Fødevaresikkerhed 2.0

Senest opdateret d. 9/4-2018
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi

Fødevaresikkerhed er en dansk styrkeposition, som kræver en indsats i takt med introduktion af nye teknologier og øget digitalisering. Food Safety Culture er et nært forestående paradigmeskifte, som tænker fødevaresikkerhed ind i virksomhedskulturen.

Danmark har en global styrkeposition inden for produktion af sikre fødevarer – en styrkeposition der skal fastholdes. En analyse af kommende teknologier og krav inden for fødevaresikkerhed viser, at de danske virksomheder i nær fremtid skal imødekomme krav til dokumentation af fødevaresikkerhed på tværs af virksomhedskulturen (Food Safety Culture). I forhold til teknologiudvikling skal virksomhederne rustes til at udnytte digitale muligheder, fx opsamle data med IoT teknologi (Internet of Things), inkludere molekylærbiologiske metoder og anvende kunstig intelligens til at prædiktere mikrobiel status på basis af online data.

Nøgleord

78 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Laurits Larsen (Direktør, LL Consult)
Torsdag d. 19/4-18 kl. 15:33

Jeg har indtryk af, at dette allerede sker via eksisterende kompetenceopbygning og uddannelsesforløb i/målrettet virksomhederne, og at det især er leverandører af udstyr til måling og dokumentation af sikkerhed, der bidrager til implementering af løsninger i industrien.
Jeg tænker, at de største udfordringer findes i krydsfeltet mellem underleverandører og fødevarevirksomheder - herunder ift. sporbarhed og dokumentation.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 08:17

Kære Laurits Larsen

Tak for din kommentar. Vi er helt enige i at der løbende sker en udvikling i fødevaresikkerhedsområdet gennem uddannelse og implementering af teknologi i industrien.
Imidlertid tegner der sig også et stærkt stigende behov for udvikling af nye og anderledes tiltag, for at den danske fødevareindustri kan stå bedre rustet overfor de nye krav, den vil blive stillet i fremtiden – krav der i flere tilfælde allerede er under implementering i udlandet, men endnu ikke tilpasset danske forhold. Ligeledes er det vigtigt af der bliver et øget fokus på hurtigere udvikling og effektiviseringen af kontrolmetoder og dokumentation af fødevaresikkerheden i produktionsvirksomhederne. Som beskrevet i forslaget, er målet netop at holde fokus på de nye elementer, der enten direkte efterspørges af fødevareindustrien og disses underleverandører eller de elementer, der allerede er under implementering i udlandet og i nær fremtid også vil blive krav til den danske fødevareindustri.
Vigtigheden af at udvikle nye tiltag inden for fødevaresikkerhedsområdet kan ikke understreges tilstrækkeligt, da det jo netop er fødevaresikkerheden, der er en af de væsentligste årsager til den danske fødevareindustris succes og gode konkurrenceevne.

Mvh
Mikael Poulsen

Lone Ryg Olsen (Danish Food Cluster)
Søndag d. 22/4-18 kl. 17:32

Danmark skal bevare den globale styrkeposition inden for produktion af sikre fødevarer – også i en fremtid, hvor definitionen af sikre fødevarer udvides på tværs af værdikæden og hvor nye teknologier giver nye muligheder - men også stiller nye krav om transparens. Det handler ikke bare om at sikre det danske brand for at styrke eksporten men også om at gøre fødevareklyngen til en magnet for alle, der vil investere, udvikle og arbejde inden for området.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 23/4-18 kl. 08:41

Kære Lone Ryg Olsen

Tak for din kommentar. Vi er helt enige i, at fødevaresikkerhed er essentiel for både den danske fødevareeksport og investeringer i erhvervet. Vi ser frem til at bidrage yderligere med ny viden og en digitalisering af området.

Mvh
Mikael Poulsen

Mette Hoberg Tønnesen (SPECIAL ADVISOR, FOOD & AGRICULTURE , INVEST IN DENMARK)
Onsdag d. 25/4-18 kl. 12:52

Danmark har i mange år været meget dygtige til at opretholde et højt fødevaresikkerhedsniveau. Som resultat af dette er danske fødevarer i udlandet synonym med høj kvalitet og høj sikkerhed. Elementer som har givet Danmark en international styrkeposition. Vi kan dog ikke tillade os at se os tilfredse med det nuværende niveau, vi må konstant udvikle os og sætte nye standarder for fødevaresikkerhed. Teknologisk Instituts fokuserede indsats på området, er uden tvivl medvirkende til at sikre Danmarks høje fødevaresikkerhedsniveau i fremtiden. For især de mindre virksomheder kan både regelsæt og lovkrav være uoverskuelige, og en målrettet indsats til disse virksomheder, vil uden tvivl blive meget vel modtaget. I Udenrigsministeriet er fødevaresikkerhed et af de områder der har positiv betydning for promoveringen af danske eksportvarer og for muligheden for at tiltrække udenlandske virksomheder hertil. Vi følger derfor jeres nye initiativer med spænding.

Med venlig hilsen,
Mette Hoberg Tønnesen,
Invest in Denmark, Udenrigsministeriet

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 25/4-18 kl. 16:26

Kære Mette Hoberg Tønnesen

Tak for din kommentar. Det er en rigtig god pointe, at Danmark konstant skal udvikle førerpositionen indenfor fødevaresikkerhed og aldrig tage den for givet. Den skal løbende underbygges med ny viden, nye teknologier og tiltag. Området kan bestemt være en jungle for mange fødevarevirksomheder, og vi oplever, at fødevarevirksomhederne i stigende grad får øjnene op for, at fødevaresikkerhed er et område, hvor det kan betale sig at rådføre sig med vidensinstitutioner. Vi vil derfor arbejde for, at resultaterne af denne aktivitetsplan bliver så let tilgængelige som muligt for virksomheder af alle størrelser via cases, kurser og rådgivningsforløb.

