Fødevarer – naturlig funktionalitet og madspild som konkurrenceforbedrende koncepter

Senest opdateret d. 12/4-2012
Teknologisk Institut (AgroTech)
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Sundhed og medicoteknologi og Service og offentlig innovation
Johanne S. Birn
Innovationskonsulent

For at kunne styrke konkurrenceevnen i fødevareerhvervet, er der brug for at fremme innovationen hos primær- og fødevareproducenterne. Skabelsen af merværdi i fødevareværdikæden kan komme fra sundhedsfremmende egenskaber, regionale produkter, minimering af madspild eller produkter der passer til gastronomiske trends. Hvis dette skal være muligt, har SMVerne brug for adgang til viden om at tilføje merværdi til egne produkter, samt adgang til gastronomiske facilitet (FoodTure Lab), der sikrer kombinationen af sunde, smagfulde og bæredygtige fødevarer.

Ny viden og serviceydelser
Aktivitetsplanen er en del af AgroTech strategiske fokusområde: Innovative Fødevarer. Planen skal styrke konkurrenceevnen i fødevareerhvervet hvor der er brug for at fremme innovationen hos primær- og fødevareproducenterne. De danske produkter kan ikke konkurrere på prisen, og produktion af f.eks. primærprodukter som mælk, korn, kød, kartofler, æg, æbler eller rabarber er oftest ikke rentable med mindre de tilføjes en merværdi. Merværdi kan f.eks. være sundhedsfremmende egenskaber (fx mælk med speciel fedtsyresammensætning), regionale produkter (fx smagen af Fyn) eller produkter, der passer til gastronomiske trends (Ny Nordisk mad, Økologi, Bæredygtighed). Således er det mere aktuelt end nogensinde at arbejde systematisk med innovation for at skabe den differentiering, der sikrer konkurrenceevnen fremadrettet. Innovationen skal finde sted i hele værdikæden fra mark til mave. Hvis dette skal være muligt, har SMV’erne brug for adgang til viden om mulighederne for at tilføje merværdi til egne produkter samt adgang til faciliteter med gastronomiske faciliteter, der sikrer kombinationen mellem sunde, smagfulde og bæredygtige fødevarer.
En anden måde at sikre en konkurrencemæssig fordel som fødevareproducent, -forbruger og samfund er minimering af tab af de fødevarer, der allerede er produceret. Som samfund tabes et større mia.-beløb hvert år som madspild i kæden fra mark til mave. At takle vores del af denne globale udfordring skal være med til at sikre, at Danmark fortsat er et forgangsland inden for bæredygtighed. Mindre madspild vil samtidigt skabe en bedre økonomi og mindre klimamæssig påvirkning gennem hele fødevareværdikæden.
Der vil blive udviklet teknologiske serviceydelser inden for følgende overskrifter:

  1. Verificering og dokumentering af madspild i kantiner, storkøkkener, restauranter og catering – frem mod en mulig certificeringsordning.
  2. Produktudvikling ud fra restprodukter. Innovation om, hvad restprodukter kan anvendes til. F.eks. udnyttelse af spildfrugt til mos, most, sirup, tørret snack mm., waste-to-value på biologiske restprodukter m.v.
  3. Udvikling af fødevarer/ måltidskoncepter og produkter med særlige egenskaber eksempelvis baseret på den nyeste viden om sundhedsfremmende stoffer i fødevarerne i forhold til udvalgte grupper, som f.eks. ADHD diagnosticerede og gluten allergikere.
  4. At give fødevareproducenterne adgang til et gastronomisk udviklingslaboratorium, der med det gastronomiske udgangspunkt samt adgang til nye forskningsbaserede innovationsmetoder sikrer hurtigere og mere end-user-fokuseret innovation – Foodture Lab (infrastrukturfacilitet).
  5. Fokuseret Innovation hos primærproducenter og fødevarevirksomheder omkring muligheder for udvikling af råvarer - og sikring heraf i værdikæden - med specifikke formål f.eks. sundhedsfremmende, bæredygtighed, velfærd eller andre kvalitetsparametre, der skaber nye nichemuligheder – baseret på en end-user, gastronomisk eller sundhedsfaglig efterspørgsel.
  6. Sikre samarbejdet mellem fødevarevirksomheder og f.eks. tekniske skoler, university colleges og universiteter omkring konkrete udviklingsprojekter ved brug af institutionernes pilot plants m.v. til opskalerings- og testproduktion.

