen
David Tveit

Brian Seger (Associate Professor, DTU Physics)
Fredag d. 22/5-20 kl. 23:33

Your document shows your focus is directly related to the essential points needed to help with the green transition. Power to X is essential to buffer renewable intermittencies, allow our energy sources to be more diverse, and provide an approach to a sustainable chemicals industry. The technology neccessary to scale this up needs serious development for Denmark to reach its 2030 sustainability goals and I am glad to see that is one of your focus points.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 12:39

Dear Brian Seger
Thank you for your comments which aligns perfectly with our own thoughts on power-to-x. Indeed, scaling of power-to-x technologies are vital in order to reach Denmark’s ambitious 2030 goals. We look forward to continuing the good collaboration.
Best regards
David Tveit

Morten E. Simonsen (Lektor, Aalborg Universitet)
Lørdag d. 23/5-20 kl. 22:40

I bestræbelserne på at opnå 70% reduktion i CO2 udledningen er forskning og udvikling indenfor energilagring og energikonvertering særdeles vigtigt. Udvikling af konverteringsteknologier til fremstilling af brændstof eller kemikalier ud fra f.eks. plastaffald er yderst relevant for indsatsområdet.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 22:49

Kære Morten E. Simonsen
Tak for din kommentar. Konvertering af fx plastaffald til nye kemikalier, med brug af overskudsstrøm, er et vigtigt fokusområde, som understøtter både reduceret CO2-udledning og samtidig løser et ressource- og et affaldsproblem.
Venlig hilsen
David Tveit

Thomas D. Fog (Havnechef, Marselisborg Lystbådehavn)
Mandag d. 25/5-20 kl. 14:47

Vi har med interesse studeret jeres forslag til indsatsområdet. Da det med fokus på smart energi (både forsyning og anvendelse), sektorkobling og øget energifleksibilitet støtter op omkring vores udviklingsplaner på Marselisborg Havn (MH), så har det vores opbakning.

Efter adskillige år med stilstand omkring udbygning af MH og et nyt anlæg til afløsning af det nuværende rensningsanlæg ved Tangkrogen, er der nu kommet fremdrift i planlægningen.

I dette forår indsendes VVM på udbygning af MH, og arbejdet med Aarhus Vand er ligeledes fremskredet. Ambitionen er, at de gerne vil gå i gang inden næste byrådsvalg, dvs. indenfor det næste 1½ år. I bedste fald har vi en ny havn at arbejde med i 2025, og Aarhus Vand følger efter inden for en kort årrække.

Der skal træffes en kommunal afgørelse omkring to forskellige forslag, men der er bred enighed om, at det bliver det, der hedder Hovedforslaget, som ender med at blive valgt.

Hovedforslaget udmærker sig ved, at en udbygning af MH og det kommende ressourceanlæg, ReWater, bliver i forlængelse af hinanden, og dermed banes vejen for udnyttelse af energier på tværs af de to enheder. Aarhus Vand ønsker at bygge et anlæg, der viser vejen ind i fremtiden, og MH kunne på flere måder være den perfekte katalysator og ramme for at formidle dette i praksis.

Fx kunne man forestille sig, at varmen fra det spildevand, som uldedes fra Aarhus ReWater, kunne udnyttes og bruges til energi i MH. Derudover har MH planer om at installere dobbeltrør, som vil muliggøre anvendelsen af sekundavand til eksempelvis vask af både.

Det er naturligvis essentielt, at synergier som dette tænkes ind fra et tidligt stadie, så arkitekturen og området som sådan kommer til at spille sammen. Vi ser samarbejdet med bl.a. Teknologisk Institut som et væsentligt virkemiddel til at få vores ideer bragt ud i virkeligheden.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 23:54

Kære Thomas D. Fog
Tak for din kommentar til forslaget. De nye initiativer på Aarhus havn, herunder Marselisborg Lystbådehavn, er meget interessante, set både som et byudviklingsprojekt, men også i høj grad som et nyt og spændende samarbejde indenfor energi og vandområdet. Teknologisk Institut deltager aktivt i initiativerne på havnen som facilitator og udvikler af nye teknologiske løsninger til industrielle symbioser mellem virksomhederne på havnen, som fx AAK, Vestas, APM Terminals, Pond, Aarhus Vands nye rensningsanlæg, ReWater, AffaldVarme og Marselisborg Lystbådehavn. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.
Venlig hilsen
David Tveit

Morten Tony Hansen (Senior Consultant, Ea Energianalyse)
Mandag d. 25/5-20 kl. 15:26

Vi ser det som et afgørende led i at nå 70%-målsætningen, at vi bliver klogere på teknologier i power-to-X-værdikæderne, herunder på hvilke kulstofkilder, der giver størst teknisk, systemmæssig og økonomisk mening. Termisk forgasning af restprodukter kan vise sig at være en interessant vej, ikke mindst hvis der ses på de tilknyttede tjenester indenfor løsning af miljøproblemer, jordforbedring og integration med landbruget, som forgasning kan bidrage med. Energilagring er ligeledes afgørende for at kunne nå langt nok med vedvarende energikilder, og ud over den lagringseffekt, PtX tilbyder, er det væsentligt at tænke grundigt over hvorledes øvrige lagringsteknologier kan udvikles, demonstreres og integreres i energisystemet. Vi bifalder fokuset på at styrke arbejdet i de relevante, danske virksomheder, herunder de små og mellemstore virksomheder, der er aktive indenfor de fire indsatsområder.
Venlige hilsner
Morten Tony Hansen