Mvh
Mikael Poulsen

Lena Bjertrup (Senior Director, Food Safety, Danish Crown Pork)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 14:44

I en stadig mere globaliseret og konkurrence minded verden, er det af afgørende betydning for danske virksomheders eksportmuligheder, at vi til stadighed formår at udvikle vores systemer og metoder for at sikre vores konkurrencekraft. Den digitale udvikling giver os nye muligheder og disse muligheder skal udnyttes optimalt. Det kræver et lidt andet mindset, end vi har haft tidligere og vi skal fremadrettet arbejde mere med kulturforståelsen omkring fødevaresikkerhed hos os selv og vores samarbejdspartnere. Dette initiativ er interessant i dén sammenhæng.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 16:34

Tak for dit svar. Fødevaresikkerhed er en meget stærk dansk styrkeposition. Vi ser store muligheder i at udnytte de nye digitale muligheder for at hæve barren yderligere. Men du har helt ret i, at fødevaresikkerheden er helt afhængig af medarbejdernes samlede indsats for at holde et højt niveau. Der tror vi, at FSC kan blive relevant for danske virksomheder.

Dorthe Maagaard (Quality & CSR Manager, BKI foods A/S)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 17:55

Fødevaresikkerhedens fremtid og videreudvikling fortjener stor og vedvarende fokus. Først når fødevaresikkerheden for alvor er indarbejdet fødevarevirksomheds kultur giver det den fulde og ønskede effekt. Det giver derfor god mening at investere i netop at sikre og videreudvikle den allerede stærke position som mange virksomheder har arbejdet sig op til på området.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 14/5-18 kl. 08:00

Kære Dorthe Maagaard

Tak for din kommentar. Vi er helt enige i, at der skal investeres i videreudviklingen af fødevaresikkerheden i den danske fødevareindustri, som denne plan lægger op til. Det bliver afgørende, at danske virksomheder i fremtiden kan imødekomme de kommende krav til dokumentation af fødevaresikkerhed på tværs af virksomhedskulturen og rustes til de digitale muligheder.

Mvh
Mikael Poulsen

Anne Thylkjær Houtved (Quality Manager, Falengreen)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 16:24

Jeg kan kun støtte op om at udvikle nye tiltag inden for fødevaresikkerheden, det giver giver god mening at være på forkant og implementere krav fra udlandet hurtigst muligt, som kan hjælpe os alle til stadighed at leve op nye som gældende krav.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 13:51

Kære Anne Thylkjær.

Mange tak for din kommentar. For at kunne bibeholde Danmarks førerposition på sikre fødevarer, er det vigtigt at vi konstant og hurtigt tilpasser os de krav der stilles fra vore eksportmarkeder. Vi forsøger med nærværende forslag at få tage hul på de store emner der vil komme til at præge fødevaresikkerhedsdebatten de kommende år.

Mvh
Mikael Poulsen

Ida Hestbæk Thomsen (Quality Manager , Lantmännen Unibake Danmark )
Mandag d. 14/5-18 kl. 07:33

Vi oplever stigende krav fra kunder uden for Danmark. Vi skal sikre at vi fortsat opfattes som værende foran og godt fremme i bussen. Jeg oplever at der de senere år, er sket meget på fødevaresikkerheds området i vores konkurrerende lande. Vores forspring opfatter jeg som værende mindre end tidligere. Det kan risiker at koste kunder og i sidste ende arbejdspladser, på de danske fødevare virksom hedder. De store spiller som IKEA og Mac Donalds har i stigende omfang egne standarder.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 13:52

Kære Ida Hestbæk Thomsen.

Tak for din kommentar. De fleste oplever at kundekravene både i Danmark og i udlandet er stigende. Det er også klart at konkurrerende virksomheder i udlandet er blevet dygtigere og kunne blive en trussel mod den danske konkurrenceevne. Derfor er det også på høje tid at der bliver taget fat på en række af de centrale emner inden for fødevaresikkerhedsområdet for at sikre at de høje danske standarder kan bibeholdes.

Mvh
Mikael Poulsen

Bo Hjorth Paarup (Operations Director, AC Hotel Bella Sky Copenhagen)
Mandag d. 14/5-18 kl. 10:31

Vi skal helt klart være førende indenfor fødevaresikkerhed. Vores gæster skal kunne stole på, at alt forplejning lever op til de højeste standarder.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 13:52

Kære Bo Hjort Paarup.

Tak for din kommentar. Med dette forslag er det jo netop formålet at arbejde med fødevaresikkerhed i bredere perspektiv end tidligere. Fødevaresikkerhed er ikke blot noget der håndteres i kvalitetsafdelingen i den enkelte virksomhed, det skal være et gennemgående tema i hele virksomheden hvor alle skal føle et ansvar for fødevaresikkerheden. Dette kræver nye værktøjer og oftest en grundlæggende holdningsbearbejdning i mange virksomheder.

Mvh
Mikael Poulsen

Tonny Nielsen (Direktør, Food Diagnostics ApS)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 08:39

Et øget fokus på fødevaresikkerhed er en investering/forsikring eller et skridt mod at blive proaktiv. Dette kan kun opnås gennem investering i uddannelse, forbedrede systemer og stærkere analytiske værktøjer. Når et produkt med et "problem" forlader en virksomheds adresse, multipliceres omkostningerne i forhold til hvis man kan stoppe det internt, idet produktet (hvis problemet opdages) skal tilbagetrækkes fra markedet. Bliver det ikke opdaget, før forbrugerne blive syge af det, medfører det yderligere en X gange multiplicering af omkostningerne for virksomheden, men samtidig medfører det store omkostninger for samfundet som følge af sygedage, hospitalsindlæggelser, medicinering og tab af arbejdsevne. Derfor er Food Safety Culture et yderst relevant projekt.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 13:53

Kære Tonny Nielsen

Mange tak for din kommentar. Vi kan kun være enig om, at utilstrækkelig fødevaresikkerhed og produkttilbagetrækninger kan være en økonomisk kostbar affære for både virksomhed og samfund. Det er dog heldigvis kun meget sjældent at det går ud over forbrugerne, men en gang, er en gang for meget. Derfor mener vi det er vigtigt, både i forhold til den enkelte virksomheds konkurrence evne, og i forhold til Danmarks renomme som producent og leverandør af sikre fødevarer, at der bliver fokuseret på Food Safety Culture som et kvalificerende element for danske fødevarevirksomheder.

