Fødevaresikkerhed – en forudsætning på det globale marked

Senest opdateret d. 22/8-2016
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
Lars Hinrichsen
Direktør

Høj fødevaresikkerhed er afgørende for afsætning af fødevarer på både det danske og det internationale marked.

Det skader den danske konkurrencedygtighed, når danskproducerede fødevarer må trækkes tilbage enten på grund af påvisning af sygdomsfremkaldende mikroorganismer i produkterne, eller fordi fødevarerne har forårsaget sygdom.

Det er derfor nødvendigt med en målrettet udviklingsindsats mod cost-effektive løsninger til gavn for både store og små fødevareproducenter.

Markeds- og samfundsbehov
Dansk fødevareeksport er en ubetinget succes og i 2013 satte eksporten igen ny rekord. Over de sidste 25 år er eksporten af fødevarer således mere end fordoblet. Cheføkonom Thomas Søby, Landbrug og Fødevarer har til FødevareWatch den 24. april 2014 udtalt, at fødevareeksporten i 2013 havde en værdi på 107 mia. kr., hvoraf svinekødseksporten udgjorde 32 mia. kr. og fisk og skaldyr 19,7 mia. kr.

En forudsætning for denne eksport er den høje danske fødevaresikkerhed. Et alvorligt sygdomsudbrud, som kan føres tilbage til dansk producerede fødevarer, vil ikke bare være uønsket ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt, men det vil også være fatalt for den samlede fødevareeksport.

Nye teknologiske løsninger, der på en omkostningseffektiv måde kan forbedre fødevaresikkerheden, vil være attraktiv for alle fødevarevirksomheder: Uanset om det er en stor eller en lille producent, som et alvorligt sygdomsudbrud kan føres tilbage til, så vil der være overhængende risiko for permanent eksklusion fra markedet.

Fødevaresikkerhed er derfor en konstant udfordring for alle fødevareproducerende virksomheder, og det kræver nye kompetencer og teknologiske løsninger, hvis danske virksomheder fortsat skal være førende på eksportmarkederne.

Derfor er det nødvendigt med en målrettet udviklingsindsats mod cost-effektive løsninger til gavn for både store og små fødevareproducenter, som kan optimere fødevaresikkerheden i hele produktionsforløbet:

 • Produktionshygiejnen skal forbedres ved at eliminere spredning af uønskede mikroorganismer i produktionsmiljøet
 • Nye efterbehandlingsmuligheder skal fjerne uønskede mikroorganismer på færdige produkter – både på overfladen af hele produkter og i skivede produkter i detailpakning
 • Sygdomsfremkaldende mikroorganismer skal forhindres i at udvikle sig under distribution og opbevaring

Inden for den danske fødevareklynge vil der i aktivitetsplanen også være forretningsmuligheder for teknologileverandører, når det udviklede udstyr skal sælges til fødevareindustrien både nationalt og internationalt. Denne virksomhedsgruppe udgøres ofte af små og mellemstore virksomheder.

Resultaterne fra denne aktivitetsplan forventes at have værdi for virksomhederne senest eller umiddelbart efter resultatkontraktperiodens afslutning i 2018. Dog skal de mere tekniske tiltag produktionsmodnes efter resultatkontraktens afslutning.

Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi
Der vil primært være fokus på det animalske område, men teknologier og løsninger vil kunne overføres til andre fødevareområder.

De teknologiske ydelser, der forventes udviklet, er:

Forbedring af produktionshygiejnen:

 • Dokumenterede guidelines for målrettet styring af produktionshygiejnen, så spredning af uønskede mikroorganismer begrænses
 • Objektivt overvågningssystem til sikring af, at uønskede mikroorganismer ikke etablerer sig i produktionsmiljøet
 • Transportbånd, der sikrer mod krydsforurening mellem produkter
 • Teknologi der både fjerner synlige forureninger og mikroorganismer fra udstyrsoverflader

Efterbehandling:

 • Cost-effektiv in-line teknologi, der kan fjerne uønskede mikroorganismer fra fødevarer, og som har effekt på både ujævne overflader og på skivede produkter

Øget fødevaresikkerhed af det emballerede produkt:

 • Nye emballeringsløsninger, der garanterer maksimal bevarelse af fødevaresikkerheden gennem teknologi, der bl.a. styrer atmosfæren i emballagen.