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 22:52

Kære Morten Tony Hansen
Tak for inputtet til indsatsområdet. Sammenhængen mellem konvertering af kulstofkilder og den energi, det kræver, er meget relevant af få belyst, og termisk forgasning er en vigtig og alsidig teknologi, som kunne finde anvendelse i et fremtidigt energisystem.
Venlig hilsen
David Tveit

Niels Bjarne Rasmussen (Danish Gas Technology Centre)
Mandag d. 25/5-20 kl. 17:06

Konvertering af forskellige energiressourcer til andre energiformer er et vigtigt område for fremtidig forskning og udvikling for at opnå reduktioner i udledning af drivhusgasser.
Specielt er det vigtigt at skaffe "cirkulær" CO2 til anvendelse i power-to-X teknologierne. Her er der specielt to kilder, som det er oplagt at udnytte: biogas og forgasningsgas, begge baseret hovedsageligt på affaldsprodukter som fx gylle, affaldstræ og halm. Det er de oplagte og nemmeste "cirkulære" kulstofkilder til PtX. I den forbindelse er der specielt brug for udvikling af simple effektive forgasningsteknologier, som på linje med biogasteknologier kan levere de nødvendige kulstofmængder.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 22:56

Kære Niels Bjarne Rasmussen
Tak for kommentaren. Når PtX skal anvendes til produktion af hydrocarboner, som fx methanol eller syntetisk benzin, skal kulstoffet i sidste ende skaffes fra CO2. Planter omdanner CO2 til fast kulstof, som kan omdannes til nyttige kemikalier vha. fx termisk forgasning.
Venlig hilsen
David Tveit

Søren Linderoth (Institutdirektør, professor, DTU)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 08:26

Energikonvertering og -lagring bliver en helt afgørende nøgle til at gennemføre den store plan om at gøre Danmark uafhængige af fossile brændsler. Energien skal i fremtiden komme fra vind, sol og biomasse, og for at vi kan have energi, når og i den from vi ønsker, så skal el fra vind og sol konverteres og lagres. Det kan være i form af brint, ammoniak, metan, metanol, det være i form af el i batterier af forskellige slags og størrelser, det være i form af varme gemt i forskellige former og forskellige temperaturer. Altsammen skal være bæredygtigt (økonomisk, miljømæssigt). Denne omdannelse af Danmarks energiforsyning skal meget gerne ske ved at danske virksomheder, ikke mindst SMV'er, kan blive konkurrencedygtige, også på verdensplan, og at der dermed skabes eksportindtægter. Det arbejde som DTI foreslår at udføre er i den sammenhæng meget vigtigt, og bør bestemt støttes.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 23:56

Kære Søren Linderoth
Tak for din støtte til forslaget. DTU Energi er en vigtig samarbejdspartner for Teknologisk Institut, især inden for energilagring og konvertering, hvor der stadig er store forskningsmæssige og udviklingsmæssige udfordringer. Disse udfordringer vil vi meget gerne være med til at støtte op om via aktiviteterne i dette indsatsområde. Vi ser frem til at udvide vores samarbejde i det nationale center for energilagring.
Venlig hilsen
David Tveit

Erik Møller (Maritime Erhvervskonsulent, M.Sc., MARCOD)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 10:26

I MARCOD, som er en maritime klyngeorganisation med ca. 250 primært Nordjyske medlemmer og i øvrigt på vej ind i den nye Maritime & Logistics Innovation Denmark, har vi med interesse set TI´s bud på energilagring og konvertering. I den maritime branche ser vi et stort behov for en stærk "brancheglidning" af viden, teknologi og volumen omkring energilagring og konvertering for at kunne opfylde ambitionerne om CO2 reduktion mv., også inden for søfart, skibeteknologi, havne og logistik. Endvidere har de maritime virksomheder i medlemskredsen behov for at udvikle og tilpasse produkter og løsninger på dette område. Der er altså endnu et stort anvendelsesområde for den påtænkte indsats.
MARCOD/ Erik Møller, Maritim erhvervskonsulent, M.Sc.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 23:58

Kære Erik Møller
Tak for din støtte til vores forslag. Teknologisk Institut har været en aktiv deltager i Transportens Innovationsnetværk (TINV) i en lang årrække, hvor vi har haft fokus på både land- og søtransporten. TINV bliver også en del af den nye Maritime & Logistics Innovation Denmark klynge. Vi ser frem til samarbejdet med MACOD og især jeres medlemmer i Nordjylland.
Venlig hilsen
David Tveit

Jens Raarup (Chief Technology Officer, Nerve Smart Systems)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 11:52

Lagring af vedvarende energi er en af dette årti's store udfordringer som skal sikre at den grønne omstilling kan finde sted. Der er i praksis energi nok fra vind og sol, udfordringen ligger i at kun lagre og tidsforskyde energien. Fokus på oplagring af energi bør have øget fokus. Det er vigtigt at omkostningen for lagring (LCOE) er i fokus da dette i den sidste ende vil være udslagsgivende for om teknologien finder bred anvendelse i industrien. Ligeledes bør levetiden for de foreslåede løsninger være i fokus for at sikre at lagrings teknologien er tilpasset levetiden for PV installationer og vindmøller.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 00:00

Kære Jens Raarup
Tak for din kommentar. Omkostningen til de forskellige lagringsteknologier er essentiel. Derfor er det også vigtigt, at effektiviteten af de enkelte komponenter er optimeret og tilpasset den rigtige applikation. Levetid og omkostninger er tæt forbudne, når vi taler om energilagring. Derfor er ét af vores fokusområder i indsatsområdet degradering af batterier i forskellige applikationer og dermed belastningsmønstre.
Venlig hilsen
David Tveit

