Fødevarekontaktmaterialer

Senest opdateret d. 9/10-2014
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Sundhed og medicoteknologi
Direktør, Marked og Innovation, Jens Roedsted

Fødevarebranchen har store problemer med sygdomsfremkaldende mikroorganismer og imødeser nye miljørigtige og ressourcebesparende metoder. Nærværende aktivitet tager udgangspunkt i brugen af damp og ultralyd som metode til bakteriel rengøring og desinficering.I de senere år er interessen for den mikrobielle fødevaresikkerhed blevet yderligere skærpet. Årsagen er en fortsat stigningen i antallet af humane sygdomstilfælde som skyldes fødevarebårne pathogener samt en eksplosiv udvikling indenfor forekomsten af multi-resistente mikroorganismer. Forholdsvis harmløse bakterier kan, når de bliver resistente overfor gængse antibiotika, udgøre et alvorligt problem. Et eksempel er udbruddet af den resistente E-coli VTEC i Tyskland i 2011som bla. medførte en række dødsfald. På ovennævnte baggrund er branchens fokus på den mikrobielle rengøring/desinfektion stærkt forøget. Hertil kommer at EU indfører nye direktiver, som mere stringent regulerer godkendelsen og anvendelsen af kemiske desinfektionsmidler. Laboratorieforsøg har bekræftet, under hvilke eksperimentelle forhold der med damp og ultralyd opnås optimale mikrobielle reduktioner på en række forskellige emner så som slagteknive, transportbånd, transportkasser, æg, emballage, ampuller samt hospitalsmadrasser.Den nye metode med damp og ultralyd er både mere effektiv, hurtigere og tilmed billigere i drift. Selv om der indgår en energiudgift til fremstilling af damp, spares der på udgiften til kemi og specielt til skyllevand. Her kan der være op til en faktor 100 til forskel på den endelige driftsomkostning. Dette vil selvsagt alene styrke virksomhedens konkurrenceevne, men bedre hygiejne og holdbarhed har også en økonomisk værdi.Det forudgående arbejde er udført under laboratorieforhold. Fremadrettet er der nu behov for at afklare virkningsgraden under normale driftsforhold, herunder variation i produktionshastigheder, temperaturer, friske ”aflejringer” i form af proteiner, kulhydrater og fedtstoffer. Til dette formål skal der konstrueres en række udstyr, som er tilpasset de enkelte industrisegmenter. Det skal hermed undersøges, hvorvidt resultaterne, som er opnået under laboratorieforhold, kan genskabes under industrielle forhold.Det er endvidere vigtigt at klarlægge den enkelte branches behov og forventninger. På denne baggrund kan der udformes konkrete ”success” kriterier, som danner baggrunden for en fremtidig industriel anvendelse.Gennem nærværende aktivitet iværksættes en udbygning af videnspredningen indenfor brancherne – specielt fødevareproducenter, udstyrsleverandører og rengøringsbranchen, og nye og flere applikationer udvikles i samarbejde med fødevare- og udstyrsproducenter .Under gennemførelse af aktiviteten vil teknologien blive overdraget til et bredt spektrum af relevante industrier, som herefter forestår den fortsatte udvikling og implementering i markedet.