Nye transportbånd, teknologi til løbende renholdelse og teknologi til eliminering af mikroorganismer på produkter vil være klar til produktionsmodning ved udgangen af resultatkontraktperioden. De øvrige serviceydelser vil være klar med udgangen af resultatkontraktperioden.

De løsninger, der skal udvikles, kræver en kombination af indgående praktisk kendskab til fødevarevirksomheder, spidskompetencer inden for fødevaresikkerhed og grundlæggende viden inden for efterbehandlingsteknologier og emballering, samt state-of-the art infrastruktur. Teknologisk Institut har derfor de bedste forudsætninger for at løse disse komplicerede og tværdisciplinære problemstillinger.

Centrale aktiviteter
Aktiviteter for at forbedre produktionshygiejnen:

 • Ud fra en risikoanalyse og efterfølgende analysearbejde fastlægges kritiske kontaminationsveje i udvalgte fødevareproduktioner. Relevansen dokumenteres vha. fuldgenom sekventering af de isolerede sygdomsfremkaldende bakterier.
 • Der udvikles et system til styring af produktionshygiejnen, så det undgås, at uønskede mikroorganismer koloniserer sig på udstyr og derfra spredes til produktionsmiljø og produkter.
 • Der udvikles en ny, unik båndtype, der kan forhindre krydskontamination mellem uemballerede produkter.
 • Der udvikles et udstyr, der både kan fjerne synlig smuds og mikroorganismer fra eksisterende båndoverflader. Der tages udgangspunkt i en dampsuge enhed til slagtekroppe.

Aktiviteter til efterbehandling af fødevarer for at fjerne uønskede mikroorganismer:

 • Mikrobølger eller anden cost-effektiv og let implementerbar teknologi udvikles til at behandle skivede produkter i forbindelse med emballering. Muligheden er perspektiveret ved laboratorieforsøg, men konceptet er ikke færdigudviklet og dokumenteret.
 • Koncept til overfladebehandling af fersk eller marineret kød med mikrobølger eller anden teknologi med fokus på sikker sous-vide produktion. Laboratorieundersøgelser tegner positivt, men konceptet er ikke færdigudviklet og dokumenteret.

Aktiviteter for at sikre fødevaresikkerhed af det emballerede produkt under distribution og salg:

 • Udvikling af emballageteknologi, som aktivt kan ændre gassammensætning i pakkerne og dermed fastholde fødevaresikkerheden.
 • Udvikling af intelligente emballeringssystemer, der kan fastholde fødevaresikkerheden under distribution og salg.

Mulige samarbejdspartnere
I forbindelse med gennemførsel af aktivitetsplanen vil der blive hjemtaget viden og samarbejdet med både nationale og internationale videncentre og universiteter. Blandt disse kan nævnes Statens Serum Institut, Fødevarestyrelsen og udstyrsproducenter samt KU Science, DTU og RUC i Danmark. Fra udlandet vil der blive etableret kontakt og samarbejde med University Nebraska-Lincoln, USA og Gonzaga University, Spokane, WA, USA.

Nøgleord

54 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Michael Larsen (Senior Director, Quality, Tulip Food Company A/S)
Mandag d. 13/4-15 kl. 10:40

Fødevaresikkerhed og dokumentationen heraf, er nok den vigtigste parameter ift at sælge vores produkter på de mere end 100 markeder hvor vi er i dag.
Alt hvad som kan hjælple os med at blive klogere på dette område vil være til stor gavn for os, landbruget og det danske samfund via mere sikre fødevarer og en større eksport.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 17/4-15 kl. 03:02

Tak for jeres helt centrale kommentar. Fødevaresikkerhed bliver aldrig umoderne, og vi har i dag meget stor viden om, hvad der skal til for at producere sikre fødevarer. Men Danmark risikerer at miste det ellers historiske forspring, hvis ikke vi kommer med nogle helt konkrete bud på, hvad der skal til for at løfte os yderligere. Udenlandske konkurrenter bliver også bedre, men danske fødevareproducenter har et fantastisk udgangspunkt og kan med ny viden og enkel, ny teknologi komme meget langt. Netop som vi har beskrevet.