Mvh
Mikael Poulsen

Poul Hagemann (Quality Specialist, Haribo Produktion A/S)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 16:10

Fødevaresikkerhed og ”Food Safety Culture” handler ikke mindst om viden, teknik og holdninger! Meget af dette gør vi rigtigt i Danmark, ellers havde vi ikke så stærkt et ”Food Safety Brand”, som vi har!
Når det er sagt, står det for mig mere og mere klart, at arbejdet med holdninger er så langt det vigtigste nu og i tiden fremover: Vi har masser af viden og teknikkerne er på plads de fleste steder, hvorimod holdninger på alle lag i organisationen er afgørende for udbyttet af både viden og teknikker.
At danne og sikre de rette holdninger i organisationen er en ledelsesopgave, lige som det er en ledelsesopgave, at få så meget som muligt af den ”skjulte fabrik” frem i lyset. Noget kunne tyde på, at denne ”skjulte del af is-bjerget” er meget forskellig fra virksomhed til virksomhed, og måske er den gennemsnitlig mindre i Danmark end i udenlandske virksomheder?
Uanset hvad har vi brug for at cementere vores position som tillidsvækkende producenter af fødevarer til hele verden. Et initiativ som Teknologisk Instituts vil kunne yde et betydeligt bidrag til dette!

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 13:53

Poul Hagemann

Tak for din kommentar. Når emnet ”Food Safety Culture” er til debat, så er det i høj grad en debat om holdninger som du så rigtigt skriver. ”Food Safety Culture” er ikke noget der hidtil har stået højt på den overordnede fødevaresikkerhedsagenda, men i takt med at både vores viden og teknikker har nået et veludviklet niveau, så er det helt naturligt at tage det næste skridt, nemlig at fokusere på holdninger til fødevaresikkerhed på alle niveauer i fødevarevirksomhederne. Vores håb med dette forslag er at styrke forståelsen for Food Safety Culture, og samtidig kunne understøtte fødevarevirksomhederne med udvikling af nye værktøjer til at kunne håndtere ”Food Safety culture” i praksis. Men det kræver først og fremmest at virksomhederne på ledelsesniveau har forståelse for udfordringerne og vil investere de nødvendige ressourcer i en gennemgribende holdningsbearbejdning.

Mvh
Mikael Poulsen

Anna Høgberg (Afdelingsleder Fødevare- og Veterinære Forhold, Landbrug & Fødevarer)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 14:33

FS Culture er egentlig et emne vi har arbejdet med i alle de år vi har arbejdet med fødevaresikkerhed. Grundlæggende ved enhver kvalitetsmedarbejder, at virksomhedens procedure og dataopsamling ikke er det papir værd det er skrevet på, hvis den enkelte medarbejder som skal udføre arbejder ikke ved hvorfor den konkrete opgave/procedure er vigtig og nødvendig, udfører den som beskrevet og forholder sig kritisk til processerne i hverdag. Som andre tidligere har kommenteret er vi på en global spille bane. Det fremtidig arbejde med FS Culture skal derfor se i dette perspektiv - både det som retter sig ud mod kunderne og det som retter sig ind i organisationerne mod medarbejderne. I arbejdet hermed skal vi være meget opmærksom på de krav som stilles af de kommercielle standarder så vi lykkes med en struktureret tilgang som kan anerkenden af de global aktører. En spændende opgave som vi gerne bidrager til.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 15:35

Tak for din kommentar og støtte til vores forslag. Et system til sikring af fødevaresikkerheden er aldrig stærkere end det svageste led, og derfor er det helt afgørende at opnå så stor en inddragelse af medarbejderne som muligt. Som du påpeger findes der et utal af standarder til sikring af fødevaresikkerheden, hvoraf mange drives af virksomhedernes kunder fx af de store supermarkedskæder. Giver man bare los, bliver der hurtigt tale om en vildtvoksende urskov af overlappende standarder, og det er derfor en opgave i sig selv at sikre så stor overensstemmelse med allerede implementerede standarder og FS culture. Ingen tvivl om, at L&F's mangeårige erfaring på området vil være et værdifuldt bidrag til dette forslag, og et samarbejde vil for os være helt oplagt.

Carsten Vejergang (Projektleder, Produktion - Udvikling , Aarhus Vand A/S )
Torsdag d. 17/5-18 kl. 15:35

Som vandforsyning arbejder vi målrettet med at sikre rent drikkevand og holde drikkevandssikkerheden i top fra indvinding af grundvandet til det rene drikkevand tappes hos forbrugeren. Drikkevandssikkerhed og ”Food Safety Culture” handler om at dette prioriteres på alle niveauer i virksomheden lige fra topledelsen til medarbejderen med værktøjet i hånden. Prioritering sker via holdninger dannes via uddannelse og oplysning, hvor vi i Danmark ligger på et højt niveau.
Endvidere har den danske vandbranche og Miljø- og Fødevareministeriet formuleret Vandvision 2015, der dels har til sigte at fordoble eksporten af vandteknologi inden 2025 og derigennem skabe op mod 4.000 danske arbejdspladser i branchen, dels at Danmark i 2025 er blandt de tre lande i Europa, der har flest vandpatenter per indbygger. I den forbindelse vil drikkevandskvaliteten og drikkevandssikkerheden spille en væsentlig rolle. Så et initiativ, som Teknologisk Institut her præsenterer, vil kunne bidrage betydeligt til Vandvisionen lykkes.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 10:27

Kære Carsten Vejergang

Tak for dit indlæg. Vandforsyningen er netop en af de sektorer hvor ”produktionen” og ”forsyningen” er vidt forgrenet og hvor udviklingen og implementeringen af ”Food Safety Culture” vil give rigtig god mening. Vi ser nødvendigheden af at udviklingen af ”food safety culture” tager udgangspunkt i de præmisser der kendetegner den grundlæggende uddannelses- og arbejdskultur der hersker i danske fødevaresektor, herunder den danske drikkevandsforsyning. Det er vores forhåbning at nærværende forslag således vil kunne bidrage med elementer til at bl.a. Vandvisionen kan lykkes.