Brian Elmegaard (Professor, DTU Mekanik)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 15:57

Emnet Energilagring og -konvertering er så bredt at det er svært at dække. Beskrivelsen af området gør det mere klart at indsatsen vil have fokus på konvertering af el fra vedvarende kilder til andre formål - brændsler, transport og varme.
Disse emner er væsentlige indsatsområder med store potentialer og behov for nyudvikling - og forslaget beskriver nogle af disse: Store varmepumper og industrielle varmepumper til høj temperatur har store muligheder, men der kræves stærke indsatser for at de tekniske løsninger kan levere hvad systemet potentielt vil efterspørge.
Det er svært at se den nære sammenhæng mellem de forskellige typer af konverteringsteknologier ud over at de anvender el.
Det kunne være interessant, hvis også alternative el-til-el-lagringsteknologier med høje virkningsgrader ville bringes mere i spil, eksempelvis Carnotbatterier.
Det er ikke åbenlyst hvorfor geotermi fremhæves specifikt. Geotermi vil i nogle tilfælde ikke kræve el for at kunne anvendes til varmeforsyning, mens andre varmekilder vil være væsentligt mere udfordrende at anvende.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 09:59

Kære Brian Elmegaard
Tak for dine kommentarer, som er meget relevante, og som vi kan anvende i den videre proces, når vi præciserer indsatsen yderligere. Bl.a. har vi særligt fokus på netop højtemperaturvarmepumperne, som du nævner, og hvor vi på flere temperaturniveauer skal have udviklet nye teknologier primært til industriel anvendelse. De mange forskellige lagringsteknologier synes afgørende for, at vi kan udnytte den store mængde fluktuerende el, som kommer fra vindmøller og solceller fremover - og her skal der naturligvis tages højde for at rigtigt mange teknologier skal udvikles og afprøves fremadrettet, da ingen enkeltstående løsning alene bringer os hele vejen hen mod 2030- og 2050-målene. Dette gælder naturligvis også geotermi, hvor vi har et stort uudnyttet potentiale, som vil kunne bidrage til, at vi når de opsatte målsætninger.
Venlig hilsen
David Tveit

Helge Holm-Larsen (CEO, Syddansk Innovation A/S)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 16:15

Konvertering og lagring af vedvarende energi er et helt afgørende indsatsområde for at indfri ambitionerne i vores grønne omstilling, så ubetinget støtte til TI's initiativ herfra.
Vores fremtidige energisystem skal være miljøvenligt, økonomisk og ikke mindst robust. Robustheden i vores energisystem er netop betinget af den fleksibilitet, der opnås ved at have et mix af flere typer konverterings- og lagringsteknologier til rådighed.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 10:12

Hej Helge Holm-Larsen
Tak for dit input og støtte til indsatsområdet. Vi er enige i, at det fremtidige energisystem skal være miljøvenligt, økonomisk og robust. Desuden er der behov for nye innovative tiltag for at denne kæmpe omstilling af energisystemet skal kunne lykkes.
Venlig hilsen
David Tveit

Anders Bentien (Professor, Sektionsleder, Department of Engineering, Aarhus Universitet)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 13:00

Det er vist allerede klart for de fleste at energilagring/konvertering er en af forudsætningerne for yderligere udbredelse af solcelle og vindmøllestrøm. Nogle af teknologierne har allerede nu et stadie hvor de umiddelbart vil kunne implementeres, men der er stadig usikkerhed omkring cost og levetid. Udover teknologi demonstration er det vigtigt at der skabes værdikæder og komponent udvikling som er med til at understøtte udviklingen. Her er det rigtigt positivt at Teknologisk igangsætter initiativer som accelererer denne udvikling. Et af fokuspunkterne vil ud fra min vurdering være at forstå nuværende/kommende værdikæder (som det egentligt også er beskrevet i forslaget til indsatsområdet).

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 17:02

Kære Anders Bentien
Tak for dine kommentarer og input til forslaget. Inden for energilagring og konvertering er der mange teknologier og værdikæder i spil og du har helt ret i, at det er vigtigt at forstå og vælge de rigtige værdikæder til de rigtige applikationer.
Venlig hilsen
David Tveit

Peter Mølgaard Mortensen (Principal Scientist, Haldor Topsøe A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 15:01

Anvendelse og integration og elektricitet bliver helt essentielt i den kommende generation af kemisk teknologi. Samspillet mellem energisektoren og den kemiske industri tyder derfor på at blive centralt for at lykkedes på denne front. Hvilket gør dette område til et essentielt forskningsområde på den korte såvel som den lange bane.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:24

Kære Peter Mølgaard Mortensen
Tak for kommentaren. Omstillingen mod elektrificering af den kemiske industri bliver et punkt hvor vi i Danmark kan gøre en global forskel. Især hvis forsætter det gode samarbejde mellem industri, GTS’er og universiteter.
Venlig hilsen
David Tveit

Anne Mette Frey (Associate professor, Aarhus University)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 15:32

Yderst relevant og interessant forslag, der vil bidrage til at løse nogle af de udfordringer vi står over for som samfund i forhold til at blive fossilfri.
I forbindelse til PtX kunne det være relevant også at have fokus på biokilder til CO2 og at følge udviklingen inden for direct air capture. I forhold til de specifikke aktiviteter kunne jeg forestille mig at DTI også kunne byde rigtig godt ind med integration og kobling af forskellige trin. Ydermere kan sammenligning af forskellige teknologier og brændstoffer være relevant i forhold til at hjælpe dansk industri endnu bedre på vej i forhold til hvilke teknologier der skal satses på til hvilke formål evalueret på en række passende parametre.
Arbejdet beskrevet af DTI i indsats området er generelt vigtigt og yderst aktuelt og bør således støttes.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 16:59