Katja Eberth (PB'er i ernæring og sundhed)
Mandag d. 13/4-15 kl. 20:29

At vi sikre en høj standard af fødevaresikkerhed er så vigtig, så vi er nødt til at være et skridt foran hele tiden.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 14/4-15 kl. 15:52

Tak for din kommentar. Det har du fuldstændig ret i. Og faren kan være, at vi risikerer at hvile på laurbærene, hvis ikke vi er opmærksomme hele tiden.

Vibeke Møgelmose (Afdelingsleder, dyrlæge, Landbrug & Fødevarer)
Torsdag d. 16/4-15 kl. 10:15

Høj fødevaresikkerhed og dokumentation af denne er en forudsætning for afsætning af danske produkter nationalt såvel som internationalt. Det er derfor vigtigt at udvikle nye, bedre og mere kost-effektive løsninger og metoder til at optimere og forbedre fx produktionshygiejnen ligesom efterbehandling af såvel ferske som emballerede varer er yderst interessant. Det skal medvirke til at danske fødevarer fortsat kan gøre sig gældende på et globalt marked til gavn for det danske samfund.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 17/4-15 kl. 03:09

Det er netop hele forudsætningen for, at vi har bragt dette forslag på banen. Landbrug & Fødevarer er meget tæt på problemstillingen i forhold til fødevareindustrien, og jeres input og støtte er meget vigtig i den sammenhæng. Så tusind tak for din kommentar.

Lena Bjertrup (Senior Director, Food Safety, Danish Crown)
Fredag d. 17/4-15 kl. 08:20

Danish Crown slagter årligt 16 mio. grise i Danmark. Over 90 pct. afsættes udenfor Danmarks grænser og der er fødevaresikkerhed et meget væsentligt konkurrenceparameter , hvor vi konstant skal udvikle os for at bevare vores konkurrencekraft. I Danmark har vi en lang tradition for høj fødevaresikkerhed, men vores konkurrenter bliver også dygtigere. Projekter, der fremmer udviklingen af fødevaresikkerheden i vores produktionskæde, er et vigtigt bidrag til at sikre konkurrencekraften.

Michael Larsen (Senior Director, Quality, Tulip Food Company A/S)
Fredag d. 17/4-15 kl. 14:45

Kan kun absolut støtte op om Lena's kommentar.
Vi skal være længere fremme for at sikre forspringet og det betyder forskning

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Lørdag d. 18/4-15 kl. 15:37

Tak for din kommentar og opbakningen til vores forslag.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Lørdag d. 18/4-15 kl. 15:42

Tak for din kommentar og opbakningen. En af udfordringerne er jo netop at skabe det rigtige niveau af fødevaresikkerhed i forhold stadig at bevare konkurrencekraften. Nye løsninger skal være omkostningseffektive.

Gitte Pedersen (Afd. chef for Fødevaresikkerhed og Laboratorium, Tican Fresh Meat A/S)
Fredag d. 17/4-15 kl. 17:29

Hvis vi fortsat skal ikke blot bibeholde, men forhåbentlig også øge den danske eksport af svinekød og svinekødsprodukter, er det forudsætning, at vi løbende holder os helt fremme, hvad angår fødevaresikkerhed.
Fødevaresikkerhed er i dag et konkurenceparameter, og vi skal kun forvente, at kravene i fremtiden bliver skærpede både fra kunders og myndigheders side.
For at imødekomme disse krav er det nødvendigt løbende at udvikle systemer til opretholdelse, udvikling og dokumenation af fødevaresikkerhed.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Lørdag d. 18/4-15 kl. 15:46

Tak for kommentaren og opbakningen. En meget vigtig del af denne problemstilling er rettidig omhu. Hvad man ikke må glemme er, at djævlen ligger i detaljen og at vi derfor hele tiden er nødt til at øge vores vidensniveau i forhold til de forskellige fødevaremæssige risici.