Centrale aktiviteter
Aktivitetsplanen opbygger kompetencer til udvikling af differentierede fødevareprodukter og –koncepter til skabelse af merværdi i det danske fødevareerhverv samt reduktion af det unødige madspild.
Inden for udvalgte fødevareområder (mælk og grøntsager) skal der arbejdes med at bibringe fødevarer sundhedsfremmende egenskaber. Der skal udvikles måltidskoncepter til grupper med specielle kostbehov, sammensat så kosten tjener det særlige formål for den pågældende målgruppe.
Der skal arbejdes med koncepter for reduktion af madspild i samarbejde med kantiner, storkøkkener og restaurationsbranchen. I samarbejdet udvikles værktøjer/guides til reduktion af madspild, således at værditabet minimeres i fødevarekæden, og AgroTech sikrer en valid dokumentation af dette.
Et omdrejningspunkt for innovation målrettet især SMV-virksomheder er opbygningen af AgroTechs gastronomiske udviklingsfacilitet (FoodTure Lab), der bliver arnestedet for nye forskningsbaserede innovationsmetoder m.v. FoodTure Lab er udstyret med den nyeste gastronomiske teknologi til at arbejde med fødevarer og dokumentation af arbejds- og innovationsprocessen hen mod nye produkter. Med udgangspunkt i en neutral platform med gastronomisk teknologi og biologisk/teknologisk viden innoveres mod konkrete produkter, nye opskrifter m.v. Dette er en unik ny infrastruktur i Danmark, som retter sig mod SMV fødevareproducenter og end-users som f.eks. kantiner, offentlig bespisning m.v.
Der skal opbygges et samarbejde med tekniske skoler og university colleges, som giver SMV’erne mulighed for adgang til laboratorier med test- og procesudstyr samt pilot plants, så SVM-virksomheder kan lave opskalerings- og testproduktioner.
Rationale for indsatsen
Fremtidens fødevarer skal tage hensyn til nye forbrugerbehov, da der i befolkningen er et voksende behov for funktionalitets- og ernæringstilpassede måltidsløsninger. Grupperne med specielle kostbehov vokser, f.eks. ADHD og diabetes II diagnosticerede, samt grupper med gluten- og andre kostrelaterede allergier. Der findes store mængder forskning omkring fødevarernes funktionalitet og kostens indflydelse på vores sundhed, men forskningen er kun i meget begrænset omfang blevet omsat til produkter. Eksempelvis virker rug og kål kræftforebyggende, men der mangler at blive udviklet koncepter samt rug- og kål produkter tilpasset nutidens kostvaner. Med udgangspunkt i de enkelte gruppers krav til kosten har AgroTech mulighed for at koble dette til viden om muligheden for ændringer i indholdsstoffer i fødevaren ved ændringer i primærproduktionen. Samtidig har AgroTech mulighed for at koble viden om råvarernes kvaliteter og sundhedsfremmende egenskaber til anvendt gastronomi i FoodTure Lab og dermed sikre udvikling af måltidskoncepter og produkter tilpasset grupper med specielle behov.
FoodTure Lab er skabelsen af den neutrale innovationsplatform, hvor der via adgang til udstyr og gastronomisk og teknisk/biologisk viden samt de nyeste innovationsprocesser skabes ny og hurtigere innovation – målrettet den enkelte SMV-virksomhed.
En ting er at sikre kvalitetsfødevarer, men det er tillige vigtigt, at vi reducerer spildet af de fødevarer, der allerede er produceret – hvilket repræsenterer et større mia.-beløb. Indsatsen går på at udvikle, formidle, uddanne og motivere til konkret reduceret madspild – både i brugssituationen og i fødevareproduktionen.
På eks. Kold College står der udstyr til procesoptimering af f.eks. mejeriprodukter. Her uddannes også procesteknologer og AgroTech ser en stor værdi i at koble SMV’erne til de tekniske skoler, UC’erne m.v. og få et samspil, som bringer innovation til de private virksomheder.
Arbejdet bygger videre på tidligere resultatkontrakter for Grønne Fødevarer, Bæredygtig Innovativ Foodservice, herunder samarbejde med tekniske skoler og samarbejdsprojekt med Kold College på gartneriområdet.
Mulige samarbejdspartnere
AgroTech vil videreudvikle samarbejdet og videnudveksling med de stærke fødevarefaglige miljøer i Danmark, herunder AU, KU og DTU. Vi vil samtidig samarbejde strategisk med Det sundhedsvidenskabelige fakultet ved AU og Aarhus Sygehus om den sundhedsmæssige viden. AgroTech vil fortsætte samarbejdet med tekniske skoler og university colleges i forhold til at vidensprede samt udvikle konkrete modeller for deres inddragelse i SMV innovation – bl.a. gennem FoodTure Lab. FoodTure Lab skabes i samarbejde med MAPP Centret-AU og Madkulturen.

