Et innovativt syn på hverdagens udfordringer i den offentlige service

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

Innovation kan i mange tilfælde udspringe af et ændret perspektiv, et nyt syn på tingene, nye iagttagelsesprincipper osv. Hvad sker der eksempelvis hvis man ser på et hospital med ”produktionsøjne”? På en skole med ”procesøjne”? Eller på et stykke administrativt arbejde med ”designøjne”? Historien er rig på eksempler hvor innovation er opstået på baggrund af at man generisk låner synsvinkel eller perspektiv fra et andet domæne eller en anden industri.

Et trivielt eksempel er LEAN som industriel intervention anvendt i eksempelvis sundhedssektoren. Inden for Human Factors arbejdes der eksempelvis med generisk anvendelse af viden i nye domæner. Udgangspunktet var anvendelse af viden fra luftfarten og kernekraft i skibsfarten, herfra til kraftværker, off-shore, sygehuse og senest jernbaner. Dette er helt i overensstemmelse med den tværdisciplinære tradition i faget Human Factors.

Gennem eksempelvis anvendelse af mock-ups eller ved sikkerhedsrunderinger – skolet personale i at kigge på genstanden (eksempelvis arbejdet i en sygehusafdeling) med andre øjne, ud fra en bestemt synsvinkel osv.?

Med udgangspunkt i den eksisterende erfaringsbase foreslås det at GTS-nettet udvikler nye metoder og services der kan bistå den offentlige sektor i mere innovative tilgange til daglige traditionelle arbejdsformer og processer.