Hanne Heimdal (Kvalitetschef, Stryhns)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 10:48

Stryhns producerer en række brands indenfor forædlede kødprodukter primært til det danske marked. Det er afgørende for os at kunne levere produkter med høj fødevaresikkerhed. Vi har altid fokus på dette område og vil støtte alle initiativer der skaber nye værktøjer for fortsat at kunne levere sikre kødprodukter.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 16:34

Tak for din kommentar og opbakning. Stryhns producerer mange kendte produkter til danskerne, og vi vil meget gerne samarbejde med Stryhns i forhold til at få udviklet og afprøvet de ideer, der ligger i dette forslag.

Jesper Servé (Founder, EcoXpac A/S)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 11:18

Vi er en lille emballagevirksomhed, EcoXpac, der udvikler og fremstiller innovative emballager til fødevare. Vores centrale strategi er at udvikle bæredygtige fiber baserede emballager, der på alle måder overgår traditionelle emballager i funktionalitet. En af de store udfordringer for vores virksomheder er netop, at vi bryder alle traditioner og forestillinger. Her er fødevaresikkerhed et særligt fokus område. På den ene side skal vores innovative emballager være mindst lige så sikre, som traditionelle plast og metal emballager. På den anden side er myndighedernes love og regler skrevet til de traditionelle emballagematerialer, som ikke sådan lige kan overføres til papirbaseret emballage. I den sammenhæng er det vigtigt for EcoXpac, at der udvikles viden centralt hos Teknologisk Institut, som EcoXpac kan konsultere når vores innovative produkter skal markedsføres internationalt.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 11:43

Tak for din kommentar. Det er jo en klassisk problemstilling, at fødevaresikkerheden ikke må kompromitteres, når helt nye fødevarekoncepter skal bringes i anvendelse - en problemstilling, man ofte adresserer for sent i udviklingsforløbene. Ingen tvivl om, at jeres virksomhed har potentiale til at skabe stor værdi for den danske fødevaresektor, og netop i dette forslag vil stå ret centralt.

Kirsten Kirkeby (Quality Manager, Laboratory, Group Food Safety, Danish Crown Pork)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 11:00

Danish Crowns laboratorium udfører dagligt analyser som bidrag til overvågningen af vores fødevaresikkerhed. Projekter og teknologier, der fremmer denne overvågning, herunder hurtigere og mere sikre analysemetoder, vil altid kunne forbedre og styrke vores fødevaresikkerhed og hermed konkurrenceevne.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 16:24

Tak for din støtte og kommentar. Du har en vigtig pointe i, at selve analysemetoderne skal være hurtigere og gerne mere sikre og altid godkendte. Fødevaresikkerhed skabes ved en forebyggende indsats, og det er afgørende, at man har hurtige metoder til at overvåge, at produktionen er i kontrol.

Marianne Fuglsang (Kvalitets- og laboratoriechef, 3-Stjernet A/S)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 08:30

3-stjernet som brand og producent af pålægsvarer, arbejder konstant på at opretholde en høj fødevaresikkerhed og dokumentation af denne. Der er derfor løbende behov for at udvikle nye værkstøjer, som kan gøre dette arbejde endnu bedre og mere effektivt, vi støtter derfor på om dette projektet.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 12:05

Tak for din kommentar og støtte. Vigtigt, at vi har også har fokus på de mere forædlede fødevarer, hvor udfordringerne jo ofte er anderledes end i ferskvareproduktionen.

Henning Høgh Jensen (Afdelingschef / Innovationsansvarlig, DTU Fødevarer)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 14:55

Det nylige fødevareforlig3 understreger netop fødevaresikkerhed - både i forhold til forbruger men også som brand for vores eksport. Så afgjort meget relevant. Men måske for snævert angrebet ved at fokusere på nye teknologiske løsninger - det er ofte en kædebetragtning der er nødvendigt her.
Ser frem til vi kan udvikle muligheder i samarbejde
mvh Henning

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 12:09

Tak for din kommentar og støtte. Der findes ingen quick-fixes, når man taler fødevaresikkerhed. Der skal arbejdes forebyggende og naturligvis med blik for konsekvenserne i den samlede leveringskæde. Her er DTU Food en rigtig god samarbejdspartner, og ideen i dette forslag er, at skabe nye teknologiske løsninger, der kan løfte fødevaresikkerheden yderligere og samtidigt gøre det mere omkostningseffektivt.