Kære Anne Mette Frey
Mange tak for din kommentar og tak for opbakning til vores forslåede aktiviteter. Det er godt set, at biokilder til CO2 er væsentlige og det er også ét af vores fokuspunkter, at sikre at dette bliver prioriteret. Du nævner også brændstofferne, som bliver produceret via nye P2X-metoder, og ja, man kan ikke nøjes med at producere brændstofferne - det er også nødvendigt at sikre, at de kan virke i de motorer og applikationer, som de ender i til slut. Så her bliver de faciliteter, vi allerede har, væsentlige og vil ved tilpasning kunne håndtere en lang række forskellige brændstoffer.
Vi ser frem til et godt og udbytterigt samarbejde.
Venlig hilsen
David Tveit

Martin Hartvig (Senioringeniør, Ph.D., Energinet)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 15:46

I Danmark er der, i lyset af de væsentlige vindressourcer, et stort potentiale for at producere forskellige typer grønne brændsler via PtX. Energinet vurderer, at Power-to-X (PtX) bliver en vigtig nøgle i omstillingen væk fra fossile brændsler. Grøn brint produceret med elektrolyse fra grøn strøm kan direkte erstatte nutidens fossile brændsler eller videreforædles til andre grønne brændsler, som fx metanol eller ammoniak. Disse produkter kan være med til at understøtte omstillingen af sektorer, som er sværere at elektrificere, herunder tung transport og højtemperaturprocesser i industrien. Hvis det bliver nødvendigt at transportere brint i større mængder, kan der blive behov for eksisterende og ny infrastruktur til brint. I forlængelse af dette vurderer Energinet, at brintkompetencer hos de relevante aktører og regulering for brint med fordel kan opbygges, så der gøres klar til, at der kan etableres en dansk brintinfrastruktur og øget brintanvendelse.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 14:02

Kære Martin Hartvig
Tak for din kommentar. Samspillet mellem elproduktionen fra vind og lagring af vindenergien i brint er en vigtig del af vores projektforslag. Resultatkontrakten vil bl.a. have fokus på hhv. effektivisering af komponenter til elektrolyseanlæg og på slutbrugere af PtX-brændstoffer, heriblandt brint.
Venlig hilsen
David Tveit

Jan Jensen (Vicedirektør, DGC)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 16:34

Energilagring og -konvertering er kernen i fremtidens energisystem, så oplægget flugter med fremtidens udfordringer. Og med vedtagelsen af 1. del af klimaplanen, så bliver PtX og CCS/CCU væsentlige indsatsområder, som der også er fokus på i oplægget.
Når el fra vind og sol kan benyttes direkte, så er det optimalt, men lagring af el i form af hydrogen eller metan bliver også nødvendigt og vi har allerede i Danmark et vidt forgrenet gas net, med stor transport- og lagerkapacitet. Muligheden for at bruge dette asset fylder ikke så meget oplægget og mit input er derfor, at problemstillinger og muligheder for energilagring i forbindelse med gassystemet medtages. Selvom naturgas til opvarmning med tiden udfases, så udfases gassystemet ikke, da gas til industri, transport og power back-up forsat er relevant.
Udvikling af teknologi til elektrolyse og metanisering samt undersøgelse af det eksisterede gassystems muligheder for at transportere fx hydrogen og CO2 er områder, som DGC finder væsentlige og også gerne vil samarbejde om.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:53

Kære Jan Jensen
Tak for væsentlige input til aktivitetsforslaget Energilagring og -konvertering. Det er vigtigt, at vi i Danmark kan benytte eksisterende infrastruktur til de fremtidige grønne brændsler. Vi ser helt klart et samarbejdspotentiale på dét område.
Venlig hilsen
David Tveit

Henrik Bjerregaard (Direktør, CLEAN Energi, CLEAN Energi / Energy Cluster Denmark)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 07:40

Energy Cluster Denmark bakker op om dette forslag. Virksomhedslandskabet for energilagring er "det mindste" segment i energisektor, men er under hastig vækst og udvikling, hvilket er strengt nødvendigt for at omstille det danske energisystem og understøtte den stigende eksport af dansk energiteknologi. Det kræver test, udviklings- og demonstrationsfaciliteter som skitseret i dette forslag komplementeret med kompetent rådgivning. Faciliteterne skal gtilstadighed udvikles. F.s.v energilagring skelnes jo mellem korttids-, mellemlangtids- og langtidslagring (sæsonforskydning). Varmepumper som et central redskab i konvertering er allerde demonstreret, og det skal erindres, at varmepumper samtidig hermed jo forløser et ikke ubetydeligt energieffektiviseringsbidrag. VI gælder os til samarbejde med TI - også - på dette afgørende område.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:12

Kære Henrik Bjerregaard
Tak for din kommentar og opbakning. Vi glæder os til samarbejdet med Energy Cluster Denmark, hvor vi også her ser en masse synergi. Test, udviklings- og demonstrationsaktiviteter på de inkluderede områder spiller en afgørende rolle og som du nævner, ligger der i varmepumperne et uforløst potentiale også omkring energieffektivisering.
Venlig hilsen
David Tveit

Fabian Buehler (Senior Konsulent, Rambøll)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 07:51

Der ses at elektrificering/ Power to Heat af varmesektoren, især indenfor fjernvarme og industri, har et stort potential for at reducere CO2 emissioner. Forslagen er meget relevant og interessant, fordi den undersøger mulighederne (bl.a. energilagering og fleksibilitet) som kommer med nye teknologier som bruges til konvertering fra et fossil baseret energisystem til et El baseret system. I projektforslag er der tale om El til varme for fjernvarme og procesvarme. I mange anvendelser kan der dog med fordel udnyttes køl og varme, samt lagring af kuld og varme i denne samme termisk lager.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:07