18 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Birgitte Escherich
Tirsdag d. 1/5-12 kl. 11:07

Verificering/ dokumentation: Vi skal ww arbejde for en standardisering af madspildsbegrebet: Hvornår er det madspild, hvornår er det affald. Der skal udarbejdes en formel så alle arbejder ud fra samme ramme. Ligeledes skal der uddannes op-brugs-gastro-teknikere. Alle storkøkkener skal ved lov have sådan én ansat som ansvarlig for op-brug. Det skal være en del af egenkontrollen, som skal omdøbes til en bio-intentionen. En intention om at al madproduktion i storkøkkener har en registreret markør for global-food-print-status. Det betyder også at føde-leverandører i samarbejde med producenter udarbejder standarder for hvordan vi fortæller produktionshistorien.

Produktudvikling af restprodukter:
På nationalt plan - i samarbejde med globale tiltag - skal der udarbejdes en teknologi for hvordan vi systematiserer op-brug af hhv madspild og madaffald. Intet storkøkken, ingen madkundskabslærer skal i 2015 være i tvivl om hvordan man øger op-brug i privat såvel som storkøkkenregi. Teknologien skal skabe rammer for systematik fra organisering af menu -> varen lander i storkøkkenet-> tilberedningen ->servering -> afrydning -> take-away-op-brug

Udvikling af fødevarer/ koncepter
Udviklingen skal være en afvikling af unaturlig mad til en fremtid med lidt men naturlig mad i naturens eget tempo med støtte af højteknologi som naturens forlængede arm - ikke omvendt. Der skal skabes koncepter hvor den type mad gøres tilgængelig; mad som er en konglomerat af respekt for biodiversitet og økosystemer samt viden om måltider, føde og næring. I alle offentlige rum bør der være en måltidsarkitektonisk dimension, som varetager menneskers behov for den næring som naturen kan give befolkningen der hvor de bor og arbejder. Forskellen mellem by, provins og land skal i højere grad således at der sagtens kunne være bæredygtige små - måske selvforsynende - byer på landet og farming i byerne.Der hvor vi ikke kan dyrke selv hjælper andre tæt-beliggende fødevareforsyninger til. Kendskab til og involvering i produktionshistorien er = op-brug af føde.
Vi vil også i langt højere grad gå væk fra specialprodukter til den ene og anden sygdomsdiagnose fordi vi vil finde ud af at sundhed = sundheden i økosystemet (Geof Rayner & Tim Lang "the ecolocical public health"). Vi vil finde ud af at en lang række diagnoser forsvinder i takt med at vi dyrker og spiser "mormorgrøntsager", koldpresset rapsolie, nødder, fuldkorn, fed fisk og meget meget begrænset kød. Vi får brug for veganer og vegater-koncepter der smager så fuglene igen synger og sommerfuglene danser af bio-glæde. Alle mennesker vil få brug for en grund-ernæring baseret på dybde-sundhed og respekt for øko-systemet.