Mvh
Mikael Poulsen

Marianne Fuglsang (Kvalitets- og laboratoriechef, Atria Danmark A/S)
Søndag d. 20/5-18 kl. 23:19

Sikker fødevareproduktion er en af vore styrker i den danske fødevareproduktion. For at vi i fremtiden kan opretholde vores stærke position inden for dette område, er det vigtigt at følge med i den rivende udvikling, der er på det digitale område. Hvis vi evner at anvende og integrere disse løsninger i vores arbejde med dokumenteret fodvaresikkerhed, vil vi, i alle niveauer af fødevareproduktionen, kunne fokuserer på det daglige arbejde, som i sidste ende er det, der skal give os alle sikre produkter.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 09:32

Tak for din kommentar og opbakning. Dokumentation er helt afgørende i fødevaresikkerhed, men det er også vigtigt at kunne implementere og aktivt bruge ny viden. Nye metoder og FSC er nye vigtige skridt i den retning.

Moreten Kolind (Adm. direktør, Bornholms Mosteri)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 13:09

Der er ingen tvivl om, at det er relevant med et højt niveau for fødevaresikkerhed og sikre, at Danmarks førerposition bevares. Projektet er derfor yderst relevant, men projektet som beskrevet virker også meget omfangsrigt og noget uoverskuelig for en lille virksomhed som vores. Som jeg læser det, er det meget datadrevet, hvilket vi desværre ikke er endnu, så jeg tvivler på, at et projekt som dette vil være realistisk for os inden for overskuelig fremtid.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 25/5-18 kl. 07:51

Kære Morten Kolind

Mange tak for dit indlæg. Det overordnede mål med projektforslaget er at bidrage til at fødevaresikkerheden forbliver et kvalitetsmærke for den danske fødevareindustri. For at sikre et godt renomme for den danske fødevareindustri er det vigtigt at få alle med, hvorfor det også er vigtigt at få tilpasset og målrettet indsatserne således at de passer til de enkelte virksomheder – store som små. Der vil være forskellige behov og det er netop et af forslagets centrale elementer at få gjort nye fødevaresikkerhedstiltag brugervenlige for alle størrelser og typer af fødevarevirksomheder.

Mvh
Mikael Poulsen

Vibeke Hvenegaard (HACCP Teamleder – HHN QA , Chr. Hansen A/S ROS)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 13:26

I mange år har HACCP været i focus. Nu er tiden kommet til de mere "bløde værdier" hvor man begynder at kigge på selve kulturen i virksomheden. Og hvis det skal kunne bruges til noget skal det være målbart. Så et værktøj hvor man nu kan måle "Food Safety Culture" er meget velkomment. Sammenholdt med en digitalisering af fødevaresikkerheden vil det helt sikkert være en god dokumentationspakke.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 25/5-18 kl. 07:52

Kære Vibeke Hvenegaard

Mange tak for din kommentar. Det er kun glædeligt at mange virksomheder allerede er bevidste om nødvendigheden af ”Food Safety Culture”. Derfor er det også vigtigt at få igangsat et systematisk udviklings arbejde med det klar formål at få emnet gjort målbart og dermed arbejdsvenligt for fødevarevirksomhederne. Dette er den eneste måde at sikre metodens udbredelse og anvendelse på og dermed at bidrage til den fortsatte udvikling af fødevaresikkerheden i den danske fødevareindustri.

Mvh
Mikael Poulsen

Lars Houborg (Regional R&D/Application Manager, Ecolab)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 16:13

Hos Ecolab er det et afgørende mål at levere fødevaresikkerhed, så vi vil støtte og følge dette projekt med stor interesse. Der er stadig mennesker involveret i at producere vore fødevarer og dermed også brug for redskaber til at dokumentere, styre og udvikle vores effekt på fødevaresikkerheden.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 07:27

Kære Lars Houborg

Mange tak for din kommentar. Du rammer i høj grad plet med din kommentar om, at så længe der er mennesker involveret i produktionen af fødevarer, så er der også brug for redskaber til at dokumentere og styre og måle effekten af fødevaresikkerheden. Med nærværende forslag prøver vi at tage fat på nogle af presserende emner der bl.a. vil kunne bidrage til at holde Danmark i førertrøjen inden for produktionen af sikre fødevarer.

Mvh
Mikael Poulsen

Line Kjeldsen (Kvalitetskonsulent, Regionshospital Nordjylland, Hovedkøkkenet)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 11:49

Helt sikkert et nyt tiltag, der skal bakkes op om. Samtidig vil jeg også pointere at vigtigheden af høj fødevaresikkerhed ikke kun gør sig gældende for eksport. Vi er mange store "mellemmænd" mellem producent og forbruger på dansk jord som har ligeså stort behov for de samme informationer og et højt sikkerhedsniveau - Især os der laver mad til en sårbar målgruppe såsom hospitalskøkkener, madservicekøkkener mm. Vi laver mad til mennesker med svækket immunforsvar, så derfor skal vi ligeså vel kunne stole på sikkerheden i fødevarerne og kunne tilbagetrække lynhurtigt, da vores målgruppe ikke nødvendigvis ville kunne klare en forringet madvare.

Fødevarestyrelsen stiller ligeledes krav til os om, hvordan vi garanterer sikkerheden af de råvarer vi modtager, hvilket kan være svært hvis produktinformationerne er begrænsede. I nogle tilfælde fravælger vi produkter, der ikke lever op til kravene/ikke er informationsgivende nok, i de store indkøbsaftaler vi indgår - og det er jo bestemt et tab for producenten/importøren.
Så Food Safety Culture skal i min optik dække hele fødevarefeltet også nationalt.

Vh Line Kjeldsen

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 07:28

Kære Line Kjeldsen

Mange tak for dit indlæg. Jeg mener du har en rigtig god pointe i vigtigheden af, at der også gives prioritet og fokus på svage patient/forbruger grupper som er særligt følsomme for svigt i fødevaresikkerheden. Det er vores forhåbninger at vi med udviklingsaktiviteter inden for Food Safety Culture inden for en overskuelig periode vil kunne begynde at se en effekt gennem hele forsyningskæden, i form af mere fyldestgørende produk-tinformationer og færre tilbagetrækninger.