Kære Fabian Buehler
Tak for din kommentar og opbakning. Du peger på nogle helt centrale elementer i din kommentar, herunder at der er mange relevante og potentielle nye kombinationer af varme og kuldelagring, som bør tages i betragtning – det er yderst relevant og vil blive forsøgt inkluderet i det videre arbejde, hvor både kulde- og varmelagring er centrale elementer, men helt rigtigt er kombinationerne af disse også relevante at have med.
Venlig hilsen
David Tveit

Finn Fjeldhøj (Head of Small bore Engienering, MAN Energy Solutions, Holeby)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:48

Emnet er rigtig interessant. Derfor har MAN Energy Solution også fokus på energi lagering og P-t-X. Hos MAN ES i Holeby har vi ansvaret for udvikling af de små fire-takts motorerne som typisk bruges til strøm produktion. Det er vores kollegaer i Tyskland som beskæftiger sig med energi lagering og P-t-X. Vores bidrag bliver om vi kan køre på den fuel der kommer ud af P-t-X og hvorledes parallel kørsel med energi lagring.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 17:02

Kære Finn Fjeldhøj
Mange tak for din kommentar, og dejligt at MAN Energy Solutions har fokus på både energilagring og P2X, men også på brugen af brændstofferne i jeres motorer. Vi ser frem mod et samarbejde om både processerne omkring energilagring og P2X, men i særdeleshed også om hvordan motorerne i fremtiden skal udvikles og tilpasse til disse ”nye” brændstoffer.
Venlig hilsen
David Tveit

Peter C. K. Vesborg (Professor i fysik, DTU)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 14:14

Power-to-x er uden tvivl en nøgleteknologi for at kunne komme helt i mål med at eliminere fossile energikilder i vores energiforsyning. På kort sigt kan (og bør) meget elektrificeres i takt med at vind og sol bliver stadig billigere, men vi får brug for lagret energi uanset hvor meget vind+sol der installeres.
Teknologisk Institut har en stærk profil på denne front. Denne styrke bør dyrkes, da området vil blive stadig mere vigtigt fremadrettet - både for at udvikle og afprøve løsninger til Danmarks energisystem, men især for udviklingen af dette (oplagte) teknologieksportområde.

Peter C. K. Vesborg (Professor i fysik, DTU)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 14:15

Power-to-x er uden tvivl en nøgleteknologi for at kunne komme helt i mål med at eliminere fossile energikilder i vores energiforsyning. På kort sigt kan (og bør) meget elektrificeres i takt med at vind og sol bliver stadig billigere, men vi får brug for lagret energi uanset hvor meget vind+sol der installeres.
Teknologisk Institut har en stærk profil på denne front. Denne styrke bør dyrkes, da området vil blive stadig mere vigtigt fremadrettet - både for at udvikle og afprøve løsninger til Danmarks energisystem, men især for udviklingen af dette (oplagte) teknologieksportområde.

Peter C. K. Vesborg (Professor i fysik, DTU)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 14:15

Power-to-x er uden tvivl en nøgleteknologi for at kunne komme helt i mål med at eliminere fossile energikilder i vores energiforsyning. På kort sigt kan (og bør) meget elektrificeres i takt med at vind og sol bliver stadig billigere, men vi får brug for lagret energi uanset hvor meget vind+sol der installeres.
Teknologisk Institut har en stærk profil på denne front. Denne styrke bør dyrkes, da området vil blive stadig mere vigtigt fremadrettet - både for at udvikle og afprøve løsninger til Danmarks energisystem, men især for udviklingen af dette (oplagte) teknologieksportområde.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:28

Kære Peter C. K. Vesborg
Tak for kommentaren. Der er mange muligheder indenfor Power-to-x og energilagring. At finde de rigtige tekniske løsninger, bliver vigtigt for Danmark indenfor det næste årti.
Venlig hilsen
David Tveit

Torben Funder-Kristensen (Head of Public and Industry affairs, Danfoss Cooling Segment)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 16:21

Lagring af energi, om det er termisk, elektrisk eller kemisk, vil være en af de vigtigste brikker i at kunne realisere fremtiden emissionsfrie energisystemer. Der er mange teknologier som skal anvendes udvikles og ikke mindst genopdages fordi at det er nu og de næste 10 år at de vil blive udviklet og modnet. Det er vigtigt at disse systemer bliver omkostningsmæssige optimeret. Balancen mellem de forskellige lagringsformer skal optimeres i henhold til behovet for fleksibilitet. Der er stadig store erkendelser at gøre - og det vil understøtte innovation af nye produkter

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:07

Kære Torben Funder-Kristensen
Tak for din kommentar og opbakning. Vi er er helt enige i, at der skal udvikles og innoveres inden for mange forskellige lagringsteknologier, og at vi samtidig skal sikre, at tingene bliver gjort omkostningseffektivt – disse elementer vil vi naturligvis forsøge at adressere i vores aktiviteter.
Venlig hilsen
David Tveit

Rasmus Rode Mosbæk (CEO & Founder, PhD, Hybrid Greentech - Energy Storage Intelligence)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 23:00