Søren Rosenkrantz Riber (R&D Manager, Danish Crown Group)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 12:57

Fødevaresektoren, og også i Danmark, har gennem de sidste 20 år gennemgået en voldsom globalisering. Kombinationen af et stort dansk-produceret råvaregrundlag med ingredienser, teknologi og emballage fra stort set hele kloden, stiller stigende krav til udvikling af og adgang til state-of-the-art viden og teknologi for fødevareindustrien. "Safe from Denmark" vil fremadrettet blive et stigende konkurrenceparameter på det globale fødevaremarked. Nøglen til at lykkes med dette vil bl.a. være at indtænke teknologiudvikling ind ift. risici i en værdikædebetragtning, hvor vi allerede i Danmark kan brøste os af en god performance i råvareproduktionen.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 16:28

Tak for din kommentar og opbakning. Din globale perspektivering er meget relevant, og som vi er helt enige i.

Jens Risbo (Lektor, Institut for Fødevarevidenskab )
Torsdag d. 7/5-15 kl. 15:04

KU interagerer med Teknologisk Institut som sparingspartner og vi deltager i forskellige projekter sammen. På det globale marked er Danmark kendt for have styr på fødevaresikkerheden og vi skal opretholde denne førerposition. I takt med at den danske fødevareindustri skal transportere friske varer rundt i verden er der opstået et stigende behov for at kende interaktionerne mellem omgivelser, emballage og fødevare. Den danske fødevareindustri kan være lidt konservativ og derfor har Teknologisk Institut har en klar en rolle for at vise mulighederne og styrke implementering af nye teknologier i industrien bl.a. inden for aktiv og intelligent emballage til gavn for fødevaresikkerheden.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 16:51

Tak for din kommentar og opbakning. At virksomhederne kan være lidt træge kan også hænge sammen med, at mange nye tiltag er ganske investeringstunge, og derfor svære at finansiere for virksomhederne. Vi vil meget gerne bidrage til at fjerne noget af risikoen ved at tage ny teknologi ind på dette område, så chancen for at ramme plet er øget markant herunder, at den helt nødvendige fyldestgørende dokumentation til de danske fødevaremyndigheder er på plads.

Lars Skjold Frederiksen (Project Manager, RPC Superfos a/s)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 17:38

RPC Superfos vil gerne støtte projektet til at opnå større fødevare sikkerhed.
Fremstilling af emballager til sikker transport og opbevaring af fødevarer er et kerneområde for RPC Superfos.
Forskning på området, og på højt niveau er et værdifuldt bidrag også til vores udvikling.
Samspillet mellem vores egen innovation og Teknologisk Institut er vigtig for RPC Superfos.
Vi ønsker at TI opretholder og udvikler et aktivt udviklingsmiljø for emballager.
Derfor anbefaler vi at området støttes med offentlige midler.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 08:21

Tak for din kommentar og støtte. En væsentlig fordel i dette forslag er, at det er tværfagligt, og naturligt vil inddrage nye emballeringsteknikker. Vi sætter stor pris på samarbejdet og fortsætter det meget gerne i regi af dette forslag.

Peter Madsen (Driftsleder, Naturmælk)
Fredag d. 8/5-15 kl. 11:11

Naturmælk er et lille økologisk andelsmejeri af 31 økologiske landmænd fra Syd- og Sønderjylland. Naturmælk indvejer årligt 30 millioner kg. mælk som forarbejdes til konsummælk, yoghurt, ost og smør, og sælges til detailhandel og food service i både Danmark og på europæiske eksportmarkeder.
Vi producerer mejeriprodukter af særlig høj kvalitet og ønsker selvfølgelig også, at forbrugerne modtager produkter af den samme høje kvalitet som vi sendte fra mejeriet. Derfor er det vigtigt for os, at der fortsat udvikles nye teknologier inden for emballage og pakning, så vi kan være sikre på, at fødevaresikkerheden fortsat er i top, når forbrugerne modtager produkterne. Teknologisk Instituts arbejde inden for dette felt vil hjælpe os på vej i den retning.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 08:29

Tak for din kommentar og støtte. Det er særdeles inspirerende for os at kunne inddrage mere specialiserede virksomheder som Naturmælk i vores arbejde, og der er mange aspekter i dette forslag, der har stor relevans for Naturmælk.