Gastronomisk udviklingslaboratorium
Vi har idag en meget angst fødevareindustri, som lever af at få presset lidt naturlighed ind i en produktionshal for så at ende med produkter, som er totalt fremmedgjort for dem selv, forbrugeren og til skade for naturens økosystemer. Afgrøder der er manipuleret i alle ender og kanter - disse systemer vil gå i opløsning på sigt da naturen ikke kan fortsætte med at levere ressourcer til disse natur-undergravende dyrknings- og produktionsmetoder - det er humlen i hele problematikken. Dem i industrien der forstår hvor udviklingen bærer hen, vil se at skynde sig for at være med i krea-labs, hvor vi meget hurtigt skal se at finde den nye plads til industrien i fremtiden. Samtidig vil lovgivningen få sig en a-ha-oplevelse. Lige nu er fødevarelovgivningen en decideret hæmsko for op-brug og for respekt for øko-systemer.

Fokuseret Innovation
Innovation skal skabes i en emergent fremtid ud fra "presencing" - folk der kan mærke og fornemme små "spirer"/ trends som markører for hvad det er for en verden der vil tegne sig hvordan. Vi ved intet. Vi skal samtidig lave nye matrix' for alle mulige konstellationer af forbrugergrupper med alle mulige profiler, viden og vilje. Viljen, åbenheden for nye veje og en påvirkning af vores downloadede mentalitetshistorik er nok den aller største parameter i at skabe innovaton.

Samarbejde
Mener det er for snævert kun at samarbejde mellem offentlige og halvoffentlige organisationer. Vi skal have samarbejdsteams med alle typer fagprofiler uanset privat eller offentlig profil. Vi er alle forbundne. ingen kan vide alt alene - til sammen ved vi en masse. Og til sammen kan vi skabe nye veje at gå. Ny føde. Nye steder at købe mad. Ny tilgængelighed af måltider. Ny indstilling. Nye uddannelser. Ny retorik om mad og næring. Nyt sundhedsbegreb. Nye kundskaber. Ny emballage. Ny teknologi. Nyt mindset.

Slutteligt vil jeg anerkende AgroTech,s potentiale for både at være platform, skaber, facilitator og videnstank for en lang række indsatsområder der tværfaglige omhandler op-brug, madspild, sundhed, gastronomi m.m. AgroTech kan være fødselshjælper for ideer, innovation og eksperimenteren samt være en mindset-skabende organisme der understøtter nytænkning og paradigmeskift indenfor føde-sektoren.

De bedste intensioner og hilsener fra
Birgitte Escherich
Direktør, Måltidsekspert, Op-bruger, Forfatter, cand. scient. pol. Exam. mediator
M 237 237 97