Hybrid Greentech - Energy Storage Intelligence inspirerer organisationer til at investere i elektrisk energilagring så vi sammen kan opnå 100% vedvarende energi, men vi kan ikke gøre det alene. Vi har brug for et styrket tripple helix samarbejde indenfor elektrisk energilagring og Power to X og der spiller Teknologisk Institut en central rolle. Hybrid Greentech ser stor værdi i at få testet vores hardware/software produkter der bruger kunstig intelligens til driftsoptimering af energilagring og Power to X. Det vil være en unik mulig for at få testet vores produkter i et repræsentativt test miljø inden vores produkter kommer ud hos kunderne.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 13:44

Kære Rasmus Rode Mosbæk
Tak for din kommentar og opbakning til vores foreslåede indsatsområde. Du nævner behovet for at I som innovativ dansk SMV’er kan få testet jeres intelligente batteristyringer, bl.a. i forhold til PtX i et repræsentativt testmiljø før levering til jeres kunder. Det rammer spot-on i forhold til vores ambition med forslaget og vores arbejde med fortsat at sikre state-of-the-art laboratorier for intelligente energikomponenter, såsom nettilsluttede batterier. Vi ser frem til fortsat godt samarbejde.
Venlig hilsen
David Tveit

Ib Chorkendorff (Professor, DTU)
Fredag d. 29/5-20 kl. 06:10

Det er særdeles vigtigt at der en teknologitung organisation som DTI til, i samarbejde med industrien, at kunne kapitaliserer den forskning og de nye muligheder der kommer mht. lagring og konvertering af vedvarende energi. Det har allerede materialiseret sig og skal forstærkes yderligt i fremtiden hvis skal have bare en minimal chance for at opnå de særdelses ambitiøse mål der er opsat på området (70% fossil fri i 2030)

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:04

Kære Ib Chorkendorff
Tak for din kommentarer og opbakning. Netop 2030-målsætningerne og de udfordringer og muligheder, disse giver danske virksomheder, er helt afgørende afsæt for vores aktiviteter.
Venlig hilsen
David Tveit

Charlotte Sand (CEO & Founder, True Energy)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:20

Lagring af energi spiller en nøglerolle, når vedvarende energikilder skal erstatte traditionel, fossil energi. TI's indsatsområder er vigtige, så der hurtigst muligt skabes grundlag for økonomisk rentable forretningsmodeller. Udover store (industri?) anlæg kunne det være interessant at inddrage mindre anlæg fra private, når de aggregeres.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 13:46

Kære Charlotte Sand
Tak for din kommentar og opbakning til vores foreslåede indsatsområde. Du nævner behovet for også at udnytte potentialet ved at aggregere mindre energilagre, såsom elbilers batterier. Her er vi helt enige for når på sigt tusindvis af mindre energilagre aggregeres, så får de en stor indflydelse på fleksibiliteten i vores elnet samtidigt med at endnu flere, grundet de økonomiske incitamenter, motiveres til at skifte til elbil. Vi glæder os til fortsat godt samarbejde.
Venlig hilsen
David Tveit

Peter Bach Andersen (Seniorforsker, Danmarks Tekniske Universitet)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:39

Jeg vil også gerne udtrykke min støtte til dette indsatsområde. Ved DTU Elektro har vi i mange år arbejdet med el til transport og håber at kunne udvide vores samarbejde med TI på dette punkt. Jeg synes særligt det er interessant med den store udvikling inden for batterier - og deres anvendelse i både stationære installationer, såvel som i elbiler med bi-direktionelle lademuligheder (V2G). I flere og flere projekter ser vi også en kombination mellem elbiler og brugen af stationær lagring. Dette feks ved hurtigladestationer hvor de store batterier bruges til aflastning i spidsbelastningsperioder. I det hele taget kan det store fald i prisen på lithium batterier (Tesla melder om priser under 100$/kWh) betyde en langt større anvendelse over de næste år.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 13:48

Kære Peter Bach Andersen
Tak for din støtte til dette indsatsområde. Jeg er helt enig med dig omkring den spændende udvikling indenfor batteripriserne, hvor nye muligheder løbende åbner sig. V2G arbejder vi pt. med i forbindelse med udvikling af degraderingstest for elbiler. Vi ser gerne et udvidet samarbejde på dette område, så vi sikrer, at danske bilister og andre interessenter får maksimalt nytte af denne teknologi. Vi ser frem til fortsat godt samarbejde.
Venlig hilsen
David Tveit

Dennis Nielsen (Strategic Sustainability Developer, CPH Airports A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 10:51

Energilagring er en forudsætning hvis vi i CPH Airports skal lykkedes med at integrere lokal produceret VE i vores system. Derfor anser vi dette initiativ som både vigtigt og spændende og vi vil helt sikkert følge udviklingen meget tæt. Det gælder både måden vi skal styre lagringen på, måden vi skal benytte lagringen og de komponenter som dette initiativ ville kunne støtte udviklingen af. I en lufthavn er sikkerhed en topprioritet og energulagre kan udgøre en risikofaktor. Så mere forskning i at migtiere risikoen ved energilagre vil helt sikkert have en bred positiv effekt. både forebyggende og af afhjælpende karakter. Vil vil følge initiativet tæt.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 13:50

Kære Dennis Nielsen
Tak for din kommentar og opbakning til dette initiativ. På Teknologisk Institut arbejder vi bredt med energilagring og de forhold, der gør sig gældende omkring bl.a. sikkerhed. Som eksempel så blev der i forbindelse med projektet SAMYBESS udviklet sikkerhedsinstrukser og tjeklister for danske installatører involveret i installation af husstandsbatterier i danske hjem. Her blev både danske og udenlandske erfaringer samlet og formidlet. I et EU-projekt står vi for udvikling af og gennemførelse af ”Site Acceptance Test” for større batterianlæg og overvåger anlæggene i døgndrift via EnergyFlexLab. Vi glæder os til fortsat godt samarbejde.
Venlig hilsen
David Tveit