Nicolaj Christoffersen (Sektordirektør , Danske Svineslagterier)
Fredag d. 8/5-15 kl. 13:58

Den danske svinekødsbranche er vant til at have en fører position på mange parametre, når det gælder afsætning på de globale markeder for svinekød. Det gælder forhold som kvalitet, friskhed, leveringssikkerhed, dyrevelfærd, bæredygtighed og i særdeleshed fødevaresikkerhed.
Branchens målrettede indsats indenfor fødevaresikkerhedsområdet har betydet at man har kunne få adgang til vigtige højpris-markeder som Japan, hvor fødevaresikkerhed er en af de vigtigste indkøbs parametre og som betyder eksportindtægter for ca.3,6 mia. til Danmark.
På nye vækstmarkeder som fx Kina er fødevaresikkerhed blevet et af de vigtigste salgsparametre, da en voksende middelklasse i stadig stigende grad efterspørger sikre produkter. Forældre i middelklassen har en meget lav risikovillighed når det kommer til tryghed i deres ”ene” barns kost og er derfor villige til at betale en betydelig merpris for fødevarer med en høj fødevaresikkerhed.
Da væksten i det globale svinekødsforbrug fremover vil være drevet af en voksende middelklasse i Asien, som efterspørger sikre fødevarer, er det essentielt at Danmark bevarer forspringet på dette område.

Derfor er der fuld opbakning til dette projekt fra brancheorganisationen Danske Svineslagterier.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 08:31

Tak for din kommentar og støtte. Væksten i Asien perspektiverer vores forslag, og vi er enige i, at betydningen af fødevaresikkerhed på disse fjernmarkeder næsten ikke kan undergøres.

Morten Prühs (Business Developer, Air Liquide Danmark)
Fredag d. 8/5-15 kl. 16:07

Air Liquide Danmark leverer gas blandinger til MAP målrettet bl.a. fødevarevirksomheder. For at vi kan servicere vores kunder optimalt er det vigtigt at kende samspiller mellem gas og fødevarer for at sikre emballagerede fødevarers holdbarhed og kvalitet. Air Liquide deltog i en temadag om emballage: ”Fødevarekvalitet og ilt” afholdt af Teknologisk Institut, og sådanne arrangementer er vigtige for vores forretningsudvikling og for at hente inspiration og viden om vores kunder. Vi finder det vigtigt for fødevaresikkerheden i Danmark at kendskabet og viden om MAP bliver udbredt til fødevarebranchen.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 08:33

Tak for din kommentar og opbakning. Meget vigtigt at bringe leverandører af gas og pakkeanlæg på banen, da det jo i høj grad er her både holdbarhed og fødevaresikkerhed skabes.

Anne Elsser-Gravesen (ISI Food Protection)
Fredag d. 8/5-15 kl. 21:46

ISI Food Protection arbejder med fødevaresikkerhed som et helt centralt emne for vores forretning med særlig fokus på mikrobiologi. Vi tilbyder knowhow, laboratorie services og indgår i produktudvikling af fødevarer. Vi interagerer med Teknologisk Institut som sparingspartner og vi deltager i forskellige projekter sammen. Emballagens rolle for fødevaresikkerhed er helt essentiel. Der sker rigtig mange ting omkring emballage netop nu inden for udvikling af aktiv og intelligent emballage, og der er behov for mere viden om hvordan disse nye teknologier kan bringes i anvendelse for fødevarevirksomhederne. ISI Food Protection er særligt interesseret i antimikrobiel emballage.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 08:36

Tak for kommentar og støtte. Din kommentar om antimikrobielle materialer er spændende, og helt sikkert et område, der vil bidrage til øget fødevaresikkerhed.

