Fødevaresikkerhed – en forudsætning på det globale marked

Senest opdateret d. 22/8-2016
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
Hardy Christensen
Seniorkonsulent

God fødevaresikkerhed er af afgørende betydning for afsætning af fødevarer på både det nationale og det internationale marked. Danske fødevarevirksomheder har generelt et godt ry på eksportmarkederne, fordi fødevaresikkerheden er på et højt niveau. Men udenlandske konkurrenter mindsker forspringet, og præferencen for danske fødevarer reduceres, når produktionsserier må trækkes tilbage på grund af fund af sygdomsfremkaldende mikroorganismer. Fødevaresikkerhed er derfor en konstant og nærværende udfordring for de danske fødevareproducerende virksomheder, og det kræver nye kompetencer og teknologiske løsninger, hvis danske virksomheder fortsat skal være førende. Produktionskæden for fødevarer er ekstremt kompleks, og derfor fokuseres udviklingsindsatsen på de områder i produktionskæden, hvor der kan opnås cost-effektive løsninger til gavn for flest mulige virksomheder, herunder både større virksomheder og virksomheder i SMV-segmentet. De udviklede løsninger og teknologiske serviceydelser retter sig mod at:

• Forbedre produktionshygiejnen på forarbejdningssvirksomheder
• Fjerne uønskede mikroorganismer ved efterbehandling på forædlingsvirksomheder
• Bevare fødevaresikkerheden gennem optimal emballering i distributionsnettet

I aktivitetsplanen udvikles en række helt nye teknologiske serviceydelser, der bl.a. på basis af avanceret DNA-teknologi, hurtigt kan afhjælpe akutte hygiejneproblemer og efterfølgende implementere forebyggende hygiejneovervågningssystemer. En del af løsningsfeltet bliver aktive emballager, der både kan være antimikrobielle og iltsabsorberende. Desuden vil helt nye teknologier som Continous Renewed Ice cutting Surface (CRIS) og avanceret opvarmningsteknologi blive demonstreret i specifikke virksomhedscases. Målgruppen er især fødevareproducerende virksomheder samt emballage- og udstyrsproducenter i Danmark, som både består af SMV og større virksomheder.

Budget:
2016: 3.440.000 kr.
2017: 3.440.000 kr.
2018: 3.440.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Fødevaresikkerhed – en forudsætning på det globale marked

Nøgleord