Mogens Løkke (Director, Business Development - Nordics, Nuvve Denmark)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:59

Den elektriske transport er en nøgle faktor når det kommer til integrering af vedvarende energi i elnettet. Elkøretøjer kan, med de rigtige tekniske løsninger så som Vehicle to Grid (V2G), skifte karakter fra at være en belastning af elnettet til at være et aktiv for de lokale områder, nationalt for at sikre stabilt og sikker forsyning samt internationalt.
Hos Nuvve har vi i flere år arbejdet med løsning af de udfordringer, som TI nu fokuserer på. Vi ser klare fordele i at samarbejde med bl.a. TI omkring de lokale tiltag på området. TI har ekspertisen og testfaciliteter til at gøre løsningerne realiserbare. Samtidigt er kontakt netværket omkring TI interessant.
TI's fokuspunkter er relevante!

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 13:54

Kære Mogens Løkke
Tak for opbakningen til forslaget. Udrulning af avancerede softwareløsninger som dem, der skal til for via V2G at gøre elbiler til en gevinst for elnettet, går ofte bedst hånd i hånd med test og demonstration i flere faser. Med dette indsatsområde er det vores ambition at kunne imødekomme de behov, som en softwarefokuseret forretning som jeres kigger ind i. Ser frem til fortsat godt samarbejde.
Venlig hilsen
David Tveit

Louise Langbak Hansen (Chefkonsulent, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune)
Fredag d. 29/5-20 kl. 14:44

Indsatsområdet er utroligt relevant og vigtigt i den grønne omstilling. I Aarhus har byrådet besluttet at vi skal være CO2-neutrale allerede i 2030. Ca. halvdelen af vores tilbageværende CO2-udledning stammer fra transportområdet. Vi har brug for flydende transportbrændstoffer til den del af transporten som ikke kan elektrificeres. Vi har også brug for at fange CO2 for at Aarhus lever op til sin del af PAris-aftalen og IPCCs vurdering af behovet for CO2-fangst. Derfor kigger vi på løsninger i stor skala med Power-to-X (PtX), hvor komponenter til elektrolyse, syntese og indfangning og anvendelse af CO2 (CCU, Carbon Capture Utilization and Storage) er nøgleteknologierne. I Aarhus har vi store koncentrerede CO2-punktkilder på vores biomassefyrede kraftvarmeværker i Studstrup og Lisbjerg, som er oplagte til CO2-fangst. Derfor arbejder vi med udvikling af Energiparker på disse to sites. El til transport, konvertering af el til varme i store varmepumper, lagring af el i batterier m.v. er også vigtige indsatsområder.
Danmark har en unik mulighed for at videreudvikle vores globale førerposition på vindmølleområdet til at finde, teste og demonstrere de løsninger som skal udnytte den fluktuerende vind i det samlede energisystem. Løsninger som også bidrager med den nødvendige Carbon Capture.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:53

Kære Louise Langbak Hansen
Tak for din kommentar og opbakning til vores forslag. Jeg er helt enig i, at vi i både har en stor udfordring med omlægning af transporten, hvor PtX-baserede grønne syntetiske brændstoffer kræves, ligesom vi bør udnytte vores unikke position som førende indenfor vindenergi til at skabe ny grøn vækst. Med indsatsområdet vil vi netop kunne støtte op omkring opgaven med at udvikle, teste og demonstrere nye løsninger, som kan udnytte den øgede mængde af fluktuerende energi i vores energisystem. Vi glæder os til fortsat godt samarbejde.
Venlig hilsen
David Tveit

Lars Abel (Sekretariatschef, Varmepumpeindustrien (VPI))
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:22

Arbejdet med at sikre en optimal udnyttelse af den varierende elektricitetsproduktion fra sol og vind (og andre energikilder) krævet øget energilagring og -konvertering. For Varmepumpeindustrien udgør løsningen af disse opgaver et enormt potentiale. Vi ser derfor et stort behov for praksisnære løsninger, så virksomhederne hurtigt kan få deres produkter og ydelser ud på markedet. Det gælder især el til varme og elektrisk og termisk lagring. Vores erfaringer med den allerede igangværende udbygning af TIs faciliteter til udvikling og test af komponenter er derfor også afgørende for denne proces.

Store varmepumper har et stort uudnyttet potentiale både teknologisk og i Danmark.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:56

Kære Lars Abel
Tak for dine kommentarer og opbakning – vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med varmepumpebranchen i den grønne omstilling vi er i gang med og hvor varmepumper, store som små, spiller en helt afgørende rolle.
Venlig hilsen
David Tveit

Henrik Stærmose (Direktør, Neogrid Technologies ApS)
Fredag d. 29/5-20 kl. 16:21

Tak til TI for at I tager initiativ til at operationalisere denne vigtige dagsorden.

Lagringsteknologier og substitutionskomponenter (e.g. gas/el varmepumpe) er vigtige fokusområder, for at sikre den grønne omstilling af vores energisystem.
I forbindelse med aktiviteterne omkring ’El til varme’ samt ’Termisk og elektrisk lagring’ mener jeg på niveau med aktiviteten til ’El til tranport’, at det vil styrke initiativet ligeledes at fokusere på at udvikle og teste intelligente løsninger til at drifte disse anlæg i den kontekst de installeres i (bygning, fjernvarmenet,). Her trækker initiativet paralleller til initiativet 20ernes energisystem.

