EvaluationLab: Åbent Brugertestcenter & Konceptværksted

Senest opdateret d. 8/12-2010
DELTA
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Service og offentlig innovation

Aktiviteten vil skabe værdi ved at adressere behovet for at udvikle og udbyde en agil og accelereret proof-of-concept service baseret på innovative teknologier og sensorisk brugerevaluering. Det betyder, at der skabes et internationalt anerkendt FoU-community værksted, hvor alle med eller uden erfaring kan komme med deres nye koncepter og -teknologier og få dem afprøvet og evalueret teknologisk og brugermæssigt (sensorisk) i en agil proces. Målet er at sikre, at langt flere idéer kommer fra tegnebrættet og ud i egentlig udvikling.

Aktiviteten vil skabe værdi ved at adressere behovet for at udvikle og udbyde en agil og accelereret proof-of-concept service baseret på innovative teknologier og sensorisk brugerevaluering. Det betyder, at der skabes et internationalt anerkendt FoU-community værksted, hvor alle med eller uden erfaring kan komme med deres nye koncepter og -teknologier og få dem afprøvet og evalueret teknologisk og brugermæssigt (sensorisk) i en agil proces. Målet er at sikre, at langt flere idéer kommer fra tegnebrættet og ud i egentlig udvikling.

Aktiviteten målrettes iværksættere og SMV’er og vil udbyde praktiske og konkrete teknologiske services, hvor nye værktøjer, metoder og discipliner som agil udvikling, agil og distribueret sensorisk analyse, brugerinddragelse, elektronisk sketching og lignende bringes sammen til accelererede proof-of-concept forløb. DELTA vil fokusere på nye værktøjer, nye sensoriske metoder og teknikker og forene dem i agile processer.

Aktiviteten tager afsæt i national og international forskning og indeholder et bredt samarbejde med mere end 6 universiteter. Der etableres et nyt FoU-miljø i DELTA, der vil have kobling til en bred vifte af master- og Ph.d. studerende og give et nyt udbud i den teknologiske service. Endeligt har aktiviteten en stor ambition for videnspredning og for skabelsen af flere succesfulde vækstiværksættere.

Billede: (C) Renjith Krishnan

Budget
Medfinansiering fra Rådet for Teknologi og Innovation:

2010: 5,06 mio. kr.
2011: 5,06 mio. kr.
2012: 5,06 mio. kr.

Kontaktinformation
Ole Andersen
oa@delta.dk
72194000