Mvh
Mikael Poulsen

Bonna Sørensen (Quality & Regulatory director, A/S Einar Willumsen)
Fredag d. 25/5-18 kl. 10:59

Det er super relevant at Teknologisk Institut går ind i dette nye og så absolut relevante område, som Food Safety Culture er. Vi er helt sikkert mange virksomheder, som kan bruge input til, hvorledes vi kan implementere systemer og målinger eller hvordan vi med list/psykologi kan få kolleger og medarbejdere med 'på holdet'. Desværre kan der stadig internt i virksomhederne være en tendens til, at kvalitet og fødevaresikkerhed ikke vedkommer mig, men er noget 'de andre' tager sig af.

Mvh. Bonna Sørensen

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 13:35

Kære Bonna Sørensen

Mange tak for din støtte og dit indlæg. Det er vores oplevelse at rigtig mange virksomheder ser nødvendigheden i at arbejde med Food safety Culture, og rigtig mange ønsker at få systemer impelemnteret i virksomhederne. Det er vores forhåbning at vi med nærværende forslag vil kunne bidrage til at virksomhederne får både inspiration OG værktøjer til at få systemer implementeret. Men det er en stor omstillingsproces i mange virksomheder.

Mvh
Mikael Poulsen

Rene Lametsch (Lektor , Københavns Universitet )
Fredag d. 25/5-18 kl. 13:32

Den mikrobiologisk fødevaresikkerhed er den vigtigste kvalitetsparameter for Dansk fødevareindustri det er derfor vigtigt at vi hele tiden implementere de nyste teknologier som der udvikles indenfor området, det er specielt nye DNA sekvenseringsmetoder samt bioinformatik

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 09:35

Tak for din støtte og kommentar. Med sekventeringsteknikker kommer også et massivt dataflow, som skal håndteres. Din pointe om bioinformatik er derfor meget central for vores forslag.

Pernille Thulin
Fredag d. 25/5-18 kl. 13:38

Mulighed for og ikke mindst pligt til, korrektion i realtid, er på mange måder et drømme scenarie når talen falder på fødevaresikkerhed - det kan næsten ikke gå hurtigt nok at nå dertil. Gennemarbejdede, veldokumenterede og anerkendte branchekoder bliver, i mine øjne, et must, da ressourcer og økonomi i den enkelte virksomhed, muligvis ikke rækker til bearbejdning af den nødvendige mængde masterdata.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 13:35

Kære Pernille Thulin

Mange tak for indlægget. Det har meget store potentialer at kunne korrigere i realtid og det er forhåbningen at vi med nærværende forslag kan få taget de første solide skridt i den retning.

Mvh
Mikael Poulsen

Conny Hanghøj (Projektleder, Videncenter for Fødevareudvikling)
Søndag d. 27/5-18 kl. 10:03

Danmarks styrkeposition indenfor fødevaresikkerhed skal fortsat være blandt verdens bedste. Derfor er det vigtigt at den danske fødevareindustri også fremadrettet er rustet til at imødekomme kravene fra den globale forbruger og fra internationale samhandelspartnere i hele værdikæden.
Digitalisering af fødevaresikkerhed kan være med til at sikre dokumentationen og gøre sporbarheden let tilgængelig for både virksomhederne og deres kunder.
I VIFU oplever vi, at virksomhederne ønsker bla. at certificeringskravene bliver lettere at dokumentere og tilgå ved implementering af digitale værktøjer.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 13:36

Kære Conny Hanghøj

Tak for din kommentar. Det er absolut afgørende at vi i Danmark fastholder vores styrkeposition inden for fødevaresikkerhed. Der er mange elementer der kan sikre dette og gennem vores projektforslag mener vi at have taget fat på nogle centrale emner der vil være afgørende i fremtiden og som allerede nu efterspørges af virksomhederne.

Mvh
Mikael Poulsen

Christian Dannesboe (Lektor, Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet)
Søndag d. 27/5-18 kl. 20:30

At anvende AI til at beregne holdbarheden på en spegepølse er nok lidt langt væk, men jeg er selvfølgelig enig i at vi skal benytte mere teknologi i vores mål om at højne fødevaresikkerheden.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 13:37

Kære Christian Dannesboe

Mange tak for dit indlæg. Det er vigtigt at vi forsøger løbende at finde nye metoder til at højne fødevaresikkerheden. Det er helt givet at realtids korrektioner i produktionen vil være at betragte som et enormt løft for fødevaresikkerheden og samtidig styrke en ressourceeffektiv produktion.

Mvh
Mikael Poulsen

Michael Larsen (Senior Director, Quality, Tulip Food Company A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 07:51

Fremtiden tilhører dem som er bedst til at forudsige den.
Hvis vi skal beholde vores førerposition omkring fødevaresikkerhed skal vi kunne dokumentere fødevaresikkerheden og hvis vi kan skifte fokus fra dokumentation fra kontrol til dokumentation for styring og kultur, vil det være et syvmileskridt og vil kunne sikre os vores fortsatte førerposition.
Hvordan dokumenterer man at medarbejdere tager ansvar for produkt og produktion? Spændende og nyskabende !

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 09:39

Tak for opbakning og kommentar. Ingen QA-systemer er 100% sikre, og derfor er man som producent altid i sidste instans afhængig af, at alle ved, hvordan de skal agere, tager ansvar og er kompetente. Det vil vi åbne op for i dette forslag.

Jesper Dam (Production manager, DAT-Schaub A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 09:12

Fødevaresikkerhed er synonym med danske fødevarer rundt omkring i verdenen. Dansk svinekød kan og bliver eksporteret til "alle" verdens lande af samme årsag. Denne position skal fastholdes for sikring af Danmarks fødevareeksport fremadrettet, der hviler på fødevaresikkerhed og kvalitet.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 09:44

Tak for din kommentar og opbakning. At fastholde en førerposition kræver også konstant udvikling, og derfor mener vi, at dette forslag i mange sammenhænge vil være centralt for at lægge yderligere til Danmarks styrkeposition på området.

Jeanette Spangsberg Hedegaard (Kvalitetschef, Orskov Food)
Mandag d. 28/5-18 kl. 09:13

Meget spændende og relevant emne. Synes det er vigtigt at bibeholder forgangposition og komme godt fra start samt implementere et godt og velfungerende system.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 13:37

Kære Jeanette Spangsberg Hedegaard

Mange tak for din kommentar og støtte til forslaget. Vi oplever at virksomhederne efterspørger systemer til styring og forbedring af fødevaresikkerheden der bygger på et solidt og velfungerende fundament. Det er vores forhåbning at vi med det aktuelle forslag åbner mulighed for at virksomhederne kan implementere nye og effektive systemer der kan bidrage til at holde dem i front inden for området.