Troels Jensen
Tirsdag d. 1/5-12 kl. 11:10

Det er efterhånden ved at være i 11. time i forhold til at gribe fat om problemet vi har skabt med spild af mad/fødevarer. Jeg tror kun vi har set spidsen af det berømte isbjerg på dette område. Vi er ikke de største syndere i Danmark, men vi skal også til at kigge indad og arbejde væk fra princippet med at vi har en ”god fornemmelse” af vores madspild – det skal gøres konkret, der skal tal på bordet og det skal legitimt at snakke om det overforbrug og spild vi har. Nogle har de fornødne evner, kvalifikationer og redskaber til at arbejde konstruktivt med madspild – hvorimod andre skal hjælpes på vej, de skal se lyset! Certificering og dokumentation er den rigtige vej frem, da facts og tal – sort på hvidt er den eneste måde at belyse problemerne /udfordringerne på, men det er alt afgørende at et certificerings system ikke bliver skrivebords byrde som vi ser det med andre former for dokumentation, primært indenfor fødevare sikkerhed med bl.a. økologi certificering - det må ikke bliver med fokus på om folk vil snyde, men mere en gulerod for en gøre en forskel.

Den kantine jeg repræsenterer er allerede i fuld gang med at gøre dette til en af vores hovedfokus områder, så derfor bakker vi fuldt op omkring det fact at der skal gøres noget ved dette issue og ser AgroTech som en af de ”hjælpemidler” der er nødvendige for at et sådan projekt skal kunne lykkes.

Efter min mening skal vi ikke udvikle på fødevarer… vi skal ikke gøre dem til et ”smartere” produkt fordi vi har brug for det… vi skal arbejde med holdnings ændringer, de ting der virker på ADHD og lignende tror jeg er gamle ”tricks”, så vi skal have fundet den gamle ”grønspættebog” frem og kigget på hvad ligger der i vores madkultur arv. Lige nu er vi på vej til at blive slået tilbage til start og dermed smide mange genrationers viden på gulvet. Der skal spises helt almindelige fødevarer og ikke nye super frikadeller der dækker alle ens behov på en kunstig måde. Efter min mening, er naturen sådan indrettet, at når vi piller ved den og ændre på noget – kommer der en modreaktion, for at skabe balance. Det her handler i stor stil også om forebyggelse fremfor helbredelse… Lad os nu se på hvordan ADHD opstår, fremfor at udvikle fødevarer der kan ”lindre” lidelsen.

Troels Jensen
Vestas Wind Systems A/S
Head of Canteen & Cleaning, Aarhus HQ

GeislerogBonefeld
Onsdag d. 2/5-12 kl. 11:15

I forbindelse med udviklingen af en ny type byfestival: NorthSide i Århus, har vi brugt meget tid på at undersøge og finde nye alternative produkter til gæsterne på festivalen.

Det er et ønske at finde nye bæredygtige og sunde menuer som falder lader i gæsternes smag og ikke bare tage den nemme løsning og benytte boder der serverer de traditionelle "festival" menuer, som Pommes Frites - Franske Hot Dogs, bland slik osv. Vi har haft en projekt styret af Agro Tech omkring nye typer menuer og alternative fødevarer som kan præsenteres på festivalen. Det har været en stor succes og resultaterne fra projektets rapport bliver omsat til virkelighed. For NorthSide og andrefestivaler er der et kæmpe potentiale i den slags projkter, idet der igennem fx. en festival er mulighed for at teste produkter, menuer og nye tiltag indenfor drikke og fødevarer på en stor gruppe mennesker.

Vi ser i høj grad gerne at Agro Tech og det netværk der er omkring Agro Tech kan indgå på samme niveau som som andre partnere der arbejder med festivaler og større arrangementer til at udvikle produkter som er sunde, innovative og bæredygtige for folk. At indrage Agro Tech er vigtigt for at dokumentere og viderudvikle de tiltag der er på arrangementerne.

Vi håber i NorthSide, at vi i 2013 igen kan have et eller flere projekter i forbindelse med nye innovative fødevareprojekter på NorthSide. Næste år vil vi igen have stor focus på affald og dermed også fødevarespild, så det vil være naturligt for os igen at indgå i projekter hvor bæredygtighed og innovation er nøgleordene.

Peter Bonefeld Rønde
NorthSide Festival
Handelschef

Josefine Campbell
Onsdag d. 2/5-12 kl. 20:38

Alle virksomheder med respekt for sig selv har kigget på deres energiforbrug – eller skal til at gøre det. Hvad bliver det næste? Det kunne blive vand og / eller mad?