Dorthe Hansen (Projektleder, ViFU)
Lørdag d. 9/5-15 kl. 21:27

Videnscenter for Fødevareudvikling har fokus på at formidle viden fra vidensinstitutioner til virksomheder. Vi afholder løbende aktiviteter for vores medlemmer hvor vi inviterer Teknologisk Institut til at bidrage med den nyeste viden inden for fødevarer og emballage. Fødevaresikkerhed er et væsentligt fokusområde for alle vores medlemmer, som i takt med globalisering fortsat skal blive endnu bedre til at sikre en sikker, sund og effektiv produktion. Foruden hygiejnespørgsmål, har vores medlem også stor fokus på sikker emballage, som ikke må afgive giftige stoffer og som er mere miljøvenlig, mindsker madspildet mv.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 08:42

Tak for din kommentar og støtte. Fin perspektivering af problemstillingen.

Louise Juul Dolmer (Direktør, Landmad.dk)
Søndag d. 10/5-15 kl. 14:15

Landmad arbejder med den grundlæggende idé at åbne lokale butikker rundt om i Danmark, som ved siden af almindelige butiksaktiviteter skal distribuere de lokale fødevarer direkte til forbrugerne. Produkterne skal derfor have en vis holdbarhed, så de er sikre for forbrugeren efter forsendelse og distribution. Vi finder det vigtigt at de enkelte butikker og små lokale leverandører kan få en tilpasset hjælp af Teknologisk Institut, så fødevaresikkerheden er optimal.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 08:45

Tak for din kommentar og støtte. Spændende perspektiv, du bringer på banen og som understreger, hvor vigtigt det er at arbejde forebyggende, når det handler om fødevaresikkerhed. At vores løsninger baseret på dette forslag skal kunne skaleres, er en relevant pointe.

Jacob Knudsen (Teknisk direktør, Trepko A/S)
Mandag d. 11/5-15 kl. 09:50

Fødevaresikkerhed og -kvalitet er et globalt aspekt, der fortsat kræver fokus, innovation og udvikling. Pakning og emballering af fødevarer er efter vores mening mindst lige så vigtigt som god processering, lagring og opbevaring af produkterne. Derfor mener vi, at det er vigtigt, at Teknologisk Institut får midler til at fortsætte med udviklingen af nye teknologier inden for pakning og emballering til sikringen af kvalitet og fødevaresikkerhed. Vi udvikler, leverer og servicerer fylde- og pakkelinjer til fødevarevirksomheder(Specielt mejerier) over hele verden. Via anvendelsen af Teknologisk Instituts udvikling og nye produkter inden for pakning og emballering vil vi fortsat kunne levere verdensklasse ydelser til vores kunder. Derfor finder vi denne aktivitet vigtig og støtter op om den.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 15:57

Tak for din kommentar og støtte. Helt enig i at fødevaresikkerhed skal ses i et helhedsperspektiv, og teknologien betyder rigtigt meget i den sammenhæng. Blot at nogle systemer er lukkede mens andre er åbne gør en meget stor forskel for risikohåndteringen.

Jesper Schmidt Hansen
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 11:08

Vi er to fysikere fra Roskilde Universitet som i øjeblikket vejleder et ph.d.-projekt (medfinansieret af TI) om modellering af oxidationsprocesser i kød, hvilke er relevante når der benyttes modificeret atmosfærsisk pakning (MAP). Projektet er bestemt vigtigt for den forsatte sikring af landets eksportmuligheder og teknologi indenfor området. Vi mener endvidere dette sikres med yderligere fokus på matematisk modellering i den danske fødevareindustri: høj-teknologiske løsninger (feks. "intelligent packaging") skal baseres på detaljeret viden om, hvad der foregår indeni fødevarerene under opbevaring. Dette gælder både bakterievækst og andre holdbarhedsrelaterede processer såsom oxidation.