Mvh
Mikael Poulsen

Alexandra Lachevsky (Kvalitetschef, European Freeze Dry)
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:36

Yderst relevant for fortsat at være på forkant med fødevaresikkerheden, specielt i Danmark hvor systemer ofte er tillidsbaseret.
Teknologien udvikler sig konstant og det kan være svært at følge med i de nye værktøj som kan bruges i virksomheden. Vi ser frem til resultater fra dette projekt, spændende!

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 14:56

Kære Alexandra Lachevsky

Tak for din kommentar og støtte til projektet. Det vil være til stor hjælp for mange virksomheder når nye værktøjer bliver gjort enkle og håndgribelige – det er måden hvor flest mulige virksomheder får gavn af nye tiltag og dermed kan bidrage til at dansk fødevareindustri stadig holder sig i front på fødevaresikkerheden.

Mvh
Mikael Poulsen

Gitte V. Døssing (Quality Manager, DK-Foods A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:54

Fødevaresikkerhed og fødevaresikkerhedskulturen i virksomhederne er essentielle for at Danmark kan bevare sin position som eksportør af fødevarer. En del af dette vil være at kunne udvælge og udnytte relevante procesdata hurtigt og effektivt samt at kunne dokumentere en solid og god kultur omkring fødevaresikkerhed og autensitet i hele fødevarekæden.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:26

Tak for din kommentar og opbakning til væres forslag. Fødevaresikkerhed dækker mange ting herunder også om fødevarerne rent faktisk også lever op til deklarationen både som råvarer og færdigvarer. Ingen systemer kan sikre dette 100%, og derfor er den menneskelige adfærd blandt medarbejderne på virksomhederne afgørende for at have et vandtæt kvalitetssystem.

Helle Fribo (Fødevarekonsulent, Danske Slagtermestre)
Mandag d. 28/5-18 kl. 12:52

Det er min erfaring gennem daglig kontakt med små og mellemstore produktionsvirksomheder at fødevaresikkerhed og regelefterlevelse sammen med fremstilling af kvalitetsprodukter udgør en stor del af hverdagen.
Tilgængelige, nye teknologiske løsninger og dokumentation af relevant data succesfuldt implementeret i virksomheden kan være med til at styrke de små og mellemstore produktionsvirksomheders position og fremtidsmuligheder.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:28

Tak for din kommentar og opbakning. Helt enig i at det er ønskeligt at kunne lette det meget omfattende arbejde med fødevaresikkerheden på daglig basis. Med dette forslag håber vi at kunne komme et godt stykke i den rigtige retning.

Flemming Davidsen (Prodktionschef, Kelsen)
Mandag d. 28/5-18 kl. 13:28

Fokus på food safety culture og safety culture både via menneskelige og teknologiske løsninger giver virksomheder mulighed for at løfte konkurrenceevnen til endnu højre niveauer, hvilket vil være til stor gavn for de enkelte virksomheders indtjeningsmuligheder og dermed gavne hele samfundet.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 14:57

Kære Flemming Davidsen

Tak for dit indlæg på vores forslag. Det er helt essentielt for den danske konkurrenceevne at fødevareindustrien ikke mister fokus på de kvalitetssystemer der efterspørges på eksportmarkederne. Fokus er at være helt i front på de nyeste tiltag inden for fødevaresikkerhed – det kommer jo os alle til gavn som du rigtigt anfører.

Mvh
Mikael Poulsen

Gunhild Brynning (Lektor, Erhversakademi MidtVest)
Mandag d. 28/5-18 kl. 17:09

På Erhvervsakademi MidtVest uddanner vi procesteknologer, og dermed fremtidens fødevaresikkerhedsmedarbejdere. Vi har stort fokus på at lære dem at agere i en digital verden, så de er godt rustet til at forstå data og til at styre produktionsprocesser på baggrund af de data de modtager fra produktions- og måleudstyr. Samtidig er det os meget magtpåliggende at de er i stand til at arbejde med fødevaresikkerhed og ledelse af fødevaresikkerhed på et højt niveau, når de får job i fødevarebranchen. Derfor finder vi projektet særdeles interessant og vil gerne bidrage hvor vi kan. Vi uddanner ligeledes både laboranter og datamatikere, begge faggrupper,som kan have glæde af den viden og de værktøjer, som projektet måtte nå frem til. Vi kan bridrage til projektet med enkelt studerende eller hele klasser som kan indgå i at teste og løse opgaver i projektet ligesom vi naturligvis også gerne stiller lokaler og laboratorier til rådighed for eventuelle forsøg.
Vi tænker at projektet med sin kombination af noget meget teknisk og tankegangen om bedre involvering af medarbejderne og holdningsbearbejdelse i hele virksomheden kan være med til at styrke vores fødevaresikkerhed. Derfor sender vi vores støtte til projektet.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 14:57

Kære Gunhild Brynning

Mange tak for dit indlæg og støtten til vores forslag. Det er vigtigt for hele den danske fødevareindustri langt ud i fremtiden, at vi inden for branchen formår at udvikle de nødvendige systemer, teknologier og styringsmodeller der kan være med til at fastholde virksomheder i verdensklasse inden for fødevaresikkerhed. Det er mindst lige så vigtigt, at disse nye tiltag bliver en del af det pensum de kommende generationer af medarbejdere lærer under deres uddannelse. Derfor glæder vi os til at kunne samarbejde inden for dette område.

Mvh
Mikael Poulsen

Lars Horsholt Jensen (Head of Projects & Innovation, Agro Business Park A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 08:52

Dansk fødevareproduktion er globalt anerkendt for høj fødevaresikkerhed og pålidelighed. Denne position er afgørende i et marked, hvor forbrugernes opmærksomhed på fødevarens sikkerhed, og de teknologiske muligheder for selv at analysere fødevarer, er større end nogensinde.
Derfor er det centralt, at danske virksomheder fortsat har fokus på udviklingen af nye produkter, der tager højde for risikofaktorer som f.eks. antibiotikaresistens, epidemiske sygdomme og forurening af fødevarer. Udbygget sporbarhed, dokumentation og certificering kalder på nye teknologiske løsninger, der kan give øget transparens og en tættere dialog med forbrugerne.

