Fødevaresikkerhed

Senest opdateret d. 20/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Sundhed & fødevarer

Begrebet fødevaresikkerhed knytter sig først og fremmest til sikkerhed for forbrugeren i form af fravær af kemiske stoffer og mikrobiologiske forureninger i mængder, der kan fremkalde sygdom eller skade på kort eller længere sigt. For erhvervet er det vigtigt, at forbrugerne kan have tillid til, at fødevaresikkerheden er i orden. Brud på denne tillid kan i sidste ende betyde, at kunderne forsvinder. For at sikre, at fødevarevirksomhederne overholder lovgivningen, stiller Fødevarestyrelsen krav om, at virksomhederne skal have egenkontrol, og at virksomheden skal godkendes eller registreres hos de regionale tilsynsmyndigheder.

GTS-nettet vil adressere disse behov gennem følgende aktiviteter:

  • Rådgivning om egenkontrol efter HACCP.
  • Udpegning af critical control points, dvs. de steder/processer hvor der kan være fare for kontamination.
  • Fastsættelse af de grænseværdier, der skal være overholdt for at processen er i kontrol. Det kan f.eks. være en grænseværdi for et mykotoksin i en fermenteringsproces eller koncentration af bakterieinhiberende ingrediens.
  • Rådgivning om fødevarekontaktmaterialer (fx rengøringsvenlighed, slidstyrke og modstandsdygtighed mod korrosion), ingredienser og tekniske hjælpestoffer.
  • Opbygning af ny viden i andre forskningsmiljøer følges, så det kan formidles videre til erhvervet.
  • Udvikling af nye rengøringsvenlige overflader og nye testmetoder til dokumentation af fødevaresikkerhed og hygiejnisk procesudstyr

Aktiviteterne gennemføres i samarbejde med fødevarevirksomheder, udstyrsproducenter og brancher.
Forskning er i gang om matematisk modellering af en fødevarematrix mhp at forhindre vækst af visse patogene bakterier. Et konsortium kaldet CHIP (Chicken and Hen infection protection) bestående af flere GTS-instititter, KU Life samt virksomheder og Dansk Landbrugsrådgivning og Det Danske Fjerkræraad har dannet et innovationskonsortium, som i fællesskab vil belyse og bryde bakteriers smitteveje og reducere infektionsrisici i forbindelse med fjerkræproduktion.

Opbygning af ny viden og formidling af eksisterende viden, samt rådgivning i forhold til diverse lovgivningskrav giver mulighed for at fødevare- og relaterede erhverv opbygger tillid hos forbrugerne og vinder konkurrencefordele.