LEAN, minimering af varespild og optimering af ressourceforbrug er velansete discipliner i dansk erhversliv. Når det så er sagt er det bemærkelsesværdigt at der spildes 15.750 ton mad årligt i danske storkøkkener (Kilde: Miljøstyrelsens Forundersøgelse af madspild i Danmark - tal fra 2006 og 2010). Mon ikke at de danske storkøkkener og fødevareproducenter vil sætte pris på en hjælpende hånd fra Agrotech?

Med venlig hilsen

Josefine Campbell
Campbell Co
Cand. merc. (kom)

Mona Lise Bøndergaard Thomsen
Søndag d. 6/5-12 kl. 19:08

Vestas Canteen & Cleaning ønsker med denne skrivelse at give sin fulde støtte til de bestræbelser, som AgroTech gør, i forbindelse med div. projekter både nu og i fremtiden.
Vestas Canteen & Cleaning har i forvejen et godt og konstruktivt samarbejde med AgroTech – ikke mindst i forbindelse med Vestas’ videnstrategi,sundhedsfremme på arbejdspladsen med ernæringsbevidst mad, minimering af madspild, hvor vi tager ansvar for rigtig energi til Vestas medarbejdere samt er økonimisk bevidst og understøtter vores virksomheds mission "as greeen as it gets". Derfor falder AgroTech’s ønsker om at styrke sine projekter mv. helt i tråd med Vestas, for at kunne styrke konkurrenceevnen i fødevareerhvervet, vil der være brug for at fremme innovationen hos primær- og fødevareproducenterne.
Vestas har med stor interesse fulgt det store arbejde, som AgroTech har udført for at skabe nogle spændende og særdeles relevante projekter, der kan være med til at styrke Vestas medarbejdernes sundhed og fødevarebevidsthed i en tid, hvor der kæmpes med svære livstilssygdomme, hvoraf mange skyldes manglende forståelse for ernæringsmæssig rigtig kostsammensætning og ikke mindst med fokus på bundlinien - som madspilds projektet mv. hjælper rigtig meget med.
Derfor er AgroTech en særdeles relevant samarbejdspartner for skabelsen af merværdi i fødevareværdikæden som kan komme fra sundhedsfremmende egenskaber, regionale produkter, minimering af madspild mv.
Vestas Canteen & Cleaning har allerede i flere sammenhænge haft et godt samarbejde med AgroTech og gjort god brug af de kompetencer, som vi har opnået via studier/projekter med AgroTech. Det har ført til en forskel i vores team, medført en stor udvikling med adfærdsændring for både køkkenteamet og vores kunder, hvilket gør vi i dag serverer overvejende sundt mad, fremstillet af friske råvarer og mad fra bunden samt minimeret vores madspild betydeligt. Ydermere har det været medførende til at vi i Vestas er blevet bæredygtige og økologiske bevidste – og arbejder ihærdigt på at nå vores mål på 30 % økologi (bronze certifikat) i alle Vestas kantiner i år 2012.
Derfor er det en glæde for Vestas Canteen & Cleaning at kunne give en varm anbefaling til, at det frugtbare samarbejde mellem AgroTech og Vestas Canteen & Cleaning må fortsætte.

Med venlig hilsen
Mona Lise Bøndergaard Thomsen
Manager Canteen & Cleaning, Vestas

Mona Lise Bøndergaard Thomsen
Søndag d. 6/5-12 kl. 19:10

Se tidligere kommentar fra Vestas

Mona Lise Bøndergaard Thomsen
Søndag d. 6/5-12 kl. 19:11

Meget relevant iht. nuværende madspilds projekt.
Se endviderer tidligere kommentar fra Vestas

agger
Tirsdag d. 8/5-12 kl. 08:49

Agger Food A/S støtter forslaget fra AgroTech. Vor interesse koncentrerer sig primært om serviceydelserne 5 og 6. Her ser vi klare muligheder for både ny og videre udvikling af Soy4You – ideerne.