Vi ser en stærk synergi mellem dette indsatsområde og den indsats, som er planlagt i det nye innovationsnetværk for fødevarer. Vi ser frem til et stærkt partnerskab med Teknologisk institut på dette område.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 14:59

Kære Lars Horsholt Jensen

Mange tak for din kommentar. Det er helt afgørende at vi får videreudviklet og tilpasset de nye fødevaresikkerheds trends, så de passer til danske forhold. På den måde glæder vi os til at stå centralt i det kommende fødevareinnovationsnetværk med konkret viden om trends, systemer og teknologier. Vi ser frem til samarbejdet.

Mvh
Mikael Poulsen

Peter Vinther Madsen (Quality System Manager, DuPont Nutrition Biosciences ApS)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 14:31

Fødevareproduktion er en vigtig hjørnesten I dansk erhvervsliv. Globalt anerkendes danske fødevarer for deres kvalitet. Fødevaresikkerheden er vigtig.
Når virksomheder arbejder globalt, bliver lovgivning ofte mere kompliceret. Der kan være forskelle fra verdensdel til verdensdel på hvilke regler, der skal følges og hvilke definitioner, der anvendes.
Allergener, deres definition, håndtering, styring, mærkning og målemetoder er forskellige alt efter hvor I verden man befinder sig.
Derfor hilser jeg det velkomment at teknologisk Institut tager initiativ til et projekt, hvor der arbejdes sammen med forskellige fødevareproducenter og Aarhus Universitet med at udvikle fælles værktøjer til analyse for allergener.
Det er I min optik "Bedre Innovation", fordi det er udviklingsarbjede med et praktisk formål, som et helt branchenetværk efterfølgende får glæde af. Dels vil analysemetoden være valideret - dels udviklet af en uafhængig instans - hvilket gør det muligt for virksomhederne at argumentere for at der anvendes "BAT" (Best availbale technology) når det skal dokumenteres at der er styr på allergenerne. Jeg ser frem til at Projektet sættes I gang.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 15:35

Kære Peter Vinther Madsen

Mange tak for din kommentar og din støtte til projektet. I det store perspektiv er fødevaresikkerheden noget af det vigtigste for branchen. Det er derfor også vigtigt at vi spejler os i omverdenen når vi indfører og tilpasser nye regler og metoder til de danske virksomheder.

Mvh
Mikael Poulsen

Grith Mortensen (Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 15:37

Jeg har med stor interesse læst forslaget, som er meget fin i tråd med det industriinitierede udspil, som DI Fødevarer og L&F sammen med en række virksomheder udarbejdede i 2017 – ”World-class Food Innovation Towards 2020” samt ”Digital vækst i fødevareklyngen”, som Panel for Digital Vækst i Fødevareklyngen udgav i 2017.

At kunne dokumentere sikre fødevarer er kritisk for at komme ind på nye markeder og opretholde positionen som en troværdig leverandør.

Kvantitative målinger af fødevarekomponenter, fødevaremikroorganismer, vira, toksiner og kontaminanter, herunder proceshjælpemidler, er nøglen til dette. Det vil være en konkurrencemæssig fordel at kunne udvikle at-line målinger for tidlig detektion samt hurtigmetoder, der kan reducere testtiden og hermed tiden, der går, før produkter kan frigives til distribution.

At opnå en forståelse af fødevaresikkerhedsrisikoen, når man skifter produktformulering, procesteknologier og emballagematerialer, vil gøre os i stand til at accelerere produktionsudviklingstiden samtidig med, at vi sikrer høje fødevaresikkerhedsniveauer. At kunne forudsige de ændringer, som vil ske i produkterne under transport og i holdbarhedsperioden samt beskrive, hvordan råvarer og ingredienser, bearbejdning og emballering vil påvirke fødevarekvaliteten, er ligeledes væsentligt.

At etablere troværdige sporingssystemer såvel som avancerede testsystemer for at sikre produktsikkerhed med det mål at garantere produktoprindelse og at reducere svindel, vil også sikre en stærk markedsposition. Sporingssystemer skal inkludere hele værdikæden fra lokalt og internationalt producerede råvarer til slutforbrugeren, og her er digitaliseringsdelen en ikke uvæsentlig nød at knække. Herudover vil udvikling af ”early warning-” og prognosesystemer samt modellering af mikrobiologiske trusler være væsentlige for at forblive på markedet.

Der er ingen tvivl om, at kulturelementerne omkring food safety er meget væsentlige. Avancerede systemer gør det ikke alene. Der skal være kvalificerede folk, der kan opsamle og ikke mindst tolke data, og lave korrigerende handlinger på basis af data. Derfor er det stærkt, at der fokuseres på dette element i det foreslåede projekt.

Forslaget indtænker virksomhedscases, hvilket er yderst relevant. Det vil ligeledes være vigtigt, at få myndighedssystemet med i samarbejdet tidligt, så vi ikke ender med løsninger, som ikke kan implementeres i virkeligheden, da de ikke kan godkendes af kontrolmyndighederne. På samme måde er det vigtigt at der er fokus ikke kun på de lokale myndigheder, men også på de væsentligste eksportmarkeder.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 15:36

Kære Grith Mortensen

Mange tak for dit indlæg. Det er væsentligt at fødevareindustriens interessenter i fællesskab forstår at gribe chancen når den er der. En af de muligheder vi i disse år står og kigger ind i er forbedringer inden for fødevaresikkerheden. Dels er der hele det konkrete arbejde med at udvikle og etablere troværdige sporings- og test systemer og dels er der hele den uopdyrkede element om virksomhedskulturen og virksomhedernes tilgang til fødevaresikkerhed – på alle niveauer i virksomheden. Skal vi lykkes med dette projekt er det væsentligt at der er accept for foreslåede løsninger fra alle interessenter ikke mindst myndighedssystemet.

