Fødevaresikkerhed 2.0

Senest opdateret d. 14/1-2019
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
Sara Kobbelgaard
Seniorspecialist, ph.d., cand.scient.

Fødevaresikkerhed er en vigtig konkurrenceparameter for fødevareindustrien. Fremtidssikringen af dette kræver en integrering af fødevaresikkerhed i virksomhedskulturen og digitalisering af fødevaresikkerheden.

Den danske fødevareeksports succes baseres blandt andet på et meget højt niveau af fødevaresikkerhed, hvor fødevarerne produceres på nogle af verdens mest avancerede produktionslinjer. Danmark har en global styrkeposition inden for produktion af sikre fødevarer (Food Nation Denmark, 2018) – en styrkeposition, der skal fastholdes. Den internationale konkurrence og teknologiudviklingen presser dog de danske fødevarevirksomheder. De skal i en nær fremtid kunne imødekomme krav til dokumentation af fødevaresikkerhed på tværs af virksomhedskulturen (Food Safety Culture). Food Safety Culture skrives p.t. ind i de globale standarder for fødevaresikkerhed, som mange danske fødevarevirksomheder er certificerede efter. Disse certificeringer er nødvendige for at klare konkurrencen på det globale marked. Der findes ikke et værktøj til måling af Food Safety Culture, som er tilpasset danske virksomheder i forhold til den typiske opbygning af danske organisationer, ledelsessystemer, ansvar og beføjelser samt virksomhedskultur generelt. Uden dette måleværktøj kan danske virksomheder miste momentum i den internationale konkurrence.
Digitalisering kan imødekomme fødevareindustriens behov for at gøre produktionen endnu mere ressourceeffektiv og effektivisere dokumentation af fødevaresikkerhed. En digital tilgang til fødevaresikkerhed med mulighed for korrektioner i realtid er banebrydende, og antallet af kassationer og tilbagekaldelser kan reduceres væsentligt. Procesdata fra produktionen opsamles med fx IoT (Internet of Things) teknologi, og med anvendelse af fx AI (kunstig intelligens) kan mikrobiologisk status på basis af online data løbende vurderes. Det betyder, at en korrektion i realtid bliver mulig, og at der vil kunne varsles ved øget risiko for kontaminering og/eller vækst af sygdomsfremkaldende bakterier i produktionen.
Denne aktivitetsplan udvikler på den baggrund teknologiske serviceydelser til måling af Food Safety Culture og digitalisering af fødevaresikkerheden. Den primære målgruppe for ydelserne udgøres af certificerede danske fødevarevirksomheder samt de mellemstore fødevarevirksomheder, hvor potentialet i første omgang vurderes at være størst.

Budget:
2019: 1.620.000 kr.
2020: 1.620.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Fødevaresikkerhed 2.0

Nøgleord