Med venlig hilsen
Poul Agger

Agger Foods A/S

Carsten Aalund
Fredag d. 11/5-12 kl. 09:48

Ardo A/S støtter op omkring minimering af madspild. Vores interesse er samtidig, at forbrugerne får bedre kendskab til fordelen ved frosne frugt og grønsager. Produktionen foregår optimalt i de perioder afgrøderne kan høstes bedst og mest effektivt. Dette sikre vitaminerne bedst, og dernæst kan forbrugerne anvende den ønskede mængde, uden at smide gode grønsager ud.
I produktionen arbejdes der målrettet på, at restprodukterne fra processen anvendes til foder fra første step, dernæst til pureer m.m. i sorteringsleddet fra processen. Restprodukterne fra første step, kunne også med fordel anvendes som bio energi.

Bæredygtig lokaltproduceret råvare, kræver omtanke, det er utvivlsomt en kæmpe udfordring at drive produktionsvirksomhed i Danmark. Men med flere tiltag som har fokus på produktudvikling, madspild, håber vi forbedringer der fremme vores konkurrenceevne.

Med venlig hilsen
Carsten Aalund

ClausBech
Fredag d. 11/5-12 kl. 15:15

Der er ofte brug for hjælp og netværking vedr. markedsføring af innovation, nemlig de nye produkter som
innovationen resulterer i. Mange SMV'er er svage på resurser og kunnen vedr. markedsføring og kommunikation med markedet. Det er derfor vigtigt, at tilføje denne
dimension til det gode oplæg fra AgroTech med tillæg
af udmærkede og relevante tilføjelser fra andre til dette emne.
Idé: Man kan f.eks. arrangere netværks arrangementer med
det formål at oprette netværk, hvor man kan sparre med hinanden og hjælpe hinanden med kommunikations og markedsførings- idéer og initiativer!
Man skal helt ud og inspirere forbrugerne, før der kommer
gang i salget af nye produkter!

Med venlig hilsen
Claus Bech SeedCom A/S

Erik Tybirk
Mandag d. 14/5-12 kl. 11:19

For planteforædlingsvirksomheder vil tilgang til kvalitetsmæssig og ikke mindst gastronomisk afprøvning af nye fødevarer være en stor hjælp i udviklingsarbejdet og i markedsføringen af nye planteprodukter.
Knold & Top
Erik Tybirk

TorbenLund
Tirsdag d. 15/5-12 kl. 17:00

Madspild
De primære producenter har vanskelige økonomiske vilkår. Derfor er det vigtigt at kunne udnytte alle resourcer optimalt, inkl. de produkter der ikke kan anvendes i af detailkæderne pga. skønhedsfejl. Hvorledes kan vi udnytte allerede producerede varer, istedet for at de havner som affald. Virksomhederne har oftes ikke ressourcerne til at teste ideer / produktudvikle, hvorfor en virksomhed som Agrotech kunne være med til at afprøve og ideer.
Innovation hos primærproducenter.
Forbrugerne er vant til at få de samme produkter året rundt. Øget fokus på udvikling af optimale opbevaringsforhold, så produkternes levertid forlænges, vil være højst interessant, også set i lyset af konsumenternes ønske om at købe produkter af regional oprindelse, istedet for f.eks. gulerødder fra Italien, løg fra Egypten osv.