Nick Bailey og Jesper Hansen

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 15:58

Tak for jeres kommentar og opbakning. Matematisk modellering er ikke kun interessant ud fra et forskningsperspektiv, men også en måde, hvorpå man gør komplicerede forsøgsresultater tilgængelige på - overskueligt og direkte anvendbart. Det vil vi helt klart tage med os i det videre forløb.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 15:58

Tak for jeres kommentar og opbakning. Matematisk modellering er ikke kun interessant ud fra et forskningsperspektiv, men også en måde, hvorpå man gør komplicerede forsøgsresultater tilgængelige på - overskueligt og direkte anvendbart. Det vil vi helt klart tage med os i det videre forløb.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 15:58

Tak for jeres kommentar og opbakning. Matematisk modellering er ikke kun interessant ud fra et forskningsperspektiv, men også en måde, hvorpå man gør komplicerede forsøgsresultater tilgængelige på - overskueligt og direkte anvendbart. Det vil vi helt klart tage med os i det videre forløb.

Mogens L. Andersen (Professor MSO, Institut for Fødevarevidenskab, Københavns Universitet)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 11:53

Udvikling af nye intelligente aktive emballagesystemer kræver betydelige vidensbidrag fra mange forskellige discipliner (mikrobiologi, fødevarekemi og -fysik, materialeforskning, matematisk modellering, målemetoder). Dette vil kræve udvikling af modeller som fleksibelt og dynamisk kan forudsige og angive vekselvirkningerne mellem mange produktspecifkke multidisciplinære faktorer. Samtidigt er det vigtigt, at de mange aktører (fødevareproducenter, leverandører og producenter af gas og emballager, distributions- og detailled), der er involveret ved brugen af emballagesystemer også involveres aktivt i udviklingen. Teknologisk Institut vil kunne spille en central rolle ved at bringe alle disse relevante parter sammen, og der ved sikre at udviklingen af nye avancerede emballagesystemer bliver til gavn for alle involverede aktører.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 16:00

Tak for kommentar og støtte. Ingen tvivl om at problemstillingen i høj grad er tværdisciplinær.

MERETE EDELENBOS (LEKTOR, AARHUS UNIVERSITET)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 12:27

Ved Institut for Fødevarer på Aarhus Universitet forsker vi i brugen af planteekstrakter til at hæmme udviklingen af mikroorganismer i pakket, frisk frugt og grønt. Der findes en række lovende stoffer med antimikrobiel effekt, men den praktiske anvendelse af disse stoffer i emballageløsninger er ikke løst. Derfor vil det være særdeles nyttigt at få udviklet nye emballager med antimikrobiel effekt.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 16:03

Spændende kommentar. En fødevaregodkendt emballage med antimikrobiel effekt vil være højrelevant. Det vil vi meget gerne teste i vores forsøgsfaciliteter, så snart det er muligt. Tak for kommentar og støtte.

MERETE EDELENBOS (LEKTOR, AARHUS UNIVERSITET)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 12:28

Ved Institut for Fødevarer på Aarhus Universitet forsker vi i brugen af planteekstrakter til at hæmme udviklingen af mikroorganismer i pakket, frisk frugt og grønt. Der findes en række lovende stoffer med antimikrobiel effekt, men den praktiske anvendelse af disse stoffer i emballageløsninger er ikke løst. Derfor vil det være særdeles nyttigt at få udviklet nye emballager med antimikrobiel effekt.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 16:03

Spændende kommentar. En fødevaregodkendt emballage med antimikrobiel effekt vil være højrelevant. Det vil vi meget gerne teste i vores forsøgsfaciliteter, så snart det er muligt. Tak for kommentar og støtte.

Morten Andersen Linnet (Afdelingsleder, Landbrug & Fødevarer)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 15:56

Fødevaresikkerhed står helt centralt i de løbende kortlægninger af FoU behov som Landbrug & Fødevarer foretager blandt medlemmerne. Det er en afgørende forudsætning for den store danske fødevareeksport, at vi er på forkant af udviklingen på fødevaresikkerhedsområdet. Vi kan derfor anbefale det foreslåede aktivitetsforslag.

Maria Kisbæk Stallknecht (Application Scientist, CP Kelco)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 22:27

Fødevaresikkerhed er vigtig i alle aspekter af fødevareproduktionen. Fortsat forskning og udvikling, inden for dette område fra produktion til færdigt produkt i emballage, er vigtig, for at Danmark også i fremtiden kan stå stærkt internationalt!