EnergyFlexHouse i byggeriets globale udfordring

Senest opdateret d. 8/12-2010
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Energi

Teknologisk Institut har i 2009 fuldført opførelsen af det multifleksible forsknings-, udviklings- og demonstrationsbyggeri EnergyFlexHouse (EFH). EFH består af to bygninger. EFH-Lab er en højteknologisk udviklingsplatform, hvor Instituttet og danske virksomheder og videncentre samarbejder om udvikling af energieffektive teknologier og samlede systemer. I EFH-Family afprøves de udviklede løsninger af testfamilier i sammenhæng med de øvrige energiforbrugende funktioner i boligen.

Teknologisk Institut har i 2009 fuldført opførelsen af det multifleksible forsknings-, udviklings- og demonstrationsbyggeri EnergyFlexHouse (EFH). EFH består af to bygninger. EFH-Lab er en højteknologisk udviklingsplatform, hvor Instituttet og danske virksomheder og videncentre samarbejder om udvikling af energieffektive teknologier og samlede systemer. I EFH-Family afprøves de udviklede løsninger af testfamilier i sammenhæng med de øvrige energiforbrugende funktioner i boligen. Fokus er på interaktive brugerflader, intelligente systemer, styring af installationer og energiforbrugende udstyr, kvaliteten af energiydelserne (både målt og oplevet), og energiforbruget. Yderligere er der fokus på mulighederne for at tilpasse forbruget bedst muligt til en elforsyning, hvor en stor del produceres af vindmøller. Både klimaskærm og installationer kan ændres – bygningerne tilpasses løbende udviklingsopgaverne. EFH-Family er fra starten konfigureret til at være en energineutral bolig: Familiens årlige energiforbrug inklusive transport i elbil dækkes af vedvarende energianlæg integreret i bygningen.

Formål
Aktiviteten har til formål at styrke danske virksomheders innovation, udvikling og markedsføring af energieffektiv teknologi til det nationale og voksende globale marked for bæredygtigt byggeri gennem:

• Innovationsaktiviteter og FoU-projekter i EFH-Lab og EFH-Family i samarbejde med virksomheder og myndigheder.
• Udvikling af EnergyFlexOffice (EFO): En udviklingsplatform for bæredygtig teknologi til kontorbyggeri baseret på EFH-konceptet.
• Globalisering af EFH-konceptet i samarbejde med Innovation Center Denmark i Silicon Valley, Shanghai og München og disse centres baglande med førende universiteter og virksomheder.
• Videnhjemtagning og -eksport i samarbejde med innovationscentrene: Viden og løsninger til energieffektivt byggeri og bæredygtig teknologi. Videneksport vil være i form af information til myndigheder og interesseorganisationer globalt omkring EFH-konceptet og danske myndigheders krav
om bæredygtigt byggeri til fremme af dansk eksport på området.

Målgruppe
Den primære målgruppe er danske virksomheder og virksomhedsgrupper inden for byggeriet, primært producenter, leverandører og projekterende, men også udførende. Målgruppen omfatter desuden et meget stort antal SMV.

Den sekundære målgruppe er offentlige myndigheder og interesseorganisationer både nationalt og internationalt.

Budget
Medfinansiering fra Rådet for Teknologi og Innovation:
2010: 6.3 M
2011: 6.3 M
2012: 6.3 M
Totalt: 18.9 M

Kontaktinformation
Ole Ravn
7220 2521
or@teknologisk.dk