Mvh
Mikael Poulsen

Freddy Nielsen (Kvalitetsdirektør, Good Food Group A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 16:51

Food Safety Culture har vel været implementeret i danske fødevarevirksomheder i mange år, gennem det HACCP arbejde der allerede eksisterer i fødevarevirksomhederne. Mange medarbejdere har været vant til selv at tage ansvar og stille spørgsmål, hvis noget så forkert ud (det er den danske kultur). Fødevaresikkerhedskulturen skal nu videreudvikles og synliggøres. De danske fødevarevirksomheder har brug for inspiration til dette arbejde, nu hvor det også bliver en del af den nye BRC Food 8. Et rigtig spændende område at tage fat på.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 15:37

Kære Freddy Nielsen

Tak for din kommentar og støtte til forslaget. Der er allerede en udbredt ansvarsfølelse på mange niveauer i de danske fødevarevirksomheder, når det gælder om at tage ansvar og stille spørgsmål – heldigvis. Dermed er vi et godt stykke på vej til en høj fødevaresikkerhed. Som du også rigtigt skriver er det væsentligste nu at få gjort fødevaresikkerhedskulturen både synlig og målbar.

Mvh
Mikael Poulsen

Flemming Hansen (Kvalitets chef, Danrice)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 13:30

Fokus på food safety culture vil gå godt i tråd og udgøre en øget styrke til den i forvejen høje fødevaresikkerhed vi til stadighed arbejder på og med. Derfor vil de nye tiltag være til gavn, ikke bare for virksomhederne, men også for hele samfundet.
Det er vigtigt at fødevaresikkerhed er integreret i hele organisationen og jo flere redskaber vi kan få til at styrke dette jo bedre.
Godt implementerede nye teknologiske løsninger/digitalisering i virksomhederne vil være en styrke for virksomhederne.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 07:57

Kære Flemming Hansen

Tak for din kommentar. Food Safety Culture vil helt sikkert blive en betydende parameter for fødevaresikkerheden fremover og være et væsentligt element for succesen i den danske fødevareeksporteksport. Det er givet at fødevaresikkerhed i fremtiden vil være et organistionsanliggende i meget højere grad end det er i dag.

Mvh
Mikael Poulsen

Peder Fode (Chefkonsulent, DI Fødevarer)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 13:36

Et spændende oplæg, som falder fint i tråd med industriens fødevareforskningsstrategi – World-class Food Innovation Towards 2030.
Dansk fødevareproduktion er karakteriseret ved velanskrevne, høje fødevaresikkerhedsstandarder og stærk troværdighed. Et højt og veldokumenteret fødevaresikkerhedsniveau er vitalt for muligheden for at etablere og opretholde en stærk position på eksportmarkederne. Derfor bakker vi op om projektet der bl.a. skal ruste virksomhederne til at udnytte nye digitale muligheder.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 15:37

Kære Peder Fode

Mange tak for din kommentar og opbakning til forslaget. Målet for det arbejde der ligger foran den danske fødevareindustri for at højne fødevaresikkerheden og derigennem styrke industriens allerede stærke position på eksportmarkederne, bør være en koordineret indsats blandt industriens aktører. Kun derigennem opnår vi et optimalt resultat og den størst mulige effekt til gavn for landet.

Mvh
Mikael Poulsen

Vibeke From Jeppesen (Director, Customer & Quality Development, Arla Foods)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 16:39

Fortsat fokus på smarte teknologiske løsninger i en mere og mere digitaliseret hverdag er afgørende for vores fødevareproduktion og -sikkerhed både i Danmark og på verdensmarkedet. Og dermed for vores eksport. Så det giver absolut god mening af arbejde videre med! Dertil kommer, at kvalitetsområdet længe har været forud på systemer, KPI'er mv. Men flere steder er blevet 'overhalet indenom' af Healt and Safety, når det kommer til fokus på Behaviour! For en worldclass Food Safety Culture skal vi have styr på både performance og behaviour. Hele behaviour delen og dermed det menneskelige aspekt er utrolig interessant i forhold til at skabe mere værdi ud af alle vores systemer. Hvordan får vi behaviour yderligere forankret og hvordan får vi gode måde at måle og følge op på den del.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:38

Kære Vibeke From Jeppesen

Mange tak for dit indlæg og støtte til vores forslag. Vi finder det meget vigtigt at der bliver gjort en indsats for ”behaviour” som du så rigtigt anfører. Vi håbet at vi med forslaget kan få skabt et solidt fundament for det fremtidige arbejde med Food Safety Culture i virksomhederne, indbefattende metoder til kvantificering af de indsatser der løbende vil blive implementeret.

Mvh
Mikael Poulsen

Lene Niss (Audit Manager, Danish Crown)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 20:56

Fortsat udvikling også indenfor fødevaresikkerhed er vigtig for at sikre eksportmulighederne i fremtiden.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:28

Tak for din kommentar og opbakning til vores forslag. Fødevaresikkerhed er som du påpeger en grundlæggende forudsætning for at kunne eksportere fødevarer.

Mads Lindegaard (Adjunkt, Erhvervsakademi Aarhus)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:14

Danmark har historisk, og er stadigvæk, i en stærk global position inden for fødevaresikkerhed. Et øget fokus på Food safety og food safety culture vil styrke Danmarks position, og dermed forhåbentligt også øge eksportevnen inden for fødevaresektoren.
EAAA uddanner professionsbachelorer i fødevareteknologi og applikation, efter endt uddannelse hos os skal de studerende kunne håndtere komplekse problemstillinger inden for fødevaresikkerhed. Derfor vil vi gerne støtte op om denne aktivitetsplan. Hvis der er mulighed for det, vil vi og vores studerende gerne deltage i projekter evt. med inddragelse af akademiets laboratorie- og procesudstyr.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:47

Kære Mads Lindegaard

Mange tak for dit indlæg og din støtte til forslaget. Det er vigtigt at sikre at fremtidens medarbejdere i fødevareindustrien allerede under deres uddannelse lærer om vigtigheden af høj fødevaresikkerhed og lærer om de nye begreber der løbende bliver udviklet inden for området. Det er os meget magtpåliggende at der udvikles systemer der er brugervenlige og effektive. Dertil kræves yderigere samarbejde med både industrien og vidensinstitutionerne.

Mvh
Mikael Poulsen