Torben Balling Lund
Gyldensteen

Harm Ehmen
Onsdag d. 16/5-12 kl. 16:43

I lyset af det enorme spild af ressourcer, feks, bare til transport, som forårsages af 'overskydende' rester af fødevarer, er det meget interessant at se på muligheder for forbedringer på dette område. Det er fint med friske fødevarer - men er det nødvendigt at transportere måske 25 % af blomkål i form af blade med rundt i hele systemet? Den del af fødevarene, som i sidste ende ender i forbrugernes maver, er relativ for lille i forhold til den samlede volumen og vægt af de varer, som flyttes rundt fra mark til forbruger - især nok i kategorien frugt og grønsager.
Det ville desuden være fint hvis producenterne kunne få glæde af en større andel af den endelige pris på varen fremfor at detailhandelen skal financiere et stort svind i butikkerne.
Alt i alt en stor fælles interesse i at gøre noget ved det.

Gorm F. Truelsen
Onsdag d. 23/5-12 kl. 15:59

I Jyske Banks tre kantiner i Silkeborg, har vi siden august 2011 sat ekstra fokus på at nedbringe vores madspild, da vi mener det giver rigtig god mening ift. miljøet, vores samlede økonomi, og sidst men ikke mindst, at det giver os en større arbejdsglæde.
Undervejs i processen har AgroTech leveret indspark og ideer, hvilket har hjulpet os til at blive endnu skarpere på hvor vi kan sætte ind.

Jeg håber at vi i samarbejde med bl.a. kolleger fra andre kantiner, politikerne, industrien, vores brugere/kunder og AgroTech, kan være med til at sætte endnu mere fokus på måden vi behandler vores råvarer og miljø på, og derved speede processen op så vi kan ændre på tingene i tide!

Venlig hilsen

Gorm F. Truelsen
Afdelingsdirektør
Kantine, Jyske Bank

nissen
Torsdag d. 24/5-12 kl. 09:57

madspild og optimering af ressourceanvendelse i hele produktionskæden er et yderst vigtigt og spændende område fremadrettet. Det er noget vi SKAL have fokus på.

Pia M. Nissen
Landbrug & Fødevarer

Britt Sandvad
Tirsdag d. 29/5-12 kl. 13:26

FoodNetwork er fødevarebranchens innovationsnetværk og arbejder med matchmaking, videnspredning, netværksfacilitering og udviklingsprojekter. Målet er at styrke innovationen i den danske fødevareproduktion og derved skabe vækst og udvikling. FoodNetwork vil i den kommende periode sætte fokus på bæredygtighed, ressourceudnyttelse og kompetenceudvikling.
FoodNetwork har fokus på at samarbejde med andre aktører på området, dels for at koordinere indsatserne og dels for at skabe overblik og synlighed omkring relevante initiativer.
AgroTech er som partner og videnleverandør i FoodNetwork en vigtig samarbejdspartner for netværket og de virksomheder, der deltager i netværkets aktiviteter. Den foreslåede indsats ligger godt i tråd med FoodNetworks fokusområder bæredygtighed og ressourceudnyttelse.

Pia Bøgeskov
Torsdag d. 31/5-12 kl. 19:09

Samarbejdet med AgroTech har givet Compass Group adgang til et stort knowhow indenfor Carbon Footprint vedr. råvarer – hvilket vi kan anvende i vores videre proces med bæredygtighed, og for at fastsætte specifikke mål i relation til DS/EN ISO 14001. Ligeledes har den kontinuerlige dialog omkring bæredygtighed givet værdifulde input i forbindelse med videreudviklingen af vores eget madspildsprogram Trim Trax.

Med venlig hilsen
Malene Christensen og
Pia Bøgeskov, udviklingsdirektør, Compass Group

Torben Lippert
Lørdag d. 9/6-12 kl. 00:17

Ethvert spild fra produktion til forbruger er et tab for hele samfundet. Der er brugt mange ressourcer på at optimere produktionen, men væsentligt mindre på at sikre den skabte værdi fuldstændig udnyttelse.
Frugt og grønterhvervet er undrer højt økonomisk pres, og kan et mindre spild føre til en bedre indtjening i erhvervet, så er det uhørte vigtigt at sat fokus på dette emne.
Torben Lippert