European Spallation Source (ESS), synkrotronstråling og andre større infrastruktursatsninger i et dansk vækstperspektiv

Senest opdateret d. 8/12-2010
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

Nærværende aktivitetsplan vil i samarbejde med ’Big Science Sekretariatet’ (BSS) på Risø koordinere en synergetisk indsats for at facilitere og skabe vækstmuligheder for danske små og mellemstore virksomheder (SMV) ved at opbygge, koordinere og udvikle videnklynger af SMV for derigennem at blive i stand til at matche de udbud, der vil komme i relation til opbygning og udvikling af udstyr til en lang række større europæiske infrastruktursatsninger.

Nærværende aktivitetsplan vil i samarbejde med ’Big Science Sekretariatet’ (BSS) på Risø koordinere en synergetisk indsats for at facilitere og skabe vækstmuligheder for danske små og mellemstore virksomheder (SMV) ved at opbygge, koordinere og udvikle videnklynger af SMV for derigennem at blive i stand til at matche de udbud, der vil komme i relation til opbygning og udvikling af udstyr til en lang række større europæiske infrastruktursatsninger herunder European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) og European Council for Nuclear Research (CERN), International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) i Cadarache, Frankrig, European X-ray Free-Electron Laser (XFEL) ved Hamburg og European Spallation Source (ESS) i Ørestadsregionen.
Fokusområdet for Teknologisk Institut vil blandt andet være en kortlægning af danske SMV’s vækstmuligheder i relation til ESS og andre europæiske infrastruktursatsninger samt dannelse og vedligeholdelse af interesseklynger, der både kan indgå i projektsamarbejde og direkte byde ind på de kommende udbud – eventuelt i samarbejde med nationale og internationale videncentre og/eller udenlandske firmaer.
Aktiviteten vil foregå i tæt og løbende koordinering med BSS og i samarbejde med udenlandske forskere, hvorved det sikres, at den nyeste hightech-viden hentes hjem og bringes i spil i Danmark.

Formål
De danske SMV skal bringes aktivt i spil i relation til de potentielle vækstmuligheder, der kan opstå som følge af opbygningen af ESS, samt i relation til de andre større europæiske infrastruktursatsninger som Danmark aktivt deltager i. Teknologisk Institut har et veludviklet netværk blandt SMV, og dette skal i samarbejde med BSS sikre, at danske virksomheder fagligt (alene eller i konsortier) og størrelsesmæssigt når et niveau, hvor de kan byde på en række af de entrepriser, der må forventes at blive udbudt i relation til blandt andet ESS.
Danske interessenter vil blive kombineret og samlet i relevante klynger og forsøgt matchet med nationale og internationale videncentre for derigennem at igangsætte inspirationsprojekter, der genererer ny viden, som bringer klyngerne i stand til at matche kommende udbud.

Målgruppe
Målgruppen for aktiviteten er primært SMV i det danske vækstlag inden for mange forskellige brancher fx opbygning af elektronik og automatisering (måleudstyr, PLC-styring, detektorer med mere), miljø- og energiteknologier og generel fremstillingsindustri, der alle har det til fælles, at de kan bringes til at få en reel chance for at byde ind på især udvikling og entrepriser i relation til ud-/ombygning og vedligehold af de større nationale og internationale infrastruktursatsninger.

Budget
Medfinansiering fra Rådet for Teknologi og Innovation:
2010: 1,35 M
2011: 1,35 M
2012: 1,35 M
Totalt: 4,05 M

Kontaktinformation
Lars Pleth Nielsen
7220 1585
lpn@teknologisk.dk