Energirenovering 2020: Energieffektivisering, Vedvarende Energi og Smart Grid

Senest opdateret d. 2/3-2013
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Klima og miljø og Energi og energieffektivitet
Direktør David Tveit, Energi og Klima

Danmark står over for en gennemgribende energirenovering af bygningsmassen svarende til et nationalt investeringsbehov i størrelsesordenen 450 mia. kr. Ved at kombinere energirenovering med integration af vedvarende energi (VE) og Smart Grid-teknologi vil man kunne gøre denne store samfundsinvestering til en energi- og erhvervsmæssig succes. Indsatsen kan medvirke til at sikre beskæftigelse gennem udvikling af komponenter, systemløsninger, byggemetoder og ekspertise i teknologianvendelse, med muligheder for øget eksport og samarbejde internationalt.Teknologisk Institut vil derfor i aktivitetsplanen forske og udvikle energikomponenter og -systemer til indpasning i eksisterende bygninger samt totale pakkeløsninger til energirenovering af boliger og kontorbyggeri mv. Parallelt hermed gennemføres formidlingsaktiviteter, som ud over formidling af det faglige indhold i løsningerne også skal bidrage til at synliggøre og fremme anvendelsen af disse.Formålet med aktivitetsplanen er at medvirke markant til, at den politiske målsætning inden for CO2-reduktion og energibesparelsesindsats på bygningsområdet kan gennemføres og med særlig fokus på udvikling og beskæftigelse i danske små og mellemstore virksomheder.Aktiviteterne fordeler sig på to primære områder med underliggende milepæle for realisering:

  1. Teknologiudvikling, herunder
  • Varme og ventilation; udvikling og afprøvning af samlede indeklimaanlæg med afbrydelige varme- og ventilationssystemer og varmelagring.
  • Intelligent energistyring; udvikling og afprøvning af interaktive styringsløsninger og interaktive systemer til synliggørelse af energiforbrug.
  • Fleksibelt elforbrug; udvikling af koncepter for fleksibelt elforbrug.
  1. Udvikling og formidling af operationel viden, herunder
  • Udvikling af dynamisk beslutningsstøtteværktøj til bygherrer og udførende ved bygningsrenovering.
  • Udvikling af løsningseksempler med kombinerede pakkeløsninger med integration af vedvarende energi og Smart Grid-teknologi ved renovering af forskellige bygningstyper.
  • Udvikling af metoder til dokumentation af omfattende energirenovering og samlede pakkeløsninger.
  • Udvikling af undervisningsforløb vedrørende Energirenovering 2020.
  • Formidling og videnspredning via undervisning, webside, indlæg, artikler, workshops og temadage.

Idégenerering og udviklingsaktiviteter vil foregå i samarbejde med virksomheder, universiteter, videncentre og andre relevante interessenter, og afprøvning vil ske i Teknologisk Instituts testlaboratorier EnergyFlexHouse og EnergyFlexOffice.Målgruppen for projektet er i første række producenter, leverandører, bygherrer, udførende og rådgivere. Men målgruppen vil også omfatte bygningsejere og brugere, der energirenoverer deres bygninger.