Neogrid arbejder med Termiske lagring i varmebatterier samt bygninger via aggregatorløsninger til at operationalisere fleksibiliteten fra store og små varmepumper samt intelligente og prognosebaserede energistyringer til fjernvarmeopvarmede bygninger via produktet PreHEAT, der automatisk reducerer energispild til fordel for beboerne og anvender bygningens fleksibilitet til at hjælpe fjernvarmesystemet. Vi vil meget gerne med vores erfaring og systemer bidrage og samarbejde omkring dette vigtige initiativ.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 19:50

Kære Henrik Stærmose
Tak for din kommentar og opbakning til vores initiativ. Du nævner, at det vil styrke initiativet ligeledes at fokusere på at udvikle og teste intelligente løsninger til at drifte disse anlæg i den kontekst, de installeres i. Det er jeg helt enig i, og det er da også hensigten, at der skal være tæt samarbejde imellem indsatsområderne ”Energilagring og konvertering”, med fokus på energikomponenter, og ”20’ernes energisystem” med det overordnede systemfokus. Netop koblingen af elektriske og termiske energistrømme via varmepumper og både elektrisk og termisk aggregering har stort potentiale for både at øge fleksibiliteten, ligesom store mængder overskudsenergi kan komme til nytte. Vi ser frem til fortsat godt samarbejde.
Venlig hilsen
David Tveit

Anders Bavnhøj Hansen (Chefingeniør, Energinet Elsystemansvar)
Fredag d. 29/5-20 kl. 16:28

Realisering af regeringens 2030 mål om 70% reduktion af drivhusgasser kan forventeligt medføre en kraftig omstilling hvor både direkte elektrificering til både transport (elbiler), fjernvarme (varmepumper), individuelle varmepumper og procesvarmepumper (industri) udbygges markant. Samtidig kan forventes en kraftig udbygning med indirekte elektrificering med produktion af brint, der bruges direkte eller forædles videre til brintholdige energiprodukter. Anvendelse af fleksibiliteten og lagringsmulighederne i denne integration er helt central.
Laboratorie og testfaciliteter til at afprøve og demonstrere komponenter i hele denne værdikæde er helt centralt. Det gælder både test af komponenterne enkeltvis og i et markedsintegreret samspil. Der er behov for at demonstrere og teste både delkomponenter og samlede systemløsninger der understøtter denne udvikling.
TI’s indsats med ”Energilagring- og konvertering" er derfor en helt central indsats i forhold til test og demonstration i laboratorie.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 19:53

Kære Anders Bavnhøj Hansen
Tak for din kommentar og opbakning til den foreslåede indsats. Jeg er helt enig med dig i nødvendigheden af laboratorie- og testfaciliteter til optimering og test af intelligente energikomponenter. Det er et mantra for Teknologisk Institut at gå foran med state-of-the-art laboratorier, og det er da det helt centrale tema i dette indsatsområde. Vi ser frem til fortsat godt samarbejde.
Venlig hilsen
David Tveit

Sune Thorvildsen (Chefkonsulent, Dansk Industri)
Fredag d. 29/5-20 kl. 16:51

Konkurrencedygtige teknologier til lagring og konvertering af energi er afgørende for en omstilling af Danmarks energisystem. Forslaget fra Teknologisk Institut kan hjælpe danske virksomheder med at blive endnu bedre til at teste og udvikle nye tenologier til lagring og konvertering, og dermed bidrage til at opbygge nye danske styrkepositioner inden for energi.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 19:55

Kære Sune Thorvildsen
Tak for din kommentar og opbakningen til vores indsatsområde. Vi vil med indsatsområdet styrke vores mulighed for effektivt at kunne understøtte danske virksomheder i deres arbejde med at udvikle nye teknologier til lagring og konvertering. Vi ser frem til fortsat godt samarbejde.
Venlig hilsen
David Tveit

Marie Münster (Professor MSO, DTU MAN)
Fredag d. 29/5-20 kl. 19:07

Det er vigtigt at en virksomhed som Teknologisk institut bidrager til test og udvikling af energilagre og -konverteringsteknologier og tiltagene er anbefalelsesværdige. Der er dog nogen steder hvor det kunne gøres endnu bedre: I forhold til Power-to-X er det vigtigt at have fokus på CCS teknologier, da vi formodentlig vil få brug for negative emissioner for at leve op til Paris aftalen. Med hensyn til el til transport er det også vigtigt at kunne teste og genbruge brugte batterier. I forhold til el til varme er det vigtigt fortsat at have fokus på de faktisk opnåelige virkningsgrader og drifts-og vedligeholdelsesomkostninger - også til individuelle varmepumper. Med hensyn til termisk og elektrisk lagring er det vigtigt både at udvikle og teste termiske lagre i fjernvarmesystemer (der er udfordringer med låg til damvarmelagre - og der er muligheder indenfor lagre til køling). Endelig er det ikke klart om indsatsen indeholder fokus på lagring i form af andre grønne gasser end brint (fx biogas eller biometan fra metaniseret biogas eller syngas fra termisk forgasning - der også indeholder muligheder for CO2 lagring via biochar)

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 21:35

Kære Marie Münster
Tak for din kommentar og anbefaling. Du kommer med en række anbefalinger, som vi vil tage med os i det videre forløb med at få konkretiseret indholdet i dette indsatsområde. Du nævner CCS som vigtigt, da negative udledninger kan blive nødvendige og arbejdet hermed er da også indtænkt som et centralt element i indsatsen. Med hensyn til test af batterier, så er det også implicit indtænkt i forbindelse med udvikling af modeller for batteridegradering og systemvedligeholdelse ligesom livscyklusperspektiver forventes at blive belyst. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.
Venlig hilsen
David Tveit